Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2015
สัปดาห์ที่สิบเก้า เทศกาลธรรมดา
มธ 19:13-15…

13ขณะนั้น มีผู้นำเด็กเล็กๆ มาให้พระองค์ทรงปกพระหัตถ์อวยพร แต่บรรดาศิษย์กลับดุว่าคนเหล่านั้น 14พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ปล่อยให้เด็กเล็กๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้” 15พระองค์ทรงปกพระหัตถ์ให้เด็กเหล่านั้น แล้วจึงเสด็จไปจากที่นั่น

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง 
• มีผู้นำเด็กเล็ก ๆ มาเฝ้าพระเยซูเจ้าเพื่อทรงสัมผัสอวยพร บุคลิกของพระเยซูเจ้าน่าจะเป็นที่ดึงดูดกับทุกคน แม้แต่เด็กๆ


• บรรดาศิษย์กลับดุว่าคนเหล่านั้น ทำไมบรรดาศิษย์จึงดุคนเหล่านั้น...พวกเขาไม่ต้องการให้ใครมารบกวนพระองค์ หรือ?? หรือว่าพวกเขาไม่ต้องการให้คนอื่น โดยเฉพาะเด็กๆ เข้ามาทำให้เสียเวลา เพราะในพระวรสารเน้นว่า พระองค์กำลังเสด็จไปเยรูซาเล็ม และพวกเขาคิดและมั่นใจว่าพระองค์จะไปเป็นกษัตริย์ และพวกเขาก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตกันแน่ๆ ดังนั้น เรื่องเด็กไม่ควรเข้ามายุ่งวุ่นวายที่ เพราะนี่ใกล้จะถึงเยรูซาแล็มแล้ว?? เสียเวลา ไร้สาระ???


• พระวรสารนักบุญมาระโกบันทึกตอนนี้ต่างไปเล็กน้อย คือเน้นว่า “พระองค์กริ้วบรรดาอัครสาวก” แน่นอนคงเป็นเพราะพระองค์เคยสอนว่า “ผู้ใดที่ต้อนรับเด็กเล็ก ๆ เช่นนี้ในนามของเรา ก็ต้อนรับเรา และผู้ใดที่ต้อนรับเรา ก็มิใช่ต้อนรับเพียงเราเท่านั้น แต่ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาด้วย”???


• “พระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้” 

o พระอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนเช่นใด?? 

o ให้เราดูคำสอนแรกในพระโอวาทตามพระวรสารนักบุญมัทธิว “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา” (มธ 5) คนมีใจยากจนมีความสุขแท้ ใจยากจนคืออะไร?? 

o ความยากจนคำนี้ในภาษากรีกคือ “Ptochos” หมายถึง ยากจนทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ขนาดที่เขาคนนั้นไม่อาจมีชีวิต ถ้าไม่มีใครให้ความช่วยเหลือ

o ดังนั้น ใจยากจนคือ “สภาวะของจิตใจ สภาพจิตใจที่ยอมรับอย่างแท้จริงว่า ไม่อาจมีชีวิตได้ถ้าไม่มีพระเจ้าทรงช่วยเหลือ” 

o ลักษณะของเด็กเล็กๆ คือ การที่พวกเขายอมรับว่าต้องการพ่อแม่ช่วยเหลือเพื่อจะมีชีวิต ดังนั้นท่าทีต่อพระเจ้าเพื่อรับพระองค์นั้นบรรดาศิษย์ถูกเรียกร้องให้มี ท่าทีต่อพระเจ้าเช่นเด็กเล็กๆ

• “พระองค์ทรงปกพระหัตถ์ให้เด็กเหล่านั้น แล้วจึงเสด็จไปจากที่นั่น” (มธ 19:15) พระเยซูแสดงออกซึ่งความเป็นมนุษย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยความอ่อนโยนและทรงพระ เมตตาอย่างมาก

• พี่น้องที่รัก พระวาจาขอพระเจ้าวันนี้ตอนสั้นๆเท่านั้น เราเห็นความอ่อนโยนของพระเยซูเจ้าในการต้อนรับเด็กเล็ก... การได้สัมผัสเด็กเล็กๆ พระองค์ทรงปกพระหัตถ์ประทานพระพรแก่พวกเขา พ่อคิดความรัก ความอ่อนโยนความรักต่อเด็กๆ เป็นธรรมชาติที่แสนงดงาม 


• ประสบการณ์ของพ่อ พ่อเองกับหลานๆ พ่อรู้สึกดีมากๆ เวลาได้เจอหลานๆ พวกเขาน่ารัก พ่อเห็นคนทั่วไปเวลาที่พบพระสงฆ์ ถ้าเขาจูงลูกจูงหลานมา เขาก็อยากให้เราพระสงฆ์ได้อุ้ม หรือได้ปกมืออวยพร

o สังเกตเวลารับศีลมหาสนิทสิครับ สมัยก่อนนั้น เด็กไม่ต้องออกมาเลย ไม่ใช่เรื่องของเด็ก แต่ปัจจุบัน น่ารักมากๆ พ่อแม่อุ้มลูกหรือจูงและให้เดินนำหน้าออกมารับศีล เด็กจะมอบพ่อแจกศีล ตาของเขาอยากรับศีลมากๆ ดูก็รู้ แต่เขายังรับไม่ได้ เขาเดินออกมาและพระสงฆ์ก็จะปกศีรษะและอวยพรเด็กก็ชื่นใจ

o พ่อคิดว่า ภาพของเด็ก คือ ภาพของ “พระอาณาจักรสวรรค์” พวกเขาไม่มีมารยา ไม่มีเล่ห์กล ไม่มีอุบายใด ใส่ซื่อแม้จะดื้อนิดๆก็ตามที แต่พวกเขาใสซื่อเสมอ พ่อไม่แปลกใจที่พระเยซูเจ้าทรงต้อนรับเด็กๆ ทรงปกพระหัตถ์อวยพระให้... พ่อคิดว่า ภาพแบบนี้งดงามที่สุดที่เราจะจินตนาการได้ 

o พ่อคิดว่า พ่อแม่เด็กก็ดีใจครับ ถ้าเด็กๆได้รับพรจากคนของพระเจ้า “พระสงฆ์” พ่อเคยเจอบ่อยๆ พ่อแม่ส่งลูกเล็กหรือแม้โตจะเข้ามาวิทยาลัยแล้ว และบอกว่า “ไปลูกให้พ่อปกหัวอวยพร หนูจะได้เรียนเก่ง หรือจะได้สอบผ่าน” และก็เป็นแบบนี้จริงๆ ครับ พ่อแม่ก็ปรารถนาเช่นนี้ เมื่อไม่นานมานี้ พ่อที่วัดเซนต์โทมัสอาไควนัส มีคุณแม่บอกลูกสาวที่กำลังจะสอบเรื่องเกี่ยวกับการทูตหรืออะไรสักอย่าง เขาบอกให้พ่ออวยพรสิจะได้สอบผ่าน.. พ่อก็ปกศีรษะและขอปรีชาญาณให้เขา... และเสริมกำลังคุยกันไป... จากนั้น ไม่นาน เฟสบุคพ่อก็มีคนเขียนเข้ามาถามว่าจำได้ไหมที่ให้พ่ออวยพรลูก เขาสอบติดได้ทุนไปเรียนแล้ว... โอ พ่อฟังแล้วก็อดดีใจด้วยไม่ได้.. แต่จำหน้าไม่ได้หรอกนะครับ รู้แต่ว่า เขาขอให้เราอวยพรให้

• พี่น้องที่รัก การอวยพร การปกศีรษะ แบบที่พระเยซูเจ้ากระทำกับเด็กทรงปกพระหัตถ์อวยพรพวกเขาที่อยากเข้ามาใกล้ๆ พระเยซูเจ้า แม้จะถูกบรรดาศิษย์ดุก็ตาม พ่อเชื่อว่า นี่คือ “บุคลิกลักษณะที่งดงามของพระเยซูเจ้าที่เราน่าเลียนแบบ” พ่อเชื่อว่า พระสงฆ์ พระสังฆราชทั้งหลาย น่าเลียนแบบที่สุด คือ ให้เวลากับเด็กๆ ให้เวลาแบบไม่ใช่อีเว่น แต่พร้อมเสมอที่จะต้อนรับและให้เวลากับพวกเขา

• ประสบการณ์ของพ่อบอกกับพ่อว่า การได้อยู่กับเด็กๆ อยู่ใกล้ชิดกับหลานๆ พ่อมีความสุขจริงๆ อยากขับรถไปเยี่ยมหลาน เจอหลานๆต้องเรียกเข้ามา ขอกอดที เป็นเวลาที่มีความสุขมากๆ พ่อมั่นใจว่าการต้อนรับเด็กๆ ที่อันที่จริงไม่สู้สำคัญสำหรับกิจการใหญ่ของผู้ใหญ่ผู้โตทั้งหลายหรอกครับ แต่ “การต้อนรับคือความรัก” ตรงนี้สิที่ทำให้พ่อต้องยอมรับว่า การต้อนรับเด็กเล็กๆที่ดูไม่มีความหมายหรือมีระดับกับงานหน้าที่ของเรา ยิ่งเราต้อนรับ ก็แปลว่าเรายิ่งรักมากขึ้นแน่นอนครับ

• พ่อเคยไปที่ทะเลตาย ในโรงแรมแห่งหนึ่ง พ่อชอบสิ่งที่เขาเขียนไว้หน้าโรงแรมเป็นคติพจน์ของเขา คือ “Hospitality is all about Love” (การต้อนรับคือความรักจริง) ตรงประเด็นจริงๆ การต้อนรับ การให้เวลา การให้โอกาส (โดยเฉพาะสำหรับผู้ด้อยโอกาส) คือ ความรักแท้จริงนั่นเอง

• พี่น้องที่รัก วันนี้เราเลียนแบบบุคลิกของพระเยซูเจ้ากันนะครับ ต้อนรับเด็กๆ ผู้เล็กน้อย คนที่มีความสำคัญน้อยทางสังคม เศรษฐกิจ การมือง ศาสนา ฯลฯ แต่ล้วนเป็นคนเหมือนกันเรา และมีศักดิ์ศรีเหมือนกับเราด้วยครับ และบ่อยครั้งพวกเขาก็ดีกว่า น่ารักกว่า มีคุณธรรมมากกว่าเรามากมายจริงๆครับ


• พี่น้องคิดและตระหนักดูสิครับ เวลาที่เราไม่ได้รับการต้อนรับ หรือถูกมองเหมือนอากาศธาตุ เหมือนไม่มีตัวตน “สุญญตา” เรารู้สึกอย่างไร เจ็บปวดนะครับ เราจะรู้สึกว่าเราไม่มีค่า ถูกกลืนหายไปในความไร้สาระเลย แต่ถ้าเราได้รับการต้อนรับ เพียงหันมามอง ยิ้มให้ ให้โอกาส ให้เวลา เราก็ดีใจมากๆใช่ไหมครับ...

• ดังนั้น พ่อคิดว่าถึงเวลาครับ ถึงเวลาที่เราจะกระทำกิจการของพระเยซูเจ้า เหมือนพระเยซูเจ้า ทรงให้เวลา ให้โอกาส และให้การต้อนรับเด็กๆ พ่อคิดว่าคำว่าเด็กๆที่นี้หมายถึงคนที่มีโอกาสน้อยหรือคนที่ด้อยโอกาสในรูป แบบต่างๆ และการต้อนรับนี้คือความรักจริงๆ ถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะต้อนรับ ให้เกียรติ และทุ่มเทให้กับบรรดาผู้เล็กน้อยทั้งหลาย...

• พ่อขอเสนอ ร่างกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ 2015 ข้อที่ 25 ให้เราได้อ่านเพื่อสรุปกันครับ

o เพราะ “พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ พระองค์ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง” (ปฐก. 1:27) มนุษย์ทุกคนจึงมีคุณค่าและศักดิ์ศรีในฐานะลูกของพระเจ้า 

o ดังนั้น พระศาสนจักรต้องตระหนักว่าพันธกิจรักและรับใช้ด้วยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษย์ได้รับการ เคารพตั้งแต่การปฏิสนธิ์และสิ้นสุดเมื่อความตายตามธรรมชาติมาถึง พระศาสนจักรมีพันธกิจที่จะต้องปกป้องชีวิต ส่งเสริมชีวิต มุ่งพัฒนาชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษย์แบบองค์รวม โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้โลกเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริง

o พระศาสนจักรทุกภาคส่วนต้องมองเห็นความสำคัญและร่วมมือกันปกป้องสิทธิมนุษยชน ยอมรับ ยกย่องให้เกียรติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน โดยส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต ศักดิ์ศรีและสิทธิของครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี บุรุษ ผู้สูงอายุและสมาชิกกลุ่มพิเศษในสังคม ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ๆ ของความยากจนและความอ่อนแอ เช่น บรรดาผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย กลุ่มชาติพันธุ์ ชนพื้นเมือง ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้พิการ ผู้ต้องขัง บรรดาผู้สูงอายุที่อยู่โดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้ง เด็กและสตรีที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ที่ถูกทอดทิ้ง ถูกทารุณ ถูกทำร้ายด้วยความรุนแรง ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกละเมิดทางเพศ และถูกล่วงละเมิดในรูปแบบอื่นๆ ตลอดจนบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และคนไร้สัญชาติ

o นอกจากนั้น พระศาสนจักรทุกภาคส่วนยังต้องร่วมมือกันปกป้องสิทธิและช่วยเหลือประชากรที่ ประสบปัญหาในมิติต่างๆ เช่น เกษตรกรรายย่อย แรงงานในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในบริบทสังคมชนบทและชุมชนเมือง ฯลฯ

o พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยต้องให้การอภิบาลด้วยการสร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและฟื้นฟูชีวิตของพวกเขาให้มีความภูมิใจในคุณค่าและ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นลูกของพระเจ้า ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน เพื่อให้บุคคลทั้งหลายนั้นได้ “มีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์” (เทียบ ยน. 10:10) มนุษย์ต้องเป็นศูนย์กลางหรือหัวใจสำคัญของชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร


• ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย