Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

เปโตรไปพบนายร้อยชาวโรมันa

          10  1ที่เมืองซีซารียา ชายคนหนึ่งชื่อโครเนลิอัส เป็นนายร้อยในกองทหารที่เรียกว่า “กองร้อยอิตาเลียน”  2เขาและทุกคนในครอบครัวเคารพรักและยำเกรงพระเจ้าbเขาเคยให้ทานจำนวนมากแก่ประชาชนชาวยิวและอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าอยู่เสมอ

               3วันหนึ่ง เวลาประมาณบ่ายสามโมง เขาเห็นในนิมิตอย่างชัดเจน คือเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาหา เรียกชื่อเขาว่า “โครเนลิอัสเอ๋ย”  4เขาจ้องมอง    ทูตสวรรค์ด้วยความกลัว ถามว่า “มีธุระอะไรพระเจ้าข้า” ทูตสวรรค์ตอบว่า “คำอธิษฐานภาวนาและการทำทานของท่านเป็นเหมือนเครื่องบูชาที่พอพระทัยเฉพาะพระพักตร์ของ  พระเจ้าแล้ว”c  5บัดนี้ ท่านจงส่งคนไปยังเมืองยัฟฟาแล้วเชิญซีโมนที่เรียกกันว่าเปโตรมาที่นี่ 6เปโตรกำลังพักอยู่กับซีโมน ช่างฟอกหนังซึ่งมีบ้านอยู่ริมทะเล”  7เมื่อทูตสวรรค์ที่พูดกับเขาจากไปแล้ว โครเนลิอัสเรียกผู้รับใช้มาสองคนและเรียกทหารคนหนึ่งที่เคารพรักพระเจ้าจากบรรดาผู้ที่เขาไว้ใจได้  8บอกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้คนทั้งสามคนรู้และส่งไปยังเมืองยัฟฟา

             9วันรุ่งขึ้น ขณะที่เขาทั้งสามคนกำลังเดินทางมาใกล้เมืองยัฟฟา เปโตรขึ้นไปบน  ดาดฟ้าของบ้านเพื่อจะอธิษฐานภาวนาเวลาเที่ยง  10เขารู้สึกหิว ขณะที่คนในบ้านกำลังเตรียมอาหาร เปโตรก็เข้าสู่ภวังค์             11และเห็นท้องฟ้าแหวกออก สิ่งหนึ่งคล้ายผ้าผืนใหญ่ถูกมัดไว้ทั้งสี่มุมกำลังถูกหย่อนลงมายังพื้นดินd  12ในนั้นมีสัตว์นานาชนิด ทั้งสัตว์สี่เท้า      สัตว์เลื้อยคลาน และนก  13มีเสียงหนึ่งพูดกับเขาว่า “เปโตรเอ๋ย จงลุกขึ้น ฆ่าสัตว์เหล่านี้กินซิ”  14เปโตรตอบว่า “ทำไม่ได้ พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่เคยกินอะไรที่มีมลทินหรือไม่สะอาด”  15เสียงนั้นพูดกับเขาเป็นครั้งที่สองว่า “สิ่งที่พระเจ้าทรงชำระให้สะอาดแล้ว ท่านอย่าเรียกว่ามีมลทินเลยe  16เสียงจากท้องฟ้านี้เกิดขึ้นถึงสามครั้ง แล้วสิ่งนั้นก็ถูกยกขึ้นไปบนท้องฟ้าทันที

              17ขณะที่เปโตรกำลังคิดสงสัยว่านิมิตที่เห็นหมายความว่าอย่างไร คนที่โครเนลิอัสส่งมาก็มาถึง เขาสืบถามหาบ้านของซีโมนและมายืนที่ประตู  18ร้องถามว่าซีโมนที่เรียกกันว่าเปโตรพักอยู่ที่นี่หรือไม่  19เปโตรยังคงครุ่นคิดถึงนิมิตนั้น พระจิตเจ้าfก็ตรัสกับเขาว่า “ดูซิ ชายสามคนgมาหาท่าน  20จงลุกขึ้น ลงไปข้างล่างและไปกับเขาเถิด อย่าลังเลเลย เพราะเราได้ส่งเขามา”  21เปโตรจึงลงไปพบชายเหล่านั้น กล่าวว่า “ข้าพเจ้านี่แหละเป็นคนที่ท่านกำลังตามหา ท่านมาที่นี่มีธุระอะไรหรือ”  22คนเหล่านั้นตอบว่า “นายร้อยโครเนลิอัสส่งพวกเรามาหาท่าน เขาเป็นผู้ชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้า เป็นที่นับถือในหมู่ประชากรชาวยิวทุกคน ทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์แนะนำเขาให้มาเชิญท่านไปที่บ้าน เพื่อจะฟังถ้อยคำที่ท่านจะกล่าว”   23เปโตรจึงเชิญชายทั้งสามคนให้เข้ามาพักค้างคืนที่บ้านนั้น

             24วันรุ่งขึ้น เปโตรออกเดินทางไปกับเขา พี่น้องบางคนจากเมืองยัฟฟาก็ร่วมเดินทางด้วย วันต่อมาเขาไปถึงเมืองซีซารียา โครเนลิอัสคอยอยู่แล้ว เขาเชิญญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทมาที่บ้านด้วย  25เมื่อเปโตรเข้าไปในบ้าน โครเนลิอัสออกมาต้อนรับ กราบเท้าของเปโตรด้วยความเคารพ  26แต่เปโตรพยุงเขาให้ลุกขึ้น พูดว่า “ลุกขึ้นเถิด ข้าพเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนท่าน”  27เปโตรสนทนากับโครเนลิอัสขณะที่เดินเข้าไปในบ้าน เขาพบผู้คนมาชุมนุมกันมากมาย  28จึงพูดกับคนเหล่านั้นว่า “ท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่า มีข้อห้ามมิให้ชาวยิวสมาคมกับคนต่างชาติ แต่พระเจ้าได้ทรงแสดงให้ข้าพเจ้ารู้ว่า ข้าพเจ้าไม่ควรจะเรียกใครว่าเป็นผู้มีมลทินหรือไม่สะอาด  29ดังนั้น เมื่อได้รับเชิญ ข้าพเจ้าจึงมาโดยไม่ลังเล ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายว่า ท่านเชิญข้าพเจ้ามาทำไม”  30โครเนลิอัสตอบว่า “สามวันก่อน ประมาณเวลานี้ ข้าพเจ้ากำลังอธิษฐานภาวนาเวลาบ่ายhอยู่ในบ้าน ทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าขาวสุกใสมายืนอยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้า  31กล่าวว่า “โครเนลิอัสเอ๋ย พระเจ้าiทรงสดับคำอธิษฐานภาวนาของท่านและทรงระลึกถึงการทำทานของท่าน  32จงส่งคนไปยังเมืองยัฟฟา เชิญซีโมนคนที่รู้จักกันในนามว่า   เปโตรมาที่นี่ เขาพักอยู่ที่บ้านชายทะเลของซีโมนช่างฟอกหนัง”  33ข้าพเจ้าจึงส่งคนไปเชิญท่านทันที และท่านก็กรุณาอย่างมากที่มา บัดนี้เราทุกคนประชุมอยู่พร้อมกันเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า เพื่อฟังคำทุกคำที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาท่านให้พูดกับเรา”

เปโตรปราศรัยที่บ้านของโครเนลิอัส

             34เปโตรเริ่มพูดว่า “ข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงลำเอียง  35ทุกคนที่ยำเกรงพระองค์และปฏิบัติความชอบธรรม ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติใด ย่อมเป็นที่พอพระทัยของพระองค์j

       36พระองค์ทรงมอบพระวาจาkแก่ลูกหลานของชาวอิสราเอล โดยทรงประกาศข่าวดีแห่งสันติสุขเดชะพระเยซูคริสตเจ้า พระเยซูเจ้าพระองค์นี้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทุกคน     37ท่านทั้งหลายรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วแคว้นยูเดียlเริ่มต้นmที่แคว้นกาลิลี หลังจากที่ยอห์นได้เทศน์สอนและทำพิธีล้าง  38พระเจ้าทรงเจิมพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธด้วย พระอานุภาพเดชะพระจิตเจ้า พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านไปที่ใด ทรงกระทำความดีและทรงรักษาทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจของปีศาจ เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์  39เราทั้งหลายเป็นพยานยืนยันถึงกิจการทั้งปวงที่พระองค์ทรงกระทำในเขตแดนของชาวยิวและที่กรุงเยรูซาเล็ม เขาประหารพระองค์โดยตรึงบนไม้กางเขน  40แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืน พระชนมชีพในวันที่สามnและโปรดให้พระองค์แสดงพระองค์  41มิใช่แก่ประชาชนทั้งปวง แต่ทรงแสดงพระองค์แก่บรรดาพยานที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ล่วงหน้าแล้ว คือเราทั้งหลายที่ได้กินและได้ดื่มร่วมกับพระองค์o หลังจากที่ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย  42พระเยซูเจ้าทรงบัญชาให้เราประกาศสอนประชาชนpและเป็นพยานยืนยันว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระองค์ให้เป็นผู้พิพากษามนุษย์ทุกคน ทั้งผู้เป็นและผู้ตายq  43บรรดาประกาศกทั้งปวงเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์ว่า “ทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะได้รับการอภัยบาปเดชะพระนามของพระองค์”

คนต่างศาสนากลุ่มแรกรับศีลล้างบาป

           44ขณะที่เปโตรกำลังพูด พระจิตเจ้าเสด็จลงมาrเหนือทุกคนที่กำลังฟังพระวาจา  45ชาวยิวผู้มีความเชื่อที่มากับเปโตรประหลาดใจที่คนต่างศาสนาได้รับพระพรของพระจิตเจ้าด้วย    46เพราะชาวยิวเหล่านี้ได้ยินคนต่างศาสนาพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจ และสรรเสริญพระเจ้า     เปโตรพูดว่า  47”ใครเล่าจะห้ามมิให้คนเหล่านี้รับศีลล้างบาปด้วยน้ำ ในเมื่อเขาได้รับพระจิตเจ้าเหมือนกับพวกเราแล้ว”  48เปโตรจึงสั่งsให้คนเหล่านั้นรับศีลล้างบาปเดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า หลังจากนั้นเขาทั้งหลายขอให้เปโตรพักอยู่กับเขาอีกสองสามวันt

10 a สำหรับลูกา การกลับใจของโครเนลิอัสมีความสำคัญมาก ความสำคัญของเหตุการณ์นี้ต่อพระศาสนจักรส่วนรวมเห็นได้จากการเล่าเรื่อง และจากการเน้นถึงนิมิตตรงกันทั้งของเปโตรและของโครเนลิอัส (เช่นเดียวกับนิมิตที่เปาโลและอานาเนียเห็นใน 9:10-12) แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่ ลก เชื่อมเหตุการณ์นี้กับข้อกำหนดของสภาสังคายนาที่กรุงเยรูซาเล็ม ดู 15:7-11,14 ดูเหมือนเหตุการณ์นี้มีบทสอนสองประการคือ

1. พระเจ้าได้ทรงแสดงพระประสงค์อย่างชัดเจนว่าพระศาสนจักรต้องรับคนต่างชาติเข้ามาโดยไม่ต้องบังคับเขาให้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสส (เทียบ 10:34-35,44-48ก; 11:1,15-18; 15:7-11,14; และ กท 2:1-10)

2. พระเจ้าทรงแสดงให้เปโตรรู้ว่า เขาต้องยอมเข้าพักในบ้านของผู้ไม่ได้เข้าสุหนัตด้วย เหตุการณ์นี้สะท้อนปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในสังคมระหว่างคริสตชนชาวยิวและคริสตชนต่างชาติ (เทียบ 10:10-16,28-29; 11:2-14; และ กท 2:11-21)

b วลี “ยำเกรงพระเจ้า” (10:2,22,35; 13:16,26) และ “นมัสการพระเจ้า” (13:43,50; 16:14; 17:4,17; 18:7) เป็นศัพท์เทคนิคสำหรับผู้เลื่อมใสและปฏิบัติตามธรรมเนียมยิวทุกอย่างเว้นแต่ไม่ได้เข้าสุหนัต (ดู 2:11 เชิงอรรถ f)

c แปลตามตัวอักษรว่า “ได้ขึ้นไปเป็นการระลึกถึงเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า” วลีนี้ชวนให้คิดถึง “การถวายบูชาเพื่อให้พระเจ้าทรงระลึกถึง” (ดู ลนต 2:2,9,16; ทบต 12:12 เปรียบการอธิษฐานภาวนาว่าเป็นเหมือนการถวายบูชาเพื่อให้พระเจ้าทรงระลึกถึง)

d สำเนาโบราณบางฉบับละ “ถูกมัดไว้”

e เปโตรต้องเลิกกังวลเรื่องข้อกำหนดของธรรมบัญญัติเกี่ยวกับการแตะต้องสิ่งมีมลทิน (11:9 เทียบ มธ 15:1-20 //; รม 14:14,17) หลักการนี้จะถูกนำมาใช้อ้างใน 15:9; พระเจ้าได้ทรงชำระจิตใจของคนต่างชาติที่มีความเชื่อแล้ว แม้ว่าร่างกายของเขายังอาจนับว่ามีมลทินเพราะยังไม่ได้รับพิธีสุหนัตก็ตาม จึงสรุปได้ในทางปฏิบัติว่า เปโตรไม่ต้องกลัวที่จะเข้าสมาคมกับคนที่ไม่ได้รับพิธีสุหนัต 10:27-28

f บทบาทของพระจิตเจ้าในเรื่องนี้มีลักษณะคล้ายกับบทบาทของทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เทียบ 8:26,29

g สำเนาโบราณบางฉบับละ “สามคน” ดู 11:11

h สำเนาโบราณบางฉบับว่า “ข้าพเจ้ากำลังจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนา”

i ต้นฉบับภาษากรีกใช้กริยาในรูปกรรมวาจก ชวนให้คิดว่าทูตสวรรค์เป็นผู้นำคำอธิษฐานภาวนาและทานไปถวายแด่พระเจ้า (เทียบ ทบต 12:12; มธ 18:11,14; วว 5:8; 8:3)

j ”เป็นที่พอพระทัย” เป็นสำนวนเกี่ยวกับการถวายบูชา (ดู ข้อ 4) เครื่องบูชาไร้มลทินและผู้ถวายเครื่องบูชานั้นเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า (ลนต 1:3; 19:5;22:19-27) ประกาศกอิสยาห์ (56:7) ได้กล่าวล่วงหน้าไว้ว่า เมื่อถึงเวลากำหนด เครื่องบูชาของคนต่างศาสนาจะ “เป็นที่พอพระทัย” ของพระเจ้า (ดู มลค 1:10-11, เทียบ รม 15:16; ฟป 4:18;  1 ปต 2:5)

k สำเนาโบราณบางฉบับว่า “พระวาจาที่พระองค์ทรงส่งมา”

l ข้อ 37-42 สรุปเรื่องราวในพระวรสาร (ดู 1:21-22; 2:22 เชิงอรรถ n) โดยเน้นเรื่องเดียวกันกับที่ลูกาเน้นในพระวรสารของตน

m ในต้นฉบับภาษากรีกไม่ชัดว่า ใครเป็นผู้ “เริ่ม”

n “กลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม” เป็นสูตรตายตัวที่คริสตชนใช้ในการเทศน์สอนและแสดงความเชื่อ เราพบสูตรนี้เป็นครั้งแรกใน 1 คร 15:4 พร้อมกับวลีที่ว่า “ตามความในพระคัมภีร์” สูตรนี้สะท้อน ยนา 2:1 (ดู มธ 12:40); ดู ฮชย 6:2  เราพบสูตรนี้ได้อีกใน มธ 16:21; 17:23; 20:19; 27:64; ลก 9:22; 18:33; 24:7,46

o สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า “และเป็นเพื่อนของพระองค์เป็นเวลาสี่สิบวัน”

p หมายถึง ประชากรที่ทรงเลือกสรร คือ ชาวอิสราเอล 10:2; 21:28

q ”ผู้เป็น” หมายถึง คนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อพระคริสตเจ้าจะเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ ส่วน “ผู้ตาย” คือ ผู้ที่สิ้นใจไปก่อนหน้านั้น และจะกลับคืนชีพมารับการพิพากษา (เทียบ 1 ธส 4:13-5:10) เมื่อพระเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพ ก็ทรงแต่งตั้งพระองค์ให้เป็นผู้พิพากษาสูงสุด (17:31; ยน 5:22,27; 2 ทธ 4:1, 1 ปต 4:5) ดังนั้น การประกาศเรื่องการกลับคืนชีพจึงเป็นการเชื้อเชิญประชาชนให้เป็นทุกข์กลับใจ (เทียบ กจ 17:30-31)

r เหตุการณ์นี้เรียกได้ว่าเป็น “วันเปนเตกอสเตของคนต่างชาติ” ดังที่เปโตรให้ข้อสังเกตไว้ (ข้อ 47; 11:15; 15:8) ว่าเป็นเหตุการณ์เหมือนกับในวันเปนเตกอสเตครั้งแรก

s โดยปรกติแล้วบรรดาอัครสาวกไม่ทำพิธีล้างบาปด้วยตนเอง แต้ใช้ให้ผู้อื่นทำ (ดู 19:5; 1 คร 1:14,17 ดู 1 ยน 4:2 ด้วย)

t คริสตชนชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็มคิดว่าการที่เปโตรยอมพักแรมในบ้านของผู้ไม่ได้เข้าสุหนัต เป็นการผิดต่อธรรมบัญญัติที่หนักกว่าการอนุญาตให้เขารับศีลล้างบาป (11:2-3; เทียบ 10:28) ปัญหาเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นอีกที่เมืองอันทิโอก         (กท 2:11ฯ)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย