Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ค: การชุมนุมใหญ่ที่เชเคมa

24 1โยชูวารวบรวมทุกเผ่าของอิสราเอลพร้อมกันที่เชเคมb แล้วนั้นเขาได้เรียกชุมนุมผู้อาวุโสทั้งหลายของอิสราเอลพร้อมกับบรรดาผู้นำ ตุลาการและบรรดานายทหารทั้งหมด พวกเขาได้มาอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า 2โยชูวาจึงกล่าวกับประชาชนทั้งหมดว่า

'พระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ "ตั้งแต่นมนามมาแล้ว บรรพบุรุษของพวกท่านที่ชื่อเทราห์ บิดาของอับราฮัมและนาโฮร์ ได้อาศัยอยู่บริเวณเหนือแม่น้ำขึ้นไป และรับใช้พระเจ้าอื่น 3หลังจากนั้น เราได้นำอับราฮัม บรรพบุรุษของพวกท่านออกมาจากบริเวณเหนือแม่น้ำและนำเขาผ่านความยาวความกว้างของคานาอัน เราได้ทวีจำนวนลูกหลานของเขาและให้เขาได้มีบุตรชื่ออิสอัค 4กับอิสอัค เราได้ให้ยาโคบและเอซาว กับเอซาว เราได้ยกประเทศแถบภูเขาเสอีร์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ ยาโคบและบุตรของเขาได้ลงไปอยู่ในประเทศอียิปต์ 5หลังจากนั้น เราได้ส่งโมเสสและอาโรน และให้อียิปต์ต้องประสบภัยพิบัติด้วยสิ่งอัศจรรย์ทั้งหลายที่เราได้กระทำที่นั่นc ที่สุด เราได้นำพวกท่านออกมา 6เราได้พาบรรพบุรุษของพวกท่านออกจากประเทศอียิปต์ และพวกท่านได้มาถึงทะเล ชาวอียิปต์ออกติดตามบรรพบุรุษของพวกท่านด้วยรถรบและทหารม้า จนถึงทะเลไม้อ้อ 7แล้วนั้น บรรพบุรุษของพวกท่านได้ร้องหาพระยาห์เวห์ และพระองค์ได้ทรงกระจายหมอกหนาทึบให้คั่นอยู่ระหว่างพวกท่านและชาวอียิปต์ และได้ทำให้ทะเลไหลกลับท่วมพวกเขา พวกท่านได้เห็นด้วยตาของพวกท่านเองแล้วว่าเราได้กระทำอะไรในอียิปต์ หลังจากนั้นเป็นเวลานาน พวกท่านได้อาศัยอยู่ในทะเลทราย 8แล้วเราได้นำพวกท่านเข้าไปยังประเทศของคนอาโมไรต์ ซึ่งเคยอาศัยอยู่ทางอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน พวกเขาทำสงครามกับพวกท่าน และเราได้มอบพวกเขาให้ตกอยู่ในอำนาจของพวกท่าน หลังจากนั้น พวกท่านจึงได้เข้ายึดครองประเทศของพวกเขา เนื่องจากเราได้ทำลายพวกเขาไปต่อหน้าพวกท่าน 9ต่อมา บาลาค บุตรของศิปโปร์ กษัตริย์ของโมอับ ได้ลุกขึ้นทำสงครามกับอิสราเอล และส่งบาลาอัม บุตรของเบโอร์มาสาปแช่งพวกท่าน 10แต่เราไม่ฟังบาลาอัม ตรงข้าม เขาต้องกล่าวอวยพรพวกท่าน และเราได้ช่วยเหลือพวกท่านให้รอดพ้นจากอำนาจของเขา

11"หลังจากนั้น พวกท่านได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนและมาถึงเยริโค แต่พลเมืองชาวเยริโคทำสงครามกับพวกท่าน ได้แก่คนอาโมไรต์ เปริสซี คานาอัน ฮิตไทต์ เกอร์กาซี ฮีไวต์และเยบุส และเราได้มอบพวกเขาทั้งหมดให้ตกอยู่ใต้อำนาจของพวกท่าน 12เราส่งตัวต่อนำหน้าพวกท่านไป ซึ่งทำการขับไล่กษัตริย์อาโมไรต์สองคนไปต่อหน้าพวกท่าน นี่ไม่ได้เป็นผลงานจากดาบของพวกท่านหรือธนูของพวกท่านเลย 13บัดนี้ เราได้มอบประเทศหนึ่งให้แก่พวกท่าน ซึ่งพวกท่านไม่ได้ทำงานเพื่อได้มา เมืองที่พวกท่านไม่ได้สร้าง แต่พวกท่านได้อาศัยอยู่ ไร่องุ่นและสวนมะกอกที่พวกท่านไม่ได้ปลูก แต่ได้รับประทานผลผลิตของมัน"

อิสราเอลเลือกพระยาห์เวห์

14'ดังนั้น บัดนี้จงเกรงกลัวพระยาห์เวห์ และรับใช้พระองค์อย่างแท้จริงและด้วยความจริงใจ จงกำจัดพระเจ้าทั้งหลายซึ่งบรรพบุรุษของพวกท่านได้รับใช้เมื่ออยู่บริเวณเหนือแม่น้ำและในอียิปต์ และหันมารับใช้พระยาห์เวห์ 15แต่ถ้าการรับใช้พระยาห์เวห์ดูเป็นเรื่องย่ำแย่สำหรับพวกท่าน วันนี้ พวกท่านจะต้องตัดสินใจว่าพวกท่านต้องการรับใช้พระเจ้าองค์ใด จะรับใช้พระเจ้าทั้งหลายซึ่งบรรพบุรุษของพวกท่านได้รับใช้เมื่ออยู่เหนือบริเวณแม่น้ำ หรือพระเจ้าทั้งหลายของคนอาโมไรต์ซึ่งพวกท่านอาศัยอยู่ในประเทศของพวกเขา ส่วนสำหรับครอบครัวของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเอง เราจะรับใช้พระยาห์เวห์'

16ประชาชนตอบว่า 'ไม่มีทางที่เราจะละทิ้งพระยาห์เวห์ และหันไปรับใช้พระเจ้าอื่น! 17พระยาห์เวห์ พระเจ้าของเราคือผู้ทรงนำพวกเราและบรรพบุรุษของเราที่นี่ออกมาจากประเทศอียิปต์ จากสถานที่ที่เราต้องเป็นทาสแรงงาน และทรงกระทำสิ่งอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เหล่านั้นต่อหน้าต่อตาเราและทรงรักษาเราให้ปลอดภัยตลอดเส้นทางที่เราเดินและเมื่ออยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายที่เราผ่าน 18และพระยาห์เวห์ได้ทรงขับไล่ชนชาติทั้งหมดออกไปเพื่อพวกเรา รวมทั้งชาวอาโมไรต์ซึ่งเคยอยู่ในประเทศ เราจะรับใช้พระยาห์เวห์ด้วยเช่นกัน เพราะพระองค์คือพระเจ้าของพวกเรา'

19โยชูวาจึงกล่าวกับประชาชนว่า 'พวกท่านจะไม่สามารถรับใช้พระยาห์เวห์ได้ เนื่องจากพระองค์เป็นพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงริษยาและจะไม่ทรงยอมผ่อนปรนต่อความประพฤติมิชอบหรือบาปของพวกท่าน 20ถ้าพวกท่านละทิ้งพระยาห์เวห์และหันไปรับใช้พระเจ้าของคนต่างชาติ พระองค์จะทรงหันกลับและกระทำทารุณกรรมกับพวกท่านอีกครั้งหนึ่ง และแม้ว่าจะได้ทรงดีต่อพวกท่านมาในอดีตมากสักเพียงใด แต่พระองค์จะทรงทำลายพวกท่าน' 21ประชาชนกล่าวตอบโยชูวาว่า 'ไม่! พระยาห์เวห์คือพระผู้ซึ่งเราต้องการจะรับใช้' 22โยชูวาจึงตอบว่า 'พวกท่านเป็นพยานให้ตัวเองว่า พวกท่านได้เลือกพระยาห์เวห์ เพื่อรับใช้พระองค์' พวกเขาตอบว่า 'เราเป็นพยาน' 23'ถ้าเช่นนั้น จงกำจัดพระเจ้าของคนต่างชาติซึ่งพวกท่านมีอยู่กับพวกท่าน และจงถวายความจงรักภักดีต่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอล!' 24ประชาชนกล่าวตอบโยชูวาว่า 'พระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา คือผู้ที่เราจะรับใช้ เราจะฟังเสียงของพระองค์'

พันธสัญญาที่เชเคม

25วันนั้น โยชูวาได้ทำพันธสัญญาขึ้นสำหรับประชาชน เขาได้วางกฎเกณฑ์และคำสั่งสำหรับพวกเขาที่เชเคม 26โยชูวาได้เขียนถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของพระเจ้า แล้วนั้น เขาได้นำหินใหญ่ก้อนหนึ่งและตั้งไว้ที่นั่น ใต้ต้นโอ๊กในสักการะสถานของพระยาห์เวห์ 27แล้วโยชูวาได้กล่าวกับประชาชนทั้งหมดว่า 'ดูเถิด หินก้อนนี้จะเป็นสักขีพยานแก่เรา เนื่องจากมันได้ยินทุกถ้อยคำที่พระยาห์เวห์ได้ตรัสกับเรา มันจะเป็นพยานปรักปรำพวกท่านd ในกรณีที่พวกท่านปฏิเสธพระเจ้าของพวกท่าน' 28แล้วโยชูวาได้สั่งให้ประชาชนกลับไป ทุกคนกลับไปยังดินแดนที่เป็นมรดกของตน

ง: การต่อเติมสองตอน

การสิ้นใจของโยชูวาe

29หลังจากนั้น โยชูวา บุตรของนูน ข้ารับใช้ของพระยาห์เวห์f สิ้นใจเมื่ออายุหนึ่งร้อยสิบปี 30เขาถูกฝังไว้ในที่ดินซึ่งเขาได้รับเป็นมรดกที่ทิมนาท-เสราห์ บนที่ราบสูงเอฟราอิม ทางเหนือของภูเขากาอัชg 31อิสราเอลได้รับใช้พระยาห์เวห์ตลอดช่วงชีวิตของโยชูวาและตลอดช่วงชีวิตของผู้อาวุโสเหล่านี้ที่ยังอยู่หลังจากโยชูวาและได้เคยทราบการกระทำทั้งหมดซึ่งพระยาห์เวห์ได้ทรงกระทำเพื่ออิสราเอล

กระดูกของโยเซฟ การสิ้นใจของเอเลอาซาร์h

32เกี่ยวกับกระดูกของโยเซฟ ซึ่งชาวอิสราเอลได้นำมาจากประเทศอียิปต์ ได้ถูกนำไปฝังไว้ที่เชเคมในที่ดินซึ่งยาโคบได้ชื้อไว้เป็นเงินหนึ่งร้อยเหรียญจากบุตรของฮาโมร์ ซึ่งเป็นบิดาของเชเคม และซึ่งได้กลับกลายi เป็นมรดกของบุตรของโยเซฟ 33หลังจากนั้น เอเลอาซาร์ บุตรของอาโรนสิ้นใจและถูกฝังไว้ที่กิเบอาห์ เมืองของบุตรของเขาชื่อฟีเนหัส ซึ่งได้ถูกยกให้เขาในบริเวณที่ราบสูงเอฟราอิมj


24a ข้อความนี้แบ่งเป็น 3 ภาค ภาคที่หนึ่ง (ข้อ 2-13) โยชูวาเชิญชวนประชาชนที่มาชุมนุมกันให้ยอมรับว่าพระยาห์เวห์ทรงเข้ามาช่วยเหลืออิสราเอล (เทียบ การประกาศความเชื่อใน ฉธบ 6:21-24 และ 26:5-9) ภาคที่สอง (ข้อ 14-24) ประชาชนทุกคนแสดงความจำนนยอมรับพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าของตน และละทิ้งพระของชนต่างชาติ ภาคที่สาม (ข้อ 25-28) ประชาชนทำพันธสัญญากับพระยาห์เวห์ และบันทึกข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร

บทนี้ถูกต่อเติมเข้ามาในระหว่างการเนรเทศหรือหลังจากนั้น แต่สะท้อนธรรมประเพณีโบราณมาก ศาสนาที่นั่นถือพระยาห์เวห์เข้ามาในแผ่นดินคานาอันพร้อมกับเผ่าต่างๆที่โยชูวานำเข้ามา โยชูวาเสนอศาสนานี้ให้แก่เผ่าอื่นๆที่ไม่เคยได้ยินถึงพระยาห์เวห์มาก่อน เพราะไม่เคยไปอยู่ในประเทศอียิปต์ และไม่ได้รับการปลดปล่อยอย่างอัศจรรย์ในการอพยพรวมทั้งไม่ได้รับการเปิดเผยที่ภูเขาซีนาย กระนั้นก็ดี เผ่าต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ชาวคานาอัน เพราะมีต้นกำเนิดเดียวกันกับเผ่าต่างๆที่มากับโยชูวา ประชาชนที่ว่านี้คือชนเผ่าทางเหนือ ซึ่งทำพันธสัญญายอมรับศาสนานับถือพระยาห์เวห์ จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของประชากรของพระเจ้า

b โยชูวาเคยเรียกชาวอิสราเอลมาชุมนุมกันแล้วที่เมืองเชเคม ใน 8:30-35 เมืองเชเคมอยู่ตรงกลางแผ่นดินคานาอัน จึงเหมาะสำหรับการชุมนุมเผ่าต่าง ๆ (ดู 1 พกษ 12 ด้วย) เรื่องราวในอดีตของสถานที่แห่งนี้ทำให้เชเคมเหมาะที่สุดสำหรับการรื้อฟื้นพันธสัญญากับพระยาห์เวห์ คืออับราฮัมเคยสร้างแท่นบูชาที่นั่น (ปฐก 12:6-7) ยาโคบเคยซื้อที่ดินที่นั่น (ปฐก 33:18-20) และได้ฝังรูปพระที่เขานำมาจากเมโสเปเตเมียไว้ที่นั้นด้วย (ปฐก 35:2-4)

c 'ปาฏิหาริย์' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูละคำนี้

d คนโบราณมักจะตั้งก้อนหินหรือกองหินไว้เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีต และมักเรียกว่า “กองพยาน” เช่น กองหิน ใน ปฐก 31:48,52; พระแท่นบูชาใน ยชว 22:26ฯ และหลักศิลา ใน อสย 19:19-20

e ข้อ 28-31 จะพบได้อีกเกือบคำต่อคำเมื่อเริ่มบทนำที่สองของหนังสือผู้วินิจฉัย (2:6-10) แสดงว่า หนังสือ ยชว และ วนฉ ได้รับการเรียบเรียงพร้อมกัน

f ”ผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์” สำนวนนี้บอกตำแหน่งหน้าที่ของโมเสส (1:1; อพย 14:31 ดู ฉธบ 34:5) ในข้อความนำหน้าของ สดด 18; ใน สดด 89:3,20,) และจะเป็นชื่อเฉพาะ “ผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์” ใน อสย 42:1 (ดู เชิงอรรถ a)

g ต้นฉบับภาษากรีก LXX เสริมว่า “ที่นั่นชาวอิสราเอลได้เอามีดหินที่โยชูวาใช้ทำพิธีสุหนัตให้ประชาชนฝังไว้ในหลุมศพของเขา โยชูวาทำพิธีสุหนัตให้ชาวอิสราเอลที่เมืองกิลกาล หลังจากที่ได้นำเขาออกมาจากประเทศอียิปต์ตามที่พระเจ้าทรงบัญชา มีดเหล่านั้นยังคงอยู่ที่นั่นมาจนถึงวันนี้' ในปัจจุบันนักโบราณคดียังพบเครื่องมือหินในยุคก่อนประวัติศาสตร์หลายชิ้นรอบหมู่บ้านที่เคยเป็นที่ตั้งของทิมนาท-เสราห์

h โยชูวาและเอเลอาซาร์ถึงแก่มรณภาพในที่ที่โมเสสและอาโรนควรจะถึงแก่อสัญกรรม -นั่นคือในแผ่นดินแห่งพระสัญญา แม้กระทั่งกระดูกของโยเซฟ ชาวอิสราเอลนำกลับมาฝังไว้ในแผ่นดินที่พระเจ้าประทานแก่บรรดาบรรพบุรุษ ดังนั้น หนังสือโยชูวาจึงเล่าเรื่องการกลับมาจากประเทศอียิปต์จบลงอย่างสมบูรณ์

i 'รับที่ดินนี้' ตามต้นฉบับแปล ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ซึ่งเป็น” กริยาอยู่ในพหูพจน์ หมายถึง “กระดูกของโยเซฟ”

j ต้นฉบับภาษากรีก LXX เสริมว่า “'ชาวอิสราเอล แต่ละคนกลับไปยังบ้านและเมืองของตน ชาวอิสราเอลกราบไหว้เทพเจ้าอัสตาร์เตและอัชทาโรช และเทพเจ้าทั้งหลายของชนชาติที่อยู่โดยรอบ ดังนั้น พระยาห์เวห์ทรงมอบเขาไว้ในอำนาจของเอกโลน กษัตริย์ชาวโมอับ ซึ่งกดขี่เขาเป็นเวลาสิบแปดปี'” (ดู วนฉ 3:14)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย