Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 37

ชะตากรรมของคนชอบธรรมและคนอธรรมa

สดด บทนี้เป็นวรรณกรรมประเภท "ปรีชาญาณ" และยังแต่งในรูปกลบทอักษรด้วยเช่นเดียวกับ สดด 9/10 ผู้ประพันธ์ซึ่งดูเหมือนจะเป็นผู้อาวุโส ให้คำแนะนำแก่เยาวชนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในชีวิต และอาจแปลกใจหรือท้อแท้เมื่อเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนชั่ว ประสบการณ์เช่นนี้ดูเหมือนจะขัดกับคำสอนดั้งเดิมที่ว่าพระเจ้าทรงให้รางวัลคนดีและทรงลงโทษคนชั่ว ผู้ประพันธ์เชื่อว่าการเป็นคนดีแต่ประสบกับความทุกข์นั้นดีกว่าการเป็นคนชั่วที่ประสบความสำเร็จมีผู้นิยมชมชอบ เขาจึงเตือนผู้ฟังให้อย่าไปอิจฉาคนชั่วเหล่านั้น เพราะความรุ่งเรืองของคนชั่วนั้นไม่จีรังยั่งยืน จะสิ้นสุดในไม่ช้า

ของกษัตริย์ดาวิด

อาเลฟ 1     อย่าเดือดร้อนเรื่องคนเลวร้าย

                 หรืออิจฉาริษยาผู้ที่กระทำผิด

           2    เขาจะเหี่ยวแห้งไปอย่างรวดเร็วเหมือนต้นหญ้า

                 จะร่วงโรยเหมือนพืชเขียวในทุ่งนา

เบท     3    จงวางใจในพระยาห์เวห์และทำความดี

                 จงพำนักอยู่ในแผ่นดินbและอยู่เป็นสุข

           4    จงยินดีในพระยาห์เวห์

                 แล้วพระองค์จะประทานให้ตามใจปรารถนาของท่าน

กีเมล    5    จงฝากชะตากรรมของท่านไว้กับพระยาห์เวห์

                 จงวางใจในพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงจัดการ

           6    พระองค์จะทรงบันดาลให้ความชอบธรรมของท่านส่องสว่างเหมือนแสงอรุณ

                 และความยุติธรรมของท่านเหมือนแสงตะวันเวลาเที่ยง

ดาเลท  7    จงสงบเงียบเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์และเฝ้ารอ  พระองค์

                 อย่าเดือดร้อนเมื่อใครสักคนประสบความสำเร็จด้วย เล่ห์กล

เฮ        8    จงระงับโทสะและเลิกโกรธ

                 อย่าเดือดร้อน เพราะไม่เกิดประโยชน์ใด

           9    คนเลวร้ายย่อมถูกกำจัดให้หมดสิ้น

                 แต่ผู้ที่มีความหวังในพระยาห์เวห์ย่อมได้รับแผ่นดิน  เป็นมรดก

วาว      10   รอสักนิดเถิด แล้วจะไม่มีคนชั่วอีก

                 ท่านจะค้นหาเขาที่ไหน ก็จะหาไม่พบ

           11   คนยากจนจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก

                 เขาจะอยู่เป็นสุขอย่างมาก

ซาอิน   12   คนชั่วร้ายวางแผนทำร้ายคนชอบธรรม

                 และแยกเขี้ยวข่มขู่เขา

           13   แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระสรวลเยาะเย้ยคนชั่ว

                 เพราะทรงทราบดีว่าจุดจบของเขาใกล้เข้ามาแล้ว

เคท     14   คนเลวร้ายชักดาบและโก่งคันธนู

                 เพื่อสังหารคนยากจนและขัดสน

                 และเพื่อฆ่าผู้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม

           15   แต่ดาบนั้นจะกลับมาทิ่มแทงหัวใจของเขา

                 และคันธนูของเขาจะถูกหักทำลาย

เตด      16   สมบัติเล็กน้อยของผู้ชอบธรรม

                 ย่อมดีกว่าทรัพย์สมบัติมากมายของคนชั่วc

           17   เพราะพลังของคนชั่วย่อมถูกทำลาย

                 แต่พระยาห์เวห์ย่อมทรงค้ำจุนคนชอบธรรม

โยด     18   พระยาห์เวห์เอาพระทัยใส่ชีวิตของผู้ชอบธรรม

                 มรดกของเขาจะยืนยงคงอยู่ตลอดกาล

           19   เขาจะไม่ต้องอับอายเมื่อยามร้ายมาถึง

                 เขาจะกินอิ่มในยามข้าวยากหมากแพง

คัฟ      20   ถูกแล้ว คนชั่วจะถูกทำลาย

                 ศัตรูของพระยาห์เวห์จะสูญหายไปเหมือนพืชเขียวในทุ่งหญ้า

                 จะอันตรธานหายไปเหมือนควัน

ลาเมด  21   คนชั่วขอยืมแล้วไม่ใช้คืน

                 แต่คนชอบธรรมให้อย่างใจกว้าง

           22   พระยาห์เวห์ทรงอวยพรผู้ใด ผู้นั้นย่อมได้รับแผ่นดินเป็นมรดก

                 ทรงสาปแช่งผู้ใด ผู้นั้นย่อมไม่ได้รับd

เมม      23   พระยาห์เวห์ทรงนำทางคนดีให้ก้าวเดินอย่างมั่นคง

                 และทรงพอพระทัยวิถีทางของเขา

           24   ถ้าเขาสะดุด เขาจะไม่ล้ม

                 เพราะพระยาห์เวห์ทรงจับมือพยุงเขาไว้

นูน      25   ข้าพเจ้าเคยเป็นหนุ่ม บัดนี้ชราแล้ว

                 ยังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมคนใดถูกทอดทิ้ง

                 หรือลูกหลานของเขาต้องขอข้าวใครกิน

           26   ผู้ชอบธรรมมีใจกว้าง ให้เขายืมทุกๆวัน

                 ลูกหลานของเขาจะได้รับพระพร

ซาเมค  27   จงทำดี หนีชั่ว

                 แล้วท่านจะมีที่พำนักตลอดไป

           28   เพราะพระยาห์เวห์ทรงรักความยุติธรรม

                 และจะไม่ทรงทอดทิ้งผู้ที่จงรักภักดีต่อพระองค์

(อายิน)       คนอธรรมจะสูญหายตลอดไปe

                 และลูกหลานของคนชั่วจะถูกทำลายจนหมดสิ้น

           29   ผู้ชอบธรรมจะได้แผ่นดินเป็นมรดก

                 และจะพำนักอยู่ที่นั่นตลอดไป

เป       30   ปากของผู้ชอบธรรมย่อมกล่าวถ้อยคำปรีชาฉลาด

                 ลิ้นของเขาย่อมตัดสินอย่างยุติธรรม

           31   ธรรมบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในใจของเขา

                 เท้าของเขาจะไม่ลื่นไถล

ซาเด    32   คนชั่วคอยซุ่มดักผู้ชอบธรรม

                 หาโอกาสประหารชีวิตของเขา

           33   พระยาห์เวห์จะไม่ทรงทิ้งผู้ชอบธรรมไว้ในเงื้อมมือของคนชั่ว

                 ไม่ทรงปล่อยเขาให้ถูกตัดสินลงโทษในการพิจารณาคดี

โฆฟ     34   จงวางใจในพระยาห์เวห์และเดินตามวิถีทางของพระองค์

                 พระองค์จะทรงยกย่องท่านให้รับแผ่นดินเป็นมรดก

                 ท่านจะได้เห็นคนชั่วถูกทำลาย

เรช      35   ข้าพเจ้าเคยเห็นคนชั่วทะนงตน

                 ยกตนขึ้นเหมือนต้นสนสีดาร์เขียวชอุ่มf

           36   ข้าพเจ้าgผ่านมาอีกครั้งหนึ่ง เขาก็ไม่อยู่แล้ว

                 จะค้นหาอย่างไรก็ไม่พบ

ชิน      37   จงจับตามองผู้ชอบธรรม และสังเกตดูผู้สุจริต

                 มนุษย์ผู้รักสันติย่อมมีอนาคต

           38   แต่คนบาปจะถูกล้างผลาญจนหมดสิ้น

                 คนชั่วจะไม่มีอนาคต

เตา      39   ความรอดพ้นของผู้ชอบธรรมมาจากพระยาห์เวห์

                 พระองค์ทรงเป็นแหล่งลี้ภัยในยามทุกข์ร้อน

           40   พระยาห์เวห์ทรงช่วยเหลือเขา และทรงช่วยชีวิตเขาไว้

                 พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนชั่ว

                 ทรงช่วยเขาให้รอดพ้น เพราะเขาลี้ภัยมาพึ่งในพระองค์

37 aเพลงสดุดีบทนี้เป็นกลบทอักษร เทอร์ตุลเลียนเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือน "กระจกเงาสะท้อนให้เห็นพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า" สดด บทนี้กล่าวถึงความรู้สึกไม่พอใจของผู้ที่เห็นว่าคนอธรรมมีความรุ่งเรือง และยกคำสอนของนักปราชญ์ว่าด้วยรางวัลของคนชอบธรรม และการลงโทษของคนเลวร้ายมาตอบโต้ความรู้สึกดังกล่าว การถกปัญหาเรื่องนี้ยังพบได้อีกใน ปญจ 8:11-14 และ โยบ

b "แผ่นดิน" หมายถึง "แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์"  ดู สดด 25:13; ฉธบ 16:20 * "อยู่เย็นเป็นสุข" ตามตัวอักษรว่า "กินหญ้าอย่างปลอดภัย" ดู อสย 14:30 พระเยซูเจ้าจะทรงพาดพิงถึงพระสัญญาเหล่านี้ในพระโอวาทบนภูเขาที่กล่าวถึง "ความสุขแท้จริง" มธ 5:3-4; เทียบ รม 4:13

c แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ทรัพย์สมบัติมากมายของเหล่าคนชั่ว"

d ประธานของกริยาเป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 ซึ่งอาจหมายถึง "พระยาห์เวห์" หรือ "ผู้ชอบธรรม" * ต้นฉบับภาษากรีกว่า "ผู้ที่อวยพรเขา (หรือ "พระองค์")..... ผู้ที่สาปแช่งเขา (หรือ "พระองค์")"

e แปลจากต้นฉบับภาษากรีก เพราะต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่สมบูรณ์ ขาดวลีที่เริ่มต้นด้วยอักษร "อายิน"

f "ต้นสีดาร์เขียวชอุ่ม" ต้นฉบับภาษากรีกว่า "ต้นสีดาร์แห่งเลบานอน"

g "ข้าพเจ้า" แปลตามสำนวนแปลโบราณต่างๆ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "เขา"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย