Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2014
สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา
ทต 1:1-9……….ทต 2:1-8,11-14…
1ท่านจงเทศน์สอนสิ่งที่สอดคล้องกับหลักคำสอนที่ถูกต้อง 2จงสอนชายสูงอายุให้มัธยัสถ์ในการกินการดื่ม ทำตนเป็นที่ควรเคารพนับถือ มีเหตุผล มีความมั่นคงในความเชื่อ ความรัก และความอดทน 3ทำนองเดียวกัน จงสอนสตรีสูงอายุให้ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นผู้มีความเชื่อ ไม่ใส่ความ ไม่นินทาและไม่ติดสุรา 4พวกเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้อบรมสั่งสอนหญิงที่เยาว์วัยกว่าให้รู้ว่าจะต้อง รักสามีและบุตรของตนอย่างไร 5จะต้องมีเหตุผลและทำตนให้บริสุทธิ์อย่างไร จะต้องทำงานบ้าน ต้องสุภาพอ่อนโยนและนอบน้อมต่อสามีอย่างไร เพื่อจะไม่ทำให้พระวาจาของพระเจ้าถูกกล่าวร้าย

6จงตักเตือนชายหนุ่มให้รู้จักมีเหตุผล ในทุกสิ่ง 7โดยท่านจะต้องเป็นแบบอย่างในกิจการที่ดี เมื่อสอนก็จงสอนด้วยความจริงใจและจริงจัง 8โดยสอนคำสอนที่ถูกต้องไม่มีผู้ใดตำหนิได้ เพื่อฝ่ายปฏิปักษ์จะรู้สึกอายและไม่มีสิ่งใดตำหนิเราได้ 
11พระหรรษทานของพระเจ้าปรากฏขึ้นเพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้น 12สอนเราให้ละทิ้งอธรรมและโลกียตัณหา เพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะด้วยความชอบธรรมและด้วยความเคารพรัก พระเจ้าในโลกนี้ 13ขณะที่เรากำลังรอคอยการสำแดงพระองค์ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระคริสตเยซู พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระผู้ไถ่ของเรา เป็นความสุขที่เราหวังไว้ 14พระองค์ทรงมอบพระองค์เพื่อเรา เพื่อไถ่กู้เราจากอธรรมทั้งหลาย ชำระประชากรให้บริสุทธิ์เพื่อจะเป็นประชากรของพระองค์ และเป็นผู้ปรารถนาจะทำแต่ความดี


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “แรง...คม ชัด ลึก ตรง” วันนี้รับกันไปเต็มๆ กับการสอนที่เปาโลสอนทิตัส ให้ต้องสอนทุกคนทุกระดับ น่าสนใจ น่าอ่านแทบไม่ต้องอธิบายเลยครับ.... เอาแบบว่าพ่อแยกแยะออกมาให้ดูคำสอนที่เปาโลเน้นกับทิตัสก็แล้วกันว่าทิตัส ต้องสอนใครอย่างไร เป็นบทอ่านตอนที่ไม่ต้องเทศน์ครับ อ่านและไตร่ตรองอย่างเดียวก็เกินพอครับ...


• สำหรับชายสูงอายุครับ...... 

o “จงสอนชายสูงอายุให้มัธยัสถ์ในการกินการดื่ม ทำตนเป็นที่ควรเคารพนับถือ มีเหตุผล มีความมั่นคงในความเชื่อ ความรัก และความอดทน” 

o รับคำสอนนี้กันไหวไหมครับ เป็นกันได้ไหมครับ พ่อเองก็เป็นคนหนึ่งที่เรียกว่า “ชายสูงอายุเหมือนกัน” รับได้ไหมหนอ ตรงดีไหมหนอ พวกเราชายสูงอายุต้องระวังการกินการดื่ม ต้องมัธยัสถ์ และที่สำคัญ เราเป็นที่น่าเคารพจริงๆไหมหนอ เราเป็นคนมีเหตุผลและมั่นคงในความเชื่อไหมหนอ ชายสูงอายุต้องมั่นคงในความเชื่อ ความรัก และอดทน... อืมม์ ตรงดีครับ ชอบๆๆๆ ไตร่ตรองกันนะครับ เราเป็นคนสูงอายุที่น่ารักน่าเคารพและดีพอหรือยังครับ

• สำหรับสตรีสูงอายุ..... 

o “จงสอนสตรีสูงอายุให้ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นผู้มีความเชื่อ ไม่ใส่ความ ไม่นินทาและไม่ติดสุรา พวกเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้อบรมสั่งสอนหญิงที่เยาว์วัยกว่าให้รู้ว่าจะต้องรัก สามีและบุตรของตนอย่างไร จะต้องมีเหตุผลและทำตนให้บริสุทธิ์อย่างไร จะต้องทำงานบ้าน ต้องสุภาพอ่อนโยนและนอบน้อมต่อสามีอย่างไร” 

o แทบไม่ต้องอธิบายครับ และดูเหมือนว่า สตรีสูงอายุคือตัวอย่าง คือ การสอนด้วยแบบอย่างอย่าง “อ่อนโยน” นะครับ 

o พ่อเห็นว่า ความอ่อนโยน ความบริสุทธิ์ คือ คุณค่าของสตรีสูงอายุทั้งหลายจริงๆ นะครับ และเปาโลเน้นคำสอนชัดๆ ว่าต้องไม่เป็นคนช่างใส่ความนินทาและไม่ติดสุรา ต้องเป็นตัวอย่างของคนรักครอบครัว รักสามี รักลูกๆ และอ่อนหวานอ่อนโยน

o เอาเลยครับ บรรดาสตรีสูงวัย ช่วยรับกันไปเต็มๆ ไตร่ตรองกันเต็มๆ ครับ

• สอนชายหนุ่ม....

o “จงตักเตือนชายหนุ่มให้รู้จักมีเหตุผล ในทุกสิ่ง” คนหนุ่มต้องมีเหตุผล ไม่มีแต่อารมณ์ ตัดสินทุกอย่างอย่างมีปรีชาญาณและเหตุผลหนักแน่นมั่นคง 

o พ่อเชื่อว่าหญิงสาวก็ไม่ต่างกัน วัยของเยาวชนต้องขาดไม่ได้ซึ่งเหตุผล (เหตุผลที่ถูกต้อง) ปัจจุบันเด็กๆ มักเรียกร้องหาเหตุผล ก็ดีครับ พัฒนาสมองและปัญญา แสดงความสดชื่นของปัญญาดีครับ 

o แต่... พ่อเชื่อว่า จะงดงามมากถ้าพวกเขาเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เหตุผลแท้ที่ถูกต้องและดีงามครับ....

• ทุกคนที่เป็นผู้สอน....

o “ท่านจะต้องเป็นแบบอย่างในกิจการที่ดี เมื่อสอนก็จงสอนด้วยความจริงใจและจริงจัง โดยสอนคำสอนที่ถูกต้องไม่มีผู้ใดตำหนิได้ เพื่อฝ่ายปฏิปักษ์จะรู้สึกอายและไม่มีสิ่งใดตำหนิเราได้”

o สรุป ก็พวกเราทุกคนก็โดน โดนใจกับคำสอนของเปาโลกันเต็มๆ ครับ 

o “แบบอย่าง กิจการ และต้นแบบ” ชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน “พยานชีวิตของผู้สอนนั้น ดังกว่าคำพูดเสมอครับ” ปฏิบัติดีคือคำสอนที่ดีที่สุด และถ้าจำเป็นเราก็พูดบ้างก็ดีครับ... แต่เริ่มด้วยการกระทำเป็นตัวอย่างครับ....


• “พระหรรษทานช่วยค้ำจุน”....

o การสอนยากครับ

o การเป็นแบบอย่างก็แสนยากครับ เราเป็นมนุษย์ เราเองทุกคนมีความอ่อนแอ เรามีตัณหาและความโน้มเอียงทางบาป เอียงไปในทางชั่วร้ายด้วยเหมือนกันทุกคน และเราจะใช้กำลังของเราฝึกฝนฝ่ายเดียวเพื่อเป็นผู้สอนคนอื่นๆ ให้รอดได้อย่างดีกระนั้นหรือ “แรงไม่พอหรอกครับ ตัวเองยังเอาไม่ค่อยจะรอดเลย” จริงๆไหมครับ

o บางที่เราก็สอนดี แต่เราไม่ค่อยทำดี อยากทำดีเป็นตัวอย่างแต่เราเองก็บาปหนาด้านชาด้วยเหมือนกัน แล้วเราจะทำอย่างไร นักบุญเปาโลสอนอย่างน่ายินดีครับ เพราะว่า เรามี “พระหรรษทานครับ”...
o “พระหรรษทานของพระเจ้าปรากฏขึ้นเพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้น สอนเราให้ละทิ้งอธรรมและโลกียตัณหา เพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะด้วยความชอบธรรมและด้วยความเคารพรัก พระเจ้าในโลกนี้ ขณะที่เรากำลังรอคอยการสำแดงพระองค์ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระคริสตเยซู พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระผู้ไถ่ของเรา เป็นความสุขที่เราหวังไว้ 

o พระองค์ทรงมอบพระองค์เพื่อเรา เพื่อไถ่กู้เราจากอธรรมทั้งหลาย ชำระประชากรให้บริสุทธิ์เพื่อจะเป็นประชากรของพระองค์ และเป็นผู้ปรารถนาจะทำแต่ความดี”

• สรุปว่า วันนี้ พ่อนำพระวาจาจากคำสอนของท่านนักบุญเปาโลมาจาระไนเจาะลึกให้อ่านนะครับ แยกแยะให้อ่านและเสริมเติมให้เห็นเป็นประเด็นชัด เราจะได้สอนกันและกัน ช่วยกันและกัน และเหนืออื่นใด 


• พี่น้องที่รักครับ..... อย่ากลัวแม้เรายังเป็นคนบาป แต่พระหรรษทานของพระเจ้าก็จะโน้มนำเราให้ออกจากความโน้มเอียงไปในทางบาปและ ความอ่อนแอ ขอให้เราทะกคนพยายามเสมอนะครับ พร้อมกับพระหรรษทานของพระเจ้า ขอให้เราโน้มนำตนเองไปในทางแห่งความดีและสันติสุขครับ ขอพระเจ้าอวยพร

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย