Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

โยชูวา

I. การพิชิตดินแดนแห่งพันธสัญญา

ก. การเตรียมการ

การชุมนุมเพื่อเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญา

1 1เมื่อโมเสสข้ารับใช้ของพระยาห์เวห์สิ้นชีวิตa พระยาห์เวห์ตรัสกับโยชูวา บุตรของนูน และเป็นผู้ช่วยของโมเสสว่าb   2'โมเสส ข้ารับใช้ของเราได้สิ้นชีวิตแล้ว ท่านและประชาชนจงออกเดินทางเวลานี้และข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยังประเทศซึ่งเราจะมอบให้แก่พวกเขา (ชาวอิสราเอล)   3ทุกที่ที่ฝ่าเท้าของท่านย่างเข้าไปเหยียบ จะเป็นที่ที่เราจะมอบให้แก่ท่าน ตามที่ได้ประกาศไว้กับโมเสสว่าเราจะทำ   4ตั้งแต่ทะเลทรายและเลบานอน ไปจนถึงแม่น้ำยูเฟรติส (ดินแดนทั้งหมดของชาวฮิตไทต์) รวมถึงทะเลใหญ่ด้านตะวันตก จะเป็นดินแดนของท่านc 5ตราบใดที่ท่านยังมีชีวิต ไม่มีผู้ใดจะต่อต้านท่านได้ เราจะอยู่กับท่านเหมือนกับที่ได้อยู่กับโมเสส เราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังหรือทอดทิ้งท่าน'

ความช่วยเหลือของพระเจ้าขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ต่อการถือพระบัญญัติ

6'จงเข้มแข็งและหนักแน่น เนื่องจากท่านคือบุคคลที่จะให้ประชากรนี้ได้รับมอบกรรมสิทธิ์ในดินแดนซึ่งเราได้สัญญากับบรรพบุรุษว่าจะมอบแก่พวกเขา 7เพียงแต่ท่านต้องเข้มแข็งและหนักแน่น และเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทุกข้อที่โมเสส ข้ารับใช้ของเราได้กำหนดไว้สำหรับท่าน จงอย่าบ่ายเบี่ยงไปทางขวาหรือทางซ้าย แล้วท่านจะประสบความสำเร็จในทุกแห่งที่ท่านไป   8จงมีหนังสือธรรมบัญญัตินี้ติดอยู่กับริมฝีปากของท่านเสมอ และจงไตร่ตรองถึงทุกเช้าค่ำ เมื่อท่านปฏิบัติตามที่มีบันทึกไว้ในธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน การกระทำของท่านจะเจริญรุ่งเรือง ท่านจะประสบความสำเร็จ 9เราไม่ได้บอกท่านหรือว่า จงเข้มแข็งและหนักแน่น? ดังนั้น จงกล้าหาญและอย่ากลัวสิ่งใด เพราะไม่ว่าท่านจะไปไหน พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านจะสถิตอยู่กับท่าน'

ความช่วยเหลือจากเผ่าที่ตั้งรกรากทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

10โยชูวาจึงออกคำสั่งแก่บรรดาผู้นำd ของประชาชนว่า 11'จงไปทั่วค่ายและประกาศคำสั่งนี้ให้ประชากรทราบ "จงเตรียมสัมภาระให้พร้อม เพราะอีกสามวัน เราจะข้ามแม่น้ำจอร์แดน และเข้ายึดครองดินแดนซึ่งพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกท่าน"' 12ต่อจากนั้น โยชูวาได้กล่าวกับชนเผ่ารูเบนและชนเผ่ากาด และชนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าว่า 13'จงจำคำสั่งของโมเสส ข้ารับใช้ของพระยาห์เวห์ที่ได้ให้ไว้แก่พวกท่านซึ่งมีใจความว่า พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่าน ในการที่ทรงนำพวกท่านไปยังถิ่นอาศัย ได้ทรงยกกรรมสิทธิ์ในดินแดนที่พวกท่านอยู่ให้แก่พวกท่าน 14ภรรยาและลูกหลาน รวมทั้งสัตว์เลี้ยงของพวกท่านจะอยู่ในดินแดนที่โมเสสมอบให้ทางฟากโน้นของแม่น้ำจอร์แดน ส่วนพวกชายฉกรรจ์นักรบ จะต้องข้ามแม่น้ำจอร์แดนเป็นขบวนทัพ นำหน้าพวกพี่น้องและให้ความช่วยเหลือพวกเขาe 15จนกว่าพระยาห์เวห์จะทรงให้พี่น้องและพวกท่านเองได้หยุดพัก เมื่อเข้ายึดครองดินแดนที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านทรงมอบให้ได้แล้ว หลังจากนั้น พวกท่านจึงอาจเดินทางกลับและครองดินแดนที่เป็นของพวกท่านซึ่งโมเสส ข้ารับใช้ของพระยาห์เวห์ได้มอบให้ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน' 16พวกเขาตอบโยชูวาว่า 'พวกเราจะทำตามทุกอย่างที่ท่านสั่ง และไม่ว่าท่านจะส่งพวกเราไปที่ใด เราก็จะไป 17พวกเราได้เชื่อฟังโมเสสอย่างไร พวกเราจะเชื่อฟังท่านเช่นเดียวกัน ขอเพียงให้พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านสถิตอยู่กับท่านเหมือนดังที่พระองค์ได้สถิตอยู่กับโมเสส 18ถ้าผู้ใดขัดคำสั่งของท่าน หรือไม่เชื่อฟัง ผู้นั้นจะต้องรับโทษประหารชีวิต ขอท่านจงเข้มแข็งและหนักแน่น'


a ผู้เรียบเรียงหนังสือโยชูวาใช้ลีลาการเขียนและแนวความคิดของ ฉธบ เล่าเรื่องต่อไป รวบรวมข้อมูลมาจากธรรมประเพณีโบราณที่กล่าวถึงการเข้ายึดครองแผ่นดินแห่งพระสัญญาโดยเฉพาะธรรมประเพณีของเผ่าทางภาคกลางของปาเลสไตน์

b 'ผู้ช่วย' ในภาษาฮีบรู mesharet เป็นตำแหน่งที่พระคัมภีร์ใช้กับโยชูวาตามปรกติ (ดู อพย 24:13; 33:11; กดว 11:28) ตำแหน่งที่มีเกียรติมากกว่า “ผู้รับใช้” 'ebed ยกเว้นในวลี 'ผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์' ตำแหน่ง “ผู้ช่วย” ยังใช้กับข้าราชสำนักของกษัตริย์ (1 พศด 27:1) หรือผู้ประกอบพิธีกรรมอีกด้วย สำหรับเรื่องชื่อของโยชูวา บทบาทของเขาในการสำรวจแผ่นดินแห่งพระสัญญา ความซื่อสัตย์และการแต่งตั้งเป็นผู้สืบตำแหน่งของโมเสส ดู อพย 17:9; 24:13; 33:11; กดว 11:28; 13:8,16; 14:5ฯ, 30,38; 27:15-23; ฉธบ 3:21,28; 31:7-8,14,23; 34:9.

c เขตแดนของแผ่นดินที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ที่นี่ให้ชาวอิสราเอลเข้ายึดครอง (ดู ปฐก 15:18; ฉธบ 1:7; 11:24 ดู วนฉ 20:1 เชิงอรรถ a) เป็นเขตแดนของแผ่นดินแห่งพระสัญญาตามอุดมการณ์ อาณาเขตดังกล่าวแผ่ขยายกว้างกว่าแผ่นดินที่จะต้องจัดสรรจริงในบทที่ 13-19 วลี 'ดินแดนทั้งหมดของชาวฮิตไทต์' ไม่มีในต้นฉบับภาษากรีก สมณะผู้เรียบเรียงคงเติมเข้ามาในภายหลัง

d ”หัวหน้า” หน้าที่ของ “หัวหน้า” ที่ว่านี้ยังไม่เจาะจง (ดู ฉธบ 20:5, 8) คำนี้อาจหมายถึงเจ้าหน้าที่ของแต่ละเผ่าที่ช่วยผู้พิพากษาในการบันทึกคดี (ดู ฉธบ 16:18; 1 พศด 23:4) หรือหมายถึง “หัวหน้าผู้ควบคุมงาม” (ดู อพย 5:6)

e ใน ยชว การยึดครองแผ่นดินคานาอันเป็นผลงานของทุกเผ่าร่วมกัน ไม่ใช่เป็นความพยายามของแต่ละเผ่าตามลำพังอย่างที่กล่าวไว้ใน วนฉ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย