Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบสี่ เทศกาลธรรมดา
 
ลก 8:1-3…

1หลังจากนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆ ทรงเทศน์สอนและประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า อัครสาวกสิบสองคนอยู่กับพระองค์ 2รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากปีศาจร้าย และหายจากโรคภัย เช่น มารีย์ ที่เรียกว่าชาวมักดาลา ซึ่งปีศาจเจ็ดตนได้ออกไปจากนาง 3โยอันนา ภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรด นางสุสันนา และคนอื่นอีกหลายคน หญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
 • พระเยซูเจ้าเทศนาต่อไป หลังจากเรื่องราวของหญิงคนบาปที่ได้เข้ามาล้างเท้าพระองค์ด้วยน้ำตา เช็ดด้วยมวยผม และได้ชโลมน้ำมันหอมที่พระบาทพระเยซูเจ้า เครื่องหมายแห่งศรัทธาและความรัก อีกทั้งเสียใจจริงๆที่ได้ทำบาป และเราทราบว่าพระเยซูเจ้าได้ประกาศการอภัยบาปแก่นาง และเน้นความ “ความเชื่อของนางช่วยนางให้รอดพ้น หรือพ้นจากบาปแล้ว” สำหรับพ่อพระดำรัสนี้งดงามมากเหลือเกิน เป็นพระดำรัสที่อ่อนโยน และเปี่ยมด้วยความเมตตาที่สุด


• วันนี้ พระวาจาเรามาถึงบทที่ 8:1-3 ของพระวรสารนักบุญลูกา มีเพียง 3 ข้อเท่านั้น แต่สามข้อนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า กิจการแสนดีที่พระองค์กระทำต่อไปคือการเปิดทางให้กับคนที่จนทางและจนใจ ตามแบบที่นักบุญลูกาเน้นอยู่เสมอคือการให้ที่แก่บรรดาคนชายขอบสังคม และวันนี้ เราได้ยินชื่อหญิงคนนั้นที่ชื่อว่า มารีย์ชาวมักดาลาที่ลูกาได้ชี้ว่า นางคือคนที่ได้รับการเยียวยาและปีศาจเจ็ดตนได้ออกไปจากนาง เรื่องนี้ ที่นี่ลูกามิได้ทำให้สับสนเลย เพราะว่า ลูกาได้เน้นให้เห็นว่ามารีย์แห่งมักดาลาได้รับการเยียวยารักษาและความชั่ว ร้ายได้ออกไปจากนาง เครื่องหมายของปีศาจเจ็ดตนนี้เป็นเครื่องหมายของความชั่วร้ายมาก แต่เมื่อรับการเยียวยาจากพระเยซูเจ้า เราจะพบว่า นี่คือการ ได้พบพระเยซูและได้รับอิสรภาพจากการครอบงำของอนาจของความชั่วร้ายอย่าง ปลอดภัย เพราะได้พบกับพระองค์

o สรุปว่า สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ ล้วนเป็นสิ่งที่เราสรุปได้ว่าเป็น “กิจการดี กิจการแห่งความหวัง” ทั้งสิ้น พ่ออ่านพระวาจาตอนสั้นๆวันนี้พ่ออยากชี้ให้เราเห็นว่า “พระเยซูเจ้าคือความหวังแห่งความรอดพ้นจากบาปหรืออันตรายจากปีศาจและการ ครอบคลุมของมัน”

• ประการที่สองของข้อคิดจากพระวาจาวันนี้

o พ่อได้เห็นภาพของประชาชน โดยเฉพาะ “สตรีหลายคน” 

o “สตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากปีศาจร้าย และหายจากโรคภัย เช่น มารีย์ ที่เรียกว่าชาวมักดาลา ซึ่งปีศาจเจ็ดตนได้ออกไปจากนาง โยอันนา ภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรด นางสุสันนา และคนอื่นอีกหลายคน หญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก”

o สิ่งที่น่ารัก และน่าทึ่งของบรรดาสตรีเหล่านี้คือพวกเธอได้ติดตามพระเยซูเจ้า ได้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก”

• พระวรสารวันนี้เสนอความงดงาม ความอ่อนโยน และความน่ารักของบรรดาสตรี พวกเธอนารักมากๆ พวกเธอคือความงดงามแห่งการร่วมเดินทางรับใช้ สนับสนุนการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า สตรีเหล่านี้มีนามชื่อทีเรารู้จักดีเสมอ เพราะพวกเธอคือความรัก การสนับสนุน ที่เห็นได้ชัดว่าพวกเธอคือเครื่องหมายของศรัทธาและในการประกาศข่าวดีของพระ เยซูเจ้า อ่านแล้วพ่อได้เห็นความงดงาม ความน่ารักของบรรดาสตรีเหล่านี้

• พี่น้องที่รัก พ่อไม่กล้าปฏิเสธพระวาจาวันนี้เลย พระเยซูเจ้าต้องเป็นที่รักที่สุดอย่างแน่นอน ไม่ต้องสงสัยเลยสำหรับพ่อเอง ในประสบการณ์แห่งชีวิตสงฆ์ของพ่อ
o ตั้งแต่เป็นสามเณร และอันที่จริงตั้งแต่เกิดมา พ่อได้รับความช่วยเหลือเลี้ยงดูด้วยความรักจากแม่ และได้รับความรักมากๆ จากครอบครัว จากบรรดาพี่สาวสิบกว่าคนและแม้แต่จากน้องสาวอีกหนึ่งคนที่พ่อมี.. ชีวิตพ่อด้วยประสบการณ์ในการเป็นเพียงสามเณร เป็นพระสงฆ์ธรรมดาคนหนึ่ง พ่อได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุน เลี้ยงดู จากครอบครัว จากพี่สาวและจากน้องสาวเสมอมา พ่อยอมรับว่า บรรดาผู้หญิงนี่น่ารักและเป็นผู้สนับสนุนชีวิตการประกาศข่าวดีอย่างน่า ทึ่ง...

o ยิ่งพ่ออยู่ที่บ้านเณรใหญ่ หลังจากจาพ่อจากไป โอ พี่ๆ และน้อง ต่างคอยดูแลพ่อกันมากกว่าเดิมมี ห่วงใย และช่วยเหลือ ส่งอาหาร ส่งขนม อยู่เรื่อยๆ ทุกคนต่างพากันห่วงใย และช่วยเหลือ เพราะพ่อเป็นพระสงฆ์และทำงานประกาศข่าวดี บรรดาสตรีคือผู้สนับสนุนอย่างงดงามจริงๆ

o บรรดาพี่น้องคริสตชน ผู้หญิงจำนวนมาก สำหรับพ่อ สำหรับบ้านเณร สำหรับกิจการประกาศข่าวดี สอนพระคัมภีร์ พ่อได้พบความอ่อนโยน ความน่ารักมากมายเกินจะบรรยายได้หมดจริงๆ พี่น้อง ปี่ป้าน้าอาและผองเพื่อนบรรดาสตรีทั้งหลาย พ่อไม่สามารถปฏิบัติเสธได้เลย ขอบคุณพระเจ้าจริงๆ พวกท่านที่อ่านข้อความเหล่านี้ บรรดาสตรีมากมายที่อ่านและแชร์บทเทศน์ของพ่อ ผู้คนที่ให้ความช่วยเหลือบำรุงมากมายด้วยของรับประทานของใช้มากมาย (ถามน้องเณรสิครับ พวกเขาคือผู้รับผล และพวกเขาจะตอบได้ดีกว่าพ่ออีก) ขอบคุณจากใจจริงๆ ที่ร่วมใจกันประกาศข่าวดีครับ

o ดังนั้น พ่อสรุปถึงบรรดาสตรีผู้น่ารักมากมายต่อพระศาสนจักร ต่อความเชื่อความรักและควมหวัง... วันนี้พ่อคงมั่นใจที่จะเรียกขานพี่น้องบรรดาผู้หญิงทั้งหลายอย่างพิเศษ ด้วยความเคารพ รู้คุณและขอบคุณจริงๆ พ่อขอเรียกทุกท่านที่แสนดี แบบที่พระพระวรสารเรียกว่า “สตรีใจศรัทธา”
o พี่น้องที่รัก พ่อขอใช้โอกาสของพระวรสารวันนี้ เพื่อ ภาวนา และขอบพระคุณเจ้าเป็นพิเศษ สำหรับผู้อ่านวันนี้ที่เป็นสตรีผู้มีความเชื่อ ผู้น่ารักทุกท่านนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่สนับสนุนความเชื่อ เพื่อสร้างความเชื่อ และเพื่อการประกาศข่าวดี และการส่งเสริมกระแสเรียกของน้องเณรอย่างพิเศษด้วยครับ บรรดาบุรุษทุกท่านคงไม่ได้เสียใจนะครับ ที่พ่อจะสรรเสริญ และขอบคุณบรรดาสตรีอย่างพิเศษวันนี้ พร้อมกับพระวรสาร เพราะเราทุกคนต่างก็มีสตรีที่ควรให้เกียรติ สรรเสริญด้วยกันทุกคน...
o ขอพระเจ้าอวยทุกท่านครับ โดยเฉพาะบรรดาพี่น้องสตรีผู้มีความเชื่อและน่ารักทุกท่านที่รักพระเจ้าและ รักการประกาศข่าวดีแห่งความรัก พ่อขอบคุณครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย