Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้ว ยังนำเงินทั้งหมด
นำทุกอย่างที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาทำทาน”

66. พระเยซูเจ้าทรงประณามบรรดาธรรมาจารย์ เศษเงินของหญิงม่าย (มก 12:38-44)
        12 38พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนขณะที่ทรงสั่งสอนว่า “จงระวังบรรดาธรรมาจารย์ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา พอใจให้คนทั้งหลายคำนับตามลานสาธารณะ 39พอใจนั่งแถวหน้าในศาลาธรรม พอใจนั่งที่หัวโต๊ะในงานเลี้ยง 40คนพวกนี้กินบ้านของหญิงม่าย และอธิษฐานภาวนายืดยาวเพื่อให้คนมอง คนเหล่านี้จะรับโทษหนักกว่าผู้อื่น”


41ขณะที่พระองค์ประทับนั่งตรงหน้าตู้ทาน ทอดพระเนตรเห็นประชาชนใส่เงินลงในตู้ทาน คนมั่งมีหลายคนใส่เงินจำนวนมาก 42หญิงม่ายยากจนคนหนึ่งเข้ามา เอาเหรียญทองแดงสองเหรียญใส่ลงในตู้ทาน 43พระองค์จึงทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายยากจนคนนี้ได้ทำทานมากกว่าทุกคนที่ได้ใส่เงินลงในตู้ทาน 44เพราะทุกคนเอาเงินที่เหลือใช้มาทำทาน แต่หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้ว ยังนำเงินทั้งหมด นำทุกอย่างที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาทำทาน”

อธิบายความหมาย
         เหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นในวันที่สามของสัปดาห์พระทรมานคือวันอังคารศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจ้าทรงจบการสั่งสอนที่ประตูพระวิหาร หลังจากเหตุการณ์ที่เล่านี้แล้ว พระองค์เสด็จออกจากพระวิหารและจะไม่เสด็จเข้าไปอีกเลย นักบุญมาระโกคงจะเชื่อมโยงเรื่องพระเยซูเจ้าทรงประณามบรรดาธรรมาจารย์กับเรื่องเศษเงินของหญิงม่าย เพราะเราพบคำว่า “หญิงม่าย” ในเรื่องทั้งสอง อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของธรรมาจารย์ตรงกันข้ามกับพฤติกรรมของหญิงม่ายผู้มีใจกว้างและมีความเชื่ออย่างแท้จริง

- พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนขณะที่ทรงสั่งสอนว่า “จงระวังบรรดาธรรมาจารย์ อาจารย์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกลุ่มชาวฟาริสี ซึ่งมีภารกิจที่จะพัฒนาข้อกำหนดของธรรมบัญญัติ และส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเป็นผู้ตัดสินข้อพิพาทต่าง ๆ ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก ธรรมาจารย์ทุกคนวางตัวเป็นคู่อริของพระเยซูเจ้า ยกเว้นธรรมาจารย์ในเรื่องบทบัญญัติเอก (เทียบ 12:34)

- ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา โดยแท้จริงแล้ว เสื้อยาวเป็นชุดธรรมดาของชาวยิวทุกคน นักบุญมาระโกคงจะหมายถึงคุณสมบัติของเนื้อผ้าที่เขานำมาตัดเย็บเพื่อโอ้อวดกัน หรือเสื้อยาวในที่นี้อาจหมายถึงเสื้อคลุมมีพู่ห้อยสีม่วงแดงเย็บติดไว้ที่มุม ซึ่งชาวยิวใส่เมื่ออธิษฐานภาวนา

- พอใจให้คนทั้งหลายคำนับตามลานสาธารณะ พอใจนั่งแถวหน้าในศาลาธรรม พอใจนั่งที่หัวโต๊ะในงานเลี้ยง อากัปกริยานี้แสดงการโอ้อวดของบรรดาธรรมาจารย์ เขาคงจะไม่พอใจฟังคำตำหนิจากพระเยซูเจ้า

- คนพวกนี้กินบ้านของหญิงม่าย และอธิษฐานภาวนายืดยาวเพื่อให้คนมอง คนเหล่านี้จะรับโทษหนักกว่าผู้อื่น” ธรรมาจารย์มักยินดีช่วยเหลือหญิงม่ายที่ต้องการมาขอคำปรึกษาและกำลังใจ เพื่อเรียกร้องค่าตอบแทนสูงจากสตรีเหล่านั้น พฤติกรรมของธรรมาจารย์ขัดแย้งอย่างชัดเจนกับความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาที่เขาประกาศยืนยัน เขาจึงเป็นคนหน้าซื่อใจคดดังที่พระเยซูเจ้าทรงประณามบ่อย ๆ

- ขณะที่พระองค์ประทับนั่งตรงหน้าตู้ทาน ภายในพระวิหารที่กษัตริย์เฮโรดทรงบูรณะซ่อมแซม มีตู้ทาน 13 ตู้ตั้งอยู่ติดกับฝาผนังบริเวณทางเข้าของลานสตรี แต่ละตู้เก็บเงินบุญตามจุดประสงค์แตกต่างกัน

- ทอดพระเนตรเห็นประชาชนใส่เงินลงในตู้ทาน คนมั่งมีหลายคนใส่เงินจำนวนมาก การที่พระเยซูเจ้า “ทอดพระเนตรเห็น” ชวนให้คิดถึงพระวาจาที่พระเจ้าตรัสกับซามูแอลขณะที่เลือกบุตรคนหนึ่งของเจสซีให้เป็นกษัตริย์ว่า “อย่าสนใจมองแต่รูปร่างหน้าตาหรือความสูงของเขา เพราะเราไม่เลือกเขา พระยาห์เวห์ไม่ทรงมองอย่างมนุษย์มอง มนุษย์มองแต่รูปร่างภายนอก แต่พระยาห์เวห์ทรงมองจิตใจ” (1 ซมอ 16:7)

- หญิงม่ายยากจนคนหนึ่งเข้ามา ในสมัยของพระเยซูเจ้า คนทั่วไปมักดูหมิ่นหญิงม่ายเพราะเขาไม่ทรัพย์สมบัติ และไม่มีสิทธิรับมรดกจากสามี (เทียบ กดว 27:9-11) จึงไม่ผู้ใดช่วยปกป้องดูแลเขา ในพระคัมภีร์ชนชั้นยากจนมากที่สุด คือกลุ่มคนต่างด้าว ลูกกำพร้าและหญิงม่าย (เทียบ ฉธบ 24:17-22)

- เอาเหรียญทองแดงสองเหรียญใส่ลงในตู้ทาน เหรียญทองแดงหนัก 12 กรัมเป็นอัตราเงินน้อยที่สุดที่ใช้กันในจักรวรรดิโรมัน นักบุญมาระโกเล่าว่าหญิงม่ายคนนี้มีเหรียญทองแดง 2 เหรียญ นางอาจเก็บเงินเหรียญหนึ่งไว้สำหรับเลี้ยงชีวิตและอีกเหรียญหนึ่งสำหรับทำทานก็ได้ พระเยซูเจ้าทรงทราบว่านางให้ทานจำนวนเงินทั้งหมดที่มีอยู่

- พระองค์จึงทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกบรรดาศิษย์ให้มารับฟังคำสั่งสอนจากพระองค์ พระองค์ทรงเรียกเขาให้มาสังเกตสิ่งที่เขามองข้ามไปหรือคิดว่าสิ่งนั้นไม่สำคัญ

- หญิงม่ายยากจนคนนี้ได้ทำทานมากกว่าทุกคนที่ได้ใส่เงินลงในตู้ทาน เพราะทุกคนเอาเงินที่เหลือใช้มาทำทาน แต่หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้ว ยังนำเงินทั้งหมด นำทุกอย่างที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาทำทาน” หญิงม่ายคนนี้เป็นตัวอย่างของผู้ปฏิบัติศาสนาจากใจจริง ซึ่งพระองค์ไม่ทรงพบในบุคคลอื่นที่นมัสการพระเจ้าในพระวิหาร นางถวายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่แด่พระเจ้า มอบตนอย่างสิ้นเชิงแด่พระองค์ด้วยความไว้วางใจ เหมือนหญิงม่ายที่เมืองศาเรฟัท ซึ่งยอมเสียสละอาหารทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่เพื่อเลี้ยงประกาศกเอลียาห์(เทียบ 1 พกษ 17:8-16) แม้เราไม้รู้จักชื่อของหญิงม่ายที่พระเยซูเจ้าทรงชมเชยนั้น แต่นางเป็นภาพลักษณ์ของผู้มีความเชื่อแท้จริง คือศิษย์ของพระเยซูเจ้านั่นเอง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย