Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 7 มกราคม 2015
เทศกาลพระคริสตสมภพ หลังพระคริสต์แสดงองค์
มก 6:45-52…

45ทันทีหลังจากนั้น พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาศิษย์ลงเรือข้ามฟากล่วงหน้าไปที่เมืองเบธไซดา ขณะที่พระองค์ทรงให้ประชาชนกลับ 46เมื่อทรงอำลาจากเขาแล้ว พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงอธิษฐานภาวนา 47ครั้นถึงเวลาค่ำเรืออยู่กลางทะเลสาบ พระองค์ทรงอยู่บนฝั่งตามลำพัง 48พระองค์ทรงเห็นว่าบรรดาศิษย์ต้องกรรเชียงเรืออย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะเรือ ทวนลม ครั้นถึงเวลาประมาณยามที่สี่ พระองค์ทรงพระดำเนินบนทะเลไปหาบรรดาศิษย์ ทรงตั้งพระทัยจะผ่านเขาไป

49บรรดาศิษย์เห็นพระองค์ทรงพระดำเนินอยู่บนทะเล ก็คิดว่าเป็นผี จึงส่งเสียงร้องอื้ออึง 50เพราะทุกคนได้แลเห็นพระองค์ จึงตกใจกลัว แต่ทันใดนั้น พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ทำใจให้ดี เราเอง อย่ากลัวเลย” 51แล้วพระองค์เสด็จไปหาเขาในเรือ และลมก็หยุด บรรดาศิษย์รู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่ง 52เพราะยังไม่เข้าใจเรื่องขนมปัง ใจของเขายังแข็งกระด้างอยู่

 อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พี่น้องที่รัก...อ่านพระวรสารวันนี้ หรือตอนนี้เรื่องการเดินบนทะเลของพระเยซูเจ้าและการพายเรือทวนลมเพื่อข้าม ทะเลของบรรดาศิษย์ อ่านทีไรพ่อก็คิดถึงทะเลสาบกาลิลีทุกที... 


• พ่อเคยไปที่ทะเลสาบกาลิลีบ่อยๆอยู่เหมือนกัน ทุกครั้งที่พ่อไปที่นั่น พ่อมีความรู้สึกลึกๆถึงทะเลสาบที่แสนงดงาม และมีความหมายแห่งนี้ทุกที ทะเลสาบกาลิลีนี้มีนามชื่อสามชื่อด้วยกัน ที่เราน่าจะคุ้นเคยครับ นั่นคือ

1. ทะเลสาบกาลิลี Galilee ชื่อของแคว้นที่ทะเลสาบนี้อยู่

2. ทะเลสาบทีเบเรียส Tiberius แน่นอนชื่อนี้ตามชื่อโรมัน จักรพรรดิ

3. ทะเลสาบเยเนซาเร็ธ Genezareth หรือ Kinereth ชื่อนี้ภาษาฮีบรูแปลว่า “พิณ” เพราะทะเลสาบนี้รูปร่างเหมือน “พิณ” นั่นเอง


• พ่อเสนอให้อ่านและจดจำชื่อทั้งสามชื่อที่จะทำให้เราคุ้นเคยกับชื่อเหล่านี้ ครับ... เพราะทะเลสาบกาลิลีมีความหมายมากสำหรับพระวรสาร และเพราะพระเยซูเจ้าประทับอยู่ที่นี่ ทรงเทศนาและกระทำอัศจรรย์ ทรงสอนมากมายที่นี่ เรียกว่า กล่าวได้ว่าพระองค์ใช้น้ำจากทะเลสาบนี้ ทรงพระชนม์อยู่ที่นี่ตลอดการเทศนา ครับ...ทะเลสาบกาลิลีนี้ไม่ได้ใหญ่มาก แต่มีความหมายมากจริงๆ และมีความหมายมากเช่นนี้เพราะ “พระเยซู” แต่เพียงผู้เดียวจริงๆ


• พ่อยอมรับว่า พ่อหลงใหลได้ปลื้มและมีความสุขจริงๆกับบรรยากาศของทะเลกาลิลีเพราะสิ่งที่ พ่อได้กล่าวมาข้างต้นนี้ แต่มีประการหนึ่งจากพระวรสารวันนี้ที่พ่อสัมผัสได้อย่างลึกซึ้งและอยากจะ แบ่งปันจริงๆ...


• มีประเด็นที่พ่อต้องนำเสนอครับ
o พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาศิษย์ลงเรือข้ามฟากไปก่อนหน้าพระองค์ แต่พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อสวดภาวนา... ขณะที่บรรดาศิษย์กรรเชียงเรือข้ามทะเลสาบไป และพระองค์ทรงเห็นว่าบรรดาศิษย์กำลังกรรเชียงหรืออย่างเหน็ดเหนื่อยทวนลม
o ประเด็นสำคัญที่พ่อต้องไตร่ตรองอย่างหนักหน่วงจริงๆคือ

1. บรรดาศิษย์ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่กับพวกเขา พระองค์ปล่อยพวกเขาให้ออกไปโดยไม่มีพระองค์ ชีวิตของพวกเขาต้องออกแรงอย่างหนักมากกับการทวนกระแสลม

2. บรรดาศิษย์ต้องออกแรงจริงๆ เพราะไม่มีพระองค์

3. ด้วยความสนพระทัย พระองค์เสด็จไปหาพวกเขาในทะเลสาบ ทรงเป็นพระเจ้า ทรงสามารถอย่างอัศจรรย์... ทรงพระดำเนินบนน้ำไปหาบรรดาศิษย์ จนกำลังจะเสด็จผ่านพวกเขาไปด้วยซ้ำ 

4. บรรดาศิษย์จำพระองค์ไม่ได้ คิดว่าเห็นผี พวกเขาร้องเอ็ดอึง พวกเขาได้เห็นพระองค์ พวกเขาตกใจกลัว แต่เราได้ยินจากพระวรสารว่า “พระองค์ตรัส” โอ “พระวาจา” หรือ “เสียงตรัสของพระองค์คือคำตอบ” พระองค์ตรัสกับพวกเขา “ทำใจให้ดี เราเอง อย่างกลัวเลย”

5. คำว่า “เราเอง” พระวรสารชี้ประเด็นสำคัญมากที่พระเยซูเจ้าตรัสขณะเดินบนน้ำข้ามทะเลกาลิลี.. คำนั้น “เราเอง หรือเป็นเราเอง” สำนวนนี้คือ “I AM” คำยืนยันกับพวกเขา ว่าพระองค์ประทับอยู่กับพวกเขาที่นี่ ทรงเป็น “I AM” สำหรับพวกเขา นี่คือเสียงสะท้อนของพระนามของพระเจ้า “พระยาห์เวห์” “พระผู้ทรงเป็น” ดังนั้น หมายความว่า “มีพระองค์ พระองค์อยู่ ไม่มีอะไรต้องกลัว”

o พี่น้องที่รัก ประเด็นที่งดงามที่สุด... คือ ตอนที่พ่อชอบที่สุดจริงๆ “แล้วพระองค์เสด็จไปหาเขาในเรือ และลมก็หยุด” พ่อชอบประโยคนี้ที่สุด เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปบนเรือไปหาพวกเขา... ลมที่พวกเขากรรเชียงเรืออย่างเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งคืนก็หยุด “ลมหยุด” ทันทีจริงๆ 

o สุดยอดจริงๆ กับพระวาจาตอนนี้ พ่อกล่าวได้ว่า “มีพระองค์” ลมก็หยุด... 

o พี่น้องที่รัก... ชีวิตของเรา ถ้ามีพระเยซูประทับอยู่ด้วย เราไม่ต้องกลัว ไม่มีอะไรหรือใครสามารถต้านเราได้เลย ไม่มีจริงๆ พ่อรู้สึกสบายใจมากเมื่อได้อ่านพระวาจาตอนนี้


• พี่น้องที่รัก พ่อยืนยันด้วยความมั่นใจที่สุดครับว่า...

o ชีวิตเราถ้ามีพระองค์ประทับอยู่ ชีวิตเรามีความสามารถและมีพลังมากที่สุด

o เราสามารถสยบคลื่นลมของชีวิตของเรา สังคมของเรา กระแสโลกของเรา เราสามารถหยุดได้อย่างแน่นอน ด้วยการมีพระองค์จริงๆ

o เรือแห่งชีวิต นาวาของพระศาสนจักร จะสามาถผ่านกระแสโลก กระแสโลภไปด้วยอย่างแน่นอน กระแสเหล่านั้นต้องสยบและหยุดเสียที หยุดให้ได้ เพราะชีวิตคริสตชนที่มีพระคริสตเจ้าประทับอยู่กับเรา ไม่ต้องกลัวเลยครับพี่น้องที่รักครับ...

o คลื่นลมในชีวิตของเราทั้งส่วนตัว ส่วนรวม คลื่นลมคลื่นร้ายเพียงใดก็ตาม อย่ากลัว อย่ากลัวจริงๆ ขอเพียงเราได้ต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตในนาวาแห่งชีวิตของเรานะครับ อาศัยพระวาจา ศีลมหาสนิท และการอธิษฐานภาวนา... โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระวาจาที่ตรัสกับเราเสมอ... จะต้องเป็นพลังห้ามคลืมลมร้ายทั้งหลายได้อย่างแน่นอน


• พี่น้องที่รักครับ พ่อขอตั้งคำถามว่า...ถ้ายามใดในชีวิตของพี่น้อง... ถ้ามีมีภาวะคลื่นลมที่น่าหวาดกลัว มีกระแสโลกและโลกาหรือโลกีย์ที่โถมทับทำลายอยู่และถ้าพี่น้องกำลังต้อง เหนื่อยกับการสู้กระแส ทวนกระแส กรรเชียงนาวาชีวิตของตนเองอย่างเหน็ดเหนื่อย... พ่อขอเชิญนะครับ ขอให้เราได้ต้อนรับพระองค์เข้ามาในเรือชีวิตของเรานะครับ... และกระแสลมรุนแรง หรือเกลียวคลื่นน่ากลัวจะสงบแน่นอน... พระวรสารนักบุญยอห์นก็บันทึกเช่นกัน และเน้นว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาบนเรือ ลมก็สงบ และเรือก็ถึงฝั่งที่พวกเขามุ่งไป...


• ขอให้มีความสุขสงบกับพระวาจาวันนี้นะครับ... ขอให้พี่น้องมีความสุข สงบ สันติ และบรรลุเป้าหมายของชีวิตคริสตชนของเรานะครับ ทั้งนี้เพราะมีพระองค์นะครับ... ขอพระเจ้าสถิตกับท่านครับ...

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย