Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบเจ็ด เทศกาลธรรมดา

ลก 10:38-42….
38ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินพร้อมกับบรรดาศิษย์ พระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง สตรีผู้หนึ่งชื่อมาร์ธารับเสด็จพระองค์ที่บ้าน 39นางมีน้องสาวชื่อมารีย์ซึ่งนั่งอยู่แทบพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้า คอยฟังพระวาจาของพระองค์ 40มาร์ธากำลังยุ่งอยู่กับการปรนนิบัติรับใช้จึงเข้ามาทูลว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวปล่อยดิฉันคนเดียวให้ปรนนิบัติรับใช้ ขอพระองค์บอกเขาให้มาช่วยดิฉันบ้าง” 41แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่า “มาร์ธา มาร์ธา เธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก 42สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวมารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะ ไม่มีใครเอาไปจากเขาได้”อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• พ่อไม่เคยทราบว่าทำไมพ่อจึงถูกส่งไปเรียนพระคัมภีร์... ประสบการณ์พ่อรู้แต่ว่าพ่อชอบเรียนพระคัมภีร์เวลาเป็นเณร พ่อรู้สึกชอบเวลาเรียนพระคัมภีร์ตั้งแต่บ้านเณรเล็ก มีเรียนบ้างตอนบ้านเณรเล็กก็รู้สึกชอบจริง แม้ตัวเองไม่ฉลาดเลย ไม่เก่งเลย แต่ชอบ พอมาบ้านเณรใหญ่ก็เรียนพระคัมภีร์ ก็ชอบทุกวิชาที่เป็นของพระคัมภีร์ ไม่ได้เก่ง แต่ชอบจัง เพราะน่าหลงใหล ก็คงเท่านั้น.. 


• จนพ่อเรียนจบที่แสงธรรม บวชได้หนึ่งปี ผู้ใหญ่ก็บอกว่าจะส่งไปเรียนพระคัมภีร์ ก็ไม่ได้คิดอะไร คิดว่าก็คือพระคัมภีร์ที่เราเคยเรียน แล้วไปเรียนจะพบเจออะไร ยากแค่ไหน ไม่เคยมีใครบอกเรา แต่ก็คิดว่า คำสั่งให้ไปก็ไป เท่านั้น...

• ไปแล้ว ก็รู้ว่า PIB สถาบันพระคัมภีร์นี่สุดยอดแห่งโลกหล้าจริงๆ แต่ก็อดทนเข็นตัวเองไปพร้อมกับพลังแห่งพระพรที่พระให้มาจนแลวจนรอด แต่เมื่อพ่อกลับมา สอน ทำงาน มาจนถึงวันนี้

o ขณะนั่งเขียนบทเทศน์นี้ พระวาจาวันนี้ ประสบการณ์ที่ผ่านมาหลังจากเรียนจบ สอนมาเกือบยี่สิบปีเข้าไปทุกที และก็ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา กับการเทศน์ การสอน การบรรยาย การไปแบ่งปัน ฯลฯ และ

o แม้ขณะที่กำลังเขียนอยู่นี้ก็กำลังนำเข้าเงียบเกือบสิบวันที่แปดริ้วกับคณะ เซอร์.. และเมื่อพระวาจาวันนี้มาถึงเรื่องของมาร์ธา มารีย์...

o ทั้งหมดนี้ทำให้พ่อคิดถึงวิชาพระคัมภีร์ที่พ่อเรียน ที่พ่อชอบ และชีวิตที่ผ่านมา ก็มีแต่พระคัมภีร์นี่แหละครับ สำรวจตัวเอง พ่อไม่ได้มีอะไรพิเศษ ไม่ได้มีความรู้ รอบรู้อะไรพิเศษ ที่เรียนมา ก็มีแต่พระคัมภีร์นี่เท่านั้นเองครับ เขียนบทเทศน์แบบนี้มาเกือบห้าปีแล้ว ก็มีแต่พระคัมภีร์ พระวาจาของพระเจ้าทีวนไปมาตามปีพิธีกรรมที่กำหนด แต่ก็มีเรื่องให้เขียนอยู่ทุกวัน ไม่มากกก็น้อยแล้วแต่เวลาและโอกาสที่จะช่วยให้ไตร่ตรอง

• พี่น้องที่รัก พระวาจาวันนี้ทำให้พ่อคิดถึงตัวเองที่เรียนพระคัมภีร์ เรียนพระวาจาของพระเจ้า อ่าน ศึกษา เทศน์ สอน มาโดยตลอด แม้พ่อไม่ได้เลือกไปเรียนต่อพระคัมภีร์ด้วยตนเอง แต่ผู้ใหญ่โดยพระประสงค์ของพระเจ้าส่งพ่อไป แล้วก็พระเจ้าก็ช่วยให้รอดจบกลับมาได้... พระเจ้าจริงๆ ไม่ใช่พ่อเลย...

• จนบัดนี้ วันนี้ อ่านพระวาจาวันนี้เรื่องมาร์ธากับมารีย์ พระเยซูเจ้าตรัส..

o “มาร์ธา มาร์ธา เธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก

o สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวมารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้”

• มาร์ธาทำอะไรอยู่... คำตอบ “มาร์ธากำลังยุ่งอยู่กับการปรนนิบัติรับใช้””


• มารีย์ทำอะไรอยู่ คำตอบ “มารีย์ซึ่งนั่งอยู่แทบพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้า คอยฟังพระวาจาของพระองค์”

• พ่อนั่งอ่าน เรื่องราวของมาร์ธาและมารีย์วันนี้ ทำให้พ่อได้คิดถึงตนเองในอดีตเรื่องการเรียนพระคัมภีร์ การอ่านการไตร่ตรอง และเขียนทุกวันแบบนี้ สอนมาเสมอ พ่อหันกลับไปมอง พ่อแทบไม่ได้มีสิ่งอื่น หนังสืออื่นๆ หรือความรู้อื่นๆ เลย หนังสือต่างๆพ่ออ่านน้อยมาก พ่อมีความรู้เรื่องต่างๆ น้อยเหลือเกินจริงๆ เห็นคนอื่นเขาอ่านหนังสือกันมากมาย พ่อไม่เคยอ่านเลย พ่อมีแต่พระคัมภีร์ และก็อ่านอะไรๆเกี่ยวกับพระคัมภีร์เพื่อเทศน์ เพื่อสอน เพื่อบรรยาย เพื่อเขียนทุกๆวัน ก็ไตร่ตรองจากประสบการณ์เท่านั้น

o ความรู้เรื่องอื่นๆ ความรู้อื่นๆที่เขาเรียกกันหรูๆว่า “องค์ความรู้” เดี๋ยวนี้นัการศึกษาอะไรก็ต้องอ้าง “องค์ความรู้” กันทั้งนั้น แต่ก็เห็นระบบการศึกษาต่างๆ เปลี่ยนองค์กันไปเรื่อย องค์ความรู้อย่างที่บอก...

o ส่วนพ่อ มีองค์เดียวเลย องค์ความรู้เดียว คือ พระวาจา พระคัมภีร์หรือ “องค์พระเยซู” ในพระคัมภีร์ มีแค่นี้จริงๆ ครับ

o แต่มาวันนี้ พ่อแน่ใจ มั่นใจ และดีใจ พ่อคิดว่า พ่อเลือกองค์นี้องค์เดียวพอแล้ว ชอบแล้ว เพราะวันนี้มารีย์น้องสาวของมาร์ธาได้รับคำตอบว่าสิ่งที่เธอเลือก คือ นั่งแทบพระบาทฟังพระวาจานั้นคือที่สุดแล้วครับ จำเป็น และไม่มีใคร องค์ไหนแย่งไปได้เลย

• พ่ออยากเชิญชวนให้เราได้ให้ความสำคัญกับการอ่าน การฟัง การศึกษา ไตร่ตรองพระวาจามากขั้นอีกนะครับ จำเป็นมากครับ “สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวมารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มี ใครเอาไปจากเขาได้”


• ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เพราะพระวาจาพระคัมภีร์ หนังสือเล่มเดียวที่มียอดการแปล การพิมพ์ตลอดกาล มากที่สุดในโลกใบนี้ ไม่มีแบบนี้อีกแล้ว... ไม่มีหนังสือเล่มใดในโลกนี้เคยทำได้แบบพระคัมภีร์.. หนังสือแสนดังๆ ตามเวลามากมาย สุดยอดหนังสือซีอีโอ หรือสุดยอดนิยายที่คนไปจอดรอเข้าแถวซื้อกันข้ามคืน อ่าน ถือกันเป็นแฟชั่นลั่นระบือ ไม่ถึงปีสองปีก็บื้อบอดกันไปหมดแล้ว ไม่เหลือ... สรุปคนเขียนรวยๆ แล้วก็รอเขียนภาคต่อไป แต่ก็จบไปผ่านปา บางคนก็มาฝอยกันว่าอ่านหนังสือละครจินตนาการนั้นๆกันกี่รอบต่อกี่รอบ แล้วที่สุดก็เลิก ไม่มีสักประโยคที่นำไปสู่การดำเนินชีวิต จินตนาการล้วน พ่อมดหนุ่มน้อยทำคนเขียนร่ำรวย แล้วก็เลิกไป...

• พี่น้อง เลือกเถอะครับ เลือกอ่านพระคัมภีร์มากๆ ฟังพระวาจามากๆ ไม่มีหนังสือใดในโลกยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วครับ จริงๆครับ การศึกษา การพูดถึง การเทศน์สอน การตีความ เปลี่ยนแปลงชีวิตคน ทำให้เกิดการกลับใจ ไม่ใช่แค่จินตนาการ แต่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบถอนรากถอนโคน นำความสุข ความสำเร็จให้แก่ชีวิตมากที่สุดแล้วครับ

• เชื่อพระวาจา อ่านพระวาจาได้เลยครับ.. พ่อขอให้ชีวิตของเราวุ่นวายน้อยลง และหันมาหาปรีชาญาณจากพระวาจาของพระเจ้ามากขึ้นนะครับ

o “มาร์ธา มาร์ธา เธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก”

o “สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวมารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้”

• รัก อ่าน รู้ รัก พระวาจาของพระเจ้ากันให้มากๆ เถอะนะครับ พระสงฆ์ ก็ต้องอ่านเตรียมเทศน์ให้มากที่สุดครับ... พระสันตะปาปาฟรังซิสย้ำเรื่องนี้มาก การเตรียมเทศน์ “พระสงฆ์ที่ไม่เตรียมเทศน์ เป็นคนไม่ซื่อสัตย์อย่างยิ่ง” (EG)

• ขอให้ทั้งผู้เทศน์ และผู้ฟัง ชุมพาบาลและหมู่แกะแสวงหาชุมพาบาลแท้จริงผู้เดียวคือพระคริสตเจ้าที่เราได้ พบในพระวาจาในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นะครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย