Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2016

ฉลองนักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา

พซม 3:1-4ข
1ยามค่ำคืนบนที่นอน ดิฉันแสวงหาหวานใจของดิฉัน
ดิฉันแสวงหาเขา แต่ไม่พบ


2บัดนี้ ดิฉันจะลุกขึ้น จะเที่ยวไปทั่วเมือง
ตามถนนและลานเมือง
ดิฉันจะแสวงหาหวานใจของดิฉัน
ดิฉันแสวงหาเขา แต่ไม่พบ

3บรรดายามที่เดินตรวจในเมือง พบดิฉัน
“ท่านทั้งหลายได้เห็นหวานใจของดิฉันไหม”

4ดิฉันเพิ่งผ่านยามมา ก็พบหวานใจของดิฉัน
ดิฉันสวมกอดเขาไว้แน่น และจะไม่ยอมปล่อย

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พี่น้องที่รัก ปีนี้ ปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรม ความรักความเมตตาอย่างน่าพิศวงที่สุด พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศเลื่อนขั้นการฉลองนักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา จากการระลึกถึง Memory ให้เลื่อนขั้นเป็น “การฉลอง” Feast เรียกว่าเป็น “การฉลองชั้นสอง” คือ ชั้นก่อนขั้นสูงสุดคือ “สมโภช” Solemnity เรื่องนี้ในปีนี้ต้องถือว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆ และพ่อกล่าวได้ว่าเป็นพระปรีชาญาณของพระสันตะปาปาฟรังซิสมากๆ ที่ได้เรียนร้องให้เราทั่วโลกได้เฉลิมฉลองท่านนักบญมารีย์ชาวมักดาลาอย่างพิเศษ

• พ่อได้อ่านบทนำเริ่มขอบพระคุณในบูชามิสซาฉลอง พ่อได้รับประเด็นที่งดงามมากๆเกี่ยวกับท่านนักบุญมารีย์ชาวมักดาลา ให้เรามาดูกันครับ น่ารักมากๆ
o ข้าแต่แพระบิดาเจ้าผู้ทรงสรรภานุภาพ เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงแห่งความรอดพ้นที่จะประกาศสรรเสริญพระองค์ในทุกสิ่ง เพราะพระเมตตาของพระองค์ที่เผยแสดงโดยทางพระเยซูคริสตเจ้านั้นยิ่งใหญ่เทียมเท่าพระอานุภาพสุดหยั่งของพระองค์
o เพราะพระคริสตเจ้าได้เผยแสดงพระองค์แก่มารีย์ชาวมักดาลาในสวน
o เพราะครั้งทรงพระชนม์อยู่นางได้รักพระองค์มาก และนางได้พิศเพ่งพระองค์ขณะทรงสิ้นพระชนม์บนไม้เขน
o มารีย์ชาวมักดาลานี้เองได้โหยหาพระองค์ผู้ทรงถูกฝังไว้ในพระคูหา และ
o นางได้เป็นบุคคลแรกที่ได้กราบนมัสการพระองค์เมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพจากความตาย
o พระคริสตเจ้าได้ยกย่องมารีย์ชาวมักดาลาอย่างมาก โดยมอบหมายพันธกิจให้นางเป็นผู้ไปแจ้งข่าวเรื่องการกลับคืนพระชนมชีพแก่บรรดาอัครสาวกคนอื่นๆ
o เพราะเหตุนี้ข่าวดีแห่งการกลับคืนชีพจึงได้แพร่กระจายไปจนสุดปลายแผ่นดิน
o ดังนั้น ข้าแต่องค์พระองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงพร้อมใจกันประกาศสรรเสริญพระองค์ร่วมกับบรรดาทูตสวรรค์และบรรดานักบุญว่าดังนี้...

• จากบทภาวนาเริ่มขอบพระคุณ ทำให้เราได้ทราบเหตุผลยิ่งใหญ่มากๆ สำหรับมารีย์ชาวมักดาลา นอกนั้น พ่อมีประเด็นที่จะเสนอให้พิจารณาและรู้จักท่านอีกดังนี้ครับ
o มารีย์ชายมักดาลาเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง ในเรื่องราวแห่งความเมตตาของพระเจ้าและพระหรรษทานของพระองค์ แน่นอนสำหรับวันเกิดหรือวันตายของท่านเราไม่มีข้อมูลเลย แต่เรารู้ว่า ระหว่างการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า จนถึงความตายและการกลับคืนชีพของพระองค์... มารีย์คนนี้ได้รับการกล่าวถึงบ่อยครั้งในพระวรสารเรียกว่า เป็นโหลทีเดียว มากกว่าบรรดาศิษย์คนอื่นๆ มากมายนัก
o หลายคนบอกว่า มารีย์ชาวมักดาลาเป็นหญิงโสเภณี หรืออย่างน้อยนางเป็นหญิงที่ประพฤติไม่ดีในเรื่องศีลธรรมทางเพศ แต่ ทำความเข้าใจให้ชัดนะครับ... เรื่องนี้ไม่มีข้อมูลจากพระคัมภีร์สนับสนุนเลยแม้แต่น้อย...
o เธอเป็นหญิงชาวยิวที่ดำเนินชีวิตท่ามกลางคนต่างศาสนา
o พระวรสารทั้งหลายเห็นพ้องกันว่า...นางคือหญิงคนบาป และพระวรสารบอกว่าพระเยซูเจ้าได้ขับไล่ปีศาจเจ็ดตนออกไปจากนาง จากนั้นเองนางได้กลายเป็นหญิงคนหนึ่งในกลุ่มสตรีที่ติดตามพระเยซูเจ้าเสมอ
o พระวรสารนักบุญยอห์น กล่าวถึงหญิงที่ร้องไหนน้ำตารดพระบาทพระเยซูและเช็ดด้วยมวยผม... มีการถกเถียงกันว่า... หญิงคนนั้นใช่มารีย์ชาวมักดาลาหรือไม่ เป็นคนเดียวกันไหม เรื่องนี้ยังเป็นที่สงสัยอยู่

• ภาพสำคัญที่สุด...เมื่อพบพระคริสตเจ้า ชีวิตของมารีย์ชาวมักดาลามีความหมายยิ่งใหญ่ ท่านคือคนบาปที่พระเยซูเจ้าได้ช่วยให้หลุดพ้นจากบาป จนท่านนักบุญกลายเป็นต้นแบบของทุกคนที่มีความหวังในความรอด และได้รักพระคริสตเจ้าจนเป็นตนแบบสำหรับเราคริสตชนทุกคน

• มารีย์ชาวมักดาลาติดตามพระเยซู รับใช้พระองค์และบรรดาศิษย์โดยตลอด ด้วยความรักมากที่นางได้รับการอภัยมาก

• นางได้เฝ้าดูพระเยซูเมื่อทรงถูกตรงกางเขน สิ้นพระชนม ได้ได้ติดตามจนถึงการฝังพระศพ นางเป็นคนแรกที่ไปที่พระคูหาเพื่อจะได้ชโลมพระศพ และเธอคือคนแรกที่ได้ไปประกาศพระเยซูผู้กลับคืนพระชนม ตามที่เราได้อ่านในพระวรสารวันนี้

• ตำนานเล่าว่า มารีย์ชาวมักดาลาใช้ชีวิตที่เหลือหลับพระเยซูสิ้นพระชนม นางอยู่กับกลุ่มคริสตชน และหลังจากสิบสี่ปีตำนานบอกว่ามารีย์ถูกส่งลงเรือไปพร้อมกับศิษย์อีกหลายคน เรือที่ไม่มีใบเรือ ไม่มีพาย ปล่อยไปตามยถากรรมเพื่อหวังให้ตาย แต่เรือนั้นได้ลอยไปจนถึงทางใต้ของฝรั่งเศสที่มารีย์ชาวมักดาลาได้ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายด้วยชีวิตบำเพ็ญพรต โดดเดี่ยวในถ้ำ

• พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าในวันฉลองนักบุญมารีย์ชาวมักดาลา พระวาจาจากหนังสือเพลงซาโลมอน วรรณกรรมปรีชาญาณที่ประกาศถึง “ความรัก” ด้วยบทเพลงรัก ที่พรรณาถึงความรักของชาวอิสราเอลกับพระยาห์เวห์ บทอ่านวันนี้สะท้อนภาพมารีย์ชาวมักดาลาที่ได้รักและติดตามพระเยซูเจ้าด้วยความรัก แม้กระทั่งที่พระคูหานางก็โหยหาที่จะรักได้พบพระองค์แม้ทราบว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วก็ตาม

• ที่สุดพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพได้เรียกนาง “มารีย์” และนางได้พบ ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์เป็นคนแรกจริงๆ ความรักของมารีย์ชาวมักดาลาผู้ได้รับพระเมตตาแห่งการอภัยบาป จึงกลายเป็นต้นแบบของความรักของเราที่พึงมีต่อพระคริสตเจ้า เป็นคำสอนสำหรับเราคริสตชนทุกคนให้ได้รักพระคริสตเจ้าและแสวงหาพระองค์ นอกนั้น ให้เราได้ออกไปประกาศความรักของพระคริสตเจ้าอย่างจริงจังมากขึ้นเสมอ

• พ่อขอคัดพระวรสารเรื่องราวแสนงดงามที่ นักบุญมารีย์ชาวมักดาลาได้แสวงหาและได้พบพระคริสตเจ้า ณ ในสวนที่ตั้งพระคูหา เพื่อเราจะได้อ่านสรุปความงดงามของการฉลองมารีย์ชาวมักดาลาวันนี้ครับ

• ยน 20:11-18 พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่มารีย์ชาวมักดาลา

o 11มารีย์ยังคงยืนร้องไห้อยู่นอกพระคูหา ขณะที่ร้องไห้นั้น นางก้มลงมองในพระคูหา 12ก็เห็นทูตสวรรค์สององค์สวมเสื้อขาวนั่งอยู่ตรงที่ที่เขาวางพระศพของพระเยซูเจ้าไว้ องค์หนึ่งนั่งอยู่ทางเบื้องพระเศียร อีกองค์หนึ่งนั่งอยู่ทางเบื้องพระบาท 13ทูตสวรรค์ทั้งสององค์ถามนางว่า “นางเอ๋ย ร้องไห้ทำไม” นางตอบว่า “เขานำองค์พระผู้เป็นเจ้าของดิฉันไปแล้ว ดิฉันไม่รู้ว่า เขานำพระองค์ไปไว้ที่ใด” 14เมื่อตอบดังนี้แล้ว นางก็หันกลับมา และเห็นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ที่นั่น แต่ไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูเจ้า 15พระองค์ตรัสถามนางว่า “นางเอ๋ย ร้องไห้ทำไม กำลังเสาะหาผู้ใด” นางคิดว่าพระองค์เป็นคนสวน จึงตอบว่า “นายเจ้าขา ถ้าท่านนำพระองค์ไป ช่วยบอกดิฉันว่าท่านนำพระองค์ไปไว้ที่ไหน ดิฉันจะได้ไปนำพระองค์กลับมา” 16พระเยซูเจ้าตรัสเรียกนางว่า “มารีย์” นางจึงหันไป ทูลพระองค์เป็นภาษาฮีบรูว่า “รับโบนี” ซึ่งแปลว่า พระอาจารย์ 17พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่า “อย่าหน่วงเหนี่ยวเราไว้เลย เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปเฝ้าพระบิดา แต่จงไปหาพี่น้องของเรา และบอกเขาว่า เรากำลังขึ้นไปเฝ้าพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลาย ไปเฝ้าพระเจ้าของเรา และพระเจ้าของท่านทั้งหลาย” 18มารีย์ ชาวมักดาลาจึงไปแจ้งข่าวกับบรรดาศิษย์ว่า “ดิฉันได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว” และเล่าเรื่องที่พระองค์ตรัสกับนาง

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย