Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2015
สัปดาห์ที่สิบเจ็ด เทศกาลธรรมดา
มธ 13:36-43…

36หลังจากนั้น พระองค์ทรงแยกจากประชาชนเข้าไปในบ้าน บรรดาศิษย์จึงเข้ามาทูลว่า “โปรดอธิบายอุปมาเรื่องข้าวละมานในนาเถิด” 37พระองค์ตรัสว่า “ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ดีคือบุตรแห่งมนุษย์38ทุ่งนาคือโลก เมล็ดพันธุ์ดีคือพลเมืองแห่งพระอาณาจักร ข้าวละมานคือพลเมืองของมารร้าย 39ศัตรูที่หว่านคือปีศาจ ฤดูเก็บเกี่ยวคือเวลาอวสานแห่งโลก ผู้เก็บเกี่ยวคือทูตสวรรค์”
40“ข้าวละมานถูกมัดเผาไฟฉันใด เวลาอวสานแห่งโลกก็จะเป็นฉันนั้น 41บุตรแห่งมนุษย์จะใช้ทูตสวรรค์มารวบรวมทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิดและทุกคนที่ ประกอบการอธรรม ให้ออกจากพระอาณาจักร 42แล้วเอาไปทิ้งในกองไฟ ที่นั่น จะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญ และขบฟันด้วยความขุ่นเคือง 43ส่วนผู้ชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนดวงอาทิตย์ในพระอาณาจักรของพระบิดา ใครมีหูก็จงฟังเถิด”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง 
• แผ่นดินโลก มีทั้งข้าวสาลีพันธุ์ดีและข้าวละมาน เติบโตไปด้วยกัน บุตรแห่งมนุษย์หว่านเมล็ดพันธุ์ดี และปีศาจก็หว่านข้าวละมานได้ด้วย พ่อไม่แปลใจกับอุปมานี้ที่โลกของเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดี เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับจริงๆ แต่เราไม่ได้มีชีวิตเพียงโลกนี้แต่มีโลกหน้าด้วย... เรายังมีอนาคตที่จะไม่มีข้าวละมานอีก และโลกนี้ ข้าวละมานก็เติบโตหว่านเหวี่ยงไปทั่วเช่นเดียวกัน... พี่น้องที่รัก พ่อนั่งอ่านอุปมาของพระเยซูเจ้าเรื่องข้าวละมาน พ่อคิด ไตร่ตรอง พ่อเห็นถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นผลจากข้าวละมานที่ศัตรูได้หว่านไว้...


• พ่อขับรถกลับบ้านบ่อยๆ พ่อเห็นท้องนาสวยเสมอ แต่พ่อก็ชอบจอดรถดู มันมีหญ้าแซมขึ้นมา และที่น่าแปลก.. ไอ้หญ้าพวกนี้ที่ขึ้นมาแทรกแซงนั้น ตอนหว่านข้าว ปลูกข้าวมันยังไม่เห็นเลย เห็นดินเรียบไม่มีอะไร แต่พอชาวนาหว่านไป... เจ้าพวกร้ายกาจพวกนี้ “มันโตเร็ว” กว่าข้าวพันธุ์ดี และโผล่ขึ้นมาสูงเด่นกว่า แย่งอาหารจากใต้ดิน และก็ขึ้นมาแย่งอากาศข้างบนอีกกระนั้นหรือ... พ่อพิจารณา ความชั่วร้าย ความเลวร้าย ผลงานของปีศาจ มันโตเร็วจริงๆ มันงอกเงย และเบียดบังแย่งชิงอาหารและทรัพยากรจากข้าวพันธุ์ดี มันแย่งได้ยอดเยี่ยมและรวดเร็ว

• ถ้าพ่อจะเปรียบต่อไป 

o ตอนเด็กๆ เคยทำงานเวลาเราปูหญ้าใหม่ที่สวนสวย เราเตรียมดิน เรียบร้อย แต่ไม่นานเมื่อปูหญ้าดีๆ ไม่นาน เจ้า “แห้วหมู” หญ้าจอมวายร้ายก็โผล่ขึ้นมาแทรกแซงและสูงกว่า โตเร็วกว่า... 

o พ่อจำได้ เวลาเป็นเณร งานประจำคือไปขุดแซะเอาแห้วหมูออกจากดิน ถอนต้นและขุดลงไปเอารากมันขึ้นมาให้ได้... แต่พี่น้องที่รัก ไม่ง่ายอย่างที่คิด แห้วหมูตัวร้าย มันมี “หัวแห้วหมู” ขยายพันธุ์อยู่ใต้ดิน.. มันมีสายรากต่อ ขยายไปเปิดหัวใหม่ ขยายไปเกิดเป็นหัวใหญ่ เรียกว่าเป็นเส้นโยงยาวและมีหัวต่อๆกันไปเป็นระบบ เป็นเครื่อข่ายเลย ถ้าเจอหัว จะมีสายใยโยงไปอีกหัว ไปอีกหัว ไปอีกหลายๆหัว 

o นี่คือจอมไว้ร้าย มันซ่อนตัวในดิน ขุดเท่าไรก็ยากที่จะชนะ และมันกินลึก แย่งอาหารกันถึงราก หญ้า ข้าว ต้นไม้ดีๆ โตยาก เพราะไอ้แห้วหมูแบบนี้.. พ่อขุดมาแต่พ่อเป็นเด็กตอนเป็นเณรเล็ก 

o เคยมีคนเล่าให้พ่อฟังว่าจะเอาชนะแห้วหมูในแปลงหญ้า ในสวนหน้าบ้านเขาเอง พี้นที่ไม่ถึงห้าสิบตารางวา พ่อเห็นเขาขุดแซะมายี่สิบปี ยังไม่ชนะเลย คิดว่าหมดแล้ว พอฝนลง มันก็มต้นโผลขึ้นมาอีก... เฮ้อ “แห้วหมู” เฮ้อ...”ข้าวละมาน” (มารจริงๆ)

• พ่อกลับมาดูสังคมของเรา พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยประกาศสมัชชาจะทำงานเป็นระบบเครือข่าย สังคม การเมือง ก็เน้นเครือข่าย แต่ง่ายที่ไหน เพราะเครือข่ายของกระแสโลก กระแสข้าวละมานจากมารร้ายมันก็เหนียวแน่น...

o เครือข่ายยากเสพติด เครือข่ายคอรัปชั่น โกง กิน กินราก กินต้น กินใบ กินใต้โต๊ะ กินในเซฟเฮาส์ กินในองค์กร กินในพรรค ประชุมบ้านนายใหญ่หายหญิง ประชุมตามโรงแรมของนายรอง ประชุมตามรีสอร์ทของนายๆ ทั้งหลาย... เครือข่ายใหญ่ยิ่งกว่าแห้วหมู เกาะกินกันจนชาติบ้านเมืองต้องแห้วไปตามๆกัน ขุดเท่าไรก็ไม่หมด 

o สู้ต่อไปบ้านเมืองเราเดี๋ยวก็เลิกไปเอง ขุดไปเจอแต่หัวแห้ว.. แต่การไปเรื่อยๆ ที่สุด ก็เจอ “ตอ” ชนตอแล้วจบ หยุดเงียบ เจอหัวตอเข้า...สังคม การเมือง เศรษฐกิจก็แบบนี้เอง.. 

o ประเทศไทย... สังคมไทย และสังคมบางส่วนในโลก... เจอหัวแห้วหมู เจอข้าวละมาน กำจัดยาก ต้องปล่อยให้มันโตไปด้วยกัน ยากจริงๆ พวกนี้เครือข่ายโยงใยแข็งแรงซ่อนตัวอยู่ใต้ดิน... ใต้โต๊ะ ซุกไว้ใต้พรม อมไว้ใต้ลิ้น ปลิ้นปล้อนไปมาหายากที่สุด หรือน่ารังเกียจจริงๆ

• พระเยซูเจ้าตรัส...

1. “ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ดีคือบุตรแห่งมนุษย์

2. ทุ่งนาคือโลก 

3. เมล็ดพันธุ์ดีคือพลเมืองแห่งพระอาณาจักร 

4. ข้าวละมานคือพลเมืองของมารร้าย 

5. ศัตรูที่หว่านคือปีศาจ 

6. ฤดูเก็บเกี่ยวคือเวลาอวสานแห่งโลก 

7. ผู้เก็บเกี่ยวคือทูตสวรรค์”

• พระเยซูเจ้าทรงทราบดีว่า โลกนี้ที่พระเจ้าสร้างมีมารร้าย และพลพรรคของพวกมันทำงานทำมาหากินกอบโกยอยู่ “ข้าวละมานคือพลเมืองของมารร้าย” 


• พ่อยิ่งคิดถึงบ้านเราเมืองเรา สังคมเรา ศาสนาเรา พระศาสนจักรเรา วัดเรา ชุมชนวัดเรา ยิ่งเห็นว่าพระดำรัสของพระเยซูเจ้าเป็นความจริงเสมอ มารร้ายทำงานของมันคู่กันไปกับพระเจ้า สังคงไทยของเราก็เห็นชัดเจน และรู้สึกได้ถึงมารหัวแห้วหมู่ที่ฝังรากและวางเครือข่ายความชั่วร้าย... 

o ปัญหายาเสพติดเรื่องเดียวก็ไม่ไหวแล้ว ถ้าไล่ล่า ก็ฆ่าตัดตอนกันไป ร้ายจริงๆ

o การค้ามนุษย์ก็ทำเป็นเครือข่ายอีก นี่ก็โดนกันเด้งกันไปเป็นจังหวัด บรรดาผู้ใหญ่ผู้นำ แล้วก็เงียบๆ กันไป เดี๋ยวหัวแห้วหมูร้ายก็โผล่มาอีก

o เรื่องการเมือง โอ้ โห ไม่ไหว พรรคแห้วหมูกินกันเป็นภาค ครองประเทศกันเป็นภาคไปเลย ขนาดชนะเลือกตั้ง (ซื้อมาเสียเยอะ) ยังไปบางเขต บางจังหวัด บางภาคไม่ได้เลย... ขณะเดียวกันก็พยายามวางสิ่งที่เรียกว่า “ฐานเสียง” คือการขยายเครือข่าย ฝังวางหัวแห้ว ต่อด้วยเมียแห้วหมู ลูกแห้วหมู หลานแห้วหมู มีความรู้ความสามารถหรือไม่นั้นไม่สำคัญ ขอให้มีเส้นแห้วหมูมารร้ายเชื่อมโยงก็สืบอำนาจกันไปไม่ทั้งตระกูล... เป็นมานานจริงๆ ถอนเท่าไรจะหมดนี่...

o เศรษฐกิจก็เป็นเครือขาย สายเดี่ยวตระกูลเดียวกินรวบ ส่วนตระกูลน้อยๆ โชห่วย (ที่เคยทำเล่นคำว่า “โชว์สวย” เล่นอันพ่อฟังแล้วขำกับความเขลา เลอะเทอะเปรอะการเมืองเปลืองงบประมาณ) ร้านเล็กโชห่วยก็พากันย่ำแย่ เจอครอบครัวเครือข่ายแย่งไปหมด พ่อจำได้เรื่องราวมากมายค้าปลีกขายข้ามชาติ ว่าจะไม่ ไม่ให้ขยาย จำกัดโซน ฯลฯ ไม่เคยเป็นจริง เป็นแต่โวหารเท่านั้น เท่านั้นจริงๆ

• พ่อเพียงเขียนมาเพื่อให้เราได้ย้อนดู ระบบแห้วหมูอย่างที่เล่า ข้าวละมานที่แทรกแซง พ่อยากให้เราได้ตระหนัก รวบรวมพลังและความคิด จิตใจที่ทุ่มเท ทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีพันธุ์ดีที่พระเจ้าได้หว่านไว้ในชีวิตเราทุกคน ได้.... “เพียรทน ยืนหยัด อดทน และกล้าหาญ” ทั้งนี้เพื่อจะทำให้แผ่นดินโลก สังคม ได้มีโอกาส มีอนาคต และมีการรอคอยการเก็บเกี่ยวสิ่งดี สวยงาม งดงาม และเปี่ยมสุขจากชีวิตของเราคริสตชน ชุมชนวัด พระศาสนจักรขอเรา...

• พี่น้องที่รัก... แต่โลกไม่ได้มีแต่มารร้าย โลกเรามีพระเจ้าและมีเราคริสตชนและคนดีอีกมากที่จะต้องสร้างเครือข่ายเข็ม แข็งเช่นกัน ในความรัก เมตตา และในความดี และช่วยกันขจัดมารร้าย แห้วหมูร้ายกาจให้ค่อยๆ หดหายไป...ด้วยความดีและความซื่อสัตย์ของเราคริสตชนทุกคนเสมอไปนะครับ ของพระเจ้าอวยพรพี่น้องข้าวสาลีพันธุ์ดีทุกท่านครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย