Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 23 กันยายน 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบห้า เทศกาลธรรมดา

ลก 9: 1-6…

1พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพร้อมกัน ประทานอำนาจเหนือปีศาจ และพลังรักษาโรค 2ทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วย 3พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เมื่อท่านเดินทาง อย่านำสิ่งใดไปด้วย อย่านำไม้เท้า ย่าม อาหาร เงิน หรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วย 4เมื่อท่านเข้าไปในบ้านใด จงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไป 5ถ้าเขาไม่ต้อนรับท่าน จงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขา” 6บรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้าน ประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่ง


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• วันนี้ก็ได้ยินพระวาจานี้อีกครั้ง... พระองค์อบรมบรรดาศิษย์ของพระองค์ ทั้งสิบสองคน คือ บรรดาอัครสาวกของพระองค์ เพราะพระวรสารเขียนชัดว่า “พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพร้อมกัน ประทานอำนาจเหนือปีศาจ และพลังรักษาโรค” บรรดาอัครสาวกได้รับ “อำนาจ” และอำนาจของบรรดาอัครสาวกคือสิ่งนี้เอง “อำนาจเหนือปีศาจ และพลังรักษาโรค” 


• ถ้าพ่อจะยืนยันว่า “อัครสาวกและผู้สืบตำแหน่งจากท่านคือบรรดาพระสังฆราช” คำยืนยันของพ่อนี้ไม่ผิดเลยครับ ถูกต้องทุกประการ เพราะบรรดาพระสังฆราชทุกองค์เหมือนกันในฐานะอัครสาวก คือ การรับอำนาจการปกมือที่ถ่ายทอดกันมากจากบรรดาอัครสาวก ดังนั้น ข้อแรกของการรำพึงไตร่ตรองวันนี้ คือ “อำนาจ” ของพระสังฆราชที่เราเห็นได้จากพระวรสารนี้มีสองประการ คือ

o อำนาจเหนือปีศาจ แปลว่า พวกท่านต้องไม่พ่ายแพ้ปีศาจ ไม่พ่ายแพ่การประจญ ความหลงไปกับอำนาจของปีศาจ พี่น้องทราบไหมว่าอำนาจของปีศาจคืออะไร... ถ้าเราไปอ่านตอนที่พระเยซูเจ้าถูกปีศาจประจญทดลอง เราเห็นปีศาจมีอำนาจที่จะทดลองพระเยซูสามเรื่อง.. คือ 

1. ความหิวอาหาร ความกระหาย หรือความต้องการรุนแรงฝ่ายร่างกาย... ดังนั้น อำนาจเหนือปีศาจคืออำนาจที่จะควบคุมเรื่องอาหาร ความอยากทางร่างกายที่รุนแรง

2. ความร่ำรวยฟุ้งเฟ้อ อาณาจักรทั้งหลายเป็นของมัน ให้นมัสการปีศาจและมันจะให้ สรุปว่า อำนาจเหนือปีศาจประการที่สองคืออำนาจเหนือความโลภ ความอยากได้ทรัพย์สมบัติ ความร่ำรวย ความฟุ้งเฟื้อ ตึกรามบ้านช่องใหญ่โต ความหรูหรา ความฟุ้งเฟ้อทางโลก

3. ความอยากมีอำนาจเอง ปีศาจมันท้าทายอำนาจของพระเยซูให้กระโดดลงไปจากยอดพระวิหาร เพราะพระองค์มีพระบิดา มีอำนาจเอง ไม่ต้องกลัว... มันฉลาดมันท้าให้พระองค์ยืนยันอำนาจ อำนาจที่เพื่อแสดงออกซึ่งอำนาจของตนและไม่ต้องถ่อมตนต่อใคร มีอำนาจเหนือกว่า มากกว่า มีพระเจ้าดูแล...
o ดังนั้น พระเยซูประทานอำนาจแก่บรรดาอัครสาวกให้มีอำนาจเหนือปีศาจ พ่อจึงมั่นใจว่า เพื่อให้มีอำนาจเหนือการประจญเหล่านี้ อำนาจไม่ใช่แบบกระแสโลก แต่เป็นอำนาจเหนืออำนาจปีศาจ คือ บังคบตนเองได้ ไม่หิวเกิน ไม่โลภ และไม่บ้าอำนาจ ถ้าจะว่ากันตรงๆ

o บรรดาอัครสาวกคือบรรดาพระสังฆราชทั้งหลาย และบรรดาพระสงฆ์ สังฆานุกร ผู้ได้รับส่วนอำนาจของท่าน... และแน่นอน พ่อคิดว่าคำสอนนี้เหมาะสำเราคริสตชนทุกคนด้วยครับ เพราะว่า โดยทางศีลล้างบาป ข้อคำสอนทางเทววิทยาสอนเราว่า อาศัยศีลล้างบาปเราทุกคนได้รับส่วนในความเป็นสงฆ์ของพระคริสตเจ้าทุกคน ที่เรียกว่า สงฆ์สังฆภาพสามัญ Common Priesthood และบางคนได้รับเลือกให้เป็นสงฆ์สังฆบริการ Ministerial Priesthood คือบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร


• พี่น้องที่รัก สรุปว่า การมอบอำนาจเหนือปีศาจให้กับบรรดาอัครสาวก จึงเป็นเครื่องหมายสำหรับเราทุกคน ให้เรามี “อำนาจ” เอาชนะความปรารถนาของร่างกายที่เกินไป ให้เราไม่โลภในทรพัย์และไม่บ้าอำนาจหรือใช้อำนาจก็ว่าได้


• ถ้าจะมีอำนาจเหมือนพระเยซู ก็คงต้องเหมือนพระองค์ทั้งชีวิตของเรา ในความรัก เมตตา ถ่อมตน สันติ และยอมตายเพื่อประชาการของพระองค์ เอาชนะความชั่วด้วยความดี ทรงอดทนและยอมรับจนถึงที่สุด ทรงรักถึงที่สุด อำนาจของพระองค์ คือ “อำนาจ และพลังในความอ่อนโยน” นั่นคือสิ่งที่พระองค์มอบให้บรรดาศิษย์


• อีกประการที่มีอำนาจ คือ อำนาจ “รักษาผู้ป่วย” ขอพร ปกมือ พ่อคิดว่า สิ่งนี่มีค่า มีพลังมากๆ สำหรับบรรดาผู้ป่วย และเป็นงานแห่งความรักจริงๆ งดงามเหลือเกิน การให้กำลังกาย ใจ ด้วยการปกมือเยี่ยมเยียนและอวยพร นี่เป็นอำนาจที่งดงาม เป็นความรักที่อ่อนโยน

• ที่สุด พระองค์ส่งพวกเขา “ไปประกาศข่าวดีด้วยความไว้วางใจในพระเจ้า”...

o ทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วย พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เมื่อท่านเดินทาง อย่านำสิ่งใดไปด้วย อย่านำไม้เท้า ย่าม อาหาร เงิน หรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วย 4เมื่อท่านเข้าไปในบ้านใด จงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไป


• พี่น้องที่รัก ที่สุด การเดินทางออกไปในพระนามของพระองค์ ก็ต้องเหมือนพระองค์ ในความวางใจในพระเจ้า และความวางใจในพระเจ้า คือ การไม่ยึดติดห่วงใยกับทรัพยสมบัติใดๆ แต่กล้าวางใจในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงดูแล...


• วันนี้พ่อคิดว่า เท่านี้ พอ ชัดเจนพอที่เราจะรักและเป็นศิษย์พระคริสตเจ้าจริงๆด้วยกันทุกคนตั้งแต่คริสต ชนจนถึงบุคคลสำคัญในความหมายขอพระวรสารคือพระสังฆราช ทุกคน ต้องเข้าใจพระประสงค์ของพระเยซู และแบบอย่างของพระองค์


• ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย