Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ชนเผ่าเอฟราอิมไม่พอใจa

8 1ชนเผ่าเอฟราอิมกล่าวกับกิเดโอนว่า 'ทำไมท่านจึงทำกับพวกเราเช่นนี้เล่า เมื่อท่านไปรบกับชาวมีเดียน ทำไมท่านจึงไม่เรียกพวกเราไปรบด้วย?' เขาได้ต่อว่ากิเดโอนอย่างรุนแรง 2แต่กิเดโอนตอบว่า 'สิ่งที่ข้าพเจ้าทำนั้นเทียบกับสิ่งที่ท่านทั้งหลายทำไม่ได้ทำอะไรเลย พวกเราครอบครัวอาบีอาเซอร์เก็บผลองุ่นตามฤดูกาลยังน้อยกว่าที่ชนเผ่าเอฟราอิมตามเก็บในภายหลัง 3พระเจ้าทรงมอบโอเรบและเศเอบ หัวหน้าของชาวมีเดียนไว้ในอำนาจของท่าน สิ่งที่ข้าพเจ้าทำมันจะเทียบอะไรกับสิ่งที่ท่านได้ทำเล่า?' ถ้อยคำเหล่านี้ทำให้ชนเผ่าเอฟราอิมหายโกรธ

3: การรบของกิเดโอนทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน กิเดโอนถึงแก่มรณภาพ

กิเดโอนไล่ตามข้าศึกข้ามแม่น้ำจอร์แดนb

4กิเดโอนพาผู้ติดตามสามร้อยคนมาถึงแม่น้ำจอร์แดนและข้ามไป แม้ทุกคนจะเหน็ดเหนื่อยแต่เขาก็ยังไล่ตามศัตรูต่อไป 5กิเดโอนกล่าวกับชาวเมืองสุคคทว่า 'โปรดให้อาหารแก่ผู้ติดตามข้าพเจ้ากินบ้าง เพราะเขาเหน็ดเหนื่อยและพสกเรากำลังไล่เศบาห์และศัลมุนนา กษัตริย์ของชาวมีเดียนอยู่'c 6แต่หัวหน้าชาวสุคคทตอบว่า 'ทำไมพวกเราจะต้องให้อาหารเลี้ยงกองทัพของท่านเล่า ท่านจับเศบาห์และศัลมุนนาได้แล้วหรือ?' 7กิเดโอนจึงกล่าวว่า 'คอยดูซิ เมื่อพระยาห์เวห์ทรงมอบเศบาห์และศัลมุนนาไว้ในอำนาจของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะใช้ต้นหนามจากถิ่นทุรกันดารและต้นเหงือกปลาหมอ' 8กิเดโอนเดินทางต่อไปถึงเมืองเปนูเอล และขอร้องชาวเมืองอย่างเดียวกัน เขาทั้งหลายก็ตอบเหมือนชาวสุคคท 9กิเดโอนจึงกล่าวกับชาวเปนูเอลว่า 'เมื่อข้าพเจ้าจะได้ชัยชนะกลับมา ข้าพเจ้าจะทำลายหอนี้ให้ราบ'

ความปราชัยของเศบาห์และศัลมุนนา

10เศบาห์และศัลมุนนากับกองทัพจำนวนหนึ่งหมื่นห้าพันคนอยู่ที่เมืองคารโคร์ ไพร่พลเหล่านี้ล้วนเป็นชนเผ่าทางคนตะวันออกที่เหลืออยู่ทั้งหมด ทหารหนึ่งแสนสองหมื่นคนล้มตายในสงครามครั้งนี้ 11กิเดโอนขึ้นไปตามทางของชนเผ่าเร่ร่อนทางทิศตะวันออกของเมืองโนบาห์และโยกเบฮาห์ และเข้าโจมตีกองทัพข้าศึกที่ไม่ได้ระวังตัว 12เศบาห์และศัลมุนนาหนีไปได้ แต่กิเดโอนไล่ตาม -เศบาห์และศัลมุนนา- กษัตริย์ทั้งสององค์ของชาวมีเดียนไปจนจับตัวได้ ทำให้กองทัพทั้งหมดของข้าศึกจากใจแตกพ่ายไป

กิเดโอนแก้แค้นชาวเมืองสุคคทและเปนูเอล

13ขณะที่กิเดโอนบุตรของโยอาชกลับจากสงครามตามทางขึ้นเนินเฮเรสd 14เขาจับชายหนุ่มชาวสุคคทคนหนึ่งมาซักถาม ชายหนุ่มผู้นั้นได้เขียนชื่อหัวหน้าและผู้อาวุโสของเมืองสุคคททั้งเจ็ดสิบเจ็ดคนให้กิเดโอน กิเดโอนจึงไปหาชาวเมืองสุคคทกล่าวว่า 'นี่ไงเศบาห์และศัลมุนนา ท่านเคยท้าข้าพเจ้าว่า "ทำไมพวกเราจะต้องให้อาหารเลี้ยงกองทัพที่เหน็ดเหนื่อยของท่าน ท่านจับเศบาห์และศัลมุนนาได้แล้วหรือ?"' 16กิเดโอนจึงจับผู้อาวุโสของเมืองใช้ต้นหนามจากถิ่นทุรกันดารและต้นเหงือกปลาหมอเฆี่ยนตีเขาe 17กิเดโอนยังไปทำลายหอที่เมืองเปนูเอลลงและฆ่าชาวเมืองด้วย 18แล้วเขาถามเศบาห์และศัลมุนนาว่า 'ผู้คนที่ท่านฆ่าบนภูเขาทาโบร์f -นั้นหน้าตาเป็นอย่างไร?' เขาตอบว่า 'หน้าตาเหมือนท่าน ทุกคนหน้าตาเหมือนโอรสของกษัตริย์' 19กิเดโอนก็ว่า 'เขาเหล่านั้นเป็นพี่น้องของข้าพเจ้า เป็นบุตรของมารดาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสาบานต่อพระยาห์เวห์ว่า ถ้าท่านไว้ชีวิตเขา ข้าพเจ้าก็จะไว้ชีวิตท่านด้วย' 20แล้วกิเดโอนสั่งเยเธอร์ บุตรชายคนแรกของตนว่า 'ลงมือฆ่าเขาเสียเถิด!' แต่เยเธอร์ไม่ชักดาบออกมา เพราะกลัว เขายังเป็นเด็ก 21เศบาห์และศัลมุนนาจึงบอกกิเดโอนว่า 'ท่านจงฆ่าเราเองเถิด งานอย่างนี้ผู้ใหญ่เท่านั้นจึงจะทำได้' กิเดโอนจึงยืนขึ้นฆ่าเศบาห์และศัลมุนนา แล้วริบเอาเครื่องแต่งคออูฐมาเป็นของตน

ปลายชีวิตของกิเดโอน

22ชาวอิสราเอลกล่าวแก่กิเดโอนว่า 'ท่านได้ช่วยพวกเราให้พ้นจากอำนาจของชาวมีเดียนแล้ว ท่าน บุตรและหลานของท่านจงเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเราเถิด' 23กิเดโอนตอบว่า 'ข้าพเจ้าและบุตรของข้าพเจ้าจะไม่เป็นกษัตริย์ปกครองท่านทั้งหลาย พระยาห์เวห์ต่างหากจะทรงเป็นกษัตริย์ปกครองท่าน'g 24กิเดโอนกล่าวต่อไปว่า 'ข้าพเจ้าขอร้องท่านสักอย่างหนึ่ง ให้ท่านแต่ละคนเอาแหวนหนึ่งวงจากของที่ยึดได้มาให้ข้าพเจ้า' -ชาวมีเดียนมีแหวนทองคำ เหมือนชนเผ่าเร่ร่อนอื่นๆh 25ประชาชนตอบว่า 'พวกเรายินดีให้ท่าน' เขาจึงปูเสื้อคลุมลง แล้วแต่ละคนเอาแหวนที่ริบได้มาวางบนเสื้อนั้น 26แหวนทองคำที่กิเดโอนขอมาได้นั้นมีน้ำหนักรวมได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท ไม่รวมเครื่องประดับ สร้อยพระศอและฉลองพระองค์สีม่วงแดงที่กษัตริย์มีเดียนทรง และไม่รวมเครื่องประดับคออูฐด้วย 27กิเดโอนเอาทองคำเหล่านี้ไปหลอมทำเป็นรูปเสื้อกั๊กiตั้งไว้ที่เมืองโอฟราห์ซึ่งเป็นเมืองของตน ชาวอิสราเอลทั้งหลายขายตัวอย่างหญิงแพศยาไปกราบไหว้รูปเสื้อกั๊กนั้นที่นั่น ซึ่งเป็นอันตรายเหมือนหลุมพรางดักกิเดโอนและครอบครัวของเขา

28ดังนั้น ชาวอิสราเอลปราบชาวมีเดียนให้อยู่ใต้อำนาจ ไม่สามารถต่อสู้กับชาวอิสราเอลได้อีกต่อไป แผ่นดินก็สงบสุขเป็นเวลาสี่สิบปีตลอดเวลาที่กิเดโอนมีชีวิตอยู่ 29เยรุบบาอัลบุตรของโยอาชจึงกลับไปอยู่บ้านเดิมของตน 30กิเดโอนมีภรรยาหลายคนและมีบุตรถึงเจ็ดสิบคน 31เขายังมีบุตรชายอีกคนหนึ่งจากนางบำเรอที่อยู่ที่เมืองเชเคม เขาตั้งชื่อบุตรคนนี้ว่าอาบีเมเลค 32กิเดโอนบุตรของโยอาชมีชีวิตอยู่จนถึงวัยชรามากจึงถึงแก่กรรม ประชาชนฝังศพของเขาไว้ในที่ฝังศพของโยอาชบิดาของเขา เมืองโอฟราห์เมืองของครอบครัวอาบีเยเซอร์j

ชาวอิสราเอลกลับไปนมัสการเทพเจ้าอื่นอีก

33หลังจากที่กิเดโอนถึงแก่กรรมแล้วชาวอิสราเอลก็ขายตัวอย่างหญิงแพศยาไปกราบไหว้พระบาอัล ตั้งบาอัล-เบรีทkให้เป็นพระเจ้าของตน 34ชาวอิสราเอลลืมพระยาห์เวห์ พระเจ้าของตนซึ่งทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากอำนาจของศัตรูที่อยู่โดยรอบ 35เขาไม่สำนึกถึงบุญคุณของครอบครัว -กิเดโอน-ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า เยรุบบาอัล ที่ได้ช่วยชาวอิสราเอล


8a ในเรื่องนี้ชนเผ่าเอฟราอิมมีบทบาทเป็นรองจากชนเผ่ามนัสเสห์ (ดู 7:24,25) และพอใจที่จะมีบทบาทแค่นี้ ในสมัยต่อมาชนเผ่าเอฟราอิมจะมีอำนาจมากกว่าชนเผ่ามนัสเสห์ ดังที่ยาโคบทำนายไว้ใน ปฐก 48:17

b พระคัมภีร์เล่าเรื่องการรบครั้งนี้เหมือนเป็นการรบต่อเนื่องกับการรบที่เล่าไว้ใน 7:1-22 (ดู 8:4) แต่อันที่จริงการรบครั้งนี้เป็นเรื่องมาจากธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งที่กล่าวถึงการรุกรานของชาวมีเดียนต่างกรรมต่างวาระกัน ใน 7:25 'หัวหน้า' ของชาวมีเดียนมีชื่อแตกต่างกับ 'กษัตริย์ของชาวมีเดียน' ใน 8:5 รายละเอียดทางภูมิศาสตร์ที่กล่าวถึงเมืองสุคคท เปนูเอลและดินแดนฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนแสดงว่าเรื่องนี้มาจากธรรมประเพณีของชนเผ่าทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

c เศบาห์ แปลว่า “(ถูกฆ่าเป็น) 'เครื่องบูชา' และ ศัลมุนนา แปลว่า 'ไม่มีเงาคุ้มกัน' ดูเหมือนจะเป็นชื่อประชดประชัน

d 'ตามทางขึ้นเนิน' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับฮีบรูว่า 'จากเบื้องบน (?)'

e 'เฆี่ยนตีเขา' แปลตามตัวอักษรว่า “สอนเขา”

f เราไม่มีข้อมูลอื่นเกี่ยวกับสงครามที่ภูเขาทาโบร์ครั้งนี้ กิเดโอนบอกบรรดากษัตริย์ทั้งสองของชาวมีเดียนว่า เขาได้ฆ่าพี่น้องของตน กิเดโอนในฐานะที่เป็นญาติใกล้ชิดจำเป็นต้องประหารชีวิตเขาทั้งสอง (ดู กดว 35:19 เชิงอรรถ c)

g ข้อ 22-23 แทรกเข้ามาขัดจังหวะการเล่าเรื่อง แต่ก็เป็นไปได้ด้วยว่า ประชาชนในบริเวณเมืองเชเคมมาขอร้องกิเดโอนที่ได้ชัยชนะให้เป็นกษัตริย์ปกครอง ชนอิสราเอลเผ่าอื่นๆคงจะขอร้องเช่นเดียวกัน การที่กิเดโอนปฏิเสธไม่ยอมเป็นกษัตริย์อาจเป็นเพียงความของผู้เขียนจากสำนักเฉลยธรรมบัญญัติที่ต่อต้านระบอบมีกษัตริย์ปกครอง ดังที่เราพบใน 9:7-15 และ 1 ซมอ 8:12 เพราะอันที่จริงบุตรของกิเดโอน-เยรุบบาอัลก็ปกครองเมืองเชเคมอยู่แล้ว (วนฉ 9:2)

h 'เหมือนชนเผ่าเร่ร่อนอื่นๆ' แปลตามตัวอักษรว่า “เพราะว่าเขาเป็นชาวอิชมาเอล” “ชาวอิชมาเอล” ในที่นี้มีความหมายกว้างๆ หมายถึงชนเผ่าเร่ร่อนในถิ่นทุรกันดาร (เทียบ ปฐก 37:25-28)

i “เสื้อกั๊ก” หรือ “ephod” ในภาษาฮีบรู ดู อพย 28:6 เชิงอรรถ a ในที่นี้น่าจะหมายถึงเสื้อคลุมเทวรูปซึ่งเป็นโลหะจึงตั้งอยู่ได้ด้วยตัวเอง และใช้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงการประทับอยู่ของเทพเจ้านั้น แม้เมื่อไม่มีเทวรูปตั้งอยู่ด้วย ในการทำรูปเสื้อกั๊กทองคำคราวนี้ กิเดโอนต้องการแสดงความเคารพต่อพระยาห์เวห์ แต่ผู้เขียนจากสำนักเฉลยธรรมบัญญัติประณามการกระทำเช่นเดียวกับที่จะประณามการกระทำของมีคาห์ใย วนฉ 17:3ฯ)

j ข้อ 28-29 เป็นการสรุปตามสูตรของเรื่องผู้วินิจฉัยแต่ละคน ส่วนข้อ 30-32 เป็นการเตรียมเรื่องที่จะตามมาในบทที่ 9

k บาอัล-เบรีทหรือเอล-เบรีท (ซึ่งแปลว่า “เจ้าแห่งพันธสัญญา”) เป็นนามของเทพเจ้าที่ถูกเรียกขานในการสาบานและทำสัญญา และพ่อค้าชาวคานาอันไปเคารพที่เมืองเชเคม (9:46) เมืองเชเคมเป็นสถานที่ที่ชาวอิสราเอลได้รื้อฟื้นพันธสัญญากับพระยาห์เวห์ด้วย (ยชว 24) ประชาชนที่เมืองนี้จึงนมัสการทั้งพระยาห์เวห์และพระบาอัล-เบริทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย