Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2016
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
ลก 10:21-24…
21ในเวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงปลาบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย ถูกแล้ว พระบิดาเจ้าข้า พระองค์พอพระทัยเช่นนั้น 22พระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า ไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรเป็นใครนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้”


23แล้วพระองค์ทรงหันพระพักตร์ไปยังบรรดาศิษย์ตรัสกับเขาโดยเฉพาะ “นัยน์ตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านเห็น 24เราบอกท่านทั้งหลายว่า ประกาศกและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็น ปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟัง”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• ดีใจและภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคริสตชน พ่อภูมิใจตั้งแต่เป็นเด็ก อยู่ในหมู่บ้านที่เจ้าเจ็ด รู้ความก็ได้ยินเสียงสวดภาวนา สอนให้ภาวนา ตื่นเช้าภาวนา ตกค่ำภาวนา รู้ เชื่อ ศรัทธามาโดยตลอดว่า “พ่อเป็นคริสตัง” ใช้ภาษาเก่า สำเนียงฝรั่งเศส “คริสตัง”

• ทั้งชีวิตที่เกิดมาจนบัดนี้...ไม่เคยมีสักวันตั้งแต่เกิดมาที่ “เสียใจที่เป็นคริสตชน” ไม่เคยจริงๆ แม้ต้องไปวัด ภาวนา แก้บาป รับศีล ต้องเรียนคำสอน ต้องร่วมพิธีมิสซาซ้ำๆๆๆ ตามระบบชีวิตคริสตชนทุกปี..
o มีเบื่อบ้างแหละนะ ก็ธรรมดาใช่ไหม มีอยากโดดบ้างแหละ ฟังพระวาจายาวๆช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ยืนยาว คือ ยืนยาวๆนานๆ มา ก็เบื่อบ้างแหละ
o ปัจจุบันสอนพระคัมภีร์มาเกือบยี่สิบปีในวิทยาลัย ก็เบื่อบ้างสอนสัปดาห์ละสองวิชา พูดๆๆๆ ตะโกน ร้องให้เณรฟัง...สอนวิชาพระคัมภีร์เสมอมา เณรก็เปลี่ยนรุ่นไป เราก็สอนวิชานั้นให้กับรุ่นต่อๆไป...
o ชีวิตเป็นอาจารย์บ้านเณรที่ไม่มีค่าจ้างจากการสอนด้วย...555... อ้อจริงๆ มี เพราะต้องลงชื่อสอนตามชั่วโมงเหมือนอาจารย์ภายนอกเพื่อลงรับค่าสอน... แต่ต้องลงนามบริจาคคืนเงินเข้าสู่ระบบ... แปลกดี ชีวิตต้องเทศน์สอนเสมอ เทศน์เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ
o อบรมเณร ปีห้าเวลานี้ เณรเข้ามารุ่นใหม่ทุกปี อบรม เยี่ยมเยียน สอน ทำมิสซา พูดคุย มากน้อยก็ตามจังหวะของชีวิต... ปรับตัวเข้ากับพวกเขา.. อยู่ไป เลี้ยงดู ช่วยเหลือ แบ่งปัน สอนด้วยคำสอนที่เชื่อมั่น ด้วยชีวิตที่อาจจะเป็นแบบอย่างได้บ้าง...
o ปีหนึ่งๆ ก็ผ่านไป เขาผ่านมาอบรมแล้วก็ผ่านไป ปีหน้าฟ้าใหม่ก็มีรุ่นใหม่มา เก่งบ้าง อ่อนบ้าง ใสบ้าง ซื่อบ้าง ดื้อบ้าง บื้อบ้าง เราเองก็แก่ลงเรื่อยๆ เวลาผ่านไป ชีวิต ก็เป็นแบบนี้

• แต่ที่แน่ๆ ย้ำ ทั้งชีวิตตลอดมา จนถึงปัจจุบัน
o พ่อไม่เคยมีสักวันที่ “เสียใจ” ที่ได้เป็นคริสตชน ไม่เคย และไม่เคยมี... แปลกนะ เป็นคริสตชนจริงๆ มีข้อเรียกร้องทางศาสนาเยอะ ต้องไปวัดทุกวันอาทิตย์ เป็นพระสงฆ์ก็มิสซาทุกวัน สวดทุกวันตามหน้าที่ และก็นั่งเขียนบทเทศน์ทุกวัน (อันนี้ไม่ใช่กฎบังคับแต่บังคับตนเองให้ทำเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับพระวาจาทุกวันจริงๆ เคยล้าเคยเบื่อ เคยป่วย เคยไปต่างประเทศ แต่ไม่เคยทิ้งเลย...ไปต่างประเทศสิบห้าวัน ก็รีบเขียนล่วงหน้าสิบห้าวัน)

• สรุป ไม่เคยเสียใจ แต่ดีใจ ภูมิใจจริงๆที่ได้รู้จัก ได้รัก และได้มีประสบการณ์ชีวิตกับพระองค์ผ่านทางชีวิตประจำวันกับเพื่อนพี่น้องทั้งยามสุข ยามทุกข์ เวลาป่วยหนักสุด หรือสบายสุด ก็ “รับรู้ว่ามีพระองค์”

1. พี่น้องที่รัก พ่ออ่านพระวาจาวันนี้ พระวรสาร นักบุญลูกาในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า... พระวาจาสรุปได้สอนประเด็นสำคัญมากๆ ที่สะท้อนความสุขที่ได้รู้จักพระเยซู
o ผู้ต่ำต้อยได้รับข่าวดี และได้รู้จักพระเจ้า พระบิดาผ่านทางพระเยซูพระบุตรสุดที่รักของพระองค์ เพราะพระวรสารบันทึกความปลื้มของพระเยซูเจ้าว่า “ในเวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงปลาบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย ถูกแล้ว พระบิดาเจ้าข้า พระองค์พอพระทัยเช่นนั้น พระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า ไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรเป็นใครนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้”” สรุป พระองค์ปลื้มพระทัย “ในพระจิต” ร้องสรรเสริญ “พระบิดา” และพระองค์ทรงเป็น “พระบุตร” คือ ปลื้มสุดๆถ้ามีพระเจ้าพระตรีเอกภาพ พระเจ้าองค์ความรัก
o ดังนั้น จากพระวรสารวันนี้ พี่น้องที่รัก พวกเราต้องปลื้ม พ่อเองก็ปลื้มที่เราได้รับชีวิตพระเจ้า “เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต”
o พ่อที่ใจ ภูมิใจ ไม่เคยเสียใจเลย ที่พ่อได้เป็นคริสตชน ได้รู้จักพระเยซู ได้ทำเครื่องหมายนี้มาทั้งชีวิต ตั้งแต่ยังไม่รู้ความแม่ พี่ๆ ก็จับมือพ่อ ทำ “เดชะพระนาม....”

2. ประการที่สอง พ่อดีใจที่พระเยซูเจ้ายืนยันว่า การเป็นศิษย์ของพระองค์ เป็นสิทธิพิเศษจริงๆ “นัยน์ตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆ ที่ท่านเห็น เราบอกท่านทั้งหลายว่า ประกาศก และกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็น ปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟัง”

• พี่น้องที่รัก ที่สุด พ่อดีใจจริงๆ ที่ได้รู้จักพระเยซูคริสตเจ้า... พ่อภูมิใจที่ได้รักพระองค์ และขอดีใจกับทุกท่าน และขอให้มีความสุขที่เราได้เป็นคริสตชน และต้องเป็นคนที่ได้รับผลจากพระองค์ คือ ความดี สันติ และความรัก ตลอดไป... ขอพระเจ้าอวยพร “สุขกันเถอะเรา” ลูกของพระเจ้า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย