Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2016

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

1พกษ 17:7-16………….
7ต่อมาไม่นาน น้ำในลำธารก็แห้ง เพราะฝนไม่ตกบนแผ่นดิน 8พระยาห์เวห์ตรัสแก่เอลียาห์ว่า 9“จงออกเดินทางไปเมืองศาเรฟัทในเขตไซดอนและจงอยู่ที่นั่น เราได้สั่งหญิงม่ายคนหนึ่งที่นั่นให้เลี้ยงดูท่าน” 10เขาจึงออกเดินทางไปเมืองศาเรฟัท เมื่อมาถึงประตูเมือง ก็พบหญิงม่ายคนหนึ่งกำลังเก็บฟืนอยู่ เขาจึงเรียกนางสั่งว่า “จงนำน้ำในเหยือกมาให้ฉันดื่มสักหน่อยเถิด” 11ขณะที่นางกำลังเดินไปตักน้ำ เขาก็ตะโกนสั่งว่า “จงนำขนมปังสักชิ้นหนึ่งมาให้ฉันด้วย”

12นางตอบว่า “ดิฉันขอสาบานอ้างถึงพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านผู้ทรงพระชนม์ชีพว่า ดิฉันไม่มีขนมปังเลย มีแต่แป้งอยู่ในไหเพียงหนึ่งกำมือ และมีน้ำมันมะกอกนิดหน่อยในเหยือก ดิฉันกำลังเก็บฟืนสองสามท่อน จะกลับไปทำอาหารสำหรับดิฉันและลูกชาย เราจะกิน แล้วเราจะตาย” 13เอลียาห์บอกนางว่า “อย่ากลัวเลย ไปทำตามที่เธอพูดเถิด แต่จงทำขนมปังก้อนเล็กๆ นำมาให้ฉันกินก่อน แล้วจึงค่อยทำสำหรับเธอและลูก 14เพราะพระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ว่า แป้งในไหจะไม่หมด น้ำมันในเหยือกจะไม่แห้ง จนถึงวันที่พระยาห์เวห์จะทรงส่งฝนให้ตกบนแผ่นดิน”
15หญิงม่ายกลับไปทำตามที่เอลียาห์สั่ง เอลียาห์ หญิงม่ายและบุตรมีอาหารกินเป็นเวลาหลายวัน 16แป้งในไหไม่ขาด และน้ำมันในเหยือกไม่แห้ง ตามที่พระยาห์เวห์ตรัสไว้โดยทางเอลียาห์


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• เอลียาห์ Eliah จากภาษาฮีบรู Eli + Yah หรือ Yahweh แปล่าว่า “เจ้าของข้าพเจ้าคือพระยาห์เวห์”

• พี่น้องที่รักครับ พระคัมภีรจากวันนี้ไปอีกหลายวันเรากลับมาสู่พันธสัญญาเดิม หนังสือประวัติศาสตร์ครับ
o เราเริ่มที่บทอ่านจากเรื่องประกาศกเอลียาห์ ชื่อก็บอกยี่ห้อแล้วครับ ว่า “พระยาห์เวห์คือพระเจ้าของข้าพเจ้า”
o พ่อเลือกที่จะอธิบายบทอ่านที่หนึ่งเพราะมีคุณค่ามากเช่นกัน และอาจจะยากกว่าสักหน่อย แต่จากนี้ไปเราจะเป็นภาพของเอลียาห์นะครับ บางส่วนนะครับ
o ก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นที่บทนำของเพื่อความเข้าใจบทอ่านกันหน่อยนะครับ...

• “ประกาศก”
o คือ ผู้ที่พระเจ้าส่งมาเพื่อเดินเคียงข้างประชากรของพระเจ้า
o เพื่อเรียกร้องให้พวกเขาได้ฟังเสียงของพระเจ้า ได้เชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้าที่ประทานให้โมเสส โดยเฉพาะในเวลาที่ประชากรของพระเจ้ามีใจหันเหไปจากพระเจ้า หลงไปไหลไปตามกระแสโลกหรือตามกระแสใจตนเอง...
o โดยเฉพาะประกาศกคือคู่ปรับกับกษัตริย์ของอิสราแอลเสมอ ในเมื่อบ่อยครั้งกษัตริย์ของอิสราแอลไม่ค่อยซื่อสัตย์เอาเสียเลย...
o ชื่อของประกาศกมักบอกเป็นนัยๆถึงความจริงของเขากับพระเจ้า
o เอลียาห์ คือ พระยาห์เวห์คือพระเจ้าของข้าพเจ้านะ (ไม่ใช่พระอื่น) เศคาริยาห์ คือ พระยาห์เวห์ทรงระลึกถึง ฯลฯ

• “กษัตริย”
o ผู้รับเจิม ผู้ที่พระเจ้าเลือกให้ปกครองประชากรของพระเจ้า
o สืบเชื้อสายของกษัตริย์ จากดาวิดคืออาณาจักรใต้ อาณาจักรยูดาห์ หรือจากอาณาจักรเหนือสืบจากเยโรโบอัม และราชวงศ์ต่อๆมา
o กษัตริย์ มีหน้าที่ปกครอง ให้ความยุติธรรม และให้แบบอย่างโดยเฉพาะใน “ความซื่อสัตย์และภักดีต่อพระเจ้า” เพียงผู้เดียวเท่านั้น
o นับถือพระเจ้าผู้เดียว ไม่ยึดตนเอง ไม่นับถือพระเท็จเทียม ในอิสราแอลและยูดาห์ กษัตริย์ส่วนใหญ่ไม่สู้จะซื่อสัตย์และไหลไปตาม “กระแสโลก”
o ดังนั้น ประกาศกกับกษัตริย์ มักจะขัดแย้งกัน เพราะประกาศกมาเตือนกษัตริย์ให้กลับใจและซื่อสัตย์

• “การลงโทษ” ผลร้ายมักเกิดกับ แผ่นดิน เกิดกับประชากร ถ้ากษัตริย์ไม่ซื่อสัตย์ ประชากรก็ไม่ซื่อสัตย์ตามไปด้วย ผลตามมามักจะเป็น “ภัยพิบัติ ความแห่งแล้ง การตกเป็นเมืองขึ้น การแพ้ในสงคราม หรือการถูกโจมตี ฯลฯ”

• พี่น้องที่รัก วันนี้เราเริ่มอ่านพระวาจาในคู่สำคัญครับ

o กษัตริย์อาหับ และประกาศกเอลียาห์
o อยากรู้ว่าทำไมเอลียาห์จำเป็นต้องมา และต้องมาเพื่อสู้กับกระแสความเท็จเทียม เราต้องรู้จักกษัตริย์อาหับแห่งอิสราแอลกันหน่อยครับ อาหับเป็นอย่างไร
o อ่านสิครับ จะเห็นว่าพระเจ้าแห่งอิสราแอลคงอยู่เฉยไม่ได้แน่ๆ ต้องส่งประกาศกมาแน่ๆครับ เรื่องของอาหับสรุปได้ดังนี้ครับ
o อาหับโอรสของกษัตริย์อมรีทรงเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอล ทรงครองราชย์เหนืออิสราเอลที่กรุงสะมาเรียเป็นเวลายี่สิบสองปี กษัตริย์อาหับทรงทำความชั่วเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ทรงทำความชั่วมากกว่ากษัตริย์องค์ก่อนๆทุกองค์
o ทรงอภิเษกสมรสกับเยเซเบลราชธิดาของกษัตริย์เอทบาอัลแห่งไซดอน (นี่คือนามสำคัญที่จะนำพระเท็จเทียมเข้ามาสู่ใจของอาหับ และสู่ชนชาติอิสราแอล) ทรงรับใช้และนมัสการพระบาอัล
o พระองค์ทรงตั้งแท่นบูชาถวายพระบาอัลไว้ในวิหารของพระบาอัลซึ่งทรงสร้างขึ้นที่กรุงสะมาเรีย กษัตริย์อาหับยังทรงตั้งเสาศักดิ์สิทธิ์ของเทพีอาเชราห์ และยังทรงทำกิจการอื่นๆอีกที่ยั่วยุพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลให้ทรงพระพิโรธ ทรงทำความชั่วมากกว่ากษัตริย์องค์ก่อนๆทุกองค์ของอิสราเอล

• ประวัติสั้นของการขึ้นมาของกษัตริย์องค์นี้คือจุดเริ่มต้นหรือไฟประทุ ที่ทำให้พระเจ้าทรงพระพิโรธต่ออิสราแอล ต่อกษัตริย์อาหับ และทำให้แผ่นดินที่แสนดีต้องเป็นมลทินโดยทันที ผู้นำที่ไม่ซื่อสัตย์ก็ทำให้แผ่นดินต้องเป็นผลทิน

• ดังนั้น ผลตามมาคือความแห่งแล้งโดยทันที สามปีครึ่งที่ฝนไม่ตกรดแผ่นดินอิสราแอลเลย ความกันดาร

• ชีวิตของประกาศเอลียาห์ เริ่มต้น ณ เวลานี้ ในความแห้งแล้งที่เป็นผลร้ายมาจากการลงโทษของพระเจ้าเพราะความไม่ซื่อสัตย์ของกษัตริย์

• ประกาศกเอลียาห์ได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าในเวลาแห่งความแห้งแล้ง เพื่อสามารถยืนยันความซื่อสัตย์ และเพื่อต่อสู้กับความเท็จเทียมของกษัตริย์

o ให้มันรู้ไปว่าพระหว่างพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงพระนามว่า ยาห์เวห์ กับพระเท็จเทียมคือพระบาอัลที่พระนางเยเซเบนำเข้ามาใครจะแน่กว่ากัน
o เรื่องนี้จะอ่านต่อไปครับ... วันนี้อ่านตอนต่อไปนี้ก่อนแล้วจะเห็นว่า พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเอลียาห์ และทรงเลี้ยงดูหญิงม่ายและลูกของนางในความกันดารสุดๆ นี้ จนประกาศกสามารถยืนยันและต่อกรกับความเท็จเทียมได้
o พระวาจาวันพรุ่งนี้จะชัดมากในการต่อสู่กับความเท็จเทียมครับ วันนี้วันอังคารสัปดาห์ที่ 10 อ่านพระวาจาและบทนำนี้ไปก่อน และต่อไปจะเป็น “พระหัตถ์” ของพระเจ้า ชัดขึ้นเสมอในชีวิตนะครับ

• “กระแสแห่งความเท็จเทียม” มีทุกยุคทุกสมัยครับ

o เราต้องการความเป็น “ประกาศกแท้” ในความเชื่อ ในพระเจ้าครับ...
o ขอพระเจ้าอวยพรครับ อ่านตอนี้ก่อนนะครับ แล้วจะเห็นว่าเป็นความจริง “จงอย่ากังวลใจ จงอย่าได้กลัวเลย...ผู้วางใจพระเจ้า ไม่ขาดสิ่งใดเลย”.....

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย