Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


ทะเลสาบกาลิลี
         เป็นทะเลสาบน้ำจืดอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเมดิเตอเรเนียน 700 ฟุต ไปทางทิศตะวันออกมีเทือกเขากิเลียด จุดสูงสุด สูงกว่า 3300 ฟุต ทิศเหนือของทะเลคือเทือกเขาเลบานอน ความยาวจากเหนือจรดใต้ 20.8 กม ช่วงที่กว้างสุดวัดได้ 12.8 กม มักเกิดพายุรุนแรงฉับพลันบ่อยๆ แต่ไม่กินเวลานานเนื่องจากที่ตั้งของมัน


             ในพันธสัญญาเดิมชื่อท่ีใช้กันน้อยมากคือ ชิเนเร็ธ ในพระสัญญาใหม่เรียกว่า ทะเลสาปเยเนซาเร็ธ (ลก 5:1) นักประวัติศาสตร์ยิวโยเซฟัส ใช้ชื่อนี้ตลอด ผู้แต่งแมคคะบีเล่มหนึ่งใช้เช่นกัน ในศตวรรษแรกเมืองกาลิลีเป็นศูนย์กลางการค้า ทางผ่านสำหรับชาวกาลิลี ใครที่ไปหรือเริ่มเดินทางจากยอร์แดนก็ผ่านทางนี้ ธุระกรรมปลาน้ำจืดรุ่งเรืองเพราะแหล่งน้ำจืดใกล้เคียงไม่มี เมืองคาเปอร์นาอุมเป็นศูนย์กลางการค้าปลา เมืองสำคัญอื่นๆ คือ เบ็ธใซดา (ที่จับปลา) และทิเบเรียส เมืองของคนต่างศาสนาสร้างโดยเฮโรดอันติพัส

 

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย