Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2016
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
อฟ 5:21-33

21จงยอมอยู่ใต้อำนาจของกันและกันด้วยความเคารพยำเกรงพระคริสตเจ้า 22ภรรยาจงยอมอยู่ใต้อำนาจของสามีเหมือนยอมอยู่ใต้อำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้า 23เพราะสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสตเจ้าทรงเป็นพระเศียรของพระศาสนจักร พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยพระศาสนจักรซึ่งเป็นพระกายให้รอดพ้น 24พระศาสนจักรยอมอยู่ใต้อำนาจของพระคริสตเจ้าฉันใด ภรรยาก็ต้องยอมอยู่ใต้อำนาจของสามีทุกเรื่องฉันนั้น


25สามีก็จงรักภรรยาดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักร และทรงพลีพระองค์เพื่อพระศาสนจักร 26ทรงบันดาลให้พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ ทรงใช้น้ำและพระวาจา ชำระพระศาสนจักรให้บริสุทธิ์ 27พระองค์จะได้ทรงพบว่าพระศาสนจักรนั้นรุ่งโรจน์ ศักดิ์สิทธิ์ ปราศจากมลทิน ปราศจากตำหนิริ้วรอยหรือสิ่งใด ๆ ในลักษณะดังกล่าว 28เช่นเดียวกัน สามีต้องรักภรรยาเหมือนรักกายของตน ผู้ที่รักภรรยาก็รักตนเอง 29เพราะไม่มีใครเกลียดชังเนื้อหนังของตน แต่ย่อมเลี้ยงดูและทะนุถนอมอย่างดียิ่ง พระคริสตเจ้าทรงกระทำเช่นเดียวกันต่อพระศาสนจักร 30เพราะเราเป็นส่วนแห่งพระกายของพระองค์ 31พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะเหตุนี้ ชายจะละบิดามารดาไปผูกพันอยู่กับภรรยา และทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน” 32ธรรมล้ำลึกประการนี้ยิ่งใหญ่นัก ข้าพเจ้าหมายถึงพระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักร 33ดังนั้น แต่ละท่านจงรักภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง และภรรยาก็จงเคารพยำเกรงสามี

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “หยิกเล็บ เจ็บเนื้อ” สำนวนแปลว่า “เมื่อกระทำความเดือดร้อนให้แก่คนใกล้ชิดก็จะมีผลกระทบถึงตัวผู้กระทำหรือคน ในพวกเดียวกันด้วย เช่น ฟ้องร้องพี่น้องกันเองเป็นการหยิกเล็บเจ็บเนื้อ”....ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับพวกเราชาวไทยคาทอลิก ถ้าเราหยิกเล็บละก็เจ็บถึงวิญญาณ”
o พ่อรู้สึกภูมิใจที่เป็นคนไทย คนไทยด้วยกัน รักกัน พ่อภูมิใจในความเป็นคนไทยจริงๆ และเชื่อเสมอว่าคนไทยรักกัน คนไทยเป็นคนรักสงบและเป็นชาติแห่งสันติและเสรีภาพ... ทั้งหมดนี้คือความเชื่อความฝันและความปรารถนา... ทำไมคนไทยเวลาหยิกเล็บไม่ค่อยเจ็บเนื้อกันเลยหรือ..
o พ่อคิดว่าปัจจุบันเป็นภาวะที่เราต้องหันมาพิจารณาจริงๆ เราต้องปฏิรูปชีวิตคนไทยให้ได้ ฟื้นฟูความเป็นคนไทยให้ได้ มีหลายประเด็นที่วันนี้พ่อเจ็บเนื้อ และยิ่งกว่าเจ็บเนื้อ แต่เจ็บเข้าไปถึงหัวใจ ถึงขั้วหัวใจก็ว่าได้นะครับ วันนี้พ่ออยากเสนอให้คิดบางประเด็นจริงๆ

• ยาเสพติด...
o โหรุนแรงมาก คนไทยติดกันเยอะครับ ใช้กันเยอะ เมื่อวันก่อนคืนเดียว ด่านเดียว ทางใต้ ตรวจจับคนขับรถสาธารณะ รถประจำทางขนาดใหญ่ขับข้ามคืนลงใต้... ตรวจจับได้หลายราย ใช้ยาบ้าเพื่อเติมกำลังคนขับเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายปลายทาง... ทำได้อย่างไรครับ ทำได้อย่างไรกันจริงๆ แล้วชีวิตคนบริสุทธิ์ คนที่เดินทาง จ่ายเงินค่ารถด้วย...
o ยาเสพติดจับกันไม่ไหว และข่าวกรองแจ้งว่า จ่อรอเข้าไทยอีกห้าร้อยล้านเม็ด... โห คนไทยหกสิบล้านเองนะครับ เสพกันวันละสิบเม็ดทุกวันกี่วันจะหมด... จะทำลายประเทศนี้กันไปถึงไหน จะเห็นแก่ตัวและเอาแต่ได้ค้าขาย ลักลอบ ทำลายประพี่น้องประชาชนชาวไทยกันไปถึงไหน... ใครบ้างที่ทำ ใครบ้างที่ค้า ใครบ้างที่เป็นตัวการ... คนไทยไหม ถ้าใช่คนไทยทำแบบนี้เท่ากับหยิกเล็บไม่เจ็บเนื้อกันเลยหรือ...
o พ่อคิดว่าเรื่องนี้เราคาทอลิกไทยต้องออกมาช่วยกันออกแรงต่อต้านและไม่ยอมให้เข้ามาในเขตบ้าน เขตวัด ชุมชนวัด โรงเรียนของเราเด็ดขาด... ยอมไม่ได้ครับ เพราะถ้าเป็นพวกเราทำกันเอง ไม่ใช่แค่หยิกเล็บเจ็บเนื้อ แต่ “หยิกเล็บเจ็บถึงวิญญาณ” เลยนะครับ

• สุรา “เหล้า”
o อาการหนักมากครับ ประเทศไทยของเราคนดื่ม เมา ขับรถมาก มากจริงๆ อุบัติเหตุรุนแรงมาจากไหนไม่ใช่คนขับรถหย่อนสมรรถภาพในการควบคุมตนเอง ไม่ใช่เพราะดื่มเมาขับหรือ... รู้ไหมว่าเหล้าไม่ดี ไม่ควรดื่ม ... ไม่รู้ครับ ไม่อยู่ในสภาพที่จะรู้ได้ ขาดความรู้ ความการตัดสินใจ หรือขาดวุฒิภาวะ... ไม่สามารถ
o ปีหนึ่งๆเรามีอุบัติเหตุบนถนนเท่าไร สิถิติอยู่ที่ไหน ไม่ชัดหรือ... ปีใหม่ สงกรานต์ ปีหนึ่งๆ เป็นอย่างไร ชีวิตจะปล่อยให้ตายไปง่ายขนาดนั้นเชียวหรือ จะปล่อยไปอย่างง่ายๆอย่างนี้หรือ... คนขาย คนผลิต คนเสริฟคนชงคนเชียร์ อยากได้แค่เงิน เงิน ทิป และชีวิตเขาล่ะ.. ชีวิตพี่น้องชาวไทยของเราล่ะ..

• สังคมแวนซี่...สังคมสถาบัน...
o เด็กเยาวชน...อึ้ง ไม่อยากกล่าวถึงเลยครับ แต่มันเจ็บเนื้อครับ เพราะลูกหลานคนไทย ติดยา ติดซิ่ง และก็ติดถนน (แบนติดถนน) ก็เยอะครับ และที่สำคัญสิ่งที่เป็นลูกโซ่คือสังคมล้มเหลวในการปกครองดูแลคน แข่ง พนัน ฆ่าฟัน ทะเลาะเบาะแว้ง... ตามมาหมด เขม่นกันหน่อยก็ฆ่ากัน....
o สถาบันศึกษาหลายแห่งก็ฝึกคนให้เป็นนักเลงมากกว่านักเรียน ตีกันเป็นระดับสถาบัน มีส่วย มีอาวุธ มีถ่ายทอดวิชาต่อสู้ต่อกัน จนไม่มีวุฒิจริงๆ เจ็บครับ เจ็บใจเจ็บวิญญาณ... เมื่อไรเรื่องเหล่านี้จะจบเสียที

• สังคมมาเฟีย...
o เจ้าพ่อ เจ้าถิ่น เจ้าส่วย ส่วยทุกรูปแบบ ทำอาชีพใดๆก็ต้องมีส่วย แม้แต่อาชีพเล็กรถรับจ้างเล็กใหญ่ ก็ต้องมีส่วย ไม่มีวิ่งไม่ได้...

• เอาเป็นว่า พ่ออยากเชิญชวนพวกเราคริสตชนให้รัก ให้รัก ให้รัก ประเทศไทย ให้รักคนไทยมากขึ้น ถ้าเราคริสตชนอ่านพระวาจาของพระเจ้าวันนี้

• นักบุญเปาโลสอนเรา จิตตารมณ์แท้จริงของการเป็นคริสตชนคือความเป็นหนึ่งเดียวในความรัก ให้เราสำนึกว่า เราเป็นกายเดียวใจเดียวกันในพระคริสตเจ้า
o พ่ออยากให้คำสอนนี้ ความจริงของความเชื่อของเรานี้ ได้เผยแพร่ออกไป ประกาศออกไปไม่ว่าด้วยวิธีใด แต่วิธีที่ดีที่สุดคือ ประจักษ์พยานชีวิต
o ให้เราเป็นประจักษ์พยาน ให้เรารักบ้านเกิดเมืองนอน ให้เรารักประเทศ รักชาติ รักพี่น้องชาวไทย ส่งเสริมคนดี จริยธรรมดี ช่วยเหลือคนดี ส่วนคนไทยที่อาจ...ไม่อยากเขียนคำนี้เลยมันรู้สึกไม่ดีเพราะเป็นคำไม่ได้ คือคนไทยที่อาจ “ไม่ดี”....
o เราไม่ตอบโต้คนชั่วร้าย ตามที่พระเยซูเจ้าสอนเรา แต่เราจะรัก จะรัก จะหวังดี และทำทุกอย่างเพื่อประกาศความดีแก่คนไทยที่รักของเราทุกคน คนที่ดีๆ แต่ถูกกระทำ ขาดโอกาส โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษา..ที่จะทำให้เขามีวุฒิภาวะขึ้น...
o พ่ออยากให้เราช่วยกันภาวนา ช่วยกันกระทำความดี ปรารถนาดี และแบ่งปันความดี ความคิดดีๆ ต่อกันให้มากที่สุด...

• อ่านพระคัมภีร์วันนี้นะครับ ... และเราจะรักกันมากขึ้น เราจะเป็นประจักษ์พยานรักต่อกัน ต่อบ้านเมืองของเรามากขึ้น...
o ขอพระเจ้าอวยพรครับ ในยามนี้ของสังงคมไทยของเรา พ่อขอให้บ้านเมืองของเราได้รับความรักและความดีมากขึ้นจากพวกเรานะครับ...
o พระเจ้าอวยพรประเทศไทย พี่น้องชาวไทย และประทานความหวังให้เราแม้ยากที่จะหวัง แต่เราก็หวังเพราะเรารักเหลือเกิน เราเชื่อเหลือเกินในความรักของพระเจ้า...

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย