Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระราชวังของกษัตริย์ซาโลมอนa

7 1กษัตริย์ซาโลมอนทรงใช้เวลาสิบสามปีก่อสร้างพระราชวังของพระองค์จนสำเร็จ 2พระองค์ทรงสร้างท้องพระโรงที่เรียกว่า "ป่าเลบานอน"b ยาวห้าสิบเมตร กว้างยี่สิบห้าเมตร สูงสิบห้าเมตร มีเสาไม้สนสีดาร์สี่แถวรองรับคานไม้สนสีดาร์ 3มีเพดานไม้สนสีดาร์เหนือห้องที่ตั้งอยู่บนเสาจำนวนสี่สิบห้าต้น แถวละสิบห้าต้นc 4ท้องพระโรงทั้งสองด้านมีหน้าต่างด้านละสามแถว 5ประตูและหน้าต่างมีกรอบสี่เหลี่ยม หน้าต่างทั้งสามแถวอยู่ตรงข้ามกัน 6พระองค์ทรงสร้างท้องพระโรงยาวยี่สิบห้าเมตร กว้างสิบห้าเมตร มีมุขด้านหน้า ประกอบด้วยเสาเรียงเป็นแถวและมีหลังคาd ท้องพระโรงนี้จึงได้ชื่อว่า "ท้องพระโรงมีเสาเรียง" 7พระองค์ทรงสร้างท้องพระโรงพระที่นั่งซึ่งเรียกว่า "ท้องพระโรงวินิจฉัย" เพราะทรงพิจารณาคดีที่นั่น  ผนังท้องพระโรงนี้บุด้วยไม้สนสีดาร์ตั้งแต่พื้นจนจรดคานe 8ที่ประทับส่วนพระองค์อยู่ในลานด้านหลังของ "ท้องพระโรงวินิจฉัย" สร้างเหมือนอาคารอื่นๆ  พระองค์ยังทรงสร้างอาคารแบบเดียวกันนี้ให้แก่พระราชธิดาของพระเจ้าฟาโรห์ที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงอภิเษกสมรสด้วย

          9อาคารทั้งหมดนี้สร้างด้วยหินคุณภาพพิเศษที่เตรียมไว้โดยใช้เลื่อยตัดให้ได้ขนาดทั้งด้านในและด้านนอก ตั้งแต่รากฐานจนถึงหลังคาและภายนอกจนถึงลานใหญ่f  10รากฐานทำด้วยหินคุณภาพพิเศษขนาดใหญ่ ยาวสี่หรือห้าเมตร 11สิ่งก่อสร้างบนรากฐานเหล่านี้ก็ล้วนสร้างด้วยก้อนหินคุณภาพพิเศษ ตัดตามขนาด และไม้สนสีดาร์  12ลานใหญ่ ลานชั้นในของพระวิหาร และทางเข้าพระวิหาร มีกำแพงล้อม เรียงหินที่ตัดแล้วซ้อนกัน ทุกสามชั้นมีไม้สนสีดารคั่นอยู่หนึ่งชั้น

ช่างทองสัมฤทธิ์

            13กษัตริย์ซาโลมอนทรงส่งคนไปตามฮีรามจากเมืองไทระมาพบ 14ฮีรามเป็นบุตรของหญิงหม้ายจากเผ่านัฟทาลี แต่บิดาเป็นชาวเมืองไทระ เป็นช่างทองสัมฤทธิ์ ฮีรามเป็นนายช่างฝีมือดี เฉลียวฉลาด และเชี่ยวชาญงานทองสัมฤทธิ์ทุกประเภท เขาเข้ามาเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอนและทำงานทุกอย่างตามรับสั่ง

เสาทองสัมฤทธิ์

            15ฮีรามหล่อเสาทองสัมฤทธิ์ขึ้นสองต้นg สูงต้นละเก้าเมตร วัดโดยรอบได้หกเมตร 16เขาหล่อหัวเสาสองต้นด้วยทองสัมฤทธิ์เพื่อวางไว้บนยอดเสา หัวเสาทั้งสองต้นสูงสองเมตรครึ่งh 17เขาสลักลวดลายประดับรอบหัวเสาทั้งสองต้นที่วางบนต้นเสา 18และทำพู่รูปผลทับทิมสองแถวล้อมรอบลวดลายประดับของหัวเสาแต่ละต้น 19หัวเสาที่วางบนยอดเสามีรูปเหมือนดอกลิลลี่ สูงสองเมตร 20วางอยู่บนคิ้วรอบหัวเสาเหนือลวดลายประดับ มีพู่รูปผลทับทิมสองร้อยผลเรียงเป็นสองแถวรอบหัวเสาแต่ละต้น 21เขาตั้งเสาทองสัมฤทธิ์ทั้งสองต้นไว้หน้าทางเข้าพระวิหาร ต้นที่อยู่ทางทิศใต้เรียกว่า "ยาคีน" และต้นที่อยู่ทางทิศเหนือเรียกว่า "โบอาส"i 22 jแล้วงานก่อสร้างเสาก็สำเร็จ

อ่างทองสัมฤทธิ์

            23ฮีรามสร้างอ่างใหญ่ที่เรียกว่า "ทะเล"k ด้วยโลหะหล่อ มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวห้าเมตร ลึกสองเมตรครึ่ง วัดโดยรอบได้สิบห้าเมตร 24ใต้ขอบอ่างโดยรอบมีลวดลายประดับหล่อพร้อมกับอ่างเป็นรูปผลไม้เรียงเป็นสองแถว เมตรละยี่สิบผลl 25อ่างนี้วางอยู่บนหลังโคทองสัมฤทธิ์สิบสองตัว สามตัวหันหน้าไปทางทิศเหนือ สามตัวหันไปทางทิศตะวันตก สามตัวหันไปทางทิศใต้ อีกสามตัวหันไปทางทิศตะวันออก อ่างนี้วางอยู่บนหลังโคซึ่งหันท้ายเข้าชนกันด้านใน 26อ่างมีความหนาหนึ่งฝ่ามือ คล้ายขอบถ้วยที่มีรูปทรงดอกลิลลี่ จุน้ำได้ประมาณแปดหมื่นลิตร

ฐานทองสัมฤทธิ์m

            27ฮีรามยังทำฐานทองสัมฤทธิ์สิบฐานด้วย แต่ละฐานยาวสองเมตร กว้างสองเมตรและสูงหนึ่งเมตรครึ่ง 28ฐานแต่ละฐานประกอบด้วยแผงสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ในกรอบ 29มีรูปสิงโต โค และเครูบ อยู่บนแผงระหว่างกรอบและบนกรอบด้วย เหนือและใต้รูปสิงโตกับรูปโค มีรูปพวงหรีดสลักนูน 30ฐานแต่ละฐานมีล้อทองสัมฤทธิ์สี่ล้อและเพลาทองสัมฤทธิ์ ที่มุมทั้งสี่มีที่หนุนรองรับอ่าง ที่หนุนนี้ทำด้วยโลหะหล่ออยู่ข้างพวงหรีด 31มีกรอบกลมอยู่ข้างบนสำหรับรองรับอ่าง สูงขึ้นมาห้าสิบเซนติเมตรจากฐานข้างบน ลึกลงไปในฐานเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร มีรูปสลักโดยรอบ แต่กรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่ใช่วงกลม 32ล้อทั้งสี่อยู่ใต้กรอบ เพลาล้อติดอยู่กับฐาน ล้อสูงเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร 33ล้อมีลักษณะเหมือนล้อรถรบ ทั้งเพลา ขอบล้อสี่ล้อ และดุมล้อทำด้วยโลหะหล่อทั้งหมด 34ที่หนุนอยู่ที่มุมทั้งสี่ของแต่ละฐาน ที่หนุนและฐานหล่อเป็นชิ้นเดียวกัน 35บนยอดฐานแต่ละฐานมีแถบกว้างยี่สิบห้าเซนติเมตรพันโดยรอบ และมีที่จับ แผงและฐานหล่อเป็นชิ้นเดียวกัน 36ฮีรามสลักรูปเครูบ สิงโตและต้นอินทผลัมบนที่ว่าง และยังแกะสลักพวงหรีดไว้ทั่วไป 37เขาหล่อฐานทั้งสิบฐานใช้แบบเดียวกัน มีขนาดและรูปร่างอย่างเดียวกัน

          38เขายังทำอ่างทองสัมฤทธิ์สิบใบด้วย แต่ละใบบรรจุน้ำได้ประมาณหนึ่งพันหกร้อยลิตร อ่างแต่ละใบมีเส้นผ่าศูนย์กลางสองเมตร ตั้งอยู่บนฐานติดล้อหนึ่งฐาน 39เขาตั้งฐานติดล้อไว้ทางทิศใต้ของพระวิหารห้าฐาน ทางทิศเหนืออีกห้าฐาน ส่วนอ่างใหญ่หรือทะเลนั้นเขาตั้งไว้ทางมุมด้านตะวันออกเฉียงใต้ของพระวิหาร

เครื่องใช้ในพระวิหาร

          40ฮีรามทำอ่างใส่เถ้าn ทัพพีและชามสำหรับประพรม เขาทำงานทุกอย่างในพระวิหารของพระยาห์เวห์เสร็จตามรับสั่งของกษัตริย์ซาโลมอน กล่าวคือ

          41เสาสองต้น หัวเสารูปกลมสองต้นบนยอดเสา ลวดลายสองชุดประดับรอบหัวเสากลมสองต้นที่วางอยู่บนต้นเสา 42รูปผลทับทิมสี่ร้อยผลบนลวดลายประดับสองชุด เรียงเป็นสองแถวสำหรับลวดลายประดับแต่ละชุดo

          43ฐานติดล้อสิบฐาน และอ่างใส่น้ำสิบใบบนฐาน

          44อ่างใหญ่หรือ "ทะเล" หนึ่งใบ และรูปโคสิบสองตัวที่รองรับอ่างใหญ่ใบนี้

          45อ่างใส่เถ้า ทัพพี และชามสำหรับประพรม

          สิ่งของที่ฮีรามทำสำหรับพระวิหารของพระยาห์เวห์ตามรับสั่งของกษัตริย์ซาโลมอนเหล่านี้เป็นทองสัมฤทธิ์ขัดเงาทั้งหมด 46กษัตริย์ทรงสั่งให้หล่อเครื่องใช้เหล่านี้ บนที่ราบของแม่น้ำจอร์แดนระหว่างเมืองสุคคทและเมืองศาเรธานโดยใช้เบ้าดินเหนียวp 47กษัตริย์ซาโลมอนรับสั่งให้ตั้งสิ่งเหล่านี้ที่ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ไว้ในพระวิหารโดยไม่ชั่งน้ำหนัก เพราะมีจำนวนมากq

          48กษัตริย์ซาโลมอนรับสั่งให้ทำเครื่องใช้ต่างๆสำหรับพระวิหารของพระยาห์เวห์ คือพระแท่นทองคำr โต๊ะทองคำสำหรับตั้งขนมปังถวาย 49เชิงประทีปทองคำบริสุทธิ์สิบอันหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ห้าอันอยู่ทางขวา อีกห้าอันอยู่ทางซ้าย ยังมีดอกไม้ ตะเกียงและคีม ทุกอย่างทำด้วยทองคำ 50ถ้วย กรรไกรแต่งไส้ตะเกียง ชามสำหรับประพรม ชามใส่กำยานและกระถางไฟ บานพับสำหรับประตูพระวิหารชั้นใน คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด และบานพับสำหรับประตูพระวิหารด้านนอก คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำด้วยทองคำ

          51เมื่อกษัตริย์ซาโลมอนทรงทำงานทุกอย่างสำหรับพระวิหารเสร็จแล้ว พระองค์ทรงนำเงินและทองคำที่กษัตริย์ดาวิดพระราชบิดาถวายแด่พระยาห์เวห์ และเครื่องใช้อื่นๆเก็บไว้ในห้องคลังพระวิหารของพระยาห์เวห์

7 a รายละเอียดของพระราชวังจำกัดอยู่เพียงท้องพระโรงที่ใช้ว่าราชการเท่านั้น อาคารเหล่านี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของบริเวณพระวิหาร

b ท้องพระโรงนี้เรียกว่า "ป่าเลบานอน" เพราะมีต้นเสาไม้สนสีดาร์เรียงเป็นแถวคล้ายป่า ท้องพระโรงนี้ใหญ่กว่าพระวิหาร ใช้เป็นห้องทหารองครักษ์ (ดู 10:17,21) และเป็นห้องสำหรับรอคอยก่อนเข้าเฝ้า  ท้องพระโรงนี้มีมุขด้านหน้า (ข้อ 6) มีประตูนำเข้าไปยังส่วนในของพระราชวัง (ข้อ 8) และ "ท้องพระโรงวินิจฉัย" (ข้อ 7)

c ข้อ 3-5 แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัด

d "หลังคา" แปลโดยคาดคะเน

e "จนจรดคาน" ตามต้นฉบับภาษาซีเรียค ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "จากพื้นถึงพื้น"

f "และภายนอกจนถึงลานใหญ่" บางคนคิดว่าวลีนี้เขียนซ้ำ "ภายนอก" จากข้อเดียวกัน ส่วน "ลานใหญ่" จากข้อ 12

g เสาทั้งสองต้นตั้งอยู่หน้าทางเข้าพระวิหาร ข้างละต้น

h ข้อ 17-20 แปลโดยคาดคะเน เพราะต้นฉบับไม่สมบูรณ์

i เราไม่รู้ว่าทำไมเสาทั้งสองต้นจึงมีชื่อเช่นนี้ บางคนคิดว่า "ยาคีน" แปลว่า "เขาตั้งให้มั่นคง" และ "โบอาส" แปลว่า "ความแข็งแรงอยู่ในเขา"

j ต้นฉบับภาษาฮีบรูซ้ำข้อความในข้อ 19 ว่า "บนหัวเสามีรูปดอกลีลี่"

k อ่างใหญ่ใบนี้บรรจุน้ำที่ใช้สำหรับพิธีชำระต่างๆ

l "เมตรละยี่สิบผล" บางคนแปลว่า "ยาวสิบห้าเมตร" (30 ศอก)

m ข้อความนี้ไม่ชัด เพราะต้นฉบับไม่สมบูรณ์ และเราไม่รู้ความหมายของคำบางคำ * ฐานตั้งอ่างที่กล่าวถึงนี้มีลักษณะคล้ายรถเข็นเพื่อย้ายอ่างน้ำชำระไปยังที่ที่ต้องการได้สะดวก

n "อ่างใส่เถ้า" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก

o ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมว่า "ประดับรอบหัวเสากลมสองอันที่วางอยู่บนต้นเสา" ซ้ำปลายข้อ 41

p ที่ราบลุ่มฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนเป็นสถานที่เหมาะสำหรับหล่อหลอมโลหะมาตั้งแต่โบราณ เพราะมีดินเหนียวสำหรับทำเบ้า มีลมพัดเป่าไฟ และมีป่าที่ให้ไม้ทำฟืน * เมืองสุคคทและศาเรธานอาจตรงกับหมู่บ้าน Tell Akhas และ Tell es-Saidiya ในปัจจุบัน

q "มีจำนวนมาก" ชื่อเสียงของกษัตริย์ซาโลมอนเป็นที่เลื่องลือกันว่าทรงพัฒนาการขุดและหลอมแร่โลหะอย่างกว้างขวาง

r "พระแท่นทองคำ" หมายถึง "พระแท่นถวายกำยาน" (ดู 6:20-21)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย