Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2016
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
อสย 35:1-10

1ถิ่นทุรกันดารและแผ่นดินแห้งแล้งจงยินดีเถิด
ทุ่งเวิ้งว้างจงเปรมปรีดิ์และผลิดอกเหมือนต้นดอกดิน


2สถานที่นี้จงผลิดอกอย่างอุดม
จงเปรมปรีดิ์และขับร้องด้วยความยินดี
เพราะได้รับสิริรุ่งโรจน์แห่งเลบานอน
ได้รับความรุ่งเรืองแห่งภูเขาคาร์เมลและที่ราบชาโรน
ทุกคนจะเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์
และเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเรา
3จงทำให้มือที่อ่อนแอแข็งแรงขึ้น
จงทำให้หัวเข่าที่ซวนเซมีความมั่นคง
4จงกล่าวกับคนที่ท้อแท้ว่า
“จงมานะเถิด อย่ากลัวเลย”
ดูซิ พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะเสด็จมาเพื่อช่วยท่านให้รอดพ้น
และจะทรงลงโทษศัตรูของท่านอย่างสาสม
5แล้วนัยน์ตาของคนตาบอดจะแลเห็น
หูของคนหูหนวกจะได้ยิน
6คนง่อยจะกระโดดได้อย่างกวาง
และคนใบ้จะร้องตะโกนด้วยความยินดี
เพราะน้ำจะพุ่งขึ้นมาในถิ่นทุรกันดาร
และลำธารจะไหลในทุ่งเวิ้งว้าง
7พื้นดินแห้งผากจะกลายเป็นสระน้ำ
และดินที่ถูกแดดเผาจะกลายเป็นพุน้ำ
รังที่อาศัยของหมาในจะกลายเป็นพงอ้อและป่าต้นกก
8ที่นั่นจะมีทางหลวงซึ่งจะเรียกว่า “มรรคาศักดิ์สิทธิ์”
ผู้มีมลทินจะไม่เดินตามทางนี้
และคนโง่เขลาจะไม่หลงทางที่นั่น
9ที่นั่นจะไม่มีสิงโตอีกต่อไป
จะไม่มีใครพบสัตว์ร้ายเดินตามทางนั้น
แต่ผู้ที่ได้รับความรอดพ้นจะเดินที่นั่น
10ผู้ที่พระยาห์เวห์ทรงไถ่ไว้แล้วจะกลับมายังศิโยน
พลางโห่ร้องด้วยความชื่นชม
ความยินดีจะอยู่บนศีรษะของเขาตลอดไป
ความชื่นบานและความยินดีจะติดตามเขา
ความโศกเศร้าและการถอนใจจะหนีไปจากเขา

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “จง จง และก็จง....” ประโยคที่เป็นคำสั่ง (Imperative) คือประโยคที่มีพลัง
• วันนี้เราอ่านอิสยาห์ต่อไปในการเตรียมรับเด็จพระคริสตเจ้า
o พ่ออยากจะทำให้เห็นว่า คำกริยาในประโยคคือหัวใจสำคัญ โดยเฉพาะถ้าเป็นการศึกษาพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูหรือกรีก เราต้องให้ความสำคัญกำ “คำกริยา” (verb) ให้มากที่สุดเลย
o และถ้าคำริยานั้นอยู่ในรูป “คำสั่ง” ยิ่งต้องถือว่าสำคัญ เป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการกระทำและการเปลี่ยนแปลงอย่างมากๆ เวลาที่พ่อเรียนนะครับ ภาษาฮีบรู เวลาที่ปวดศีรษะที่สุดคือการที่เราต้องจับคำกริยาให้ได้ จำให้ได้ และต้องเอาออกมาเป็นความเข้าใจทุกมิติของคำกริยาให้ได้ เราจึงจะเข้าใจอย่างแท้จริงๆ

• วันนี้พ่ออยากจะเอาวิชาการนั้นมาแกะข้อความจากอิสยาห์ที่เราอ่านในวันนี้ เพียงเราถอดคำกริยาที่เป็นรูปคำสั่งออกมาให้หมด เราจะเห็นพลังของพระวาจาวันนี้ครับ ลองติดตามตัวบทพระคัมภีร์ที่พ่อดึงเอาคำสั่งออกมา นำมาเรียงเป็นคำนั่งตามจำนวน... เพื่อเตรียมจิตใจเราในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าสิครับ.. เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์วันนี้เราจะพบคำกริยารูปคำสั่งดังต่อไปนี้ครับ....
อสย บทนี้ข้อที่ 1-4 เราพบคำกริยาที่มีพลังมหาศาลหลายคำ เราลองมาวิเคราะห์ดูนะครับ...
1. จงยินดีเถิด
2. จงเปรมปรีดิ์และผลิดอกเหมือนต้นดอกดิน
3. จงผลิดอกอย่างอุดม
4. จงเปรมปรีดิ์และขับร้องด้วยความยินดี
5. จงทำให้มือที่อ่อนแอแข็งแรงขึ้น
6. จงทำให้หัวเข่าที่ซวนเซมีความมั่นคง
7. จงกล่าวกับคนที่ท้อแท้ว่า “จงมานะเถิด อย่ากลัวเลย”

• สุดยอดเลยใช่ไหมกับเจ็ดคำสั่งของคำกริยาที่เราพบครับ
o ถ้าเราวิเคราะห์ เฉพาะคำสั่งของอิสยาห์ไม่รวมในประโยคคำพูดที่สั่งนั้น เราได้พับอย่างน่ามหัศจรรย์ “เจ็ดคำสั่ง” เลข 7 คือ เลขสมบูรณ์ในพระคัมภีร์
o ดังนั้น ถ้าพ่อจะสรุปเพียงคำเจ็ดคำนี้ที่เป็นคำกริยาที่เป็นคำสั่งให้ปฏิบัติ พ่อคิดว่า เพียงพอสำหรับอ่านพระวาจาวันนี้ และแรงพอสำหรับการดำเนินชีวิตเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าจริงๆ นะครับ..
o ลองเอาถ้อยคำมาร้อยเรียงทั้งเจ็ดคำกริยา นำมาเรียงต่อกันให้เป็นประโยคต่อเนื่องกันครับเราจะเห็นความต่อเนื่องของคำสั่งที่งดงามครับ
o “จงยินดีเถิด จงเปรมปรีดิ์และผลิดอกเหมือนต้นดอกดิน จงผลิดอกอย่างอุดม จงเปรมปรีดิ์และขับร้องด้วยความยินดี จงทำให้มือที่อ่อนแอแข็งแรงขึ้น จงทำให้หัวเข่าที่ซวนเซมีความมั่นคง จงกล่าวกับคนที่ท้อแท้ว่า “จงมานะเถิด อย่ากลัวเลย”

• พี่น้องที่รักทุกท่านครับ พระคริสตสมภพจะมาถึงอีกปีหนึ่งแล้ว เราเตรียมรับเสด็จพระองค์นะครับ แม้คริสตสมภพปีนี้จะไม่เหมือนกันทุกปีตลอดเวลาเจ็ดสิบปีที่ผ่านมา เวลานี้เรามีความอัดแน่นในหัวใจเพราะความรักอย่างยากที่จะอธิบายสำหรับคนไทย... แต่ทั้งหมดความอัดแน่นนี้มาจากความรักเหลือเกิน... จึงแม้ยามนี้เป็นยามที่เราจะรักมากขึ้น รักมากขึ้น และระลึกถึงมากขึ้น รู้คุณค่าแห่งความรักและความหวังมากกว่าที่เคย...
• ดังนั้น ชีวิตของเราคริสตชนชาวไทยทุกคนจึงควรต้องเป็นไปตามคำสั่งเจ็ดประการจากอิสยาห์วันนี้ที่พ่อถอดออกมาร้อยเรียงให้ดูครับ พ่อคิดว่าพระวาจาขอพระเจ้าประโยคประโยคต่อไปนี้มีพลังเพื่อการปฏิบัติมากจริงๆครับ เพื่อเราจะก้าวเดินอย่างมั่นคงต่อไปอย่างดีกว่าที่เคยอีก อ่านสิครับ พระคัมภีร์ตอนนี้สรุปได้ว่า... “

• พี่น้องที่รักจงยินดีเถิด จงเปรมปรีดิ์และผลิดอกเหมือนต้นดอกดิน จงผลิดอกอย่างอุดม จงเปรมปรีดิ์และขับร้องด้วยความยินดี จงทำให้มือที่อ่อนแอแข็งแรงขึ้น จงทำให้หัวเข่าที่ซวนเซมีความมั่นคง จงกล่าวกับคนที่ท้อแท้ว่า “จงมานะเถิด อย่ากลัวเลย”

• เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าปีนี้ ยินดีมากๆ เกิดผลมากๆ

o เปรมปรีดิ์ในพระเจ้าและร้องเพลงด้วยความชื่นชม
o แข็งแรงขึ้นนะครับในชีวิตคริสตชน
o ถ้าชีวิตของเราออ่นแอและซวนเซ ฟื้นฟูนะครับ
o และมีมานะอดทนในการปฏิบัติความดีในชีวิตเสมอไป
o ขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทย ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องชาวไทยทุกคนครับ อ่านพระคัมภีร์ทั้งตอนนี้ด้วยนะครับ...

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย