Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

VIII. สุภาษิตของเลมูเอล

31 1ต่อไปนี้คือสุภาษิตของเลมูเอล กษัตริย์แห่งมัสสาa ตามคำสั่งสอนของพระชนนี

2อะไรเล่า ลูกเอ๋ย อะไรเล่า ลูกที่แม่ให้กำเนิด

อะไรเล่า ลูกที่แม่เคยบนบานขอไว้

3อย่าให้กำลังของลูกแก่ผู้หญิงต่างๆ

อย่าให้ชีวิตของลูกแก่ผู้ทำลายบรรดากษัตริย์b

4เลมูเอลเอ๋ย กษัตริย์ไม่ควร

กษัตริย์ไม่ควรเสวยน้ำจัณฑ์c

ผู้มีอำนาจปกครองก็ไม่ควรปรารถนาdสุราเมรัย

5เพราะเมื่อทรงดื่มแล้ว พระองค์จะทรงลืมกฎหมายที่เคยทรงกำหนดไว้

ไม่ทรงปกป้องสิทธิของคนยากจน

6จงให้สุราเมรัยแก่ผู้ที่กำลังจะตาย

และให้เหล้าองุ่นแก่ผู้ที่มีความทุกข์ใจ

7จงให้เขาดื่ม เขาจะได้ลืมความยากจนของเขา

และจดจำความทุกข์ยากไม่ได้อีก

8จงพูดแทนคนใบ้

เพื่อปกป้องสิทธิของทุกคนที่ถูกทอดทิ้ง

9จงพูดเพื่อตัดสินคดีอย่างชอบธรรม

และรักษาสิทธิของคนยากจนและคนขัดสน

IX. ภรรยาที่มีคุณธรรมe

          อาเลฟ   10ใครจะพบภรรยาที่มีคุณธรรมfได้

                   เธอประเสริฐกว่าไข่มุกยิ่งนัก

          เบท      11จิตใจของสามีก็วางใจเธอ

                   เขาจะไม่ขาดกำไร

          กีเมล    12เธอทำให้เขามีความสุข

ไม่ก่อความทุกข์ให้เขาเลยตลอดชีวิตของเธอ

          ดาเลท  13เธอไปหาขนแกะและป่าน

                   มาทอเป็นผืนผ้าด้วยมืออย่างเต็มใจ

          เฮ         14เธอเป็นเหมือนเรือสินค้า

                   นำเสบียงอาหารมาจากแดนไกล

          วาว      15เธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่

จัดเตรียมอาหารให้ครอบครัว

                   และสั่งงานต่างๆแก่หญิงรับใช้g

          ซาอิน    16เธอตรวจดูทุ่งนาแล้วซื้อไว้

                   ด้วยผลงานจากน้ำมือของเธอ แล้วปลูกสวนองุ่น

          เคท      17เธอคาดสะเอวทำงานอย่างแข็งขัน

                   แสดงกำลังแขนของเธอ

          เตท      18เธอรู้ว่าธุรกิจของเธอได้กำไร

                   ตะเกียงของเธอไม่ดับตลอดคืน

          โยด      19เธอยื่นมือจับไนปั่นด้าย

                   นิ้วมือของเธอหมุนเครื่องกรอด้าย

          คัฟ       20เธอเหยียดมือช่วยเหลือคนยากจน

                   ยื่นมือช่วยเหลือคนขัดสน

          ลาเมด   21เมื่อหิมะตกเธอก็ไม่ต้องกังวลกับคนในครอบครัว

                   เพราะทุกคนในบ้านสวมเสื้อผ้าสองชั้น

          เมม      22เธอทำผ้าปูเตียงสำหรับตน

                   เสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียดและผ้าสีม่วงแดง

          นูน        23สามีของเธอเป็นที่เคารพนับถือที่ประตูเมือง

                   เมื่อเขานั่งอยู่ในหมู่ผู้อาวุโสของแผ่นดิน

          ซาเมค  24เธอทำเสื้อผ้าจากป่านเนื้อละเอียดเอาไว้ขาย

                   จัดส่งผ้าคาดสะเอวให้แก่พ่อค้า

          อายิน    25เธอมีกำลังและความสง่างามเป็นอาภรณ์

                   ยิ้มรับอนาคตอยู่เสมอh

          เป        26เธอพูดด้วยปรีชาญาณ

                   พูดสั่งสอนด้วยความกรุณา

          ซาเด     27เธอดูแลความเป็นอยู่ในบ้าน

                   อาหารที่กินไม่ได้มาจากความเกียจคร้าน

          โฆฟ     28ลูกๆลุกขึ้นพูดชมเชยเธอ

                   สามีก็สรรเสริญเธอด้วย

          เรช       29พูดว่า “สตรีจำนวนมากเคยทำกิจการดีเลิศ

                   แต่เธอดีเลิศยิ่งกว่าทุกคน”

          ชิน        30เสน่ห์เป็นสิ่งหลอกลวง ความสวยงามก็ไม่จีรังยั่งยืน

                   แต่สตรีที่ยำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญi

          เตา       31จงให้เธอได้รับผลจากมือของเธอ

                   การงานของเธอจงสรรเสริญเธอที่ประตูเมือง

31 a “กษัตริย์แห่งมัสสา” – คำ “มัสสา” ในภาษาฮีบรูยังอาจแปลได้อีกว่า “คำพยากรณ์” – เทียบ 30:1 – “มัสสา” เป็นชื่อของชาวอิชมาเอลเผ่าหนึ่งในคาบสมุทรอาราเบียตอนเหนือ (ปฐก 25:14) – ปรีชาญาณของ “บุตรของชนทางตะวันออก” (กดว 24:21 เชิงอรรถ k) เป็นที่รู้จักกันทั่วไป – ดู 1 พกษ 5:10; โยบ 2:11 เชิงอรรถ d; ยรม 49:7.

b “ผู้ทำลายบรรดากษัตริย์” - แปลโดยคาดคะเน

c “น้ำจัณฑ์” – การกล่าวย้ำถึงอันตรายของสุราเมรัยเป็นลักษณะเฉพาะของศีลธรรมในหมู่ผู้อาศัยตามทะเลทราย (เทียบเรื่องของชาวเรคาบใน  ยรม 35 และ คิดถึงชาวอาหรับในสมัยปัจจุบัน)

d “ปรารถนา” - แปลโดยคาดคะเน

e คำชมเชยภรรยาที่มีคุณธรรม (ข้อ 10-31) นี้เป็นบทประพันธ์กลบทอักษร ข้อความแต่ละข้อเริ่มด้วยพยัญชนะภาษาฮีบรูเรียงกันตามลำดับ (เทียบ สดด 9-10; 25; 34; 37; 111; 112; 119; 145; พคค 1-4; บสร 51:13-29 [ในต้นฉบับภาษาฮีบรู]; นฮม 1:2-8) – ดูคำอธิบายบทประพันธ์บทนี้ในข้อ 31 เชิงอรรถ I และ 5:15 เชิงอรรถ b – เทียบ 11;16; 12:4; 18:22; 19:14 และ บสร 7:19.

f “ภรรยาที่มีคุณธรรม” – วลีภาษาฮีบรูที่ต้นฉบับภาษากรีกแปลตามตัวอักษรว่า “หญิงทรงพลัง” (‘eshet chayil = gyne andreia) หมายความถึงทั้งความสามารถและคุณธรรม พูดง่ายๆคือ “แม่บ้านที่ดีพร้อม”

g “สั่งงานต่างๆแก่หญิงรับใช้” - บรรทัดที่สามนี้อาจเป็นข้อความที่ผู้คัดลอกเสริมเข้ามา

h “ยิ้มรับอนาคตอยู่เสมอ” – หมายความว่า เธอมองไปยังอนาคตด้วยความมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นชะตากรรมของครอบครัว หรือบำเหน็จรางวัลที่พระเจ้าจะประทานให้เธอสักวันหนึ่งเพื่อตอบแทนความเอาใจใส่ที่เธอมีต่อสามีและครอบครัว

i คำยกย่องชมเชยภรรยาที่ดีพร้อมบทนี้ยังอาจเข้าใจได้อีกว่า เป็นการกล่าวเป็นอุปมาถึงลักษณะของปรีชาญาณที่เป็นเสมือน “บุคคล” ด้วย – ดู 8:22 เชิงอรรถ e – และคำขยายความในต้นฉบับภาษากรีก (“สตรีมีปรีชาจะได้รับคำชมเชยสรรเสริญ – นั่นคือ ความยำเกรงพระยาห์เวห์ต้องได้รับการยกย่อง”) และนี่คงเป็นคำอธิบายได้ว่าทำไมบทประพันธ์บทนี้ – ซึ่งก็เป็นบทประพันธ์ที่ไพเราะด้วย – ถูกจัดไว้เป็นข้อความบทสุดท้ายของหนังสือสุภาษิต

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย