Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2016

วันสมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้า

อสค 34:11-16….
11“เพราะพระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ ‘ดูซิ เราจะตามหาและจะแสวงหาฝูงแกะของเราเอง 12ผู้เลี้ยงแกะอยู่กับฝูงแกะและรวบรวมแกะที่กระจัดกระจายไปฉันใด เราก็จะรวบรวมแกะของเราฉันนั้น เราจะช่วยแกะให้พ้นจากสถานที่ที่แกะได้กระจัดกระจายไปอยู่ในวันที่มีเมฆและมีความมืดทึบ 13เราจะนำแกะของเราออกมาจากชนชาติต่างๆ จะรวบรวมแกะมาจากแผ่นดินทั้งหลาย และจะนำมาไว้ในแผ่นดินของเขา เราจะเลี้ยงดูเขาบนภูเขาแห่งอิสราเอล

ในหุบเขาและในที่ที่มีคนอาศัยของแผ่นดิน 14เราจะเลี้ยงดูเขาในทุ่งหญ้าดีๆ ทุ่งหญ้าของเขาจะอยู่บนภูเขาสูงต่างๆแห่งอิสราเอล ที่นั่นเขาจะนอนลงบนทุ่งหญ้าที่ดี และเขาจะเล็มหญ้าอยู่ตามทุ่งหญ้าอุดมบนภูเขาแห่งอิสราเอล 15เราเองจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา เราจะให้เขานอนพัก – พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส – 16เราจะตามหาแกะที่สูญหายไป เราจะนำแกะที่หลงทางกลับมา เราจะพันแผลของแกะที่บาดเจ็บ เราจะเสริมกำลังแกะที่อ่อนเพลีย เราจะดูแล แกะที่อ้วนและแข็งแรง เราจะเลี้ยงเขาอย่างยุติธรรม’”

รม 5:5ข-11…..
5ความหวังนี้ไม่ทำให้เราผิดหวัง เพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เรา ได้หลั่งความรักของพระเจ้า ลงในดวงใจของเรา 6ขณะที่เรายังอ่อนแอ พระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อคนบาปตามเวลาที่กำหนด 7ยากที่จะหาคนที่ยอมตายเพื่อคนชอบธรรม บางครั้งอาจจะมีคนยอมตายแทนคนดีจริง ๆ ได้ 8แต่พระเจ้าทรงพิสูจน์ว่าทรงรักเรา เพราะพระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาป 9บัดนี้ เมื่อเราได้รับความชอบธรรมโดยอาศัยพระโลหิตของพระองค์แล้ว เดชะพระองค์ เราก็ยิ่งจะได้รับความรอดพ้นจากการถูกพระเจ้าลงโทษ 10ถ้าเรากลับคืนดีกับพระเจ้าเดชะการสิ้นพระชนม์ของพระบุตรขณะที่เรายังเป็นศัตรูอยู่ ยิ่งกว่านั้นเมื่อกลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดพ้นเดชะพระชนมชีพของพระองค์ด้วย 11มิใช่เพียงเท่านั้น เรายังภูมิใจในพระเจ้า เดชะพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เดชะพระองค์ บัดนี้พระองค์ทรงทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าแล้ว

ลก 15:3-7…..
3พระองค์จึงตรัสเรื่องอุปมานี้ให้เขาฟัง 4‘ท่านใดที่มีแกะหนึ่งร้อยตัว ตัวหนึ่งพลัดหลง จะไม่ละแกะเก้าสิบเก้าตัวไว้ในถิ่นทุรกันดาร ออกไปตามหาแกะที่พลัดหลงจนพบหรือ 5เมื่อพบแล้ว เขาจะยกมันใส่บ่าด้วยความยินดี 6กลับบ้าน เรียกมิตรสหายและเพื่อนบ้านมา พูดว่า “จงร่วมยินดีกับฉันเถิด ฉันพบแกะตัวที่พลัดหลงนั้นแล้ว” 7เราบอกท่านทั้งหลายว่าในสวรรค์จะมีความยินดีเช่นนี้เพราะคนบาปคนหนึ่งกลับใจมากกว่าความยินดีเพราะคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• วันนี้เป็นวันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า “หัวใจ” ของพระเยซูเจ้า เครื่องหมายแห่ง “ความรัก” ของพระเยซูเจ้า

• ก่อนอื่น พ่อคัดพระคัมภีร์มาให้อ่านทั้งสามบท เพื่อบำรุงหัวใจของเรา...
o อ่านพระคัมภีร์เรื่องความใจดีของพระเจ้า ความใจดีที่ทรงมีเหมือนนายชุมพาบาลหรือผู้เลี้ยงแกะที่รักและเป็นห่วงเป็นใยต่อแกะของตน....

• วันนี้พ่ออยากเล่าประสบการณ์เรื่องรูปปั้นประทับใจในความทรงจำ ไม่พ่อทราบว่าทำไมต้องเป็นรูปพระหฤทัย...
o จำได้ตั้งแต่เด็ก แท่นพระที่บ้านยายของพ่อ มีรูปปั้นพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ใหญ่ด้วย ครอบไว้ด้วยแก้วหล่อเป็นทรงสูงเพื่อครอบรูปพระขนาดใหญ่อย่างดี และอยู่ในตู้แท่นพระที่เป็นศูนย์กลางของบ้านยาย...
o นอกนั้นที่บ้านพ่อเอง ก็มีรูปปั้นพระหฤทัยฯเหมือนกันแต่เล็กกว่าหน่อย อยู่ในตู้แท่นพระกลางบ้านเหมือนกัน..
o พ่อไม่ทราบว่าทำไม...ทำไม้ต้องเป็นรูปพระหฤทัย... และที่ฝาบ้านคริสตชนก็ต้องมีรูปภาพพระหฤทัย คู่กับรูปดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ครับ
o ทำไมต้องเป็นรูปพระหฤทัย หรือหัวใจของพระเจ้าเสมอหนอ

• ตอนพ่อไปเรียนที่โรม
o สถาบันพระคัมภีร์ ทางขึ้นก็มีรูปปั้นพระหฤทัยอีก รูปใหญ่ด้วย สูงเกือบเท่าคนจริง และรูปนี้แหละที่พ่อหยุดต่อหน้ารูปทุกเช้าเมื่อพ่อวิ่งขึ้นสถาบันพระคัมภีร์ พ่อหยุดตรงนั้นเพื่อสวดของพรทุกวัน ก่อนขึ้นไปเรียนในห้องเรียน
o ที่เคยเล่าให้ฟัง...พ่อจะหยุดที่รูปที่ทางขึ้นสถาบันพระคัมภีร์ พ่อจะหยุดและโน้มหัวลงที่เท้าให้หน้าผากพ่อแตะกับหัวแม่โป้งเท้าของรูปพระหฤทัยขนาดใหญ่นั้น และพ่อจะภาวนาของเสมอ “ข้าแต่พระเยซู เพียงแค่หัวแม่โป้งเท้าของพระองค์ พระองค์สามารถสอนปรีชาญาณให้แก่ลูกได้เกินพอ” กล่าวง่ายๆคือพ่อขอให้สมองพ่อเองฉลาดแค่เท้าปลายนิ้วโป้งหัวแม้เท้าพระเยซูพ่อคิดว่าพ่อก็ฉลาดเกินพอแล้ว พ่อภาวนาต่อรูปพระหฤทัยแบบนี้ที่สถาบันพระคัมภีร์ทุกวันจริงๆครับ
o พ่อไม่เคยขาดที่จะหยุดตรงรูปที่ทางขึ้นสถาบันพระคัมภีร์และสวดขอความรอด “ขอความรอดในการเรียนเพื่อให้รอดไปแต่ละวัน” ขอทุกวัน

• เมื่อพูดถึงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า พ่อคิดว่า... คงไม่เป็นการบังเอิญที่พ่ออยู่ในสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีคณะนักบวชของท้องถิ่นสังฆมณฑลฯ ก็ชื่อว่า “คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ”

• พ่อคิดว่า เมื่อคิดถึงหัวใจ พระหฤทัย เราได้ภาพเต็มเปี่ยมของ “ความรัก ความชื่นชม ความสุขเต็มเปี่ยม ความเมตตา ความอ่อนโยน ความใจดี”

• พ่อรู้สึกว่าการคิดถึงหัวใจนั้น มีหลักอยู่ที่ความรัก... ใช่แล้ว พระเจ้าเป็นความรัก หัวใจคือความรัก พ่อคิดว่าพ่อไม่น่าแปลกที่ทุกบ้าน ทุกครอบครัว เพราะครอบครัวเกิดมาจากความรัก

• ดังนั้น ไม่น่าแปลกที่บ้านของเรา ที่เริ่มต้นชีวิตครอบครัวของเราต้องมีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นเครื่องหมายตลอดไป....

• ใช่ครับ เพื่อคิดถึงหัวใจ วันนี้พ่อได้อ่านพระคัมภีร์ที่จัดไว้สำหรับวันสมโภชพระหฤทัย พ่อคิดว่า ประเด็นสำคัญชัดมาก
o ประกาศกเอเสเคียล พระวรสารนักบุญลูกา ทั้งสองให้ภาพความใจดีของนายชุมพาบาล ซึ่งในภาพของความใจดีนี้ย่อมไม่มี “ความรุนแรงโดดเด็ดขาด” มีแต่ความ “อ่อนโยน ตามหา ให้อภัย ให้โอกาส ดูแล เอาใจใส่ ห่วงใยด้วยความรัก เลี้ยงดู...”

• ใครเล่าคือนายชุมพาบาลคนนั้น
o คำตอบคือ “พระเยซูเจ้า” จากหัวใจ พระหฤทัยของพระองค์ พระองค์คือความรักที่แท้จริง
o พระองค์คือต้นแบบของความรักแบบนายชุมพาบาลที่เราต้องเรียนรู้และเดินตาม

• พ่ออ่านพระคัมภีร์ทั้งสามบทและยกมาให้อ่านทั้งสามบทเลย เพื่อเราจะได้ถูกสะกดหัวใจด้วยความงดงามของภาพของความรัก และความดีของพระเจ้า ที่สมบูรณ์ในพระเยซูเจ้า เพื่อเราจะได้มีหัวจิตหัวใจเหมือนกับพระองค์....

• พ่อจำได้ว่า ทุกวันศุกร์ต้นเดือน เราก็ระลึกถึงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และมีบทเพลงที่เราขับร้องภาษาลาตินแต่โบร่ำโบราณว่า Cor Iesu Sacratissimum, Miserere Nobis (อ่านว่า คอร์ เยซู ซากราติสซีมุม มิสเซเรเร นอบิส) “พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ทรงพระเมตตาเราเทอญ” และเราก็ภาวนาขอให้เรามีหัวใจของเราที่ละม้ายคล้ายหฤทัยของพระองค์...
o ใช่เป็นเช่นนั้น...ใจเราเหมือนใจของพระองค์ละก็.. ชีวิตคริสตชนของเราคงงดงามที่สุดแล้วครับ
o พ่อได้มีโอกาสเทศน์ให้ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ บ้างในบางครั้ง... พ่อพบว่า ความเชื่ออันเป็นศูนย์กลางของพระพรพิเศษของซิสเตอร์คณะพระหฤทัย คือ พวกเขาศรัทธาและเชื่อว่าจิตตารมณ์และพระพรพิเศษของคณะเขาเกิดมาจากรอยแผลที่สีข้างของพระเยซูเจ้าที่ถูกแทงบนไม้กางเขน เป็นการเปิดสีข้าง เปิดหัวใจของพระองค์
o เครื่องหมายของรอยแผลคือพระหฤทัยที่เปิดออกหลั่งไหลน้ำและพระโลหิต เป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่สุดที่ยอมสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปมนุษย์ทั้งมวล... นั่นคือความรักจากพระหฤทัยคือที่มาของการเจริญชีวิตนักบวชและมอบตนเองดังเช่นพระเยซูเจ้า

• พี่น้องที่รักครับ.... วันนี้สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
o พ่อเชิญชวนเราให้คิดถึงหัวใจของพระเยซูผู้ทรงรักเราเหลือเกิน พระองค์คือชุมพาบาลที่ดี ที่รักฝูงแกะคือเราทุกคน พ่อขอให้เรามีความหวังในพระองค์ และติดตามความรักของพระองค์ และขอพระองค์โปรดให้ใจของเราน่ารักและเปี่ยมด้วยความรักเหมือนดวงพระหฤทัยของพระองค์เป็นพิเศษ และจริงจังมากขึ้นทุกวัน...
o พระเจ้ารักเราขนาดนี้ เราต้องรักกันและกันด้วย นี่คือบัญญัติเอกของพระเยซู ที่ทรงทำให้เราได้เห็นจากความรักของพระองค์เอง

• อ่านพระคัมภีร์ทั้งสามตอนนี้เลยนะครับ โอกาสสมโภชพระหฤทัยฯ เราจะสัมผัสความอ่อนโยนของพระเจ้าจริงเลยนะครับ... อ่านดีๆและจมลึกอยู่กับพระวาจาให้ใจเราจมลึกลงไปในความรักในพระหฤทัยของพระองค์เลยนะครับ...

• พ่ออยากจะเรียกร้องเชิญชวนอย่างพิเศษดังเช่นทุกๆปีครับ... พี่น้องในสังฆมณฑลกรุงเทพฯครับ วันนี้ให้เราภาวนาเพื่อซิสเตอร์คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯเป็นพิเศษนะครับ

• วันนี้วันฉลองคณะที่คลองเตย ภาวนาเพื่อพวกเขาจะเป็นบวชที่ประกาศความรักจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้ามากขึ้นทุกวันนะครับ
o ขอพระเจ้าอวยพรสมาชิกในคณะให้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักของพระเจ้าแท้จริงเสมอไป...
o ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ อ่านพระคัมภีร์ด้วยนะครับ... ขอให้พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเมตตาประทานพระหรรษทานแก่หัวใจของชาวเราทุกคนครับ

• อย่าลืมนะครับว่า เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่เราถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าครับ... เดือนนี้ รักให้มากๆ เหมือนพระหฤทัยของพระองค์ และภาวนาเพื่อเราจะมีหัวใจที่คล้ายความรักของพระองค์ทุกวันนะครับ

• พี่น้องทีรัก... สำหรับพ่อปีนี้คิดถึงพิเศษจาของพ่อครับ เมื่อวันสมโภชพระหฤทัยเมื่อปีที่แล้ว... ด้วยความจำเป็นต้องกระทำในวันสมโภช คือ วันทำพิธีมิสซาอำลาและฝังศพจาพ่อ เปาโล สด ตรีนิกร วันนี้ สมโภชปีนี้ พ่อจึงคิดถึงจาพ่อเป็นพิเศษด้วยครับ พ่อภาวนาขอให้จาของพ่อพร้อมกับบรรดาผู้ล่วงลับทั้งหลายได้พักผ่อนนิรันดรในพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าด้วยเทอญ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย