"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

การก่อสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มa

3 1มหาสมณะเอลียาชิบกับพี่น้องสมณะได้ลงมือสร้างประตูแกะขึ้นใหม่ เจิมถวายแด่พระเจ้าb แล้วตั้งบานประตูขึ้น เขาสร้างและเจิมถวายกำแพงแด่พระเจ้าจนถึงหอศตพล**และหอคานันเอล 2ชาวเมืองเยรีโคได้สร้างกำแพงช่วงต่อไป และศักคูร์บุตรอิมรีก็สร้างต่อไปอีก 3ลูกหลานของหัสเสนาอาห์สร้างประตูปลา เขาตั้งวงกบและใส่บานประตู ติดกลอนและดาลประตู 4เมเรโมทบุตรอูรีอาห์ บุตรฮักโขสซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป เมชุลลามบุตรเบเรคิยาห์ บุตรเมเชซาเบลซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป ซาโดกบุตรบาอานา 5ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป ชาวเมืองเทโคอาซ่อมแซมช่วงต่อไป แต่ชนชั้นสูงไม่ยอมทำงานหนักตามคำสั่งของบรรดาหัวหน้างานc

6โยยาดาบุตรปาเสอาห์ และเมชุลลามบุตรเบโสไดอาห์ซ่อมแซมประตูเก่าd เขาตั้งวงกบ ใส่บานประตู ติดกลอนและดาลประตู 7เมลาติยาห์ชาวเมืองกิเบโอน ยาโดนชาวเมืองเมโรโนท ชาวเมืองกิเบโอนและชาวเมืองมิสปาห์ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป จนถึงจวนผู้ว่าราชการแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติสe 8อุสซีเอลบุตรคารฮายาห์ช่างทองfซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป และฮานันยาห์ผู้ปรุงเครื่องหอมซ่อมแซมช่วงต่อไป เขาทั้งสองคนบูรณะกำแพงกรุงเยรูซาเล็มไปจนถึงกำแพงกว้าง

          9เรไฟยาห์บุตรของคูร์ ผู้ปกครองเขตครึ่งหนึ่งของกรุงเยรูซาเล็มได้ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป 10เยดายาห์บุตรคารุมัฟซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปตรงข้ามกับบ้านของตน คัทธุชบุตรคาชับเนยาห์ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป 11มัลคิยาห์บุตรคาริมและคัสชูบบุตรปาคัทโมอับซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปจนถึงหอเตาอบg 12ชัลลูมบุตรฮัลโลเหช ผู้ปกครองเขตอีกครึ่งหนึ่งของกรุงเยรูซาเล็มซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป บุตรหญิงของเขาhก็ช่วยงานก่อสร้างด้วย 13คานูนกับชาวเมืองศาโนอาค์ซ่อมแซมประตูหุบเขาขึ้นใหม่ ตั้งบานประตู ติดกลอนและดาลประตู และยังซ่อมแซมกำแพงเป็นระยะทางหนึ่งพันศอกไปจนถึงประตูกองขยะi 14มัลคิยาห์บุตรเรคาบ ผู้ปกครองเขตเบธฮัคเคเรมซ่อมแซมประตูกองขยะ เขาตั้งบานประตู ติดกลอนและดาลประตู

          15ชัลลูมบุตรโคลโคเซห์ ผู้ปกครองเขตเมืองมิสปาห์ ซ่อมแซมประตูน้ำพุ สร้างหลังคา ใส่บานประตู ติดกลอนและดาลประตู เขายังสร้างกำแพงสระสิโลอาห์ใกล้ราชอุทยานไปจนถึงบันไดซึ่งลงไปจากนครของกษัตริย์ดาวิดj 16เนหะมีย์บุตรอัสบูก ผู้ปกครองครึ่งหนึ่งของเขตเมืองเบธชูร์ ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป จนถึงหน้าหลุมศพของราชวงศ์กษัตริย์ดาวิด ถึงสระที่ขุดขึ้นk และถึงโรงทหารl 17ชนเลวีซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป คือเรคูมบุตรบานี คาชานิยาห์ผู้ปกครองครึ่งหนึ่งของเขตเมืองเคอีลาห์ ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปในนามผู้อาศัยในเขตถิ่นของตน 18บินนุยบุตรเคนาดัด ผู้ปกครองอีกครึ่งหนึ่งของเขตเมืองเคอีลาห์ ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปพร้อมกับบรรดาพี่น้อง 19เอเซอร์บุตรเยชูอา ผู้ปกครองเมืองมิสปาห์ ซ่อมแซมอีกช่วงหนึ่งตรงข้ามกับทางขึ้นไปยังคลังอาวุธที่มุมกำแพง

          20บารุคบุตรศับบัยซ่อมแซมช่วงต่อไปด้วยความมุ่งมั่นm จากมุมกำแพงจนถึงประตูบ้านของมหาสมณะเอลียาชิบ 21เมเรโมทบุตรอุรีอาห์ บุตรฮักโขสซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปอีก ตั้งแต่ประตูบ้านของมหาสมณะเอลียาชิบจนถึงสุดเขตบ้านของเอลียาชิบ 22บรรดาสมณะซึ่งพำนักอยู่รอบๆ กรุงเยรูซาเล็มซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป 23เบนยามินและคัสซูบซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปตรงข้ามกับบ้านของตน อาซิริยาห์บุตรมาอาเสอาห์ บุตรอานานิยาห์ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปใกล้บ้านของตน 24บินนุยบุตรคานาดัดซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป ตั้งแต่บ้านของอาซาริยาห์จนถึงทางโค้งที่มุมกำแพง 25ปาลาลบุตรอุซัยทำงานnที่มุมกำแพง และที่หอซึ่งยื่นจากพระราชวังชั้นบนออกไปที่ลานทหารยาม เปดายาห์บุตรปาโรชซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป 26พนักงานประจำพระวิหารซึ่งพำนักอยู่ที่เนินโอเฟลoซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป จนถึงหน้าประตูน้ำทางตะวันออกและหน้าหอที่ยื่นออกมา 27ชาวเมืองเทโคอาซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป ตั้งแต่ตรงข้ามหอใหญ่ที่ยื่นออกมา ไปจนถึงกำแพงเนินโอเฟล

          28บรรดาสมณะซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปทางเหนือจากประตูม้าขึ้นไป แต่ละคนซ่อมแซมกำแพงตรงข้ามกับบ้านของตน 29ซาโดกบุตรอิมเมอร์ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านของตน เชไมอาห์บุตรเชคานิยาห์ คนเฝ้าประตูด้านตะวันออกซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป 30คานันยาห์บุตรเชเลมิยาห์ และคานูนบุตรคนที่หกของศาลาฟซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป เมชุลลามบุตรเบเรคิยาห์ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้องของตน 31มัลคิยาห์ช่างทองซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป จนถึงบ้านของพนักงานประจำพระวิหารและบ้านของพ่อค้า ตรงข้ามกับประตูตรวจพล จนถึงห้องชั้นบนที่มุมกำแพง 32บรรดาช่างทองและพ่อค้าซ่อมแซมกำแพงช่วงสุดท้ายระหว่างห้องชั้นบนที่มุมกำแพงกับประตูแกะ

 

ศัตรูต่อต้านการก่อสร้างกำแพงขึ้นใหม่

            33เมื่อสันบาลลัทรู้ว่า พวกเรากำลังก่อสร้างกำแพงขึ้นใหม่ก็ไม่พอใจและโกรธมาก เยาะเย้ยชาวยิว 34เขาพูดต่อหน้าพี่น้องและกำลังพลของแคว้นสะมาเรียว่า “พวกยิวน่าสมเพชเหล่านี้กำลังทำอะไรกัน เขาจะสร้างเสร็จและถวายเครื่องบูชาหรือ เขาคิดจะทำให้เสร็จในวันเดียวหรือ เขาคิดจะกู้เอาหินที่ถูกเผาจากกองขยะมาใช้อีกหรือ” 35โทบีอาห์ข้าราชการของแคว้นอัมโมนอยู่ข้างๆ พูดว่า “ให้เขาสร้างไปเถอะ ถ้าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งจะกระโดดขึ้นไป กำแพงหินนั้นก็จะพังลงมาแน่ๆ” 36ข้าพเจ้าจึงอธิษฐานภาวนาว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดทรงฟังเถิด เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายถูกสบประมาทมากเพียงใด ขอทรงบันดาลให้คำเย้ยหยันเหล่านี้กลับตกบนศีรษะของเขาเถิด ขอทรงบันดาลให้เขาถูกปล้นและถูกจับเป็นเชลยไปต่างแดนด้วยเถิด 37โปรดอย่าทรงอภัยความชั่วร้ายของเขา และอย่าทรงลบล้างบาปของเขาไปให้พ้นพระพักตร์เลย เพราะเขาทั้งหลายได้ดูหมิ่นบรรดาผู้ก่อสร้าง”

          38พวกเราจึงสร้างกำแพงต่อไป กำแพงทั้งหมดก็ต่อกันสูงได้ครึ่งหนึ่งแล้ว เพราะประชาชนตั้งใจทำงาน

b “เจิมถวายแด่พระเจ้า” บางคนแปลโดยคาดคะเนให้สอดคล้องกับข้อ 3 และ 6 ว่า “ตั้งวงกบ”

** “หอศตพล” เราไม่รู้ว่า “หอศตพล” นี้อยู่ที่ไหน

c “หัวหน้างาน” หมายถึงเนหะมีย์และเพื่อนร่วมงานของเขา

b “เจิมถวายแด่พระเจ้า” บางคนแปลโดยคาดคะเนให้สอดคล้องกับข้อ 3 และ 6 ว่า “ตั้งวงกบ”

** “หอศตพล” เราไม่รู้ว่า “หอศตพล” นี้อยู่ที่ไหน

c “หัวหน้างาน” หมายถึงเนหะมีย์และเพื่อนร่วมงานของเขา

d “ประตูเก่า” สำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียคว่า “ประตูของส่วนใหม่(ของเมือง)” “ส่วนใหม่” นี้เพิ่งถูกผนวกเข้ามาก่อนนั้นไม่นาน อยู่ทางทิศเหนือ (ดู ศฟย 1:10-11) ใน นหม 12:39 ประตูนี้เรียกว่า “ประตูเอฟราอิม”

e “จวนผู้ว่าราชการแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส” แปลโดยคาดคะเน

f “อุสซีเอล...ช่างทอง” บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “สมาชิกกลุ่มช่างโลหะ” ตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค

g “หอเตาอบ” หรือ “หอที่หัวมุม” ตาม 2 พศด 26:9 หอนี้อยู่ที่มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเยรูซาเล็ม

h “บุตรหญิงของเขา” บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “บุตรชายของเขา”

i “ประตูกองขยะ” แปลตามสำนวนแปลภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ประตูเนยแข็ง” อาจจะเป็นการเปรียบเทียบกลิ่นเหม็นของกองขยะกับเนยแข็ง ในภายหลัง ประตูนี้ได้ชื่อว่า “ประตูของชาวเอสเสน”

j “นครของกษัตริย์ดาวิด” เป็นส่วนเก่าที่สุดของกรุงเยรูซาเล็ม ตั้งอยู่บนเนินโอเฟล ทางด้านใต้ของบริเวณพระวิหารและพระราชวังของกษัตริย์ซาโลมอน (ดู 2 ซมอ 5:9 เชิงอรรถ f) นักโบราณคดีได้ขุดพบบันไดที่กล่าวนี้ตัดอยู่ในหินผา

k “สระที่ขุดขึ้น” เป็นสระเก็บน้ำเก่าสำหรับเก็บกักน้ำจากบ่อกิโฮนซึ่งอยู่นอกกำแพงเมือง กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงถมสระนี้เมื่อมีการขุดอุโมงค์ส่งน้ำจากบ่อกิโฮนนี้ผ่านหินผาไปถึงสระสิโลอัมโดยตรง (ดู 2 พกษ 20:20 เชิงอรรถ k)

l “โรงทหาร” แปลตามตัวอักษรว่า “บ้านของนักรบผู้กล้าหาญ” คงหมายถึงที่พักค่ายหนึ่งซึ่งเคยเป็นที่พักของกองทหารรักษาพระองค์ (2 ซมอ 16:6; 23:8)

m “ด้วยความมุ่งมั่น” แปลตามตัวอักษรว่า “เขาลุกเป็นไฟ” แต่บางคนคิดว่าเป็นคำที่ผู้คัดลอกเพิ่มเติมเข้ามา เพราะไม่มีคำนี้ในสำเนาโบราณบางฉบับ

n “ทำงาน” ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่มีกริยานี้ เราจึงแปลโดยคาดคะเนโดยซ้ำกริยาที่อยู่ตอนปลายของข้อนี้

o “พนักงานประจำพระวิหารซึ่งพำนักอยู่ที่เนินโอเฟล” บางคนคิดว่าเป็นข้อความที่ผู้คัดลอกเพิ่มเข้ามาจาก 11:21

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก