Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 1 เมษายน 2015
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
มธ 26:14-25…
         14คนหนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน ชื่อ ยูดาส อิสคาริโอท ไปพบบรรดาหัวหน้าสมณะ ถามว่า 15“ถ้าข้าพเจ้ามอบเขาให้ท่าน ท่านจะให้อะไรแก่ข้าพเจ้า” บรรดาหัวหน้าสมณะจ่ายเงินสามสิบเหรียญ ให้แก่ยูดาส 16ตั้งแต่นั้นมา ยูดาสก็หาโอกาสที่จะมอบพระองค์
17วันแรกของเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ บรรดาศิษย์เข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระองค์มีพระประสงค์ให้เราจัดเตรียมการเลี้ยงปัสกาที่ไหน”

18พระองค์ตรัสว่า “จงเข้าไปในกรุง ไปพบชายคนหนึ่ง บอกเขาว่า “พระอาจารย์บอกว่าเวลากำหนดของเราใกล้เข้ามาแล้ว เราจะกินปัสกากับศิษย์ของเราที่บ้านของท่าน”
19บรรดาศิษย์ก็กระทำตามที่พระเยซูเจ้าทรงบัญชา และจัดเตรียมปัสกา 20ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์ประทับร่วมโต๊ะกับศิษย์ทั้งสิบสองคน 21ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนหนึ่งในที่นี้จะทรยศต่อเรา” 22บรรดาอัครสาวกรู้สึกสลดใจและทูลถามพระองค์ทีละคนว่า “เป็นข้าพเจ้าหรือ พระเจ้าข้า” 23พระองค์ตรัสตอบว่า “คนที่จิ้มอาหารในชามเดียวกันกับเรานี่แหละ จะทรยศต่อเรา 24บุตรแห่งมนุษย์จะจากไปตามที่มีเขียนเกี่ยวกับพระองค์ในพระคัมภีร์ วิบัติจงเกิดแก่คนที่ทรยศต่อบุตรแห่งมนุษย์ ถ้าเขาไม่ได้เกิดมาก็จะดีกว่า” 25ยูดาสผู้ทรยศต่อพระองค์ ทูลถามว่า “เป็นข้าพเจ้าหรือ พระอาจารย์” พระองค์ตรัสตอบว่า “ใช่แล้ว”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• วันนี้วันพุธสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ พ่อค่อยแก่รอยพระวรสารมาต่อเนื่อง เราได้เห็นความเข้มของการกล่าวถึงยูดาสผู้ที่จะทรยศต่อพระเยซูเจ้า โดยการมอบพระเยซูเจ้าให้กับสมณะ พ่อได้ตามรอยพระวรสารนักบุญยอห์น... พ่อเห็นความสัมพันธ์พิเศษระหว่างยูดาสและถุงเงิน ความฉ้อโกง เป็นขโมย และการเป็นศิษย์พระเยซูเจ้า... วันนี้พระวรสารนักบุญมัทธิวที่พระศาสนจักรจัดไว้ให้เราได้อ่านก็เป็นเรื่อง ของการกล่าวถึงการทรยศของยูดาสอีก

• สามวันในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ คือ วันจันทร์ อังคาร และวันพุธ ทั้งสามวันนี้ พระวรสาร บทอ่านเหมือนกันทุกปีครับ ไม่เคยเปลี่ยน และพระวรสารทั้งสามวันก็จัดให้เราอ่านให้เห็นความเกี่ยวข้องกับยูดาสทั้งหมด พ่อสังเกตอย่างละเอียดครับ... วันนี้พระวรสารนักบุญมัทธิวมีประเด็นที่พ่อขอนำเสนอเราได้ไตร่ตรองเพื่อเข้า สู่ตรีวารปัสกา คือวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ และวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ที่เราเรียกว่า “ตรีวารปัสกา” หมายถึง “การฉลองอย่างต่อเนื่อง ถึงพระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้าพระเจ้าของเรา” อย่างดีๆ เช่นกัน

• เรื่องราวของยูดาส...“ยูดาส อิสคาริโอท ไปพบบรรดาหัวหน้าสมณะ ถามว่า “ถ้าข้าพเจ้ามอบเขาให้ท่าน ท่านจะให้อะไรแก่ข้าพเจ้า””

o พระเยซูเจ้าเรียกบรรดาศิษย์มา เป้าหมายตั้งแต่แรกคือ เพื่อให้อยู่กับพระองค์ แต่วันนี้ พระวรสารบันทึกว่า “เขาไปพบบรรดาหัวหน้าสมณะ” เขาหันหลังให้กับพระเยซูเจ้าจริงๆ เขาเคยเดินตามพระองค์ พระองค์เรียกเขามาให้ติดตามให้อยู่กับพระองค์ แต่วันนี้เขา “หันหลังให้กับพระเยซูเจ้า” เขา “ไปพบสมณะ” เพื่อเสนอขายพระเยซูเจ้า

o สามสิบเหรียญเท่านั้นเองหรือ สำหรับพระอาจารย์เจ้า...พ่อไม่อาจเข้าใจได้เลย แน่นอนที่สุด ยูดาสอยู่ในแผนการของพระเจ้าเพื่อแผนการความรอดสำหรับมนุษย์จะได้สำเร็จ.. พ่อไม่อาจตัดสินยูดาสได้ มีคนถามพ่อบ่อยมากๆว่า “ยูดาสผิดไหม ยูดาสตกนรกไหม” และบางคนก็บอกว่า “ถ้าไม่มียูดาส แผนการกอบกู้ก็จะไม่สำเร็จ” พ่อพูดตรงๆ ว่า มีความคิดแบบนี้ด้วยหรือ และคนก็มักหาคำตอบเรื่องยูดาสกันมาก...

o พ่อเองก็ตอบว่า แน่นอน พระเยซูเจ้าบอกว่า “อย่าไปตัดสินเขา และท่านจะไม่ถูกตัดสิน” และอันที่จริงก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะตัดสิน แต่คนเราก็ชอบตัดสินกันเสมอๆ และคำถามว่า ยูดาสผิดไหม ตกนรกไหม จึงเป็นคำถามที่พ่อเคยถูกถามเป็นประจำจริงๆ

• เมื่อเดือนที่ผ่านมา เรามีกลุ่มแบ่งปันพระวาจาที่บ้านเณร มีฆราวาสมาร่วมกันมาก คนมีความรู้ทั้งสิ้น.. พวกเขาก็ถามพ่อเหมือนกัน.. พ่อก็มีหน้าที่ตอบและพาให้อ่านพระคัมภีร์ดีๆ และไตร่ตรอง อย่าเน้นว่า “เราไม่มีหน้าที่ตัดสิน” แต่เราเรียนรู้อะไรจากพระคัมภีร์ เรื่องราวของยูดาสได้มากมาย เรื่องราวการทรยศสอนเรามากมาย...

o เมื่อเราแบ่งปันกัน ไตร่ตรองกัน พ่อประทับใจการไตร่ตรองพระคัมภีร์ของพวกเรานี้ค่อยๆ นำเราไปสู่ความเข้าใจได้มาก และหลายๆ คนก็ไตร่ตรองตระหนัก และภาวนา..ที่สุด

o มีคนเริ่มสรุปว่า “ผมคิดว่า ยูดาสตามเรื่องราวในพระคัมภีร์เขาเป็นคนผิดใช่ไหม ตกนรกไหม ผมไม่คิดแล้ว แต่ผมคิดว่า ผมนี่แหละคือยูดาส ผมเองแหละคือยูดาสที่บ่อยครั้งผมทรยศพระเยซูเจ้าเช่นกัน”

• พี่น้องที่รัก...พระวาจาสามวันนี้ทำให้เราคิดถึงยูดาส เงินทอง ความฉ้อโกง ยักยอก ขโมย.. ทั้งสามวันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยูดาสตามที่พ่อกล่าวข้างต้น.. พ่อคิดว่ามีคำตอบที่ดีมากจากพระวาจาของพระเจ้าสามวันนี้... ใช่เรากำลังจะฉลองปัสกา เรากำลังจะก้าวเข้าไปสัมผัสพระทรมานของพระเยซูเจ้า เรื่องเก่าในครั้งกระโน้น สองพันปีมาแล้ว... แต่เรื่องราวนี้กำลังสะท้อนสอนชีวิตเราจริงๆด้วย


• “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนหนึ่งในที่นี้จะทรยศต่อเรา” 

o พี่น้องที่รัก... พี่น้องลองตีความประโยคข้างบนนี้ดีๆครับ ประโยคนี้แปลว่าอะไร

o ประโยคนี้ใช้ในพระวรสารนักบุญมาระโกเช่นเดียวกัน เป็นประโยคที่ไม่ได้บอกเลยว่าคนทรยศแท้จริงเป็นยูดาสไหม เพราะว่านี่คือประโยคที่สามารถประยุกต์ได้กับศิษย์ทุกคน พี่น้องคิดว่าจริงไหมครับ “คนหนึ่งในที่นี้จะทรยศต่อเรา” เหมือนกับพ่อบอกว่า “คนหนึ่งในพวกเรา” หมายความได้ถึงพวกเราแต่ละคน ทุกคนเลย ใครก็ได้

• เราลองดูพระวรสารมาระโก จะเห็นประโยคที่ประยุกต์ได้กับทุกคนเช่นกัน พระเยซูเจ้าตรัส.. 
1. “คนหนึ่งในที่นี้จะทรยศต่อเรา” 
2. “คนทรยศกำลังกินอาหารกับเรา” 
3. “เป็นคนหนึ่งในสิบสองคนนี้” 
4. “คือคนที่กำลังจิ้มอาหารในชามเดียวกันกับเรา”

• สี่ข้อความนี้มาจากมารโกทั้งหมด และมีในมัทธิวด้วยบ้าง.. ทั้งสี่ประโยคไม่ได้ระบุเลยว่าเป็นยูดาส เพราะทุกประโยค ดูดีๆครับ ทุกประโยคประยุกต์ได้กับทุกคนจริงๆ แต่ละคนเลยครับ...


• มัทธิวที่เราอ่านวันนี้ ประโยคที่ว่า “คือคนที่กำลังจิ้มอาหารในชามเดียวกันกับเรา”

o พี่น้องทราบไหมครับ ว่าการฉลองปัสกาของชาวยิว ณ โต๊ะอาหารนั้น มีชามใหญ่ตรงกลางเพียงใบเดียว ลักษณะเหมือนน่ำพริกบ้านเรา และทุกคนจิ้มจากชามกลางนี้ใบเดียวกันหมด ทุกคนหักขนมปังในมือและจิ้มน้ำแกงในชามกลางใบเดียวกัน
o ดังนั้น คนที่จิ้มอาหารในชามเดียวกับพระองค์คือศิษย์ทุกคนได้จิ้มกันทุกคน ดังนั้น ประโยคทั้งหมดสามารถประยุกต์เข้าได้กับทุกคน แปลว่า ทุกคนสามารถเป็นคนทรยศต่อพระองค์...

• “บุตรแห่งมนุษย์จะจากไปตามที่มีเขียนเกี่ยวกับพระองค์ในพระคัมภีร์”

o ประโยคนี้ อันที่จริงทำให้เราหมดปัญหาเรื่องยูดาสครับพี่น้องที่รัก ประเด็นไม่ใช่การทรยศของยูดาสด้วยที่ทำให้พระเยซูเจ้าต้องสิ้นพระชนม์ แต่ที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์นั้นพระคัมภีร์ได้เขียนไว้แล้ว พระคัมภีร์ในที่นี้หมายถึงพันธสัญญาเดิม หรือเสียงของประกาศกและการทำนายถึงการเสด็จมาของพระแมสซียาห์เพื่อไถ่บาป มนุษย์ทั้งมวล

o หมายความว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อเรา เพื่อทรงรับทรมานสิ้นพระชนม์ เพื่อประกาศว่าพระองค์ยอมเคียงบ่าเคียงไหล่กับมนุษย์ รวมหัวจมท้ายกับมนุษย์ในความตาย เพราะความรัก... และเมื่อทรงกลับคืนพระชนม์เพราะความรักและความสัตย์ซื่อจึงเป็นความหวังให้ เราทุกคนจริง

o พระองค์เสด็จมากตามพระสัญญาของพระเจ้า ยูดาสจึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่เราจะกล่าวโทษ แต่เป็นโอกาสได้เราได้รู้ว่า พระองค์ทรงรักเราแม้เราเป็นคนบาป แต่ทรงยอมตายเพื่อไถ่บาปเราจริงๆ ตามพระสัญญาในพระคัมภีร์

• “วิบัติจงเกิดแก่คนที่ทรยศต่อบุตรแห่งมนุษย์ ถ้าเขาไม่ได้เกิดมาก็จะดีกว่า” 

o มีคนถามพ่อเช่นกันว่า ทำไมพระเยซูเจ้าตรัสแรงมาก “วิบัติ” แน่นอนครับ ประโยคนี้ก็ต้องไม่ประยุกต์กับยูดาสคนเดียว แต่...

o ประโยคนี้เป็นภาษาแบบ Hyperbole คือ พูดแรงๆ ให้เห็นว่า “ไม่ทรยศพระเยซูเจ้าดีที่สุด” “ถ้าทรยศพระเยซูเจ้า ไม่ว่าใคร ไม่เกิดมาดีกว่า...” ไม่ว่าใครก็ตาม ยูดาสด้วย พ่อด้วย พี่น้องทุกท่านด้วยครับ การทรยศไม่เคยเกิดขึ้นเพราะเราเลย

o ในพระวรสารเมื่อยูดาสถามว่าเป็นเขาใช่ไหม พระองค์ตอบว่า ใช่แล้ว... พ่อคิดไตร่ตรองจริงๆครับ พ่อไม่ตัดสินยูดาส.... แต่พ่อถามตนเองด้วยว่า “พระองค์ครับเป็นผมด้วยใช่ไหมที่เคยได้ทรยศพระเยซูเจ้า เคยได้ทำบาป” ถ้าพ่อถามพระองค์ พระองค์คงมองพ่อเช่นกันและตอบว่า “ใช่แล้ว”

o ดังนั้น ยูดาส การทรยศ การขายพระเยซูเจ้า ทั้งหมดสามารถประยุกต์ใช้สอนเราได้ทุกคนครับ ไม่เว้นใครเลย ในโอกาสปัสกาสามวันแรกของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ คงเป็นการเตือนพวกเราให้ตระหนัก สำนึก ถึงความอ่อนแอของเรา และชวนเราให้ตระหนักอย่างมากถึงความรักที่ทรงรักเราถึงกับยอมสิ้นพระชนม์ เพื่อไถ่บาปของเราง..

• ที่สุด เป็นยูดาส และ/หรือ หมายถึงตัวพ่อเอง พี่น้องทุกท่านด้วย เรื่องราวพระคัมภีร์ชี้ให้เราเห็นว่า การขายพระเยซูเจ้าเพื่อเงิน การยักยอกเงินจากถุงเงินและเป็นขโมย (เทียบ ยน 12 เทียบ มก 14 เทียบ มธ 26) พระคัมภีร์กำลังสอนเราแรงๆ ตรงๆ ให้เราระวังครับ

o เงิน ความโลภ ทำให้เราอ่อนแอในการติดตามพระเยซูเจ้าได้ง่าย ง่ายจริงๆ พ่อคิดว่า เราคริสตชนต้องระวังอย่างมาก เราต้องไม่ยอมให้เราตกเป็นทาสของเงินหรือความโลภจนว่าที่สุดเรากำลังตกอยู่ ในสภาพเดียวกับยูดาสเช่นกัน

o ยูดาสขายพระเยซูเจ้าครั้งเดียว แต่เปโตรปฏิเสธพระเยซูเจ้าสามครั้ง และบางทีชีวิตเราก็ปฏิเสธและขายพระเยซูเจ้าซ้ำซากอยู่เสมอเช่นกัน คือ การเบียดเบียน การขายเพื่อนพี่น้องของเราซึ่งศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ เพราะพระเยซูเจ้าตรัสมิใช่หรือ “สิ่งที่ท่านทำกับพี่น้องผู้ต่ำต้อยของเราครั้งใด ท่านทำกับเราเอง” (เทียบ มธ 25)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย