Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 58

พระเจ้าทรงพิพากษาผู้พิพากษาทั้งหลายบนแผ่นดินa

สดด บทนี้มีลีลาคล้ายกับประกาศกกล่าวโทษความผิดของประชากร ผู้พิพากษาไม่ซื่อตรงถูกกล่าวโทษเพราะตัดสินอย่างอยุติธรรมและดังนี้จึงทรยศต่อพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระตุลาการสูงสุดของประชากรอิสราเอล บรรดาผู้พิพากษาจะต้องเป็นผู้แทนของพระองค์ในการให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน ผู้ประพันธ์ใช้ถ้อยคำรุนแรงสาปแช่งให้คนชั่วเหล่านี้ถูกทำลายโดยสิ้นเชิง  แม้ว่าพระศาสนจักรไม่ใช้ สดด บทนี้ในพิธีกรรม (ทำวัตร) ความรู้สึกกระหายความยุติธรรมที่เพลงสดุดีบทนี้แสดงออก นับว่าเป็นคำเตือนใจอย่างดีสำหรับผู้มีอำนาจปกครอง รวมทั้งผู้พิพากษาด้วย ว่าความไม่ซื่อตรงในการปกครอง หรือตัดสินคดีความเรียกร้องพระพิโรธจากพระเจ้า

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  ตามทำนองเพลง "อย่าทำลาย"    มิคตามของกษัตริย์ดาวิด

1    ท่านทั้งหลายผู้ทรงอำนาจb ท่านตัดสินอย่างยุติธรรม

            และพิพากษามนุษย์อย่างเที่ยงธรรมหรือ?

2    เปล่าเลย ท่านวางแผนชั่วร้ายในใจ

            และมือของท่านก็พร้อมที่จะก่อความทารุณในแผ่นดิน

3    คนชั่วร้ายหลงทางตั้งแต่ในครรภ์มารดา

            คนพูดเท็จเดินบนทางที่ผิดตั้งแต่เกิดมา

4    เขามีพิษร้ายเหมือนอสรพิษ

            เขาอุดหูเหมือนงูเห่าที่ไม่ได้ยินอะไร

5    ไม่ได้ยินเสียงปี่ของหมองู

            แม้ของหมองูที่เชี่ยวชาญ

6    ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงทำลายฟันของเขาให้หมดปาก

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงหักเขี้ยวของสิงห์หนุ่มเหล่านี้เสีย

7    ขอให้เขาสูญหายเหมือนน้ำที่ไหลหมดไป

            ขอให้เขาเหี่ยวแห้งเหมือนหญ้าที่ถูกเหยียบย่ำc

8    ให้เดินผ่านเหมือนตัวทากทิ้งรอยที่ละลายหายไป

            เหมือนลูกกรอกที่ไม่เห็นแสงตะวัน

9    ก่อนที่หม้อของท่านจะรู้สึกความร้อนจากต้นหนามที่เป็นเชื้อเพลิงd

            เขาจะถูกกวาดไปทั้งเป็นเหมือนถูกลมหอบ

10   ผู้ชอบธรรมจะยินดีเมื่อเห็นคนอธรรมถูกลงโทษ

            เขาจะล้างเท้าในโลหิตของคนชั่วร้าย

11   ผู้คนจะกล่าวว่า "ใช่แล้ว ผู้ชอบธรรมจะได้รางวัล

            เพราะมีพระเจ้าอยู่จริง พระองค์ประทานความเป็นธรรมบนแผ่นดิน"

58 aเช่นเดียวกับบรรดาประกาศกในอดีต ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีประณามผู้พิพากษาที่ไม่ยุติธรรม และเรียกร้องให้พระเจ้าทรงตัดสินลงโทษเขา

b "ท่านทั้งหลายผู้ทรงอำนาจ" แปลโดยคาดคะเน โดยสันนิษฐานคำภาษาฮีบรูว่า "เอโลฮิม" (ดู สดด 45;6,7; 82; อพย 21:6; 22:7; ฉธบ 19:17; 2 ซมอ 14:17)

c "เหมือนหญ้าที่ถูกเหยียบย่ำ" แปลโดยคาดคะเน

d "ต้นหนามที่เป็นเชื้อเพลิง" ชนเผ่าเร่ร่อนในถิ่นทุรกันดารใช้ต้นหนามที่หาได้มาเป็นเชื้อเพลิงซึ่งให้ความร้อนเพียงชั่วครู่  ข้อนี้แปลโดยคาดคะเน เพราะต้นฉบับไม่สมบูรณ์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย