Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ปีศาจชนิดนี้ขับไล่ออกไม่ได้เลย นอกจากด้วยการอธิษฐานภาวนาเท่านั้น ”

45. คนถูกปีศาจสิง (มก 9:14-29)
          914เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จลงจากภูเขาพร้อมกับศิษย์ทั้งสามคนมาพบศิษย์คนอื่นทรงเห็นประชาชนจำนวนมากห้อมล้อมบรรดาศิษย์ธรรมาจารย์บางคนกำลังถกเถียงกับเขาเหล่านั้น15ทันทีที่เห็นพระองค์ประชาชนทั้งหลายต่างประหลาดใจและวิ่งเข้ามาทักทายพระองค์


16พระองค์ตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า “ท่านกำลังถกเถียงเรื่องอะไรหรือ” 17คนหนึ่งในกลุ่มชนตอบว่า “พระอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าพาบุตรชายที่ปีศาจสิงให้เป็นใบ้มาเฝ้าพระองค์18เมื่อปีศาจสิงมันผลักเขาให้ล้มลงน้ำลายฟูมปากกัดฟันและตัวแข็งทื่อข้าพเจ้าได้ขอให้ศิษย์ของพระองค์ขับไล่มันแต่เขาทำไม่สำเร็จ” 19พระองค์ตรัสตอบว่า “คนหัวดื้อเชื่อยากเราจะต้องอยู่กับท่านอีกนานเท่าใดจะต้องทนท่านอีกนานเท่าใดจงพาเด็กมาพบเราเถิด”

20เขาจึงพาเด็กนั้นมาเฝ้าพระองค์เมื่อเห็นพระองค์ปีศาจก็ทำให้เด็กชักล้มลงกับพื้นดินกลิ้งไปมาน้ำลายฟูมปาก21พระเยซูเจ้าทรงถามบิดาของเด็กว่า “เป็นดังนี้นานเท่าไรแล้ว” เขาทูลตอบว่า “ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆ22ปีศาจได้ผลักเด็กลงในกองไฟหลายครั้งบางครั้งผลักลงในน้ำเพื่อให้ตายถ้าพระองค์ทรงทำสิ่งใดได้ก็ทรงกรุณาช่วยเราด้วยเถิด” 23พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ถ้าทำได้น่ะหรือทุกสิ่งเป็นไปได้ทั้งนั้นสำหรับผู้มีความเชื่อ” 24ทันใดนั้นบิดาของเด็กก็ร้องว่า “ข้าพเจ้าเชื่อโปรดช่วยความเชื่อเล็กน้อยของข้าพเจ้าด้วยเถิด”

25เมื่อพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนเข้ามามากยิ่งขึ้นพระองค์จึงตรัสสำทับปีศาจว่า “เจ้าปีศาจหนวกใบ้เราสั่งเจ้าให้ออกจากเด็กคนนี้และอย่ากลับเข้ามาอีกเลย”26ปีศาจจึงร้องเสียงดังและทำให้เด็กมีอาการชักอย่างรุนแรงแล้วปีศาจก็ออกไปเด็กนอนนิ่งเหมือนคนตายจนคนส่วนมากพูดกันว่า “เขาตายแล้ว” 27แต่พระเยซูเจ้าทรงจับมือเด็กทรงช่วยพยุงให้ลุกขึ้นเขาก็ยืนขึ้น
28เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งบรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์เป็นการส่วนตัวว่า “ทำไมพวกเราจึงขับไล่มันไม่ได้” 29พระองค์ตรัสตอบว่า “ปีศาจชนิดนี้ขับไล่ออกไม่ได้เลยนอกจากด้วยการอธิษฐานภาวนาเท่านั้น”


a)    อธิบายความหมาย
นักบุญมาระโกเล่าเรื่องนี้โดยให้รายละเอียดมากกว่าเรื่องอื่น ๆ เพื่อเป็นบทสอนเกี่ยวกับความเชื่อ การรักษาเด็กให้หายก็มีจุดประสงค์ที่ต้องการเน้นว่า ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับผู้ที่มีความเชื่อ 
    
- เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จลงจากภูเขาพร้อมกับศิษย์ทั้งสามคนมาพบศิษย์คนอื่น  เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเชิงภูเขาทาบอร์ที่พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์และเน้นพระอานุภาพของพระองค์ในการขับไล่ปีศาจเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากทรงแสดงอำนาจนี้ในศาลาธรรมที่เมืองคาเปอรนาอุม (1:23-26) ในเขตแดนของชาวเกราซา (5:1-20) และกับบุตรสาวของหญิงชาวซีโรฟีนีเซีย (7:24-30)  

- ทรงเห็นประชาชนจำนวนมากห้อมล้อมบรรดาศิษย์  รายละเอียดนี้บอกว่ามีทั้งประชาชนจำนวนมากและธรรมาจารย์บางคน ก็แสดงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในดินแดนของชาวอิสราเอล จึงเป็นหลักฐานอีกประการหนึ่งที่พิสูจน์ว่า ภูเขาที่พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์ต้องเป็นภูเขาทาบอร์อย่างแน่นอน ไม่ใช่ภูเขาเฮอร์โมนที่อยู่นอกเขตแดนของชาวยิว

- ธรรมาจารย์บางคนกำลังถกเถียงกับเขาเหล่านั้น  ธรรมาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญอธิบายพระคัมภีร์ ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มชาวฟาริสีที่มุ่งมั่นอธิบายความหมายของธรรมบัญญัติและธรรมประเพณีอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตอย่างเคร่งครัด วิธีสั่งสอนของเขาคือการสนทนากับผู้ฟัง โดยตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์คำตอบของคู่สนทนา พระเยซูเจ้าทรงใช้วิธีการสั่งสอนเช่นเดียวกันนี้กับบรรดาศิษย์และกับประชาชนทั่วไป จึงทรงสำแดงพระองค์เป็นพระอาจารย์อีกด้วย นักบุญมาระโกไม่อธิบายว่าบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าถกเถียงกับธรรมาจารย์เรื่องอะไร และในเรื่องนี้ไม่พูดถึงธรรมาจารย์อีกต่อไป

- ทันทีที่เห็นพระองค์ ประชาชนทั้งหลายต่างประหลาดใจและวิ่งเข้ามาทักทายพระองค์  ประชาชนประหลาดใจเพราะเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จมาอย่างไม่คาดคิดมาก่อน และวิ่งไปหาพระองค์เพราะหวังว่า พระองค์จะทรงกระทำสิ่งที่บรรดาศิษย์ทำไม่ได้ นั่นคือการขับไล่ปีศาจที่สิงอยู่ในตัวเด็ก นักบุญมาระโกอาจเขียนประโยคนี้โดยคิดถึงข้อความในหนังสืออพยพเมื่อประชาชนเห็นโมเสสลงมาจากภูเขาซีนาย เขาทั้งหลายมีความกลัว แต่ยังเข้าไปใกล้เพื่อฟังโมเสส (เทียบ อพย 34:29-30)

- พระองค์ตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า “ท่านกำลังถกเถียงเรื่องอะไรหรือ” แม้พระเยซูเจ้าตรัสถามบรรดาศิษย์ แต่เขายังไม่ทันได้ตอบ ก็มีคนหนึ่งในกลุ่มชนเล่าสถานการณ์ในขณะนั้นอย่างละเอียด
 
- คนหนึ่งในกลุ่มชนตอบว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าพาบุตรชายที่ปีศาจสิงให้เป็นใบ้มาเฝ้าพระองค์
เมื่อปีศาจสิง มันผลักเขาให้ล้มลง น้ำลายฟูมปาก กัดฟัน และตัวแข็งทื่อ ข้าพเจ้าได้ขอให้ศิษย์ของพระองค์ขับไล่มัน แต่เขาทำไม่สำเร็จ” รายละเอียดบรรยายอาการของเด็กชวนเราให้คิดว่า เขาเป็นโรคลมบ้าหมู แม้คนโบราณเชื่อว่า โรคนี้เป็นผลการกระทำของปีศาจก็จริง แต่รายละเอียดที่นักบุญมาระโกจะเล่าต่อไปก็แสดงว่า เด็กคนนั้นถูกปีศาจสิงอย่างแท้จริง เมื่อบิดาเห็นว่าพระเยซูเจ้าไม่ทรงอยู่ที่นั่นกับบรรดาศิษย์เขาก็ขอให้ศิษย์ขับไล่ปีศาจแทนพระองค์ เราไม่แน่ใจว่าบิดารู้หรือไม่ว่า พระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจขับไล่ปีศาจแก่บรรดาศิษย์แล้ว (เทียบ 3:15; 6:7)และเขาทั้งหลายเคยปฏิบัติเช่นนี้อย่างได้ผลแล้ว (เทียบ 6:13) แต่ผู้อ่านพระวรสารและคริสตชนร่วมสมัยของนักบุญมาระโกรู้อยู่แล้วว่า บรรดาศิษย์มีอำนาจที่จะขับไล่ปีศาจได้ ดังนั้น นักบุญมาระโกเล่าเรื่องนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า บรรดาศิษย์ประสบความล้มเหลวในการปฏิบัติภารกิจพระเยซูเจ้าจึงทรงอธิบายสาเหตุของความล้มเหลว

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย