"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ประชุมด้านพระคัมภีร์ 15-19 มิถุนายน 2011ประชุมด้านพระคัมภีร์ 15-19 มิถุนายน 2011
             พ่อได้เดินทางมากรุงโรม อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2011 เพื่อมาประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก Catholic biblical federation หัวข้อพระวาจาของพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของการฟื้นฟูที่สม่ำเสมอ สมัยวิสามัญ ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน ที่ Casa Divin Maestro; Arriccia กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในฐานะเป็นประธานกรรมการพระคัมภีร์ในสภาพระสังฆราชคาทอลิก แห่งประเทศไทย โดยคุณครูอรุณประภา (ไก่) สุกสี จากสังฆมณฑลโคราช มารอรับที่สนามบิน ช่วยอำนวยความสะดวกให้

             วันที่ 14 มิถุนายน ได้ไปเยี่ยมพ่ออธิการ ที่หอพักนักศึกษาครูคำสอนจากนานาชาติ (Collegio Missionario Internazionale “San Giuseppe”) ที่ครูไก่และครูกฤติยา(ครูจอย)อุตสาหะ ได้รับทุนการศึกษา และได้ถวายมิสซาเย็นวันนั้น ในโอกาสพิเศษครบรอบวันคล้ายวันเกิด ของครูจอย

            วันที่ 15 มิถุนายน ลงทะเบียน มีสมาชิกจากทั่วโลก 98 ประเทศ จำนวน 138 คน เป็นพระสังฆราช 25 องค์ พระสงฆ์ 75 บราเดอร์ 2 ซิสเตอร์ 8 ฆราวาสชาย 21 และฆราวาสสตรี 7 แบ่งเป็นสมาชิก 2 ประเภท คือสมาชิกปกติ (Full member) 63 คน จากสภาพระสังฆราชของแต่ละประเทศ และสมาชิกสภาพ Associate member 54 คน ที่เหลือเป็นผู้สังเกตุการณ์

            ตามปกติจะมีประชุมสามัญ (Plenary Assembly) 6 ปี ครั้งหนึ่ง ซึ่งครั้งที่แล้ว มีประชุมที่ประเทศแทนซาเนีย ซิสเตอร์จันทนา คณะพระหฤทัยฯแห่งกรุงเทพ ได้ไปประชุม ค.ศ. 2008 ครั้งนี้ เป็นการประชุมวิสามัญเพื่อปรับปรุงธรรมนูญ และศึกษาสมณลิขิต (ฉบับล่าสุด) Verbum Domini (พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า) ซึ่งเป็นผลของสมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 12 เรื่อง พระวาจาของพระเจ้า บ่อเกิดของชีวิต และพันธกิจของพระศาสนจักร ระหว่าง 5-26 ตุลาคม 2008 ที่กรุงโรม และสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิ๊กที่16 ได้เซนต์อนุมัติ วันที่ 30 กันยายน 2010 และพิมพ์เผยแพร่ได้พิมพ์เดือนพฤศจิกายน 2010

            วัตถุประสงค์ของการประชุมวิสามัญครั้งนี้ ประเด็นหลักเพื่อแก้ไขธรรมนูญให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ การประชุมส่วนใหญ่จึงพิจารณาแก้ไขธรรมนูญให้สอดคล้องกับกฏหมายของพระศาสนจักรและกฏหมายประเทศเยอรมัน เพราะสำนักงานในประวัติเคยอยู่ที่กรุงโรม และย้ายไปที่สตุ๊ตกาค และซางโอตีเลียน ประเทศเยอรมนี

ผลการเลือกสมาชิกกรรมการบริหาร
1. ประเทศแทนซาเนีย พระสังฆราช
2. ประเทศโคลอมเบีย คุณพ่อฟิเดล โอโนโร
3. ประเทศอิตาลี คุณพ่อยูเซปเป้  เดวีร์จีลีโอ
4. ประเทศฟิลิปปินส์ พระสังฆราช ปาบโล ดาวิด
5. ประเทศมาเก๊า  นางสาว เชชีลีอา ฉุย
6. ประเทศอาฟริกาใต้  นางสาวเทเรซา  วิลสนัก
            สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงธรรมนูญให้สมบูรณ์ได้ จึงมีมติให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ไปดำเนินการต่อไป

 ข้อคิดที่ได้รับ
         1. ประเทศไทยต้องทุ่มเทบุคลากรประสานงานด้านพระคัมภีร์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากทุกสังฆมณฑล
        2. แผนอภิบาลของพระศาสนจักรไทย ดำเนินถูกทิศทางที่เน้นพระวาจาสร้างวิถีชุมชนคริสตชน
        3. เน้นการทำงานเรื่องพระวาจา อาจเกิดปัญหาได้ แต่อย่าหมดกำลังใจ จงรำพึงเรื่องราวของศิษย์สองคนที่เดินทางไปหมู่บ้านเอมมาอูส (ลูกา24:13-35) “ใจเราไม่ได้เล่าร้อนภายในหรือ เมื่อพระองค์ตรัสกับเราขณะเดินทาง และอธิบายให้เราฟัง” (ลูกา24:32)


เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก