Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ผู้มีความทุกข์เท่านั้นรู้จักความทุกข์ของตน

  1. 1โยบจึงตอบว่า

                   2“ถ้าท่านจะชั่งน้ำหนักความทุกข์ของข้าพเจ้า

                   และวางเหตุร้ายของข้าพเจ้ารวมกันไว้บนตาชั่ง

                   3ทั้งหมดนี้ก็จะหนักกว่าทรายของทะเล

                   เพราะเหตุนี้คำพูดของข้าพเจ้าจึงหุนหัน

                   4ลูกธนูของพระผู้ทรงสรรพานุภาพปักอยู่ในตัวข้าพเจ้า

                   จิตใจของข้าพเจ้าดื่มพิษของมัน

                   ความตกใจจากพระเจ้าขยายแนวรบโจมตีข้าพเจ้า

                   5ลาป่าย่อมไม่ร้องเมื่อมีหญ้ากิน

                   โคเพศผู้ย่อมไม่ร้องที่กองหญ้าของมัน

                   6อาหารจืดชืดไม่มีรสย่อมกินไม่ได้

                   ไข่ขาวaย่อมไม่มีรส

                   7ข้าพเจ้าไม่ยอมแตะต้องสิ่งเหล่านี้

                   เพราะเป็นอาหารที่ชวนให้ข้าพเจ้าอาเจียนb

                   8ใครจะได้ยินการวอนขอของข้าพเจ้า     

                   ขอพระเจ้าประทานให้ตามที่ข้าพเจ้าปรารถนา

                   9ขอพระเจ้าพอพระทัยที่จะบดขยี้ข้าพเจ้า

                   ขอทรงยื่นพระหัตถ์มาตัดข้าพเจ้าให้สิ้นไป

                   10การกระทำเช่นนี้ยังจะเป็นความบรรเทาใจข้าพเจ้า

                   ข้าพเจ้าคงจะยินดีแม้ในความเจ็บปวดที่สาหัสอยู่ตลอดเวลา

                   เพราะข้าพเจ้ามิได้ปฏิเสธพระวาจาของพระผู้ศักดิ์สิทธิ์c

                   11ข้าพเจ้าไม่มีกำลังที่จะรอคอย

                   ไม่มีความเพียรอดทนจนถึงวาระสุดท้าย

                   12กำลังของข้าพเจ้าไม่เหมือนก้อนหิน

                   เนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่ใช่เนื้อทองสัมฤทธิ์

                   13ข้าพเจ้าไม่มีกำลังเหลืออยู่ในตัวเลย

                   ไม่มีผู้ใดช่วยเหลือdข้าพเจ้าอีกแล้ว

                   14ผู้ใดปฏิเสธeความรักมั่นคงต่อเพื่อนบ้าน

                   ผู้นั้นก็สูญเสียความยำเกรงต่อพระผู้ทรงสรรพานุภาพf

                   15พี่น้องของข้าพเจ้าเหมือนลำห้วย ไว้ใจไม่ได้

                   เขาปลีกตัวไปเหมือนน้ำที่ไหลเพียงชั่วคราวในลำห้วย

                   16มีน้ำขุ่นจากน้ำแข็ง

                   และจากหิมะที่ละลายg

                   17ในฤดูร้อนน้ำก็แห้งไป

                   น้ำแห้งไปเพราะความร้อน

                   18กองคาราวานออกจากทางเดินเพื่อหาน้ำตามแนวลำห้วย

                   แต่ก็หลงทางไปในถิ่นทุรกันดารและพินาศ

                   19กองคาราวานจากเมืองเทมาแสวงหาน้ำ

                   กองคาราวานจากเมืองเชบาหวังจะได้น้ำเช่นเดียวกัน

                   20ความหวังของเขาต้องล้มเหลว

                   เขามาถึงที่นั่น แต่ก็ต้องผิดหวังh

                   21บัดนี้ ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นต่อข้าพเจ้าi

                   ท่านเห็นข้าพเจ้าเป็นทุกข์น่ากลัว ท่านก็กลัวด้วย

                   22ข้าพเจ้าไม่เคยขอให้ท่านให้สิ่งใดแก่ข้าพเจ้า

                   ไม่เคยขอของกำนัลจากทรัพย์สินของท่าน

                   23ข้าพเจ้าไม่เคยขอให้ท่านช่วยปลดปล่อยข้าพเจ้าจากเงื้อมมือศัตรู

                   ไม่เคยขอให้ช่วยกู้ข้าพเจ้าจากเงื้อมมือของผู้กดขี่ข่มเหง

                   24จงสอนข้าพเจ้าเถิด แล้วข้าพเจ้าจะเงียบ

                   จงอธิบายเถิดว่าข้าพเจ้าผิดตรงไหนj

                   25ข้าพเจ้ายอมรับคำพูดที่มาจากใจจริง

                   แต่คำตำหนิของท่านไม่มีประโยชน์อะไร

                   26ท่านคิดว่าต้องตำหนิถ้อยคำของข้าพเจ้า

                   เมื่อคำพูดของคนสิ้นหวังพัดผ่านไปเหมือนลม

                   27ถูกแล้ว ท่านทั้งหลายคงจะนำลูกกำพร้ามาเป็นรางวัลการพนัน

                   ท่านคงจะต่อรองราคาขายเพื่อนของท่านด้วย

                   28บัดนี้ จงมองหน้าข้าพเจ้าเถิด

                   ข้าพเจ้าจะไม่พูดเท็จต่อหน้าท่าน

                   29จงเปลี่ยนความคิดเสียเถิด อย่าผิดความยุติธรรมเลย

                   จงคิดดีๆเถิด ข้าพเจ้ายังเป็นผู้ชอบธรรม

                   30ข้าพเจ้าพูดสิ่งใดผิดพลาดหรือ

                   ข้าพเจ้าแยกแยะความดีจากความชั่วไม่ได้หรือ”

6 a “ไข่ขาว” – แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาอาราเมอิก (Targum) - บางคนคิดว่าคำนี้หมายถึงพืชผักชนิดหนึ่ง

b “ข้าพเจ้าไม่แตะต้องสิ่งเหล่านี้ เพราะเป็นอาหารที่ชวนให้ข้าพเจ้าอาเจียน” – แปลโดยคาดคะเน – สำนวนแปลภาษาละติน (Vg) ว่า “อาหารที่ข้าพเจ้าเคยเบื่อหน่าย บัดนี้เป็นอาหารข้าพเจ้าในยามเจ็บป่วย” – โยบเบื่อหน่ายอาหารจืดชืดชวนให้อาเจียน หมายความว่าเขาเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป เพื่อนของโยบที่มีอาหารดีๆกินย่อมไม่เข้าใจเรื่องนี้

c “พระผู้ศักดิ์สิทธิ์” คือพระยาห์เวห์ – ดู อสย 6:3 เชิงอรรถ g; ฮบก 3:3 – การปฏิเสธพระวาจาหมายถึงการไม่ยอมรับพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า

d “ไม่มีผู้ใดช่วยเหลือ” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียค – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ความเฉลียวฉลาดละจากไป”

e “ปฏิเสธ” – แปลตามต้นฉบับคัดลอกภาษาฮีบรูบางฉบับ – ต้นฉบับ MT ว่า “ละลาย”

f ความรักมั่นคง ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า ความเมตตากรุณาต่อพี่น้อง เป็นเครื่องหมายแสดงว่าผู้นั้นนับถือพระเจ้าอย่างแท้จริง

g “น้ำขุ่น......น้ำแข็ง......หิมะที่ละลาย” – แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับเข้าใจยาก แปลตามตัวอักษรว่า “(น้ำ)ดำ(หรือขุ่น)เพราะน้ำแข็ง หิมะกองสุมอยู่ข้างบน”

h ข้อนี้แปลโดยคาดคะเน - ต้นฉบับไม่ชัดเจน

i “ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นกับข้าพเจ้า” – แปลโดยคาดคะเน - ต้นฉบับไม่ชัดเจน

j “ข้าพเจ้าผิดตรงไหน” – หมายถึงความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่รู้ – ดู ลนต บทที่ 4; กดว 15:22-29; สดด 19:11.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย