Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 141(Vg 140)

คำวอนขออย่าให้แพ้การประจญ

ผู้ประพันธ์ใช้ สดด ประเภทคำอ้อนวอนบทนี้แสดงความปรารถนาจะถอยห่างจากคนชั่ว ที่พยายามชักชวนเขาให้มาร่วมโต๊ะเพื่อสร้างมิตรภาพและดำเนินชีวิตแบบเดียวกัน เขาวอนขอพระเจ้าให้ประทานกำลังและทรงคุ้มครองไม่ให้เขาต้องพ่ายแพ้ต่อการประจญ คริสตชนจะต้องประสบกับสถานการณ์คล้ายกันนี้ด้วย พระเยซูเจ้าจึงทรงสอนให้เราเฝ้าระวังและอธิษฐานภาวนาเพื่อจะไม่ต้องพ่ายแพ้แก่การประจญ (เทียบ มธ 6:13; 26:41)

เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์ โปรดรีบเสด็จมาเถิด

            โปรดทรงฟังเสียงข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์

2      ขอให้คำภาวนาของข้าพเจ้าเป็นดั่งกำยานเฉพาะพระพักตร์พระองค์

            ขอให้มือของข้าพเจ้าที่ชูขึ้นหาพระองค์เป็นดั่งเครื่องบูชาในยามเย็นa

3      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงวางยามเฝ้าปากของข้าพเจ้าไว้

            ขอทรงวางยามไว้ตรงประตูริมฝีปากของข้าพเจ้า

4      ขออย่าทรงปล่อยให้ใจข้าพเจ้าเอนเอียงไปยังความชั่วร้าย

            เพื่อจะไม่ต้องกระทำกิจการอธรรมกับบุคคลชั่วร้าย

        ข้าพเจ้าจะไม่ยอมลิ้มรสอาหารโอชาของเขา

5      ผู้ชอบธรรมจะตำหนิข้าพเจ้าก็ได้

            ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์จะตักเตือนข้าพเจ้าก็ได้

   การกระทำเช่นนี้จะเป็นเหมือนน้ำมันหอมบนศีรษะของข้าพเจ้า

            ศีรษะของข้าพเจ้าจะไม่ปฏิเสธน้ำมันนี้

        แต่ข้าพเจ้าจะอธิษฐานภาวนาต่อไปต่อสู้การกระทำของคนชั่วร้ายb

6      บรรดาผู้พิพากษาของเขาจะถูกโยนจากหน้าผาc

            และจะได้ยินว่าถ้อยคำของข้าพเจ้านั้นอ่อนหวาน

7      "เช่นเดียวกับหินโม่ที่แตกละเอียดdอยู่บนพื้นดิน

        กระดูกของเขาก็กระจายเกลื่อนอยู่ตรงปากทางสู่แดนมรณะ"

8      ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเบนสายตามาหาพระองค์

            ข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์ โปรดอย่าทรงทิ้งข้าพเจ้าไว้ให้ตายเลย

9      โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากบ่วงแร้วที่เขาวางไว้

            และจากคนชั่วร้ายที่คอยซุ่มทำร้ายข้าพเจ้า

10    ขอให้คนชั่วร้ายทุกคนตกลงไปติดข่ายของตน

            ขณะที่ข้าพเจ้าเดินผ่านไปอย่างปลอดภัย

141 a "เครื่องบูชาในยามเย็น" การถวายบูชาในยามเย็นเป็นกิจวัตรประจำวันในพระวิหาร ชาวยิวใจศรัทธาไม่ว่าจะอยู่ที่ใด มักจะอธิษฐานภาวนาร่วมใจกับการถวายบูชาในยามเย็นนี้ด้วย ดู สดด 51:16; เทียบ วว 5:8; 8:4.

b ตั้งแต่ข้อ 4 เป็นต้นไป ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่สมบูรณ์ จึงต้องแปลโดยคาดคะเน ดูเหมือนว่าผู้ประพันธ์เพลงสดุดีบทนี้กลัวว่าพวกคนชั่วร้ายจะชักชวนตนให้กระทำชั่วตามไปด้วย

c "บรรดาผู้พิพากษา.......จากหน้าผา" แปลโดยคาดคะเน    บางคนแปลว่า "เขาจะถูกมอบในอำนาจของศิลาซึ่งเป็นผู้พิพากษาของเขา" ถ้าแปลเช่นนี้ "ศิลา" หมายถึงพระยาห์เวห์ผู้ทรงเป็น "ศิลาแห่งอิสราเอล" สดด18:2. 19:14

d "หินโม่ที่แตกละเอียด" แปลโดยคาดคะเนตามต้นฉบับภาษากรีก และตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย