Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2015
สัปดาห์ที่สิบหก เทศกาลธรรมดา
มธ 12:38-42…

38เวลานั้น ชาวฟาริสีและธรรมาจารย์บางคนทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์ พวกเราต้องการเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ประการหนึ่งจากท่าน 39พระองค์ทรงตอบว่า “คนชั่วร้ายและไม่ซื่อสัตย์ ต้องการเห็นเครื่องหมายรึ จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็น เว้นแต่เครื่องหมายของประกาศกโยนาห์เท่านั้น 40โยนาห์อยู่ในท้องปลาสามวันสามคืนฉันใด บุตรแห่งมนุษย์ก็จะอยู่ในท้องแผ่นดินสามวันสามคืนฉันนั้น 41ในวันพิพากษา ชาวเมืองนีนะเวห์จะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้ เพราะชาวนีนะเวห์ได้กลับใจ เมื่อได้ฟังคำเทศน์ของโยนาห์ แต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาห์อีก 42ในวันพิพากษา พระราชินีแห่งทิศใต้ จะทรงลุกขึ้นและทรงกล่าวโทษคนยุคนี้ เพราะพระนางเสด็จมาจากสุดปลายแผ่นดิน เพื่อฟังพระปรีชาสุขุมของกษัตริย์ซาโลมอน แต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอนอีก”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• ฟาริสีถามหาอัศจรรย์จากพระเยซูเจ้า “พระอาจารย์ พวกเราต้องการเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ประการหนึ่งจากท่าน” แน่นอนที่สุด ฟาริสีได้รับฟัง ได้รับรู้เกี่ยวกับพระเยซูเจ้ามากมาย แต่พวกเขาไม่เคยเชื่อ และอันที่จริงพวกเขาต้องการหาเรืองทำลายพระเยซูเจ้า และก็เคยวางแผนกำจัดพระเยซูเจ้าอยูเนืองๆ พวกเขาตั้งใจทำร้ายพระเยซูเจ้าเพราะคำสอนของพระองค์ ความดีของพระองค์ ข่าวดีของพระองค์ กำลังบั่นทอนความมั่นคงและสถานะความเชื่อ คำสอน และความเป็นอาจารย์หรือเป็นคนที่มีเกียรติในศาสนาของพวกเขา...

• พวกฟาริสีเข้ามาหาพระองค์เพราะต้องการเห็นอัศจรรย์ พวกเขาร้องขออัศจรรย์... และพระเยซูเจ้าตรัสตอบ 

o “พระองค์ทรงตอบว่า “คนชั่วร้ายและไม่ซื่อสัตย์ ต้องการเห็นเครื่องหมายรึ จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็น เว้นแต่เครื่องหมายของประกาศกโยนาห์เท่านั้น

o โยนาห์อยู่ในท้องปลาสามวันสามคืนฉันใด บุตรแห่งมนุษย์ก็จะอยู่ในท้องแผ่นดินสามวันสามคืนฉันนั้น”

• ทำไมพระเยซูเจ้าทรงตอบเช่นนี้ ทำไมทรงอ้างถึงการที่โยนาห์อยู่ในท้องปลาสามวันสามคืน... แน่นอน เรื่องราวของโยนาห์ประกาศกที่พยายามหนีจากพระบัญชาเพื่อการประกาศความรอดให้ ชาวนินะเวห์ แต่เขาหนีลงเรือไป พายุทำให้ทุกคนที่สุด โยนาห์ลงไปในทะเลเพื่อให้ทะเลสงบ และพระเจ้าให้ปลาใหญ่กลืนโยนาห์เข้าไป สามวันสามคืนในท้องปลา และไปปล่อยไว้ที่ชายทะเลที่ไปเมืองนินะเวห์ เพื่อประกาศให้ชาวนินะเวห์ที่ทำบาปหนักได้กลับใจ.. 

o เรื่องนี้พ่อก็เคยคิดว่าเป็นไปได้อย่างไร นี่อัศจรรย์ชัดๆ อยู่ในท้องปลาสามวันสามคืนไม่โดนปลาย่อยเป็นอาหารไปหมดแล้วหรือ... และปลาใหญ่นี่คือปลาอะไร วาฬหรือ หรือปลาฉลาม ถ้าเป็นปลาฉลามโยนาห์ต้องถูกกัดตายเป็นชิ้นสิ รอดได้งัย ไม่น่าเชื่อ ไม่น่าเชื่อ ถ้าเรื่องนี้จริงก็เป็นอัศจรรย์เท่านั้น... และอัศจรรย์นี้ก็เกิดขึ้นเพื่อความรอดของชาวนินะเวห์ทั้งเมืองจริงๆ พวกเขาได้รอดจากการถูกลงโทษจากการทำบาปมากมาย เพราะได้กลับใจ นี่คืออัศจรรย์และผลของอัศจรรย์ก็คือเพื่อการกลับใจ และความรอดพ้น

o อัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าอัศจรรย์ของการที่โยนาห์อยู่ในท้องปลา “สามวันสามคืน” มีอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่ามาก คือ “พระเยซูเจ้า บุตรแห่งมนุษย์” สำนวนบุตรแห่งมนุษย์ใช้เพื่อหมายถึงพระเยซูเจ้าในฐานะผู้ทรงรับทรมานเพื่อ ความรอดของเรามนุษย์ ดังนั้น อัศจรรย์สำหรับเราทุกคนเพื่อการกลับใจ เพื่อหันมาหา เป็นเหมือนพระองค์คือการที่พระองค์ทรง “ยอมรับทรมาน สิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพ” การที่ทรงสิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้เป็นเวลาสามวัน...นั้น เป็น “เครื่องหมาย” เครื่องหมายยิ่งใหญ่กว่เครื่องหมายใดๆที่เคยมีมา และตลอดไป และเป็นเครื่องหมายเพื่อ “การกลับใจ การละทิ้งบาป และเพื่อได้รับความรอด”

o ฟาริสีเป็นคนศาสนา ที่ “เชื่อยาก” ไม่ยอมกกลับใจ ดื้อ เพราะเชื่อมั่นใจธรรมเนียมมากมายของตน.. ได้เห็นได้ยินอัศจรรย์มากมายก็ไม่เชื่อ... พระเยซูเจ้าทรงตำหนิพวกเขา “คนชั่วร้ายและไม่ซื่อสัตย์ ต้องการเห็นเครื่องหมายรึ” นี่คือปัญหาของการได้เห็น ได้ยินอัศจรรย์ และไม่ได้กลับใจ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงและเชื่อในพระเยซูเจ้า...

• สรุปได้ว่า ฟาริสีคือกลุ่มที่เชื่อยาก และไม่ซื่อสัตย์ คือ ไม่เชื่อนั่นเอง.... พวกเขาอยากเห็นอัศจรรย์แต่พระเยซูเจ้ายืนยัน พอแล้ว โยนาห์ ประกาศกให้เครื่องหมายอัศจรรย์พอแล้ว และยิ่งใหญ่กว่าโยนาห์ คือ การที่ทรงสิ้นพระชนม์ ถูกฝังไว้สามวัน และทรงกลับคืนพระชนม์

• พี่น้องที่รัก... อัศจรรย์ที่สุดแล้ว คือ อัศจรรย์ที่ทรงรักเราถึงเพียงนี้... ทรงยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเรา พ่อคิดว่า ชีวิตพ่อโชคดีที่ได้ยินเรื่องราว ได้เรียนรู้ และได้เชื่อในอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่มียิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้ว คือ พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนมบนไม้กางเขนและกลับคืนชีพเพื่อเรา 

o พี่น้องที่รัก จงรักและจงมองดูพระเยซูเจ้าผู้สิ้นพระชนมบนไม้กางเขนสิครับ นั่นแหละอัศจรรย์ที่สุด อัศรรย์แห่งความรักครับ ทรงรักเราถึงเพียงนี้ได้อย่างไร

o เหลียวมองดูอัศจรรย์รอบตัวเราสิครับ... ความรักของพระเจ้าที่ปรากฎในเพื่อนพี่น้องและคนในครอบครัว เราก็ได้เห็นอัศจรรย์ทุกวันที่เราไม่ต้องไปหาที่อื่นอีก เราสามารถเชื่อได้เลยในความอัศจรรย์แห่งความรักที่เราได้รับทุกวัน

o พ่อมาจาครอบครัวที่มีพี่น้องมากมาย 15 คน (ที่จริง 20 ถ้าไม่แท้งไปก่อนเกิดหรือเสียชีวิตแต่เด็ก) พ่อกล่าวถึงบิดามารดาของพ่อได้เลย (จาและแม่) นี่คืออัศจรรย์แห่งความรักและอุทิศตนเองเพื่อเลี้ยงดูพ่อมา พอเป็นคนรองสุดท้องคือคนที่ 15 หรือ คนที่ 19 ก็ไม่ผิด.. คำถามคือเป็นไปได้อย่างไรที่จากับแม่จะสามารถอดทนเลี้ยงดูพวกเราได้ขนาดนี้ “ถ้าไม่ใช่ความรัก” 

o ไม่ต้องไปวิ่งหาอัศรรย์มากมาย แค่พิจารณาตนเอง พิจารณาครอบครัว ความรครับอดพ้นและชีวิตที่ผ่านมาที่เราได้มีชีวิตอยู่ทุกวัน เราก็เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้ว

• พี่น้องที่รัก... พ่อมองดูกางเขน มองดูพระเยซู มองดูชีวิต ดูครอบครัว และตนเอง พ่อสรุปได้แล้วว่า “ความรัก คือ อัศจรรย์” ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับ เชื่อพ่อเถอะครับ ความรักทำให้คนที่ตายแล้วยังมีชีวิตต่อไปในความรักของเรา... ความรักทำให้ชีวิตกำเนิดมากอย่างอัศจรรย์ที่สุดแล้วครับ พ่อเพียงพิจารณาจากครอบครัว ชีวิตของพ่อ พ่อก็เห็นอัศจรรย์มากมายครับ พ่อไปเยี่ยมหลุมศพจากับแม่มาเมื่อวาน พ่อเห็นความรักของท่านเห็นอัศจรรย์ที่ความรักของจาและแม่ได้สร้างไว้คือตัว พ่อเองและพี่น้องมากมาย และพวกพ่ออยู่กับพี่น้องเราก็ทำอัศจรรย์ที่จากับแม่ยังมีชีวิตต่อไปในความ ทรงจำ ในการพูดคุยและการระลึกถึงของพวกเราเสมอครับ

• ดังนั้น เชื่อได้เลยครับ... ยอมจำนนเถอะ... “ความรัก คือ อัศจรรย์” ที่สุดเพื่อรักและเชื่อและเพื่อนำทุกคนให้กลับใจแท้จริง... และสูงสุดคือความอัดแน่นของความรักที่เก็บตัวเงียบสามวันสามคืนในพระคูหา พ่อเชื่อว่า เวลานั้นเป็นเวลาที่อัดแน่นที่สุดของความรัก พระเจ้าองค์ความรัก และจนถึงเวลาที่ระเบิดความรักนั้นออกมาจากพระคูหาเป็น “ชีวิตใหม่” สำหรับเราทุกคนครับ

• พระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน ทรงร้องออกมาด้วยความรัก “ให้อภัยเขาพวกเขาเถิด”... ทรงรักที่สุด และ พ่ออยากเปรียบชัดๆให้เห็น คือ “รักจนกระทั่งขาดใจตาย” และความรักก็ยังถูกฝังอัดแน่นในพระคูหาอีกสามวัน (เลขสามคือจำนวนเต็มเปี่ยม และเป็นขั้นสูงสุดในพระคัมภีร์) อัดแน่นของความรักเต็มพระคูหา จนถึงเลาที่ความรักของพระเจ้าระบิดทำลายกำแพงของความตาย เปิดพระคูหาออกมารักเราต่อไปจนนิรันดร์ พ่ออธิบายไป พ่อก็นั่งอมยิ้มไปด้วย สุขใจจริงๆ ที่พระเจ้ารักเรา และให้อัศจรรย์แห่งความรักแก่เราทุกคนครับ

• พ่อไม่แปลกใจที่พ่อเห็นคนมากมายทั่วโลกอยากเข้าไปที่สุด ถือเป็นจุดสูงสุดของการแสวงบุญที่อิสราเอล คือ การได้เข้าไปที่ “พระคูหา” ในวัดพระคูหา ต้องเข้าแถวรอเป็นชั่วโมงๆ เพื่อเข้าไปกราบนมัสการ “พระคูหาที่วางพระศพของพระเยซูเจ้า” เข้าใจแล้วจริงว่า ทำไม “อัศจรรย์ยิ่งใหญ่กว่าการที่โยนาห์อยู่ในท้องปลา คือ บุตรแห่งมนุษย์อยู่ในพระคูหาสามวัน”

• เขียนไป พ่อก็ยอมรับอัศจรรย์นี้เต็มที่ครับ พระยซูผู้ “ทรงรักเราถึงเพียงนี้” วันนี้เขียนไปแล้วอยากลงไปขับรถกลับเจ้าเจ็ดจัง เมื่อวานเพิ่งไปมาแท้ แต่อยากไปอีก แม้ไม่กี่นาที เพื่อเข้าไปเยี่ยมหลุมคูหาของจากับแม่จังเลย... ภาคปฏิบัติ พี่น้องครับ ไปเยี่ยมหลุมศพของบรรพบุรุษบ้างไหม ไปเยี่ยมความรักยิ่งใหญ่ของเรา ไปดูอัศจรรย์แห่งความรักที่เราได้เกิดมาสิครับ ความรักของบิดามารดา นั่นเอง... ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย