Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

3 1การสู้รบระหว่างราชวงศ์ของกษัตริย์ซาอูล กับราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดยังคงดำเนินต่อไปอีกนาน กษัตริย์ดาวิดทรงเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ส่วนราชวงศ์ของกษัตริย์ซาอูลกลับอ่อนแอลง

โอรสของกษัตริย์ดาวิดที่เกิดที่เมืองเฮโบรน

          2โอรสหกองค์ของกษัตริย์ดาวิดที่เกิดที่เมืองเฮโบรน องค์แรกคืออัมโนน เกิดจากนางอาหิโนอัมชาวยิสเรเอล 3องค์ที่สองคือคิเลอาบ เกิดจากนางอาบีกายิล ภรรยาม่ายของนาบาลชาวคารเมล องค์ที่สามคือ อับซาโลม เกิดจากนางมาอาคาห์ ธิดาของทัลมัย กษัตริย์แห่งเกชูร์a 4 องค์ที่สี่ คือ อาโดนิยาห์ เกิดจากนางฮักกีท องค์ที่ห้าคือ เชฟาทิยาห์ เกิดจากนางอาบีตัล 5องค์ที่หกคือ อิทเรอัม เกิดจากนางเอกลาห์ มเหสีของกษัตริย์ดาวิด ทั้งหกองค์นี้เป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิดที่เกิดที่เมืองเฮโบรน

อับเนอร์ขัดแย้งกับอิชบาอัล

          6เมื่อราชวงศ์ของกษัตริย์ซาอูล และราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดยังคงสู้รบกันต่อไป อับเนอร์ยิ่งมีอำนาจมากขึ้นในหมู่ผู้จงรักภักดีต่อราชวงศ์ของกษัตริย์ซาอูล 7กษัตริย์ซาอูลทรงมีนางสนมคนหนึ่งชื่อริสปาห์ บุตรหญิงของอัยยาห์ อับเนอร์รับนางมาเป็นภรรยาb อิชบาอัลจึงกล่าวแก่อับเนอร์ว่า 'ทำไมท่านจึงหลับนอนกับนางสนมของบิดาข้าพเจ้า?' 8เมื่ออับเนอร์ได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ของอิชบาอัล ก็โกรธมาก จึงตอบว่า 'ข้าพเจ้าเป็นสุนัขรับใช้ยูดาห์หรือ?c จนถึงวันนี้ ข้าพเจ้าจงรักภักดีต่อราชวงศ์ของกษัตริย์ซาอูล บิดาของท่าน ต่อสมาชิกในราชวงศ์และต่อพระสหายของพระองค์ ข้าพเจ้าปกป้องท่านไว้ไม่ให้ตกในอำนาจของดาวิด แต่บัดนี้ท่านกลับกล่าวหาข้าพเจ้าด้วยเรื่องผู้หญิงเพียงคนเดียว! 9ขอพระเจ้าทรงลงโทษอับเนอร์เช่นนี้และหนักกว่านี้ ถ้าข้าพเจ้าจะไม่ทำแก่ดาวิดตามที่พระยาห์เวห์ทรงสาบานไว้กับเขาว่า 10จะทรงนำอาณาจักรไปจากราชวงศ์ของซาอูล และตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์ปกครองทั้งอิสราเอลและยูดาห์ ตั้งแต่เมืองดานไปจนถึงเมืองเบเออร์เชบา!d 11อิชบาอัลไม่อาจตอบอับเนอร์ได้เลย เพราะเขากลัวอับเนอร์มาก

อับเนอร์เจรจากับดาวิด

          12อับเนอร์ส่งผู้นำสารแทนตนไปเจรจากับดาวิดว่าใครจะปกครองแผ่นดิน'...e ขอพระองค์ทรงทำพันธสัญญากับข้าพเจ้าเถิด แล้วข้าพเจ้าจะช่วยนำอิสราเอลทั้งหมดมาอยู่กับพระองค์' 13กษัตริย์ดาวิดตรัสตอบว่า 'ตกลง เราจะทำพันธสัญญากับท่าน แต่มีเงื่อนไขว่าท่านจะมาพบเราไม่ได้ เว้นแต่จะนำมีคาลราชธิดาของกษัตริย์ซาอูลมาด้วย มิฉะนั้นก็ไม่ต้องมาพบเรา' 14กษัตริย์ดาวิดทรงส่งผู้นำสารไปพบอิชบาอัล โอรสของกษัตริย์ซาอูล แจ้งว่า 'จงคืนมีคาล ภรรยาของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเถิด ข้าพเจ้าต้องฆ่าชาวฟีลิสเตียถึงหนึ่งร้อยคน เพื่อจะได้นางมาเป็นภรรยา' 15อิชบาอัลจึงส่งคนไปนำนางกลับมาจากสามีคือปัลทีเอล บุตรของลาอีช 16สามีเดินร้องไห้ตามนางมาจนถึงเมืองบาฮูริม ที่นี่อับเนอร์บอกเขาว่า 'กลับไปบ้านเสียเถิด!' เขาจึงกลับไป

17f อับเนอร์ไปพบบรรดาผู้อาวุโสของอิสราเอล กล่าวว่า 'เป็นเวลานานแล้วที่ท่านทั้งหลายต้องการให้ดาวิดมาเป็นกษัตริย์ของท่าน 18บัดนี้ ทำได้แล้ว เพราะพระยาห์เวห์ได้ตรัสกับดาวิดไว้ว่า "เราจะใช้ดาวิด ผู้รับใช้ของเรา ให้ช่วยอิสราเอลประชากรของเราg ให้พ้นจากอำนาจของชาวฟีลิสเตียและพ้นจากศัตรูทั้งปวง" 19อับเนอร์ยังเจรจากับชนเผ่าเบนยามินด้วย แล้วจึงไปที่เมืองเฮโบรนทูลกษัตริย์ดาวิดให้ทรงทราบทุกสิ่งที่ชาวอิสราเอลและชนเผ่าเบนยามินตกลงกัน

20เมื่ออับเนอร์และบริวารยี่สิบคนมาเฝ้ากษัตริย์ดาวิดที่เมืองเฮโบรน กษัตริย์ดาวิดทรงจัดงานเลี้ยงอับเนอร์ และบริวาร 21อับเนอร์ทูลกษัตริย์ดาวิดว่า 'ข้าพเจ้าพร้อมที่จะไปรวบรวมชาวอิสราเอลทั้งหมดให้สวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์เจ้านายของข้าพเจ้า เขาจะทำพันธสัญญากับพระองค์ และพระองค์จะทรงปกครองทุกคนตามที่ทรงปรารถนา' กษัตริย์ดาวิดจึงทรงอนุญาตให้อับเนอร์จากไปโดยสันติ

โยอาบฆ่าอับเนอร์

          22อับเนอร์เพิ่งจากเมืองเฮโบรนไปโดยสันติ เพราะกษัตริย์ดาวิดทรงอนุญาตให้กลับไป เมื่อโยอาบพร้อมกับทหารของกษัตริย์ดาวิดกลับจากการปล้นสะดมที่เมืองเฮโบรน นำของเชลยจำนวนมากมาด้วย 23เมื่อโยอาบและบริวารมาถึง ก็รู้ว่าอับเนอร์ บุตรของเนอร์ได้มาเฝ้ากษัตริย์ และพระองค์ทรงอนุญาตให้กลับไป เขาจึงจากไปโดยสันติแล้ว 24โยอาบจึงไปเฝ้ากษัตริย์ทูลว่า 'พระองค์ทรงกระทำอะไรเล่า เห็นไหม อันเนอร์มาเฝ้าพระองค์ ทำไมพระองค์ทรงอนุญาตให้เขากลับไป เขาก็จากไปแล้ว 25พระองค์ทรงรู้ว่าอับเนอร์เป็นบุตรของเนอร์! เขามาหลอกลวงพระองค์ มาสอดแนมว่าพระองค์เสด็จไปไหนมาไหนและสืบดูว่าพระองค์ทรงทำอะไรบ้าง'

26เมื่อโยอาบทูลลากษัตริย์ดาวิดแล้วก็ส่งผู้นำสารตามอับเนอร์ไปนำเขากลับมาจากบ่อน้ำที่สีราห์ กษัตริย์ดาวิดไม่ทรงทราบเรื่องทั้งหมดนี้เลย 27เมื่ออับเนอร์กลับมาถึงเมืองเฮโบรน โยอาบพาเขาเลี่ยงไปที่ประตูเมืองทำทีว่าต้องการพูดับเขาเป็นส่วนตัว แต่แล้วก็แทงเขาที่ท้อง ฆ่าเขาเป็นการแก้แค้นโลหิตให้อาสาเฮลน้องชายของตน 28เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงทราบข่าวนี้ ก็ตรัสว่า 'พระยาห์เวห์ทรงทราบดีว่าข้าพเจ้าและผู้อยู่ใต้ปกครองของข้าพเจ้าไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับการหลั่งโลหิตของอับเนอร์บุตรของเนอร์เลย 29ขอโทษทัณฑ์ทั้งสิ้นตกอยู่กับโยอาบ และครอบครัวทั้งหมดของเขาเถิด! ขอให้ตระกูลของโยอาบอย่าได้ขาดคนเป็นโรคน่ารังเกียจและเป็นมลทิน หรือมีแรงเพียงทำงานของผู้หญิงหรือถูกฆ่าในสงครามหรือขาดอาหารตลอดไป' 30โยอาบกับอาบีชัย น้องชายได้ฆ่าอับเนอร์เป็นการแก้แค้นที่เขาได้ฆ่าอาสาเฮล น้องชายในการรบที่กิเบโอน 31กษัตริย์ดาวิดตรัสแก่โยอาบและบริวารทุกคนของเขาว่า 'จงฉีกเสื้อผ้า สวมผ้ากระสอบไว้ทุกข์ให้อับเนอร์เถิด' กษัตริย์ดาวิดเสด็จตามขบวนศพไปด้วย 32เขาฝังอับเนอร์ไว้ที่เมืองเฮโบรน กษัตริย์ทรงร้องไห้เสียงดัง ณ ที่ฝังศพ ประชาชนทุกคนก็ร้องไห้ ด้วย 33กษัตริย์ทรงคร่ำครวญถึงอับเนอร์ว่าดังนี้

          อับเนอร์เอ๋ย ทำไมท่านจึงต้องตายเหมือนคนโง่เขลา

          34มือของท่านไม่เคยถูกมัด เท้าของท่านไม่เคยถูกพันธนาการ

         ท่านได้ล้มลงเหมือนผู้ที่ถูกอาชญากรฆ่าh

ประชาชนทุกคนร่ำไห้ถึงอับเนอร์อีก

          35ประชาชนทุกคนทูลวอนขอให้กษัตริย์ดาวิดเสวยพระกระยาหารก่อนตะวันตกดิน แต่กษัตริย์ดาวิดทรงสาบานไว้ว่า 'ขอพระเจ้าทรงลงโทษข้าพเจ้าเช่นนี้และหนักกว่านี้อีก ถ้าข้าพเจ้ากินอาหารใดๆก่อนตะวันตกดิน' 36ประชาชนทั้งหมดรู้ดังนี้ก็เห็นด้วย เพราะทุกสิ่งที่กษัตริย์ทรงกระทำ ประชาชนทุกคนพอใจ 37วันนั้น ประชาชนชาวยูดาห์และชาวอิสราเอลทุกคนต่างเข้าใจว่า กษัตริย์ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับการฆ่าอับเนอร์ บุตรของเนอร์เลย

38กษัตริย์ตรัสแก่บรรดาข้าราชการว่า 'ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าวันนี้หัวหน้าและผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของอิสราเอลได้ตายแล้ว? 39แม้เราได้รับเจิมเป็นกษัตริย์i วันนี้เราก็อ่อนแอ เมื่อเปรียบเทียบกับความรุนแรงของคนเหล่านี้ซึ่งเป็นบุตรของนางเศรุยาห์ ขอพระยาห์เวห์ทรงลงโทษคนชั่วร้ายให้สาสมกับความผิดของเขาเถิด!'


3a ทางทิศตะวันออกของทะเลสาบทิเบเรียส

b 'และอับเนอร์ได้รับนาง' ตามต้นฉบับ Gk แต่ไม่มีกล่าวถึงในต้นฉบับ Hebr.   การเอานางสนมของซาอูลมาเป็นของตน ย่อมเท่ากับว่า อับเนอร์อ้างตัวเป็นผู้มีสิทธิในการสืบราชบัลลังก์ เพราะนางสนมของกษัตริย์ที่สิ้นชีวิตจะตกเป็นของผู้สืบตำแหน่ง (ดู 12:8; 16:20-22; 1 พกษ 2:22)

c ต้นฉบับ Hebr. เสริมที่ตอนนี้ว่า 'ที่เป็นของยูดาห์' ซึ่งไม่มีในต้นฉบับ Gk

d ไม่มีการบอกว่า คำสัญญาต่อดาวิดครั้งนี้เกิดขึ้นในโอกาสใด แต่ ดู 5:2; 1 ซมอ 28:3 เชิงอรรถ b

e มีคำตกหายไปบางส่วน

f ข้อ 17-19 ถูกต่อเติมโดยผู้เรียบเรียง เป็นไปได้ว่า ในอิสราเอลมีหลายคนที่นิยมดาวิดตั้งแต่เมื่อครั้งที่ซาอูลยังมีชีวิต (1 ซมอ 18:7, 16,18) และยิ่งมีความนิยมเขามากขึ้นในสมัยของอิชบาอัล ผู้สืบตำแหน่งของซาอูลซึ่งไร้ความสามารถทุกประการ

g 'เราจะปลดปล่อย' ตาม สำนวนแปลโบราณต่างๆ ต้นฉบับ Hebr. มีว่า 'เขาได้ปลดปล่อย'

h แม้ไม่ถูกพันธนาการ แต่อับเนอร์ตายโดยไม่มีการต่อสู้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าเขาอ่อนแอไม่สมกับเป็นชายชาตรี นอกเสียจากว่าเขาถูกวางแผนลอบฆ่า

i ความหมายของตอนนี้ไม่แน่นอน ดาวิดโทษตัวเองที่ไม่สามารถดำเนินการกับฆาตกร แต่เร็วเกินไปที่จะทำดังนั้นเมื่อดูจากการที่เขาเพิ่งขึ้นครองบัลลังก์   เขาปล่อยการลงโทษไว้ให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้า ในตอนสุดท้าย เขาจะมอบหมายหน้าที่นี้ให้กับซาโลมอน (1 พกษ 2:5-6; ดู 31-34)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย