Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบหก เทศกาลธรรมดา

มธ 18:1-4…

1ขณะนั้น บรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้า ทูลถามว่า “ผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์” 2พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆ คนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขา 3แล้วตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย 4ดังนั้น ผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ คนนี้ ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• ทุกปีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม มาถึง พ่อก็รู้ได้ว่าวันนี้เป็นวันที่เราต้องคิดถึงเจ้าหญิงน้อยแห่งลีซีเออร์ ฝรังเศส นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู พ่อรู้ว่า สำหรับประเทศไทยวันนี้เป็นวันฉลอง และก็เป็นประเพณีทางศาสนาของเราคริสตชนคาทอลิกมานาน ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษ เป็นวันฉลอง มิใช่เพียงระลึกถึง แต่เป็นวันฉลอง ขณะที่นานาชาติถือเป็นวันระลึกถึง ประพระศาสนจักรไทย คงเหมือนกับฝรั่งเศส คือ วันนี้พิเศษ และอาจมีอีกบางประเทศที่ถือว่าวันนี้เป็นวันฉลอง ที่แน่ๆสำหรับประเทศไทยคือวันฉลองจริงๆ วันที่เราให้เกียรติท่านนักบุญเทเรซา เธอเหมือนเจ้าหญิงน้อยๆ เป็นกุหลาบงามลีซีเออร์ และก็เป็นกุหลาบงามที่น่ารักของคริสตชนไทย 


• คาทอลิกไทยใช้ชื่อเทเรซา น่าจะเป็นชื่อนักบุญรองลงมาจากชื่อมารีย์กระมัง น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะคริสตชนไทยของเรารักชีวิตสวยงามในอารามคาร์แมลของเทเรซา ชีวิตที่แสนน่ารัก และความรักที่ยิ่งใหญ่ที่เทเรซามีต่อพระเจ้า และความใสซื่อแห่งความรักของเธอ...

• แต่ที่สุด เราก็ได้ฉลองเธอมากขึ้นในฐานะ “นักปราชญ์ของพระศาสนจักร” ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจมากๆ 

o “ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู นักปราชญ์ของพระศาสนจักร...” 

o การที่คนๆหนึ่งจะได้เป็น “นักปราชญ์” คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย... ทำอย่างไรหนอจึงจะได้เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร คงไม่มีทางเป็นไปได้เลยนำสำหรับเรา... 

o พ่อพบความจริงว่า ท่านนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูมีเสน่ห์มากๆในพระศาสนจักร เป็นดังหัวใจของพระศาสนจักรเสมอมา และที่สำคัญ.... พระสันตะปาปายอห์นปอลที่สองได้ประกาศให้เทเรซาผู้น่ารักผู้นี้ได้เป็น “นักปราชญ์ของพระศาสนจักร” (Doctor of the Church) 

o เวลานั้น ที่พระสันตะปาปาประกาศให้กุหลาบน้อยแห่งลีซีเออร์น้อยเป็น “นักปราชญ์” บรรดานักวิชาการ อาจารย์ที่โรม และหลายแห่งได้วิจารณ์กันให้ขรมไปเลย เพราะเหตุว่า จะเป็นไปได้อย่างไรที่เทเรซาแห่งพระกุมารเยซูจะได้เป็นนักปราชญ์ของพระ ศาสนจักร ความรู้ก็ไม่มีพอ เก่งก็ไม่เก่ง ไม่มีผลงานทางการสอนที่โดดเด่นแต่อย่างใด ไม่มีหลักวิชาการใดๆที่เธอได้ผลิตหรือวิจัยในชีวิต.... 

o ครั้งนั้น พระสันตะปาปายอห์นปอลที่สองได้ให้คำตอบว่า “เธอเป็นปราชญ์แห่งความรัก” เพราะชีวิตของเธอเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะเธอ “รัก” และเจริญชีวิตในความรักต่อพระเจ้าและพระศาสจักร... 

o นักบุญ พระสันตะปาปายอห์นปอลที่สอง สามารถให้คำตอบเกี่ยวกับการตั้งเทเรซาแห่งลีซีเออร์ให้เป็นนักปราชญ์ได้ดี จริงๆ สำหรับเธอ “เทเรซา” เด็กน้อยแห่งลีซีเออร์ และกุหลาบพรหมจารีย์บริสุทธิ์แห่งความรัก เราทราบจากบันทึกของเธอว่า...ถ้าเธอเลือกได้ที่จะเป็นอะไรในพระศาสนจักร... เธออยากที่จะเป็นความรักในหัวใจของพระศาสนจักร.... ดังนั้น เธอจึงเหมาะจะได้ชื่อว่าปราชญ์ของพระศาสนจักรในเรื่องความรักจริงๆ

• “ความรัก” คือ “ปรีชาญาณ” แท้จริง ความรักเรียกร้องวีรกรรมถึงชีวิต ความรักเรียกร้องการสละตนเอง ยอมมอบตนเองทั้งหมดเพื่อเจริญชีวิตในความรัก ความรักทำให้คนเราเลิกนึกถึงตนเองและเลือกที่จะนึกถึงคนอื่นๆที่รักเสมอ... 


• พ่อเชื่อว่า การเจริญชีวิตในความรักคือการเจริญชีวิตที่มีปรีชาญาณแท้จริง เพราะพระเจ้าเป็นความรัก และพระองค์คือปรีชาญาณแท้จริง


• ดังนั้นใครก็ตามที่เจริญชีวิตในความรักก็เปี่ยมด้วยปรีชาญาณจริงๆครับ เทเรซาคือคนๆนั้นทีรักพระเจ้าเหลือเกิน รักพระศาสนจักรเหลือเกิน จากชีวิตเล็กในลีซีเออร์ ในรั้วอารามคาร์แมลที่ล้อมด้วยกำแพงหนาแน่น แต่กแพงนั้น ไม่ได้จำกัดความรักของหัวใจของเธอได้เลย.... เทเรซาจึงน่ารักมีเสน่ห์ตลอดกาลในพระศาสนจักรคาทอลิกนับร้อยปีที่ผ่านมา...

• เธอเป็นเหมือนเด็กเล็กแบบที่พระเยซูเจ้าเรียกร้อง และเสนอให้เราเป็น... 

o ““เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย ดังนั้น ผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ คนนี้ ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์”

• ชีวิตแบบเทเรซา คือ ชีวิตที่เล็กน้อย ถ่อมตนเหมือนเด็กเล็กในพระศาสนจักร แต่ความรักในหัวใจของเธอนั้นยิ่งใหญ่จริงๆ นักบุญองค์เล็กๆองค์นี้จึงยิ่งใหญ่เสมอมาในความรักของพระศาสนจักรเพราะเทเร ซาคือความรักในหัวใจของพระศาสนจักรนั่นเอง


• พี่น้องที่รัก พ่อคิดว่า นี่คือความสำคัญสำหรับชีวิตเรา ความถ่อมตน ความรัก และความน่ารักในการเป็นคริสตชนที่ทรงพลังด้วยความรักแบบพระคริสตเจ้า โดยเลียนแบบท่านนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู 


• ขอเชิญชวนเราให้ฉลองท่านด้วยความรัก ด้วยความรัก ความสุภาพ ความน่ารักในชีวิตของเราทุกคนนะครับ... ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน ขอท่านนักบุญเทเรซาวิงวอนพระเจ้าเพื่อเราเสมอไปให้เราได้รักพระเจ้าและรัก เพื่อนพี่น้อง รักพระศาสนจักรเหมือนกับท่านนักบุญครับ..

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย