Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบเก้า เทศกาลธรรมดา

ลก 13:1-9…
1ในเวลานั้น คนบางคนเข้ามาทูลพระเยซูเจ้าถึงเรื่องชาวกาลิลีซึ่งถูกปีลาตสั่งประหารชีวิต ในขณะที่เขากำลังถวายเครื่องบูชา พระองค์จึงตรัสตอบเขาว่า 2“ท่านคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านี้เป็นคนบาปมากกว่าชาวกาลิลีทุกคนหรือ จึงต้องถูกฆ่าเช่นนี้ 3มิได้ เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นกัน 4แล้วคนสิบแปดคนที่ถูกหอสิโลอัมพังทับเสียชีวิตเล่า ท่านคิดว่าคนเหล่านั้นมีความผิดมากกว่าคนอื่นทุกคนที่อาศัยอยู่ในกรุง เยรูซาเล็มหรือ

5มิได้ เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นเดียวกัน”
6พระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมาเรื่องนี้ว่า “ชายผู้หนึ่งปลูกต้นมะเดื่อเทศต้นหนึ่งในสวนองุ่นของตน เขามามองหาผลที่ต้นนั้น แต่ไม่พบ 7จึงพูดกับคนสวนว่า ‘ดูซิ สามปีแล้วที่ฉันมองหาผลจากมะเดื่อเทศต้นนี้แต่ไม่พบ จงโค่นมันเถิด เสียที่เปล่าๆ’ 8แต่คนสวนตอบว่า ‘นายครับ ปล่อยมันไว้อีกสักปีหนึ่งเถิด ผมจะพรวนดินรอบต้น ใส่ปุ๋ย 9ดูซิว่าปีหน้ามันจะออกผลหรือไม่ ถ้าไม่ออกผล ท่านจะโค่นทิ้งเสียก็ได้’”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• “เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นกัน” ถ้อยพระดำรัสของพระเยซเจ้า หลังจากได้รับคำถามถึงคนจำนวนไม่น้อยที่ถูกเฮโรดตัดสินประหารชีวิต... คำถามนี้ชวนให้พระเยซูเจ้าได้คิด ให้ทรงได้ตัดสินว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ต้องตายเพราะอุบัติเหตุ ต้องเสียชีวิตเพราะคนชั่วร้าย... พวกเขาปรารถนาให้เกิดการตัดสินให้ชัดเจนว่าคนเหล่านี้ที่สิ้นชีวิตเป็นคนบาป เพียงใด?? เพราะเหตุว่าพวกเขาคงได้คิด คงได้ตัดสินกัน หรือเรียกว่าตัดสินนินทากันมาอยู่เนืองๆว่าเกิดอะไรขึ้น มีอะไรเกิดขึ้น โดยเฉพาะเมือความตายบ่อยครั้งถูกผู้ไว้กับบาปหรือความชั่วร้ายที่ได้กระทำ ทำให้ต้องตาย ดังนั้น ประชาชนจึงปรารถนาจะได้ยินคำตัดสิน หรืออย่างน้อยยืนยันความคิดการตัดสินของพระเยซูเจ้าว่า พระองค์คิดยอย่างไรเรื่องคนที่ถูกเฮโรดประหารชีวิต คนเรามักจะมีการตัดสินของตนต่อคนอื่น ย้ำว่า “ตัดสินคนอื่น” อยู่เสมอ

• พระเยซูเจ้าจึงถูกถามเพื่อให้เสนอคำตัดสินของพระองค์ต่อความตายที่เกิดจากเฮ โรด ซึ่งเฮโรดก็โหดร้าย คลั่งหลงอำนาจ ประหารชีวิต และฆ่าชาวกาลิลีจำนวนไม่น้อย (เฮโรดปกครองแคว้นกาลิลี ทางเหนือของอิสราเอลสมัยพระเยซูเจ้า) คนเรามักจะคิดและตัดสินคนอื่นๆว่าได้ทำบาปอะไรลงไป ได้กระทำความผิดหรือความชั่วร้ายอะไรจึงกระทำเช่นนั้น... พระองค์ตรัสตอบพวกเขาน่าสนใจ

o “ท่านคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านี้เป็นคนบาปมากกว่าชาวกาลิลีทุกคนหรือ จึงต้องถูกฆ่าเช่นนี้ มิได้ เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นกัน”

o แล้วคนสิบแปดคนที่ถูกหอสิโลอัมพังทับเสียชีวิตเล่า ท่านคิดว่าคนเหล่านั้นมีความผิดมากกว่าคนอื่นทุกคนที่อาศัยอยู่ในกรุง เยรูซาเล็มหรือ มิได้ เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นเดียวกัน”


• เราได้ยินสำนวนคำตอบของพระเยซูเจ้า ประหนึ่งบอกกับพวกเขาว่า ไม่ต้องคิดถึงความตายหรือเหตุผลของคนอื่นๆโดยไม่จำเป็น แต่ให้คิดถึงตนเอง... เราได้ยินสำนวนนี้ถึงสองครั้งซ้ำกันคือ “มิได้ เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นเดียวกัน””

• ธรรมชาติคนเราก็มักคิดถึงคนอื่น ตัดสินคนอื่น เก่งนักเรื่องการตัดสินคนอื่นในใจหรือไตร่ตรองออกมาดังๆ คนไทยเราก็มีธรรมชาติแบบนี้เยอะหน่อยเพราะคนไทยเรามีความคิดเชื่อเรื่อง “กรรม” หรือ “กฎแห่งกรรม” ซึ่งไม่ใช่ความเชื่อของศาสนาคริสต์คาทอลิก แต่กระนั้นเพราะเราอยู่ในแวดวงศาสนาและวัฒนธรรมแบบไทย เพราะภาษา ระบบความคิด และปรัชญาความเชื่อศาสนามีอิทธิพลแก่เราด้วยไม่มากก็น้อย... เราเข้าไปดูประสบการณ์ของเราดีกว่า

o เมื่อมีอุบัติเหตุในเมืองไทย เราอ่านหนังสือพิมพ์ รายงานข่าว เราจะพบความคิดแบบนี้ เช่น คานขนาดใหญ่ที่กำลังก่อสร้าง ยกคนขึ้นสูงเหนือถนน เกิดความผิดพลาด ในที่สุดคานสะพานหล่นลงมากเพราะ “อุบัติเหตุ” หนังสือพิมพ์ก็รายง่ายข่าวซึ่งพ่ออ่านแล้วพ่อรู้ว่ามีความคิดอะไรอยู่เบื้อง หลัง... 

o เช่น “อุบัติเหตุ คานยักษ์หล่นจากรถเครน... แท็กซี่ผ่านมาพอดี...โชคร้าย ชะตาขาด ดวงถึงคาด คานทับดับทั้งคัน....” หรือ “น้ำหลากเชี่ยววังตะไคร้แตก...นักท่องเที่ยวหนีตาย แต่ที่สุดชะตาขาด จมน้ำมเสียชีวิต...” และพอมีคนสิ้นชีวิต เราคนไทยก็บอกว่า “สิ้นบุญ สิ้นกรรม” นั่นแหละครับ... คนไทย เราจึงศิโรราบให้แก่กรรม แทนที่จะไปแก้ไขหรือรอบคอบในการยกเครน หรือจัดระบบท่องเที่ยวให้รอบคอบ ประเมินล่วงหน้าให้รู้ว่าปลอดภัย... ทุกสิ่งก็เลยปล่อยไปตามคำว่า “ยถากรรม” หนักไปกันใหญ่

o หรืออุบัติเหตุแรงๆที่เกิดขึ้นจากคนขับรถขาดสติ ประมาท ขาดวินัย เมามายแล้วขับ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแรงๆแก่คนที่บริสุทธิ์ ไม่รู้อีโหน่อีเหน่มาเจอเข้า เสียงชีวิต บทสรุปก็ลงมาที่คำว่า “คราวเคราะห์ หรือ ซวย ชะตาดับ” ฯลฯ

o ตัดสินกันด้วยกรรม ก็ง่าย ไม่ต้องอธิบายมาก รับไปเองเต็มๆคนอื่นไม่เกี่ยว สังคมไม่ต้องรับผิดชอบ ฯลฯ เท่ากับสรุปว่าการที่คนหนึ่งต้องเจอความบกพร่อง ความไม่รับผิดชอบ หรือความผิดพลาดของคนอื่น คนออกแบบ คนคุมงานก่อสร้าง หรือคนขับรถคันอื่นที่เมามายกันมากมาย แทนที่จะแก้ไขที่ต้นเหตุจริงกับคำว่า “รับผิดชอบ วุฒิภาวะ วินัยในชีวิต ความรู้ที่เพียงพอ ฯลฯที่จำเป็น” เรามักจะเพียงสรุปว่า เคราะห์กรรม หรือชะตากรรมของคนที่เสียชีวิตเท่านั้น... และก็รอไปเกิดใหม่ก็แล้วกันถ้ายังไม่สิ้นกรรมสิ้นเวรหรือชดใช้ไม่หมด

• พระเยซูเจ้าทรงตอบคำถามเรื่องบาปกรรม โดยให้มองที่ตนเอง พิจารณาตนเองและกลับใจมากนั่นคือประเด็นสำคัญ เราจึงได้ยินคำตอบซ้ำกันสองครั้ง “เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นเดียวกัน”

o เราจะเป็นต้องพิจารณาตนเอง พัฒนาตนเองในความสัมพันธ์กับพระเจ้าและกับเพื่อนมุนษย์เสมอ เริ่มจากตัวเราเอง เริ่มที่การกลับใจเสมออย่างต่อเนื่อง

o เราคงจะไม่มีความสุขกับการตัดสินคนอื่น แต่ต้องต้องชื่นชม ช่วยเหลือและเห็นใจ 

o สำหรับคนที่บกพร่อง พระศาสนจักรก็มีคำสอนของพระเยซูเจ้าที่ทรงให้เวลาแก่คนบาป คนที่ต้องการการกลับใจ ดังนั้น อุปมาเรื่องต้นมะเดื่อไม่เกิดผลจึงตามมา แม้ถึงเวลาที่เกิดผลแล้วไม่เกิดผลควรโค่นทิ้ง เสียงขอร้อง ขออีกปี ให้เวลา รดน้ำพรวนดิน ให้เวลาเผื่อว่าจะเกิดผลในที่สุด

o ดังนั้น แทนการตัดสิน เราให้โอกาส ให้เวลา และเห็นใจจะดีกว่าแน่นอน ถ้าเราตัดสินกันว่าเป็นกรรม เป็นบาป ก็แย่เลย เพราะคนดีๆ หลายเจอภัยที่คิดไม่ถึง... แต่ที่สุดก็ว่ากันไปชาติที่แล้วอีกหรอ ไม่ครับ อุบัติเหตุคืออุบัติเหตุ ความบกพร่องต่างๆ ที่ควรมีวุฒิภาวะมากขึ้น อบรมแก้ไข แต่เราก็ว่ากันไป เดี๋ยวก็ลืม แล้วก็เมาประมาทกันอีก ไม่เอาครับ แก้ไขกันให้ลึกซึ้งเพื่อความปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีมีค่าและยืนยาวตามเวลา ที่สมควร และได้รับการพัฒนาเพื่อความดีจากภายในจิตใจของเรา

• การกลับใจ จึงจำเป็นครับ “เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นกัน” พ่อเสนอร่างกฤษฎีกาที่พ่อยกร่างไว้จากสมมัชชาฯ ข้อความเรื่องการกลับใจ เพื่อเราจะได้อ่านและได้พยายามที่จะมีชีวิตคริสตชนที่มีคุณภาพ สดชื่นในชีวิตศาสนาของเราแต่ละคนนะครับ...
การกลับใจ ( Metanoia )

• การพบปะกับพระคริสตเจ้าต้องนำไปสู่การกลับใจ (Metanoia) คือ

o การเปิดหัวใจคิดไตร่ตรองแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม และ

o เป็นการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมที่เคยเป็นและไม่กลับไปเป็นแบบเดิมอีก 

o นักบุญเปาโล บนถนนไปเมืองดามัสกัส ได้พบกับพระคริสตเจ้าและได้กลับใจ เพราะเหตุนั้นท่านได้เป็นตัวอย่างของการกลับใจ จนกลายเป็นพลังแห่งการประกาศข่าวดีใหม่แท้จริง เป็นผู้ประกาศพระคริสตเจ้าแม้ต้องเสี่ยงชีวิต นักบุญเปาโลเป็นอัครสาวกผู้ทรงพลังที่สุดในการประกาศข่าวดีแบบใหม่ด้วยความ ยินดี กระตือรือร้น และสดชื่น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย