Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2016
สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
วว 1:1-4,2:1-5…….

1ต่อไปนี้เป็นการเปิดเผยเรื่องพระเยซูคริสตเจ้า
พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่พระเยซูคริสตเจ้า เพื่อจะได้แจ้งแก่บรรดาผู้รับใช้องพระองค์ถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ พระเยซูคริสตเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาพบยอห์นผู้รับใช้ของพระองค์เพื่ออธิบายความหมาย 2ยอห์นเป็นพยานถึงพระวาจาของพระเจ้าและเป็นพยานถึงคำยืนยันของพระเยซูคริสตเจ้าตามที่เขาเห็น 3ความสุข จงมีแก่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังถ้อยคำของการประกาศพระวาจานี้และปฏิบัติตามข้อความที่เขียนไว้ เพราะเหตุการณ์ นั้นใกล้เข้ามาแล้ว


4จากยอห์น ถึงพระศาสนจักรทั้งเจ็ดแห่งในแคว้นอาเซีย ขอพระหรรษทานและสันติสุขสถิตอยู่กับท่านทั้งหลาย จากพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน ผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีตและผู้เสด็จมา จากจิตทั้งเจ็ดซึ่งอยู่เบื้องหน้าพระที่นั่งของพระองค์
1จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของพระศาสนจักรที่เมืองเอเฟซัส ว่า “พระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้งเจ็ดดวงไว้ในพระหัตถ์ขวา และทรงดำเนินอยู่ในหมู่เชิงตะเกียงทองคำทั้งเจ็ดเชิง ตรัสดังนี้ 2เรารู้จักกิจการ ความเหน็ดเหนื่อยและความเพียรทนของท่าน และรู้ว่าท่านทนคนชั่วช้าไม่ได้ ท่านทดสอบผู้ที่อ้างว่าเป็นอัครสาวก แต่ไม่เป็น และพบว่า เขาเหล่านั้นเป็นคนพูดคำเท็จ 3ท่านมีความเพียรทนและทนทุกข์เพราะนามของเรา โดยไม่ท้อถอย 4ถึงกระนั้น เรามีเรื่องตำหนิท่านด้วย คือท่านละทิ้งความรักที่เคยมีแต่ก่อน 5 ดังนั้น จงระลึกว่า ท่านเคยเป็นอย่างไร จงกลับใจและทำกิจการอย่างเดิม ถ้าท่านไม่กลับใจ เราจะมาพบท่านและจะยกเชิงตะเกียงของท่านออกจากที่ตั้ง

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “หนังสือวิวรณ์” หนังสือเล่มสุดท้ายของสารพบพระคัมภีร์ หนังสือเล่มที่ปิดพระคัมภีร์ของเราทั้งฉบับคาทอลิกและโปรแตสแตนท์ เหมือนกัน เล่มสุดท้าย คือ “วิวรณ์”

• เรามาถึงสัปดาห์ท้ายๆของปีพิธีกรรม ปี คู่ (ซึ่งเรามีวันธรรมดาสองระบบ ปีคู่และปีคี่ คือ เลขคริสตศักราชลงท้ายด้วยเลขคู่หรือเลขคี่ ปีนี้ 2016 เป็นปีคู่ ปีหน้า 2017 เป็นปีคี่)
o ระบบของเราเป็นแบบนี้ การฟังพระวาจาในมิสซาประจำวัน หรือการได้อ่านบทอ่านที่เตรียมไว้แต่ละวันเป็นระบบนี้เสมอมาเป็นร้อยๆปี
o ต้องถือว่านี่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจ ที่คาทอลิกทั่วโลก อ่านพระคัมภีร์ตอนเดียวกันทุกโบสถ์หรือวัด แม้มีเป็นพันๆ ภาษา แต่เราอ่านตอนเดียวกัน ไตร่ตรองตอนเดียวกัน
o ดีที่สุดคือ ถ้าเราทุกคนเจริญชีวิตตามพระวาจาตอนเดียวกันทั่วโลกเริ่มจากตะวันออกสุดหมู่เกาะคีรีบาติ แล้ววนอ้มโลทั้งใบ ไปจนจรดตะวันตกสุดคือฝั่งอเมริกา เรียกว่า “ดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตก” พระวาจาของพระเจ้าตอนเดียวกันถูกอ่าน เทศน์ ไตร่ตรอง ภาวนาและเจริญชีวิตในกลุ่มคริสตชนคาทอลิกตลอดเวลา น่าอัศจรรย์ใจ

• อาทิตย์นี้ สัปดาห์ที่ 33 อาทิตย์หน้า สัปดาห์ที่ 34 และจบปีพิธีกรรม และเราจะเริ่มใหม่ด้วยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าและคริสตสมภพก็ตามมาอีกและเดินต่อไป...

• ชีวิต ลมหายใจ ของเรา ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม เสริมสร้าง สร้างใหม่ ฟื้นฟู กลับใจ เริ่มต้นไหม ล้มลงก็ลุกขึ้น อ่อนแอก็แข็งแรง แข็งแรงก็เสริมพลังแบ่งปันช่วยเหลือมากขึ้น เป็นคริสตชนที่มีคุณภาพเพราะพระวาจาของพระเจ้าเพราะเราคือชุมชนศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ข่าวดีของพระคริสตเจ้า เสมอไปครับ

มารู้จักหนังสือวิวรณ์กันครับ
1.1 หนังสือวิวรณ์ก็เช่นเดียวกันคือ เป้าหมายคือเปิดเผยข่าวดีเกี่ยวกับพระคริสตเจ้า เพื่อนำความรอดพ้นมาให้มนุษย์ เพื่อพบพระคริสตเจ้า โดยวรรณกรรมพิเศษที่เรียกว่าวิวรณ์
• แบบวรรณกรรมของหนังสือวิวรณ์คือ วรรณกรรมประเภท “วิวรณ์” Apocalypticism เป็นแบบวรรณกรรมที่ใช้กันมากระหว่างปี 200 ก.ค.ศ. จนถึงราวปี ค.ศ. 200 คือเป็นเวลายาวนานราว 400 ปี เราจึงพบผลงานวรรณกรรมประเภทนี้ได้ทั้งในและนอกพระคัมภีร์ ในพันธสัญญาเดิมเราพบได้ในหนังสือ ดนล (อสค, ฮกก, ศคย) ในพันธสัญญาใหม่มี หนังสือวิวรณ์ ส่วนนอกพระคัมภีร์ก็มีผลงานหลายชิ้น เช่น 1เฮโนค, 4อสร, 2บรค เป็นต้น
1.2 Apocalypsis (จาก apocalypto หมายถึง เปิดเผย/ re-velatio) หรือ “วิวรณ์” วรรณกรรมประเภทนี้เสนอตัวเป็น “ผู้เปิดเผย” ความจริงที่ซ่อนเร้นให้ปรากฏออกมา โดยเฉพาะเกี่ยวกับอนาคตที่คนเรามักจะอยากรู้อยากเห็นเสมอ
• วิวรณ์ ไม่ใช่วรรณกรรมแบบเดียวกับประกาศก แต่ก็มีความละม้ายคล้ายกันและต่อเนื่องกันอยู่ ดังนั้นผู้เขียนวิวรณ์จึงเรียกตัวเองว่าประกาศก (1:3; 10:7; 11:18; 22:6,9,18) และพูดถึงข้อเขียนของตนว่าเป็นการเผยพระวจนะ หรือการประกาศพระวาจา (prophecy 1:3; 22:7,10,18,19 ซึ่งไม่ควรแปลว่าคำพยากรณ์)

1.3 ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมวิวรณ์
• การใช้นามแฝง เรียกตัวเองว่าประกาศก
• การใช้รหัสและสัญลักษณ์ บุคคล สัตว์ สิ่งของ ตัวเลข สี
• ภาพนิมิต Vision (=การเห็น)

หนังสือวิวรณ์เป็นข่าวดี อ่านไปจะพบคำว่า “ความสุข” หรือ “บุญลาภ” 7 ครั้ง ตลอดหนังสือวิวรณ์
o วว 1:3 ความสุข จงมีแก่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังถ้อยคำของการประกาศพระวาจานี้และ ปฏิบัติตามข้อความที่มีเขียนไว้ เพราะเหตุการณ์นั้นใกล้เข้ามาแล้ว
o วว 14:13 แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์ว่า “จงบันทึกเถิดว่า บรรดาผู้ตายที่สิ้นใจใน พระเจ้าย่อมเป็นสุขตั้งแต่บัดนี้ พระจิตเจ้าตรัสว่า “ถูกแล้วเขาจะได้พักผ่อน จากความเหน็ดเหนื่อย เพราะการงานที่เขาได้กระทำนั้นได้ติดตามเขาไป”
o วว 16:15 ดูเถิด เรามาเหมือนขโมย ผู้ที่ตื่นเฝ้า และรักษาเสื้อผ้าของต้นไว้ย่อมเป็นสุข เขาจะไม่ต้องเดินเปลือยกายให้ใครๆ เห็นความน่าละอายของตน
o วว 19:9 ทูตสวรรค์กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “จงบันทึกลงไปว่า ผู้ที่ได้รับเชิญมาในงาน วิวาหมงคลลูกแกะของพระเจ้าย่อมเป็นสุข” เขายังเสริมอีกว่า “ถ้อยคำเหล่านี้ เป็นพระวาจาแท้จริงของพระเจ้า”
o วว 20:6 ผู้ที่มีส่วนในการกลับคืนพระชนมชีพครั้งแรกย่อมเป็นสุขและเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ความตายที่สองไม่มีอำนาจเหนือเขาเหล่านี้เลย แต่เขาจะเป็นสมณะของ พระเจ้าและของพระคริสตเจ้า และจะครองราชย์พร้อมกับพระองค์เป็นเวลา หนึ่งพันปี
o วว 22:7 พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราจะมาทันที” ผู้ที่ปฏิบัติตามถ้อยคำของการประกาศ พระวาจาในม้วนหนังสือนี้ย่อมเป็นสุข
o วว 22:14 ผู้ที่ได้ซักเสื้อของตนก็เป็นสุข เขาจะมีสิทธิ์กินผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิต และ สามารถผ่านประตูเข้าไปในนครนั้นได้

ข้อคิดและไตร่ตรองสำหรับบทอ่านจากวิวรณ์ประจำมิสซาวันนี้
• วิวรณ์บทที่ 2-3 มีลักษณะเป็นจดหมายที่ผู้นิพนธ์เขียนถึงกลุ่มคริสตชนทั้ง 7 แห่งที่อยู่ทางภาคตะวันตกของอาเซียน้อย (คือประเทศตุรกีในปัจจุบัน) ได้แก่ เอเฟซัส สเมอร์นา เปอร์กามัม ธิยาทิรา ซาร์ดิส ฟิลาเดลเฟีย และเลาดิเซีย

• แต่ทว่า เลข 7 ในวรรณกรรมวิวรณ์นั้นมีความหมายเฉพาะเจาะจง คือ “ความสมบูรณ์” ดังนั้น การเขียนเตือนพระศาสนจักรทั้ง 7 แห่ง น่าจะมีความหมายว่า ท่านเตือนพระศาสนจักรทั่วโลก ซึ่งพระคัมภีร์วิวรณ์นี้เป็นการเตือนมโนธรรมและการเจริญชีวิตของคริสตชนทุกคน “ถึงพระศาสนจักรทุกแห่ง” แน่นอนท่านเอ่ยถึงพระศาสจักร ชุมชนคริสตชนในอาเซียน้อยแต่มความหมายสำหรับทุกคน ทุกชุมชนคริสตชนแน่นอน

• โดยทั่วไปแล้ว เมืองทั้งเจ็ดที่กล่าวถึงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาก
o เอเฟซัสและสเมอร์นาเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญที่สุดของอาเซียน้อย
o เลาดิเซียมีชื่อด้านการธนาคาร มีอุตสาหกรรมทอผ้าขนสัตว์และการแพทย์ โดยเฉพาะยารักษาโรคตาที่นี่มีชื่อเสียงมาก
o เรายังรู้อีกว่า ความสมบูรณ์ความร่ำรวยฟุ้งเฟ้อทางวัตถุ ในที่ต่างๆ นั้น ล้วนมีอิทธิพลต่อชีวิตความเชื่อของคริสตชนหลายคน เป็นการล่อลวงให้คริสตชนหลงใหลไปได้ ทำให้ให้หมดความสนใจต่อเรื่องศาสนาและจิตใจ และละทิ้งความกระตือรือร้นที่เคยมีมาตั้งแต่เดิมได้เย็นชาลง และความใจเย็นเฉยแทรกซึมเข้ามาแทนที่
o คำสอนที่ผิด ๆ ก็เริ่มปรากฏตัวออกมาด้วย เช่น คำสอนของพวกจินไตยนิยม (Gnostics) ขั้นเริ่มแรก และพวก “นิโคเลาส์นิยม” (Nicolaitans) (วว 2:6,15) รวมทั้ง “ลัทธิประนีประนอมทางศาสนา” (Religious syncretism – วว 2:9,14,20)

• พี่น้องที่รัก อ่านหนังสือวิวรณ์วันนี้และมองดูชีวิตของเรา พระศาสนจักรของเราในยุคปัจจุบันสิครับ... เราคงไม่ต่างกันเลย เพราะโลกปัจจุบันก็ทำร้ายรุกล้ำทำลายชีวิตความเชื่อ ความดี ศีลธรรมและความจริงเช่นกัน....

• อ่านข้อความต่อไปนี้สิครับ
o โลกทุกยุคสมัยเปรียบเสมือนความมืดที่ต้องการแสงสว่างแท้อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกยุคปัจจุบันนี้ กระแสโลกปัจจุบันที่กำลังถาโถมเข้าใส่มนุษยชาติและสังคม กระแสโลกปัจจุบันกำลังนำมนุษย์เดินไปสู่ความมืดมนในหลายมิติ ความมืดมนขาดแสงแห่งยุคสมัย เพราะวัตถุนิยม ปัจเจกนิยม บริโภคนิยม ฯลฯ ซึ่งได้นำพามนุษย์ไปสู่การใช้ชีวิตแบบสัมพัทธ์นิยมอย่างสุดโต่งพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ร้องเตือนอย่างหนักหน่วงในพระสมณสาสน์เตือนใจ “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Gaudium) พระสันตะปาปาเรียกร้องให้เราคริสตชน สมาชิกของพระศาสนจักร ต้องเอาชนะกระแสโลกปัจจุบันที่หยิบยื่นปัจเจกนิยมให้กับเรา แต่เราต้องเอาชนะด้วยการออกไปเพื่อนำความรักออกไปสู่ทุกคนให้ได้จริงๆ เรียกร้องให้เกิดการประกาศข่าวดีในรูปแบบใหม่ให้จงได้ (เทียบ EG 2) (Instrumentum Laboris, Plenary Council, Thailand 2015 ข้อ 10)
o “ทะเลทรายของโลกปัจจุบัน” ความมืดของกระแสโลกปัจจุบันที่พระศาสนจักรเรียกร้องให้ต้องไตร่ตรอง และให้สมาชิกของพระศาสนจักรต้องกล้าหาญจริงจัง คือเรื่องความสัมพันธ์กับโลก กับระบบเศรษฐกิจที่มีรากลึกในความอยุติธรรม (เทียบ EG 53) ระบบเศรษฐกิจ ที่บ่อยครั้งกำลังส่งผลถึงการฆ่าทำลายโดยกฎที่ว่า “แข็งแรงกว่าก็อยู่รอด” อีกทั้งกระแสชีวิตวัฒนธรรมในปัจจุบันรูปแบบการใช้แล้วทิ้ง การตัดออก การละทิ้ง การทำลาย หรือถ้ามีเหลือก็ทิ้งไปอย่างไร้ค่า สิ่งที่ก่อการเป็นทาสในรูปแบบใหม่ในสังคมโลก คือ การกดขี่ในรูปแบบใหม่ นั่นคือ ระบบเศรษฐกิจการเงินที่ผูกขาด เคลือบแคลงแต่มีอยู่จริง กำลังขยายความเลวร้ายที่สุดคือการคอรัปชั่น ที่รุกล้ำเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม การเมือง หรือแม้แต่ในระบบชีวิตของศาสนาและตัวของคริสตชนเองด้วย (EG 56) ปัญหาสำคัญที่แผ่กว้างอย่างยิ่งด้วย คือ การใช้ชีวิตแบบไม่ใยดีกับศาสนาและใช้ชีวิตแบบสัมพัทธ์นิยม (EG 61) ระบบทั้งหมดส่งผลกระทบเป็นความมืดมนของโลกปัจจุบันที่รุนแรง และดูมืดทึบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ดังนั้น โลกปัจจุบันจึงมีความต้องการแสงสว่างใหม่ ต้องการความสว่างในรูปแบบใหม่ของพระศาสนจักร ต้องการการประกาศข่าวดีแบบใหม่โดยศิษย์ของพระคริสตเจ้าทุกคน (อ้างแล้ว ข้อ 11)

• พี่น้องที่รักครับ ปลายปีพิธีกรรม อ่านวิวรณ์เพื่อ
o ย้อนเตือนเราให้ตระหนัก ให้เข้มแข็งในความเชื่อ ในกิจการดีมุ่งหน้ากระทำด้วยความรักต่อไป
o เตือนเราทุกคนให้ตระหนักในความบกพร่อง เพื่อแก้ไข คืนดี ละทิ้งความผิด และกลับใจครับ
o ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย