Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม  2012
วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ (ปี B)
บทอ่าน
: 2, 156, 161, 183, 434, 659, 670, 699, 888, 977, 1223, 1253, 1256, 1257, 1507, 1673
พระวรสารสัมพันธ์กับ
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก 363, 434, 459, 609, 614, 737, 1823, 1824, 1970, 1972, 2074, 2347, 2615, 2745, 2815
จุดเน้น พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จไปหาพระบิดา  และเรารอพระองค์เสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์
วันนี้  เราต้องมองย้อนหลังและมองไปข้างหน้าในเวลาเดียวกัน  เพื่อจะเข้าใจเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์  43 วันที่แล้วเราร้อง  อัลเลลูยา  เพราะเราฉลองพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพจากความตาย  และอีกไม่กี่วัน  (วันอาทิตย์ที่  27 พ.ค.)  เราจะสมโภชพระจิต  (วันเปนเตกอสเต)  การฉลองวันนี้ช่วยชี้นำเราจากเหตุการณ์แรกไปสู่เหตุการณ์ที่สอง  เราโชคดีที่สามารถมองภาพรวมได้  เราสามารถเข้าใจพัฒนาการจากการเสด็จกลับคืนชีพ  สู่วันสมโภชพระจิต  ซึ่งบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าในสมัยแรกมิได้เห็นง่ายเช่นนี้
บัดนี้  เราลองวาดมโนภาพตัวเราอยู่ท่ามกลางบรรดาอัครสาวก  กำลังมีประสบการณ์แต่ละเหตุการณ์เป็นครั้งแรก  บางทีเราอาจกลัว  เราไม่สามารถเข้าใจดีๆ ว่าทำไมพระเยซูเจ้า  พระอาจารย์  นายแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่  ผู้ทำอัศจรรย์  ต้องประสบความตายในสภาพทรมานเช่นนั้น  เราต้องเริ่มเข้าใจว่าพระเจ้าทรงส่งพระองค์  แต่แล้วพระองค์หายไปทันที  เราอาจแปลกใจ  ถูกทดลอง  และตัดสินผิดไปด้วยก็เป็นได้

ต่อมาเช้าวันที่สาม  บรรดาสตรีเหล่านั้นมาบอกเราว่า  คูหาฝังพระศพว่างเปล่า  ไม่มีพระศพของพระเยซูเจ้า  เราไปรวมกันที่ห้องชั้นบนที่เรารับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้ายกับพระอาจารย์  ที่นี่เองพระองค์มาหาเรา  แต่เราจำพระองค์ไม่ได้  พระองค์ตรัสว่า  “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด”  เมื่อเราเห็นรอยแผลที่มือและด้านข้าง  เมื่อพระองค์ทรงบิขนมปังกับเรา  เราจึงรู้ว่าเป็นพระเยซูเจ้าจริงๆ

หากเราวาดมโนภาพต่อถึงเหตุการณ์ที่ผ่านนานมาแล้ว  น่ามหัศจรรย์ที่เรามีพระเยซูอยู่ท่ามกลางเราอีก  เราอาจสงสัยหากพระองค์จะเสด็จมา  ในฐานะพระผู้ไถ่กู้อิสราเอลที่พวกเขารอคอยมานาน  แต่พระองค์มิได้ประกาศเรื่องชัยชนะของประเทศ  แต่ประกาศเกี่ยวกับพระพรของพระจิตเจ้ามาสู่เรา  สั่งสอนให้เราดำเนินชีวิตเป็นพยานถึงคำสั่งสอนของพระองค์จนสุดปลายแผ่นดิน  บัดนี้เรามารวมกันอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อเป็นพยานว่าพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์  และหายไปในก้อนเมฆ  มีความหมายอะไร  เราจะสามารถทำอย่างไรดังที่พระองค์ทรงขอ  จากที่นี่เราจะไปไหน

จริงๆ จากที่นี่เราจะไปไหน  ใน ค.ศ. 2012  เราคงรู้จักคำตอบของหลายคำถามที่บรรดาอัครสาวกถูกละทิ้งไว้  เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์  ในฐานะพระศาสนจักร  พระกายของพระคริสตเจ้า  พระจิตเจ้าทรงนำเราให้สานต่องานของพระเยซูเจ้า  “บรรดาศิษย์แยกย้ายกันออกไปเทศนาสั่งสอนทั่วทุกแห่งหน”  พระจิตเจ้าทรงพระชนม์และช่วยทำให้ใจของเราทุกคนที่มีความเชื่อและรับศีลล้างบาป  มีชีวิตชีวา  สานต่อพันธกิจที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เรา  จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์  และพระอาณาจักรมายังโลกนี้เหมือนดังที่เป็นในสวรรค์

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(เมษายน – มิถุนายน  2012  Vol. 45 No. 2), หน้า 225-226.