Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 53

ชะตากรรมของผู้ไม่นับถือพระเจ้าa

สดด บทนี้เหมือนกับ สดด 14 เกือบคำต่อคำทีเดียว เป็นคำอ้อนวอนขอให้พ้นจากความเลวร้ายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในโลก และหวังว่าพระเจ้าจะทรงช่วยให้รอดพ้น

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง บทกวีสอนใจยามป่วยไข้ ของกษัตริย์ดาวิด

1      คนโง่คิดในใจว่า "ไม่มีพระเจ้า"

            คนเหล่านี้ชั่วร้าย ประพฤติเลวทราม

                  จะหาใครทำความดีสักคนก็ไม่มี

2      พระเจ้าทอดพระเนตรมวลมนุษย์จากสวรรค์

            ว่าจะมีสักคนไหมที่ปรีชาฉลาด

                  จะมีสักคนไหมที่แสวงหาพระเจ้า

3      ทุกคนเดินนอกทาง    ชั่วร้ายเช่นเดียวกัน

            ไม่มีใครทำความดี     ไม่มีแม้แต่คนเดียว

4      ผู้กระทำความชั่วทุกคน ที่กำลังกินประชากรของเราเหมือนกินอาหาร ไม่มีความสำนึกบ้างหรือ?

            เขาไม่เรียกหาพระเจ้า

5      แต่เขากลัวจนตัวสั่น

            ณ ที่ซึ่งไม่มีเหตุผลจะต้องกลัว

        เพราะพระเจ้าจะทรงทำให้กระดูกของผู้ตั้งค่ายล้อมท่านbกระจัดกระจายไป

            เขาทั้งหลายจะต้องอับอาย เพราะพระเจ้าทรงทอดทิ้งเขา

6      ขอให้ความรอดพ้นของอิสราเอลมาจากศิโยน เมื่อพระเจ้าทรงนำประชากรของพระองค์กลับมา

        ช่างเป็นความเบิกบานสำหรับยาโคบ

            และเป็นความสุขใจสำหรับอิสราเอล

53 a บทสดุดีบทนี้คล้ายกับ สดด 14 โดยเปลี่ยนพระนาม “พระยาห์เวห์” (Yahweh) เป็น “พระเจ้า “ (Elohim)

b “ผู้ตั้งค่ายล้อม” อาจหมายถึงกองทัพอัสซีเรียของพระเจ้าเซนนาเคริบที่มาล้อมกรุงเยรูซาเล็มและต้องล่าถอยกลับไปโดยไม่ทราบสาเหตุในปี 701 ก.ค.ศ.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย