Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2015
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา
มก 2:1-12…
1ต่อมาอีกสองสามวัน พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาที่เมืองคาเปอรนาอุม เมื่อเป็นที่รู้กันว่าพระองค์ประทับอยู่ในบ้าน 2ประชาชนจำนวนมากจึงมาชุมนุมกันจนไม่มีที่ว่างแม้กระทั่งที่ประตู พระองค์ประทานพระโอวาทสอนประชาชนเหล่านั้น 3ชายสี่คนหามคนอัมพาตคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ 4แต่เขานำคนอัมพาตนั้นฝ่าฝูงชนเข้าไปถึงพระองค์ไม่ได้ เขาจึงเปิดหลังคาบ้านตรงที่พระองค์ประทับอยู่ แล้วหย่อนแคร่ที่คนอัมพาตนอนอยู่ลงมาทางช่องนั้น

5เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นความเชื่อของคนเหล่านี้จึงตรัสแก่คนอัมพาตว่า “ลูกเอ๋ย บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว” 6ที่นั่นมีธรรมาจารย์บางคนนั่งอยู่ด้วย เขาคิดในใจว่า 7“ทำไมคนนี้จึงพูดเช่นนี้เล่า เขากล่าวดูหมิ่นพระเจ้า ใครเล่าอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้น” 8ทันใดนั้น พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาด้วยพระจิตของพระองค์ จึงตรัสว่า “ท่านทั้งหลายคิดเช่นนี้ในใจทำไม 9อย่างใดง่ายกว่ากัน การบอกคนอัมพาตว่า ‘บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว’ หรือบอกว่า ‘ลุกขึ้น แบกแคร่เดินไปเถิด’ 10แต่เพื่อให้ท่านรู้ว่า บุตรแห่งมนุษย์มีอำนาจอภัยบาปได้บนแผ่นดินนี้” พระองค์ตรัสแก่คนอัมพาตว่า 11“เราสั่งท่าน จงลุกขึ้น แบกแคร่ กลับไปบ้านเถิด” 12เขาก็ลุกขึ้นแบกแคร่ออกเดินไปทันทีต่อหน้าคนทั้งปวง ทุกคนต่างประหลาดใจ ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและพูดว่า “พวกเรายังไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนเลย”

 อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “ลูกเอ๋ย บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว” ถ้อยคำของพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้ในบ้านที่คาเปอรนาอุมที่พระองค์ได้ ตรัสกับคนที่อัมพาตที่อยู่บนแคร่ที่คนสี่คนแบกมา พวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้ทางประตูเพราะมีคนจำนวนมากจริงๆ พวกเขาลงทุนมากขึ้นไปบนหลังคาบ้าน (บ้านแถวคาเปอรนาอุม ริมทะเลสาบกาลิลีในสมัยพระเยซูทำด้วยหินก่อขึ้นไป และหลังคาก็เป็นวัสดุที่สามารถยกออกหรือเปิดได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นไม้หรือทางปาล์มหรือหนังสัตว์บางส่วน) 


• ภาพความพยายามของพวกเขานี้ทำให้เห็นว่า พวกเขามีความปรารถนาจะเข้าไปหาพระเยซูเจ้า พวกเขาหวัง พวกเขาเชื่อ คนที่เป็นอัมพาตนั้นเชื่อศรัทธาและปรารถนาจะเข้าไปให้ถึงพระองค์ ภาพนี้ช่างเป็นภาพที่มีความเชื่อเสียจริงๆ


• พระเยซูเจ้าทรงเห็นความเชื่อของเขา...ทันทีพระองค์ตรัสวาจาที่พ่อยกมาเป็น ประโยคแรก “ลูกเอ๋ย บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว” พระองค์ตรัสเพียงพระวาจา “ยกบาป” นี่เป็นถ้อยคำที่แสนอ่อนโยน “ลูกเอ๋ย” พ่ออ่านประโยคนี้แล้วพ่อชอบจริงๆ

• พี่น้องที่รัก วันนี้พออยากจะเน้นถึงเรื่องถ้อยคำยกบาปที่แสนอ่อนโยนของพระเยซูเจ้าเป็น พิเศษ และพระศาสนจักรก็ได้ใช้อำนาจและถ้อยคำยกบาปเช่นนี้ในศีลอภัยบาป ซึ่งเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงอำนาจจริงๆ อำนาจแห่งความรักที่สุดคือการให้อภัย ประสบการณ์ของพ่อครับ...

o พ่อเคยนั่งฟังแก้บาปเสมอในฐานะพระสงฆ์ พี่น้องเองก็เคยไปรับศีลอภัยบาปและสารภาพบาป พี่น้องครับ..นานเท่าไรแล้วที่ไม่ได้ไปรับศีลอภัยบาปครับ...

o เวลาพ่อฟังแก้บาปโอกาสพิเศษเช่นพระคริสตสมภพ ปัสกา ฯลฯ จะมีคนมาแก้บาปเยอะมากกว่าปกติครับ... และพ่อเรียนตรงๆ บ่อยครั้งเราคริสตชนก็แก้บาปโอกาสสำคัญๆ ปีละครั้งและหรือน้อยกว่านั้น หรือมากกว่านั้น... พี่น้องทราบไหมครับพ่อมักจะพูดอะไรเวลาที่คนมาสารภาพบาปและบอกพ่อว่าไม่ได้ แก้บาปมานานๆ... คำพูดที่พ่อชอบพูดกับลูกของพระที่น่ารักที่เดินมาสารภาพบาป พ่อจะพยายามพูดกับเขาอย่างอ่อนโยนที่สุด พยายามพูดกับเขาด้วยความรักที่สุดดุจบิดาพูดกับบุตรที่กลับมาบ้าน... พ่อยอมรับว่าเวลาฟังแก้บาป เวลาเตือนในการให้คำสอนเขา พ่อชอบแบบนี้จริงๆ 

o คำที่พ่อนิยมใช้จากใจจริงเวลาที่มีคนได้แก้บาปมานานๆและเข้ามาขอแก้บาป วันนี้พ่อจะเปิดเผยคำพูดของพ่อให้ฟัง เป็นคำพูดที่พ่อตั้งใจพูดจากหัวใจลึกๆของพ่อเอง คือ

o “ลูกรัก พ่อดีใจที่วันนี้ลูกตัดสินใจกลับมาหาพระเจ้าพระบิดาในศีลอภัยบาป วันนี้เป็นวันที่วิญญาณของลูกได้รับการสวมกอดกับพระเจ้าพระบิดาในศีลอภัย บาป... พ่อดีใจ เพราะลูกได้ประกาศกับพระองค์ กับพ่อ และกับทุกคนว่า ลูกรักพระองค์ ลูกเสียใจและปรารถนาจะคืนดีและรับการสวมกอดกับพระบิดา... ตลอดเวลาที่ผ่านมาอาจเป็นหลายเดือนหรือปี หรือหลายปี.. ลูกรู้ไหมว่าความเชื่อของเราสอนว่า พระเจ้าพระบิดาทรงรักลูกและรอคอยลูกให้กลับใจและนำวิญญาณของลูกมาสวมกอดเป็น ลูกของพระองค์ พระองค์พร้อมจะอภัยลูกเสมอ....”

o และพ่อมักจะเสริมว่า “ลูกรัก สำหรับพ่อ พอคิดว่า หนึ่งปี...สองปี... (ตามเวลาที่เขาไม่ได้รับศีลอภัยบาป) พ่อคิดว่านานเกินไป และน่าเสียดายโอกาสที่ลูกไม่ได้มีโอกาสได้รับการสวมกอดด้วยความรักและให้ อภัยจากพระเจ้า... พ่อแนะนำลูกนะ ให้ลูกรับศีลอภัยบาปบ่อยขึ้น เพราะทุกครั้งที่ลูกมารับศีลอภัยบาป วิญญาณของลูกได้รับการสวมกอด การคืนดี การให้อภัย และความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า”

o พี่น้องที่รัก พ่อสังเกตว่า... ขณะที่พ่อพูดกับผู้ที่มารับศีลอภัยบาป พ่อสังเกตว่าทุกคนตอบรับ พยักหน้า หรือตอบค่ะหรือครับ อย่างน่ารักเกือบทุกคน... และพ่อมั่นใจว่า ส่วนใหญ่พวกเขาจะพยายาม ตั้งใจ และปรารถนาจะรับศีลอภัยบาปบ่อยขึ้นไม่มากก็น้อย.. พ่อเองยอมรับว่า... การให้อภัย ความรัก ความอ่อนโยน ในศีลอภัยบาป เป็นเสน่ห์แห่งความรักของพระเจ้าที่มีในพระศาสนจักรของเราจริงๆ... พ่อคิดว่า เวลารับศีลอภัยบาปเป็นเวลาที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักจริงๆ

o พ่อเรียนตรงว่า ลูกของพระเจ้าหลายคนเข้ามาแก้บาป เมื่อได้ยินคำเตือนที่อ่อนโยนและประกาศถึงความรักของพระเจ้า พวกเขาจำนวนไม่น้อยเลยที่สะอื้นร้องไห้... พ่อได้ยินและรู้สึกได้ถึงน้ำตาแห่งความรักเสมอจริงๆ

• พระวรสารวันนี้ทำให้เราได้เห็นอำนาจการยกบาปของพระเยซูเจ้า แน่นอนที่สุดครับมีข้อมูลจากพระคัมภีร์ที่เราเห็นได้ชัดเจน…..
1. พระเยซูเจ้าทรงประกาศว่าทรงมีอำนาจให้อภัยบาป ซึ่งเป็นอำนาจเฉพาะของพระเจ้า (อสย 1:18) 
2. พระองค์จะทรงใช้อำนาจนี้บ่อย ๆ ในช่วงเวลาที่ทรงเทศน์สอนประชาชน ทรงอธิบายว่าอำนาจนี้สืบเนื่องมาจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ (มธ 20:28) เป็นเสมือนพระโลหิตแห่งพันธสัญญา (มธ 26:28) 
3. อำนาจอภัยบาปนี้เป็นผลจากการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ เช่น ใน กจ 2:38; 3:19; 10:43; 13:38; รม 3:21-26, 24; 5:6-9; อฟ 1:7; 4:32; คส 1:14; 3:13; ฮบ 9:26; 1 ยน 1:7; 2:12; วว 1:5 
4. พระเยซูเจ้ายังทรงมอบอำนาจนี้ให้กับบรรดาศิษย์โดยสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงรับรองคำตัดสินของเขา (มธ 16:19; 18:18; ยน 20:23)

• ดังนั้น วันนี้ พ่ออยากเชิญชวนให้พี่น้องได้รักและตอบความรักของพระเยซูเจ้า ตอบรับอำนาจแห่งความรักที่แสนอ่อนโยนในการให้อภัยบาปของเราเสมอครับ พระองค์ตรัสพระวาจาแสนอ่อนโยนจริงๆของพระเยซูเจ้า...

o หมั่นไปรับศีลอภัยบาปเป็นประจำนะครับลูกของพระเจ้าครับ... แน่นอนพ่อไม่ได้บอกว่าต้องบ่อยๆ ขนาดทุกอาทิตย์ซึ่งอันที่จริงก็ไม่จำเป็นขนาดนั้น แต่ขอให้เสียงมโนธรรมแสนดีของเราได้ตอบรับและแสวงหาพระเจ้าจริงๆ ตระหนักและสำนึกจริงๆ ในยามที่วิญญาณของเราเจ็บป่วย หรือกระทำบาปผิดต่อพระเจ้าและต่อพี่น้อง ขอให้เราแสวงหาการคืนดี การให้อภัย และให้วิญญาณของเราได้สวมกอดกับพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องนะ ครับ

o การรับศีลอภัยบาป ต้องเป็นการกระทำจากความสำนึกผิดและเสียใจจริงๆ เสียใจในความผิดบาปที่เราได้กระทำ ดังนั้น พี่น้องครับหมั่นไตร่ตรองพิจารณามโนธรรมดีๆ อย่าเพียงแต่ไปเป็นเหมือนเครื่องจักรที่ทำแบบซ้ำเพื่อได้ถือว่าทำหน้าที่... พ่อยอมรับว่า มีพี่น้องจำนวนไม่น้อยที่มาแก้บาปแล้ว พ่อยอมรับว่าน่ารักมาก อ่อนโยน ถ่อมตนมากๆ จนน่ารักจริงๆนะครับ 

o เราจะฝึกอย่างไร... ก็ไม่ยากครับ ดูพระเยซูสิครับพระองค์ต้อนรับ อ่อนโยนมากต่อผู้ที่เชื่อและเข้ามาหาพระองค์ “ลูกเอ๋ย บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว” ถ้อยคำที่แสนอ่อนโยน และที่สุดอัศจรรย์แห่งความรักก็เกิดขึ้น... “เราสั่งท่าน จงลุกขึ้น แบกแคร่ กลับไปบ้านเถิด” เขาก็ลุกขึ้นแบกแคร่ออกเดินไปทันทีต่อหน้าคนทั้งปวง ทุกคนต่างประหลาดใจ ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและพูดว่า “พวกเรายังไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนเลย”

• พี่น้องที่รัก สรุปแล้วครับ พระวาจาวันนี้เมื่อได้อ่านแล้ว

o พ่ออยากเชิญชวนให้เรารับศีลอภัยบาปด้วยความรักเสมอ พี่น้องทราบไหมว่าเมื่อรับศีลอภัยบาปแล้ว วิญญาณของเราจะเป็นอิสระ ไม่ต้องนอนบนแคร่หรือเป็นอัมพาตเพราะขาดความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่ น้องอีก 

o พ่อคิดว่าถึงเวลาที่เราจะได้เห็นเรียนรู้คำสอนทรงอำนาจของพระเยซู คือ การยกบาป และพวกเราจะได้สรรเสริญความรักของพระเยซูเจ้ามากขึ้นเสมอครับ...

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย