Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

จ. ชนเผ่าทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

เชื้อสายของรูเบน

  1. 1เชื้อสายของรูเบน บุตรคนแรกของอิสราเอล เขาเป็นบุตรคนแรก แต่เพราะเขาไปหลับนอนกับนางบำเรอของบิดา เขาจึงสูญเสียสิทธิบุตรคนแรก สิทธินี้จึงตกเป็นของโยเซฟ บุตรของอิสราเอล และรูเบนไม่ได้ถูกบันทึกไว้เป็นบุตรคนแรกอีกต่อไป

          2แม้ยูดาห์มีกำลังมากกว่าบรรดาพี่น้องและเจ้านายองค์หนึ่งก็มาจากเขา สิทธิบุตรคนแรกaก็ยังเป็นของโยเซฟ

          3บุตรของรูเบน บุตรคนแรกของอิสราเอล คือ คาโนค ปัลลู เคสโรน และคารมี

เชื้อสายของโยเอลb

          4บุตรของโยเอลคือ เชไมอาห์ ซึ่งเป็นบิดาของโกก ซึ่งเป็นบิดาของชิเมอี 5ซึ่งเป็นบิดาของมีคาห์ ซึ่งเป็นบิดาของเรอายาห์ ซึ่งเป็นบิดาของบาอัล 6ซึ่งเป็นบิดาของเบเอราห์ เบเอราห์ผู้นี้ถูกกษัตริย์ทิกลัท-ปิเลเสอร์cแห่งอัสซีเรียจับเป็นเชลยไปในแดนเนรเทศ เขาเป็นเจ้านายของชนเผ่ารูเบน

          7ญาติพี่น้องของเขามีชื่อบันทึกไว้ตามทะเบียนจำนวนประชากรดังต่อไปนี้ เริ่มด้วยเยอีเอล ต่อจากนั้นคือเศคาริยาห์ 8เบลา บุตรของอาซาส บุตรของเชมา บุตรของโยเอล

ดินแดนของชนเผ่ารูเบน

            ชนเผ่ารูเบนอาศัยอยู่ที่เมืองอาโรเออร์ และดินแดนของเขาขยายไปจนถึงภูเขาเนโบ และเมืองบาอัล-เมโอน 9เขาขยายดินแดนทางทิศตะวันออกไปจนถึงชายถิ่นทุรกันดารฟากตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส เพราะเขามีฝูงแพะแกะจำนวนมากในแผ่นดินกิเลอาด

          10ในรัชสมัยของกษัตริย์ซาอูล เขาทำสงครามกับชาวฮาการ์ มีชัยชนะและเข้าไปอยู่ในกระโจมของชาวฮาการ์ทั่วดินแดนทางตะวันออกของแคว้นกิเลอาด

เชื้อสายของกาดd

          11เชื้อสายของกาดอยู่ทางเหนือของชนเผ่ารูเบนในแคว้นบาชานไปจนถึงเมืองสาเลคาห์ 12หัวหน้าชนเผ่ากาดในแคว้นบาชานคือ โยเอลคนแรก ชาฟามคนที่สอง ต่อไปคือยานัย และชาฟัท

          13ญาติพี่น้องตามตระกูลของเขาคือ มีคาเอล เมชุลลาม เชบา โยรัย ยาคาน ศิอา และเอเบอร์ รวมเจ็ดคน 14คนเหล่านี้เป็นบุตรของอาบีคาอิล บุตรของคุรี บุตรของยาโรอัค บุตรของกิเลอาด บุตรของมีคาเอล บุตรของเยชิชัย บุตรของยัคโด บุตรของบุส 15อาคิ บุตรของอับดีเอล บุตรของกุนี เป็นหัวหน้าของตระกูลต่างๆเหล่านี้ 16เขาทั้งหลายอยู่ในแคว้นกิเลอาด แคว้นบาชานและเมืองบริวาร รวมทั้งทุ่งหญ้าทั้งหมดของเมืองชาโรนeจนสุดเขตแดน 17คนเหล่านี้ทั้งหมดมีชื่อบันทึกไว้ในจำนวนประชากรในรัชสมัยของกษัตริย์โยธามแห่งยูดาห์ และในรัชสมัยของกษัตริย์เยโรโบอัมแห่งอิสราเอล

          18ชนเผ่ารูเบน ชนเผ่ากาด และชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่ามีทหารชำนาญศึกสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบคน เชี่ยวชาญในการใช้โล่ ดาบ และธนู พร้อมที่จะออกศึก 19เขาทำสงครามกับชาวฮาการ์ เยทูร์ นาฟิช และโนดับ 20ในการสู้รบครั้งนี้ เขาวอนขอพระเจ้า พระองค์ทรงฟังเขา ทรงช่วยเหลือเขา ทรงมอบชาวฮาการ์และพันธมิตรทั้งหมดไว้ในมือของเขา เพราะเขาวางใจในพระองค์ 21เขายึดได้สัตว์เลี้ยงของศัตรู คืออูฐห้าหมื่นตัว แกะสองแสนห้าหมื่นตัว ลาสองพันตัว และจับคนเป็นเชลยได้หนึ่งแสนคน 22ศัตรูจำนวนมากถูกฆ่า เพราะการสู้รบครั้งนี้เป็นสงครามของพระเจ้า เขาทั้งหลายอยู่ในดินแดนนั้นต่อไป จนถูกจับเป็นเชลยไปในแดนเนรเทศf

ชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่า

            23ชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่ามีจำนวนมาก ตั้งหลักแหล่งอยู่ในแผ่นดินตั้งแต่แคว้นบาชานจนถึงเมืองบาอัลเฮอร์โมน เสนีร์ และภูเขาเฮอร์โมน

24ต่อไปนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวต่างๆ คือ เอเฟอร์ อิชอี เอลีเอล อัสรีเอล เยเรมีย์ โฮดาวิยาห์ และยัคดีเอล คนเหล่านี้เป็นทหารชำนาญศึก เป็นคนมีชื่อเสียง เป็นหัวหน้าครอบครัว

          25แต่เขาทั้งหลายไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของบรรพบุรุษ ขายตัวดุจหญิงแพศยาไปกราบไหว้บรรดาเทพเจ้าของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งพระเจ้าทรงทำลายให้เขาเข้ามาตั้งหลักแหล่งแทน 26พระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงทรงปลุกเร้าจิตใจของปูลgกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย คือจิตใจของกษัตริย์ทิกลัท-ปิเลเสอร์แห่งอัสซีเรีย ให้มาจับชนเผ่ารูเบน เผ่ากาด และชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่า เป็นเชลยนำไปอยู่ที่เมืองคาลัค คาโบร์ ฮารา และที่ริมแม่น้ำโกซานhจนถึงทุกวันนี้

ฉ. เชื้อสายของเลวีi

ลำดับวงศ์ตระกูลของมหาสมณะ

            27บุตรของเลวีคือ เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี 28บุตรของโคฮาทคือ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล 29บุตรของอัมรามคือ อาโรน โมเสส และนางมิเรียม บุตรของอาโรนคือ นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์

30เอเลอาซาร์เป็นบิดาของฟีเนหัส ฟีเนหัสเป็นบิดาของอาบีชูวา 31อาบีชูวาเป็นบิดาของบุคคี บุคคีเป็นบิดาของอุสซี 32อุสซีเป็นบิดาของเศรัคยาห์ เศรัคยาห์เป็นบิดาของเมราโยท 33เมราโยทเป็นบิดาของอามาริยาห์ อามาริยาห์เป็นบิดาของอาคีทูบ 34อาคีทูบเป็นบิดาของศาโดก ศาโดกเป็นบิดาของอาคีมาอัส 35อาคีมาอัสเป็นบิดาของอาซาริยาห์ อาซาริยาห์เป็นบิดาของโยคานัน 36โยคานันเป็นบิดาของอาซาริยาห์  ซึ่งเป็นสมณะรับใช้ในพระวิหารที่กษัตริย์ซาโลมอน ทรงสร้างในกรุงเยรูซาเล็ม 37อาซาริยาห์เป็นบิดาของอามาริยาห์ อามาริยาห์เป็นบิดาของอาคีทูบ 38อาคีทูบเป็นบิดาของศาโดก ศาโดกเป็นบิดาของชัลลูม 39ชัลลูมเป็นบิดาของคิลคียาห์ คิลคียาห์เป็นบิดาของอาซาริยาห์ 40อาซาริยาห์เป็นบิดาของเสไรอาห์ เสไรอาห์เป็นบิดาของเยโฮซาดัก 41เมื่อพระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์จับชาวแคว้นยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มเป็นเชลยไปยังแดนเนรเทศ เยโฮซาดักก็ถูกจับไปด้วย

5 a แม้ผู้เขียนพงศาวดารต้องการยกย่องกษัตริย์ดาวิดและราชวงศ์ เขาก็ยังพยายามรวมธรรมประเพณีสองสายเข้าด้วยกัน คือ รวมธรรมประเพณีที่ยกย่องยูดาห์ใน ปฐก 49:10 เข้ากับธรรมประเพณีที่ยกย่องโยเซฟในฐานะที่เป็น “บุตรคนแรก” (ของนางราเคลที่ยาโคบรัก) ดู ฉธบ 33:17 เชิงอรรถ j – ต้นฉบับภาษากรีกแปล “สิทธิบุตรคนแรก” ว่า “พระพร”

b “เชื้อสายของโยเอล” – ข้อความตอนนี้พบได้เพียงในหนังสือพงศาวดารเท่านั้น แต่ผู้เขียนไม่อธิบายความสัมพันธ์ของเขากับชนเผ่ารูเบน

c การจับชาวอิสราเอลไปเป็นเชลยในแดนเนรเทศสมัยกษัตริย์ทิกลัท-ปิเลเสอร์ในปี 732 ก.ค.ศ. (เทียบ 2 พกษ 15:29) ยังมีผลกระทบต่อประชาชนในแคว้นกิเลอาด ที่อาศัยของชนเผ่ารูเบนอีกด้วย

d “เชื้อสายของกาด” – รายชื่อของชนเผ่ากาดและของชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่าพบได้ในหนังสือพงศาวดารเท่านั้น อาจมาจากการสำรวจจำนวนประชากรในรัชสมัยของกษัตริย์เยโรโบอัมที่ 2 (ดูข้อ 17)

e “ชาโรน” – “ชาโรน” ที่นี่ไม่ใช่ที่ราบชาโรนตามชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แต่คงเป็นเมืองหนึ่งทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน - ชื่อเมืองนี้มีเขียนอยู่ในศิลาจารึกของกษัตริย์เมชาแห่งโมอับด้วย

f เราไม่พบเรื่องที่กล่าวในข้อ 18-22 ที่อื่นในพระคัมภีร์ – ตัวเลขที่ปรากฏอยู่นี้เป็นจำนวนที่เกินความจริง คงเป็นการระลึกถึงการขับเคี่ยวกับชนเผ่าอาหรับใกล้เคียงที่ก่อความวุ่นวายอย่างต่อเนื่อง - การถูกจับเป็นเชลยไปในถิ่นเนรเทศที่กล่าวถึงนี้เกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์ทิกลัท-ปิเลเสอร์ (ดูข้อ 6 และ 26)

g “ปูล” หมายถึงกษัตริย์ทิกลัท-ปิเลเสอร์ที่ 3 ซึ่งครองราชย์ระหว่างปี 745-727 ก.ค.ศ. เหนือทั้งอาณาจักรอัสซีเรียและอาณาจักรบาบิโลน – ในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์แห่งบาบิโลน ทรงได้รับพระนามว่า “ปูลา” (หรือ “ปูล” ในภาษาฮีบรู) – ดู 2 พกษ 15:19.

h ผู้เขียนพงศาวดารรวมเรื่องการจับประชาชนจากแคว้นกิเลอาดเป็นเชลยในรัชสมัยทิกลัท-ปิเลเสอร์ (2 พกษ 15:29) กับสถานที่ในแดนเนรเทศซึ่งเป็นสถานที่เนรเทศของเชลยจากแคว้นสะมาเรียที่กษัตริย์ซาร์กอนที่ 2 จะทรงนำไปอยู่ในภายหลัง คือในปี 721 ก.ค.ศ.

i รายชื่อยืดยาวนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อเขียนเพิ่มเติมจากทั้งพระคัมภีร์และจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เราไม่รู้จัก - ข้อเขียนดั้งเดิมเกี่ยวกับเชื้อสายชนเลวีคงมีเพียง 6:1-4,34-38.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย