Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

หนังสือซามูเอล ฉบับที่ 2

ดาวิดรู้ข่าวสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์ซาอูลa

1 1หลังจากกษัตริยซาอูลสิ้นพระชนม์ ดาวิดรบชนะชาวอามาเลข แล้วกลับมาอยู่ที่เมืองศิกลากได้สองวัน 2ในวันที่สาม ชายคนหนึ่งจากค่ายของกษัตริย์ซาอูลมาถึง เขาฉีกเสื้อผ้าเอาฝุ่นดินใส่ศีรษะ เป็นการไว้ทุกข์ เข้ามากราบลงกับพื้นดินแสดงคารวะต่อหน้าดาวิด 3ดาวิดถามเขาว่า 'ท่านมาจากไหน?' เขาตอบว่า 'ข้าพเจ้าหนีมาจากค่ายอิสราเอล’ 4ดาวิดถามต่อไปว่า 'จงเล่าซิว่าเกิดอะไรขึ้น?’ เขาตอบว่า 'ทหารอิสราเอลต้องหนีจากสนามรบ หลายคนถูกฆ่าตาย กษัตริย์ซาอูลและโยนาธานพระโอรสก็สิ้นพระชนม์ด้วย'

          5ดาวิดซักถามชายหนุ่มผู้นำข่าวต่อไปว่า 'ท่านรู้ได้อย่างไรว่า กษัตริย์ซาอูลและโยนาธานพระโอรสสิ้นพระชนม์แล้ว' 6ชายหนุ่มผู้นำข่าวตอบว่า 'ข้าพเจ้าบังเอิญมาอยู่บนภูเขากิลโบอา เห็นกษัตริย์ซาอูลกำลังโน้มพระวรกายมีหอกเสียบแทงอยู่ ทหารข้าศึกทั้งพลรถรบ และทหารม้าพากันเข้ามาประชิดพระองค์ 7พระองค์ทรงเหลียวมาเห็นข้าพเจ้า จึงทรงเรียกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทูลตอบว่า "ข้าพเจ้าอยู่นี่แล้ว พระเจ้าข้า!" 8พระองค์ตรัสถามว่า "ท่านเป็นใคร?" ข้าพเจ้าทูลตอบว่า "ข้าพเจ้าเป็นชาวอามาเลข"   9พระองค์ก็ตรัสว่า "เรากำลังจะตายอยู่แล้ว แม้ยังมีลมหายใจอยู่ก็ตาม จงโถมตัวเข้ามาเพื่อกระแทกหอกนั้นให้เราตายเร็วขึ้นเถิด" 10ข้าพเจ้าจึงโถมตัวเข้าไปฆ่าพระองค์ เพราะเข้าใจว่าพระองค์ไม่ทรงมีโอกาสที่จะรอดชีวิตได้ ข้าพเจ้าถอดมงกุฎ จากพระเศียร ถอดกำไลรัดพระกรนำมาให้เจ้านายของข้าพเจ้าที่นี่'

          11ดาวิดจึงฉีกเสื้อผ้าของตนแสดงการไว้ทุกข์ ทุกคนที่อยู่กับเขาก็ทำเช่นเดียวกัน 12ทุกคนร่ำไห้ ไม่ยอมกินอะไรเลยจนถึงเวลาเย็นเป็นการไว้ทุกข์ให้กษัตริย์ซาอูลและโยนาธานพระโอรส ไว้ทุกข์ให้ประชากรของพระยาห์เวห์และชาวอิสราเอล ที่ถูกฆ่าในสมรภูมิ

          13ดาวิดถามชายหนุ่มที่นำข่าวมาบอกตนว่า 'ท่านมาจากไหน?' เขาตอบว่า 'ข้าพเจ้าเป็นบุตรของ ชาวอามาเลขที่มาอาศัยอยู่กับท่าน' 14ดาวิดจึงย้อนถามว่า 'ท่านกล้าดีอย่างไรจึงบังอาจฆ่ากษัตริย์ ผู้รับเจิมของพระยาห์เวห์เล่า?' 15แล้วดาวิดก็เรียกผู้รับใช้คนหนึ่ง สั่งว่า 'เข้ามานี่ ฆ่าเขาเสีย' ผู้รับใช้จึงฆ่าเขา เขาก็ตาย 16ดาวิดกล่าวแก่ชาวอามาเลขผู้นั้นว่า 'ท่านต้องรับผิดชอบถ้อยคำที่ท่านกล่าวb ท่านฟ้องตนเองโดยกล่าวว่า "ข้าพเจ้าฆ่ากษัตริย์ผู้รับเจิมของพระยาห์เวห์"'

ดาวิดคร่ำครวญถึงกษัตริย์ซาอูลและโยนาธานc

          17ดาวิดคร่ำครวญถึงกษัตริย์ซาอูลและโยนาธาน พระโอรสด้วยบทเพลงบทนี้ 18และสั่งให้สอนแก่ชนเผ่ายูดาห์ เพลงนี้มีชื่อว่า “เพลงยิงธนู” และมีบันทึกอยู่ในหนังสือของยาชาร์”d

          19อิสราเอลเอ๋ย เกียรติยศของท่านถูกฆ่าบนเนินเขาของท่าน

                    บรรดาวีรบุรุษล้มได้อย่างไร!

          20อย่าบอกข่าวนี้ในเมืองกัท

                    อย่าประกาศเรื่องนี้ตามถนนของเมืองอัชเคโลน

          เพื่อมิให้บรรดาบุตรหญิงของชาวฟีลิสเตียยินดี

                    มิให้บรรดาบุตรหญิงของผู้ไม่เข้าสุหนัดชื่นชม

          21เทือกเขากิลโบอาเอ๋ย

อย่าให้น้ำค้าง และฝนตกเหนือเจ้า

          อย่าให้น้ำขึ้นมารดทุ่งนาe

          เพราะโล่ของบรรดาวีรบุรุษถูกทิ้งไว้อย่างไร้เกียรติที่นั่น

         ไม่มีใครเอาน้ำมันมาชโลมโล่ของกษัตริย์ซาอูล

          22คันธนูของโยนาธานไม่เคยกลับจากสนามรบ

          โดยมิได้หลั่งเลือดของศัตรู

          หรือแทงร่างของบรรดาวีรบุรุษ

                   ดาบของซาอูลก็ไม่เคยกลับมาโดยที่มิได้ฆ่าผู้ใด

          23ซาอูลและโยนาธาน ที่รักและสุดเสน่หา

                    ไม่พรากจากกันทั้งในชีวิตและในความตาย

          ทั้งสองคล่องแคล่วมากกว่านกอินทรี

                    แข็งแรงมากกว่าสิงโต

          24บรรดาบุตรหญิงแห่งอิสราเอลเอ๋ย จงร่ำไห้ถึงกษัตริย์ซาอูลเถิด

                    พระองค์ประทานเสื้อผ้าสีแดงเข้มและผ้าเนื้อละเอียดให้เธอทั้งหลายสวมf

                             ทรงประดับเสื้อผ้าของเธอด้วยเครื่องประดับทองคำ

          25บรรดาวีรบุรุษล้มท่ามกลางการรบได้อย่างไร

                    โยนาธานเอ๋ย ข้าพเจ้าเป็นทุกข์อย่างยิ่งเมื่อท่านสิ้นชีวิตg

          26โยนาธานพี่ที่รัก ข้าพเจ้าโศกเศร้าถึงท่าน

                    ท่านเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า

                             ความรักของท่านประเสริฐกว่าความรักของหญิงใดๆ

          27บรรดาวีรบุรุษล้มได้อย่างไร

                    ศัสตราวุธทั้งหลายถูกทำลายได้อย่างไร!


1a นี่เป็นอีกประเพณีหนึ่งที่พูดถึงการตายของซาอูล เนื้อเรื่องมีสาระต่อจาก 1 ซมอ 30 และเกิดจากการรวมหลายประเพณีเข้าด้วยกัน ตามประเพณีหนึ่ง ทหารเป็นผู้นำข่าวความตายของซาอูลและโยนาธาน ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำการไว้ทุกข์ (ข้อ 1-4 และ 11-12) ในอีกประเพณีหนึ่ง เด็กหนุ่มชาวชาวอามาเลขเป็นผู้อวดอ้างว่าเขาเป็นผู้ฆ่าซาอูล และนำกกุธภัณฑ์ไป โดยหวังจะได้รางวัลตอบแทน แต่ดาวิดสั่งให้ประหารชีวิตเขา (ข้อ 5-10 และ 13-16)

b ดาวิดพูดกับชายหนุ่มที่ถูกประหาร โลหิตชายผู้นั้นจะไม่ขอให้มีการล้างแค้น (ต่อดาวิด) เพราะเขาถูกประหารตามความยุติธรรม ดู 1 พกษ 2:32

c กวีบทนี้มีจริงแน่นอน

d หนังสือรวมเล่มฉบับดั้งเดิมได้สูญหายไป แต่มีอ้างถึงใน ยชว 10:13   เพลงบทนี้ใช้ประกอบการฝึกยิงธนู (ดู 2 ซมอ 22:35) และคำกริยาที่ใช้เหมือนกับใน สดด 144:1

e 'ทุ่งนาแห่งการทรยศ' จาก sede tarmit เป็นการแปลตามการคาดคะเน ต้นฉบับ Hebr. มีคำว่า usedeterumot แปลว่า 'และทุ่งนาของการถวาย'

f 'ลินินงดงาม' จาก usedinim เป็นการแปลตามการคาดคะเน ต้นฉบับ Hebr. มีว่า 'im 'adanim แปลว่า 'ด้วยความชื่นชม'

g 'เมื่อเธอตาย ก็เหมือนฉันตายไปด้วย' bemoteka hulletti   เป็นการแปลตามการคาดคะเน ต้นฉบับ Hebr. ซ้ำข้อ 19ข ที่ว่า 'al bamoteka halal แปลว่า ศพหนึ่งนอนอยู่บนที่สูง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย