Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 2 กันยายน 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบสอง เทศกาลธรรมดา


ลก 4:-38-44…

38พระเยซูเจ้าเสด็จจากศาลาธรรมเข้าไปในบ้านของซีโมน มารดาของภรรยาซีโมนกำลังป่วยเป็นไข้หนัก คนที่อยู่ที่นั่นอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงช่วยนาง 39พระองค์จึงทรงก้มลงเหนือนางและทรงสั่งไข้ให้ออกไป นางก็หายไข้ ลุกขึ้นมารับใช้ทุกคนทันที
40เมื่อดวงอาทิตย์ตก ผู้ที่มีคนเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ นำผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นมาเฝ้าพระองค์ พระองค์ทรงปกพระหัตถ์เหนือผู้ป่วยแต่ละคนและทรงรักษาเขาให้หายจากโรค 41ปีศาจออกจากคนจำนวนมาก พลางร้องตะโกนว่า “ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า” แต่พระองค์ทรงสั่งไม่ให้ปีศาจพูด เพราะมันรู้ว่าพระองค์เป็นพระคริสตเจ้า
42เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น พระองค์เสด็จออกไปยังที่สงัด ประชาชนต่างเสาะหาพระองค์จนพบ แล้วหน่วงเหนี่ยวพระองค์ไม่ยอมให้จากพวกเขาไป 43แต่พระองค์ตรัสว่า “เราต้องประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าให้แก่เมืองอื่นด้วย เพราะเราถูกส่งมาก็เพื่อการนี้” 44พระองค์จึงทรงเทศน์สอนตามศาลาธรรมแห่งแคว้นยูเดีย

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง 
• พระวาจาของพระเยซูเจ้า ทรงอำนาจจริงๆ เสมอไป พระวรสารวันนี้ทำให้เราเห็นอำนาจแห่งพระวาจาและการปกพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้า ได้อย่างชัดเจนจริงๆ 

o ทรงสั่งไข้ให้ออกไปจากแม่ยายของเปโตร ไข้ก็หาย คือ ละจากนางไปทันที ไข้หนักที่นางเป็นอยู่ออกไป หยุดทันที นางสามารถลุกขึ้นมารับใช้พระองค์ได้เลย

o พระองค์ทรงปกพระหัตถ์เหนือผู้ป่วยแต่ละคนและทรงรักษาเขาให้หายจากโรค

o พระองค์ทรงสั่งไม่ให้ปีศาจพูด เพราะมันรู้ว่าพระองค์เป็นพระคริสตเจ้า

• พ่ออ่านพระวรสารนักบุญลูกาต่อไป พ่อเห็นประเด็นที่เราน่าจะรู้จักลูกามากขึ้นเสมอจริงๆครับ พระวรสารเขียนโดยลูกามีเอกลักษณ์มากๆ และน่าติดตามมาก เราต้องไม่ลืมว่า ท่านนักบุญลูกาคือหมอ ท่านคือคนที่มีการศึกษามาก เป็นนักประวัติศาสตร์ด้วย ท่านเขียนโดยเน้นให้เราเห็นพระเยซูเจ้าเป็นผู้เสด็จมาอย่างพิเศษเพื่อคน ยากไร้ชายขอบสังคมจริงๆ

• วันนี้พ่ออยากให้เราได้พิจารณาลูกาเป็นพิเศษ พระวรสารที่ท่านบันทึกมีเรื่องราวน่าสนใจที่พระเยซูเจ้าได้กระทำ ได้สัมผัส ได้รักษา คนจำนวนมากๆ หลายๆเรื่อง นอกจาเรื่องรักษาแม่ยายของเปโตรในบทนี้ พ่ออยากเสนอให้เราได้ดูนิดหน่อยคัรบ มารู้จักกันหน่อยนะครับ พระเยซูเจ้าทรงรักษาโรคและทำอัศจรรย์หลายครั้ง สรุปได้ดังนี้:
1. ชายคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนเต็มตัวได้รับการรักษาให้หายจากโรค (ลก 5:12-14)

2. ทรงรักษาคนอัมพาตที่มีผู้ใส่บนแคร่นำมาหย่อนลงจากหลังคาเฉพาะพระพักตร์(ลก 5:18-25) 

3. ทรงรักษาคนมือลีบในวันสับบาโต ชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมาก (ลก 6:6-11) 

4. ทรงขับไล่ปีศาจหลายตน ทรงรักษาทุกคนที่มาสัมผัสพระองค์ (ลก 6:18-19)

5. ทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อยชาวโรมัน (ลก 7:2-10)

6. ทรงปลุกบุตรชายคนเดียวของหญิงม่ายที่เมืองนาอิน (ลก 7:11-15) 

7. ทรงทำให้พายุสงบ (ลก 8:22-25) 
8. ชาวเกราชาที่ถูกปีศาจสิง - ปีศาจไปสิงในฝูงสุกรและจมน้ำตาย (ลก 8:27-39)

9. บุตรหญิงของหัวหน้าศาลาธรรมกลับคืนชีพ (ลก 8:41-56) 

10. ทรงรักษาหญิงตกเลือดที่มาสัมผัสฉลองพระองค์ (ลก 8: 43-48) 

11. ทรงทวีขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวเลี้ยงประชาชน 5000 คน เก็บเศษที่เหลือได้ถึง 12 กระบุง (ลก 9:12-17)

12. ทรงรักษาบุตรคนเดียวที่ถูกปีศาจสิง (ลก 9:37-42) 

13. ทรงรักษาสตรีพิการตั้งแต่ 18 ปีมาแล้วให้หายในวันสับบาโต (ลก 13:10-17) 

14. ทรงรักษาคนตาบอดใกล้เมืองเยริโค (ลก 18:35-43)

• 14 รายการ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราได้ยินมากจากพระวรสารของมัทธิว มาระโก และในลูกาก็ได้เน้นพิเศษทั้ง 14 เรื่องดังที่พ่อเรียงมาให้ดู เรารู้ไว้หน่อยก็ดีครับ จะได้มั่นใจว่า พระเยซูของเรานี้ทรงอำนานจเหนือความไม่สามารถของมนุษย์ บรรดาคนเจ็บ คนชายขอบสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือ ความเมตตา พระองค์ทรงสามารถจริงครับ

• พี่น้องที่รัก... อาศัยเหตุการณ์อัศจรรย์แห่งพระวาจาและความสามารถของพระเยซูเจ้า บรรดาศิษย์ได้รู้และแน่ใจว่า พระเยซูเจ้าคือ “พระบุตรของพระเจ้า” แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือ... บรรดาศิษย์และประชาชนจะเงียบ ไม่ค่อยได้ประกาศ และประชาชน หรือชาวฟาริสี เช่นที่ศาลาธรรมที่นาซาเร็ธกลับสะดุดเพราะพระองค์ได้อย่างไร.. ตรงกันข้ามปีศาจที่สิงประชาชนให้รูปแบบต่างๆ พระองค์ไล่มันออกไป และปีศาจมันก็จ้องจะตะโกนร้องบอกว่า พระเยซูเจ้าเป็นใคร พี่น้องเคยสังเกตไหมครับ และพระองค์ก็ดุมันไม่ให้มันประกาศด้วยสิ เช่นพระวรสารวันนี้บันทึกไว้ว่า...

o “ปีศาจออกจากคนจำนวนมาก พลางร้องตะโกนว่า “ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า” แต่พระองค์ทรงสั่งไม่ให้ปีศาจพูด เพราะมันรู้ว่าพระองค์เป็นพระคริสตเจ้า”

• พ่ออยากให้เราพิจารณาไตร่ตรอง ปีศาจมันรู้นะว่า พระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้า และมันก็รู้ว่า พระองค์พระคิรสตเจ้าหรือพระแมสซียาห์ พวกมันอยากร้องตะโกนป่าวประกาศ แต่พระองค์สั่งไม่ให้มันพูด... พ่อคิดจริงๆ มีพระวรสารหลายตอนที่เน้นแบบนี้ ปีศาจมันออกจากผู้คน มันชอบร้องตะโกนบอกว่าพระองค์คือใคร.. พระองค์จะดุมันให้ “เงียบ”

• ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ ทำไมปีศาจโดนดุ... พี่น้องที่รัก พ่อคิดว่าเจตนาของพระวรสารต้องการจะบอกกับเราว่า
o “ไม่ใช่หน้าที่ของผีปีศาจที่จะมาประกาศว่าพระองค์เป็นใคร...”

o “ไม่ใช่พันธกิจของปีศาจที่จะประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระคริสตเจ้า” 

o แต่อันที่จริง เป็นหน้าที่ของบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่ต้องประกาศนะครับ บรรดาศิษย์ต้องเชื่อ และต้องประกาศว่าพระเยซูเจ้าเป็นใคร 

o แต่ในพระวรสารเน้นว่า บรรดาปีศาจมันแย่งซีนไป มันคอยจะประกาศ แต่พระองค์จะดุมันให้เงียบ เพราะไม่ใช่หน้าทีของพวกมัน พวกมันไม่ใช่ศิษย์พระเยซู พวกมันไม่ได้รักพระเยซู แม้รู้แต่ไม่ใช่หน้าที่ที่จะประกาศ... 

o เป็นหน้าที่ของศิษย์พระเยซูเจ้าครับ ที่จะต้องประกาศ ความรักความเชื่อทำให้เราต้องประกาศครับ... แน่นอนที่สุดเลย ความรัก ความเชื่อ ทำให้เราอยากพูดถึงแน่ๆ

• พี่น้องเคยมีความรักใช่ไหม เคยมีคนรักใช่ไหม นี่พ่อขณะเขียนบทเทศน์อยู่นี้ พ่อเปิดไลน์คุยกับพี่น้องพ่อไปด้วย พ่อเห็นพี่ๆ แต่ละคนต่างก็เอารูปของหลานๆ คือลูกๆของพวกเขามาโพสต์กันไม่ได้หยุดหย่อนเลย เพราะความรัก เพราะพวกเขารักลูกๆครับ และพ่อก็รักหลานๆ ดังนั้น พวกพี่น้องจึงอยากกล่าวถึง อยากนำรูปลูกๆ ที่น่ารักของพวกเขามาโพสต์กันในไลน์... พ่อเปิดดูพ่อก็ขำๆ ยิ้ม เห็นน่ารักไปหมด และก็ตรงกันกับบทเทศน์พ่อเลย... คือ เพราะ “รัก รัก รัก ก็อยากกล่าวถึง อยากพูดถึง อยากโพสต์ให้ดู” นี่เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆ นะครับ

• ดังนั้น ปีศาจ ไม่ได้รักพระเยซูเจ้าจึงอย่าเข้ามายุ่ง อย่ามาโพสต์ อย่ามาประกาศ... เพราะไม่ใช่หน้าที่ของพวกแกเจ้าพวกปีศาจ... แต่เป็นหน้าที่ของบรรดาศิษย์ของพระองค์... พ่อจึงมีคำถามสำหรับพระวาจาวันนี้จริงๆว่า

o พ่อเองได้ประกาศพระวาจาเพราะความรักพระองค์ใช่ไหม พี่น้องรักพระองค์ไหมครับ ถ้ารัก เราอยากพูดถึงพระองค์ไหม อยากกล่าวถึง อยากเขียนถึง อยากเล่าถึงบ้างไหมครับ เราต้องหมั่นมากๆนะครับ เพราะรักจะอดไม่ได้ครับที่จะพูดถึงพระองค์เสมอไป... นี่คือพันธกิจถาวรของเราคริสตชนครับ พระศาสนจักรสอนไว้ เราคริสตชนโดยศีลล้างบาป เราเป็นธรรมทูตโดยธรรมชาติของเราเลยนะครับ... เต็มทีเลยนะกับการประกาศถึงพระเจ้าองค์ความรัก และในพระเยซูความรักของพระเจ้าที่เราได้รู้จัก.. เชื่อในพระองค์ รักพระองค์ ประกาศครับ อย่าปล่อยให้ปีศาจมันแย่งซีนเราไปประกาศแปลกปลอมจนหมดนะครับ

o พี่น้องที่รัก เราคริสตชนต้องประกาศเป็นชีวิตจิตใจ ยิ่งประกาศยิ่งมีความรัก ยิ่งมีความสุข พ่อเห็นพี่ๆของพ่อเขาเก็บรูปลูกๆ (หลานพ่อ) ไว้เต็มโทรศัพท์เลย เขาพร้อมจะเอาออกมาโพสต์โชว์กันจริงๆ พ่อถามต่อเลยครับ โทรศัพท์พวกเรามีพระวาจาไหม มีรูปพระเยซูเจ้าดีๆบ้างไหม พร้อมจะใช้เพื่อประกาศแก่พี่น้องของเราไหมครับ

o พี่น้องที่รัก ว่าไปแล้ว พ่ออยากจะขอเชิญชวนให้เราอ่านพระวรสารนักบุญลูกากันจังเลยครับ บทพระวรสารของท่านเน้นให้เห็นว่า...พระเยซูเจ้าอ่อนโยนมาก น่ารักมาก ทรงรักคนยากจน สนใจคนชายขอบสังคมมากๆ พระกุมารเยซู (เรื่องเล่าในพระวรสารนักบุญลูกา) ทรงบังเกิดมาอย่างยากไร้ กุมารน้อยบรรทมในรางหญ้า มีผ้าพันกายผืนเดียว ยากจนจริงๆ เพื่อคนยากจนอย่างเรา คนเลี้ยงแกะคือพวกแรกที่ได้พบพระองค์... ฯลฯ พี่น้องครับ.. พ่อเชิญชวนละครับ ช่วงนี้ เปิดพระวรสารนักบุญลูกา อ่านตั้งแต่ต้นจนจบเลย 24 บทเท่านั้นครับ เพื่อเราจะได้เล่า จะได้ประกาศ ถึงพระองค์ผู้ที่เราเชื่อ และเราได้รัก มากขึ้นไปอีกนะครับ

• ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราได้รัก ได้อ่าน ได้โพสต์ เรื่องราว ถ้อยคำ เกี่ยวกับพระเยซูเจ้าที่เรารักกันให้มากๆ นะครับ ประกาศข่าวดีใหม่ ด้วยวิธีการใหม่ ด้วยความกระตือรือร้นใหม่ด้วยกัน ใช้สื่อเพื่อไลน์ เพื่อโพสต์ถึงกัน ด้วยศรัทธาในพระเยซูเจ้าเสมอนะครับ... เรื่องดีๆ มากมาย เพื่อสร้างสังคมและอารยธรรมแห่งความรักเสมอไปครับ... ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย