Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2016

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา 
กจ 14:19-28…..

19ชาวยิวบางคนมาจากเมืองอันทิโอกและเมืองอิโคนิยุม เกลี้ยกล่อมประชาชนให้เป็นฝ่ายของตนได้ เขาเหล่านั้นใช้ก้อนหินขว้างเปาโลแล้วลากออกไปนอกเมืองเพราะคิดว่าเปาโลตายแล้ว 20บรรดาศิษย์มาห้อมล้อมเขา เปาโลลุกขึ้น เข้าไปในเมือง วันรุ่งขึ้นเปาโลก็ออกเดินทางกับบารนาบัสไปยังเมืองเดอร์บี


21ทั้งสองคนประกาศข่าวดีที่เมืองนั้น ได้ศิษย์เป็นจำนวนมาก แล้วจึงกลับไปเมืองลิสตรา เมืองอิโคนียุมและเมืองอันทิโอกแห่งแคว้นปิสีเดีย 22เขาทั้งสองคนให้กำลังใจบรรดาศิษย์ ตักเตือนให้มั่นคงอยู่ในความเชื่อ พูดว่า “พวกเราจำเป็นต้องฟันฝ่าความทุกข์ยากเป็นอันมากจึงจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าได้” 23เปาโลและบารนาบัสแต่งตั้งผู้อาวุโส ในกลุ่มคริสตชนแต่ละกลุ่ม เขาอธิษฐานภาวนาพร้อมกับจำศีลอดอาหาร แล้วฝากบรรดาผู้อาวุโสเหล่านี้ไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเขาทั้งหลายมีความเชื่อ 24ทั้งสองคนเดินทางผ่านแคว้นปิสิเดีย มาถึงแคว้นปัมฟีเลีย 25ประกาศพระวาจา ที่เมืองเปอร์กา แล้วจึงไปยังเมืองอัตตาเลีย

26จากนั้น เขาลงเรือกลับไปยังเมืองอันทิโอกแห่งซีเรีย ก่อนที่เขาทั้งสองจะออกเดินทางจากเมืองอันทิโอก บรรดาคริสตชนเคยฝากเขาไว้กับพระหรรษทานของพระเจ้าเพื่องานที่เขาเพิ่งกระทำสำเร็จ 27เมื่อไปถึง เปาโลและบารนาบัสก็เรียกประชุมกลุ่มคริสตชนเล่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำโดยผ่านตน ว่าพระเจ้าทรงเปิดประตูแห่งความเชื่อให้คนต่างศาสนา 28เขาทั้งสองคนพักอยู่กับบรรดาศิษย์เป็นเวลานาน

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “สู้เพื่อความเชื่อ” หลายครั้งเรามนุษย์มีความดิ้นรนมาเพื่อความเชื่อของตน

• พ่อเคยเจอคนดื้อครับ คนเราถ้ามีความเชื่อในตัวเองนะดื้อสุดๆ แพ่งสุด จะพยายามยึดความคิดของตนและมุ่งไปอย่างไม่ยอมเด็ดขาด เด็กทะเลาะกันเวลาที่อารมณ์ขึ้นก็ดื้อครับ...
o เคยพยายามปลอบใจให้เกิดการคืนดีกันกับพี่ พ่อพยายามแทบตาย พูดหว่านล้อมด้วยเหตุผลตั้งนานสองนาน หนูจะคืนดีกับพี่ได้ไหมลูก คำตอบคือ “ไม่” ไม่พูดมาก นั่งกอดเข่าฟังเงียบๆ
o พ่ออบรม ให้เหตุผลของครอบครัว เพราะเจ้าสองพี่น้องนี้มีกันอยู่สองคนในครอบครัวของเขา.... ความเป็นพี่น้อง ความรัก โอยชักแม่น้ำทั้งร้อยมาพูด.. “คืนดีกับพี่ได้ไหมลูก”...คำตอบคือ “ไม่”
o หมัดต่อไปต้องเอาเรื่องครอบครัวมาอ้าง.... รักพ่อแม่ไหมลูก “รัก” นั่งร้องไห้ไปเงียบๆ รักอยากให้พ่อแม่ดีใจไหม... “ใช่”....ให้อภัยและคืนดีกับพี่หนูพ่อแม่จะดีใจไหม.... “ใช่”...ดังนั้น ลูกคืนดีกับพี่ได้ไหม...คำตอบคือ “ไม่”
o เหนื่อยครับ หมัดต่อไปหมัดหนักครับ “พระเจ้า” หนูรักพระไหม...”รัก” การโกรธเป็นบาปไหน.. “บาปค่ะ”...เพราะเห็นแก่พระเจ้าจริงๆ ที่รักเรานะลูก พระองค์ให้อภัยเราทุกคนใช่ไหม... “ใช่”.... ดังนั้น ลูกคืนดีได้ไหม.... “ไม่”...
o พ่อเหมือนโดนหมัดหนักเสียเอง....พูดแทบตายครับ...จบลงด้วย “ไม่” ...จนปัญญา ต้องปล่อยกลับบ้านไป....จากนั้น ไม่กี่วัน เห็นพี่น้องคู่นั้นเขาคุยกันดี รักกันดี มีกันแค่สองพี่น้อง...กลับมาคุยกันปกติ...โถๆๆๆๆๆ เสียดายเวลาที่อุตส่าห์นั่งเกลี้ยกล่อมแทบตาย

• คนเราก็ดื้อเป็นปกติครับ.... ถ้าเขายึดมั่นในตนเองหรือในอะไรบางอย่าง หรือเชื่อมั่นในอะไรบางอย่าง อย่างไรก็ไม่ยอม ดื้อในความเชื่อมั่นในตนเอง ยึดตนเอง ก็เรียกว่าดื้อครับ แต่ถ้ามุ่งมั่นไม่มีวันยอมไม่มีวันลดละในความเชื่อ เชื่อในความจริง และในบุคคลที่เป็นความจริงๆ เขาไม่เรียกว่าดื้อครับ แต่กลายเป็น “ซื่อสัตย์” ยืนหยัดในความจริง และมุ่งมั่น แม้เจ็บปวดเพียงใดก็ตาม เขาจะยึดมั่นและยืนหยัดโดยเด็ดขาด ไม่มีวันยอมแม้จะต้องสละชีวิตก็ตาม ความซื่อสัตย์นี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับ

• ภาษาฮีบรู คำว่า “ซื่อสัตย์” ใช้คำว่า Sedaqa เครื่องหมายแสดง “พระเจ้า”

o พระองค์เป็นความมั่นคงซื่อสัตย์ไม่เปลี่ยนแปลงครับ หมายถึงความเที่ยงตรงและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงในความรักมั่นคงไม่มีที่สิ้นสุด.....
o พระเจ้าพระองค์คือต้นแบบแห่งความ “ซื่อสัตย์และความรักมั่นคงเสมอ” ดังนั้น ความซื่อสัตย์ มุ่งมันบากบั่นจึงเป็น “ความเชื่อ” แท้ในเป้าหมาย เป้าหมายคือ “พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพครับ...
o อ่านกิจการฯ วันนี้จะพบว่า เปาโลและบารนาบัส เชื่อและไม่หวั่นเลย เรียกว่าดื้อสุด หรือซื่อสัตย์สุดๆ เพื่อประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพครับ ไม่หวั่น และไม่กลัวจริงๆ มั่นคง และแม้ต้องเกือบตาย ก็ไม่กลัว ซื่อสัตย์มั่นคงในความรักของพระเยซูเจ้าครับ ขอให้พวกเรามั่นคงในความรักและความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเสมอนะครับ
---------------------------------

• Porta Fidei “ประตูแห่งความเชื่อ”
o วันนี้พ่ออยากพูดถึงคำว่าประตูแห่งความเชื่อ... แปลง่ายๆว่า ความเชื่อเป็นประตูสำหรับเราที่จะเข้าไปถึงพระเจ้า... หรือเป็นประตูแห่งหัวใจเราที่จะเปิดเพื่อต้อนรับความเชื่อ ต้อนรับพระคริสตเจ้า...
o พ่อจินตนาการความจริงๆนี้ให้เป็นภาพที่เห็นได้ชัดๆ นะครับ บานประตูที่เปิดคือความเชื่อ หรือโดยทางความเชื่อนั้น ผ่านประตูแห่งชีวิตความเชื่อเราก้าวเข้าไปสู่พระเจ้า โดยผ่านทางความเชื่อนั้น...

• คำสอนของเรื่องประตูแห่งความเชื่อคือ คำว่าประตูแห่งความเชื่อที่พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่สิบหกได้สอนในปีแห่งความเชื่อนั้น พ่อคิดว่าเราสามารถประยุกต์ให้เข้ากับพระวาจาวันนี้ที่เราได้อ่านเลยครับ... (กจ 14:27)

• ประตูแห่งความเชื่อนี้เปิดอยู่เสมอสำหรับเราทุกคน เป็นประตูที่นำเราไปสู่ชีวิตแห่งความสัมพันธ์กับพระเจ้าและทำให้เราได้เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักร
o เราสามรถผ่านประตูบานนี้เข้าไปได้อาศัย “พระวาจา” ที่พระเจ้าประทานให้เรา และ
o เมื่อหัวใจของเราพร้อมและตัดสินใจที่จะให้หัวใจของเรากล้าก้าวเข้าไปสู่พระเจ้าด้วยความรัก... และเดินทางเพื่อก้าวสู่พระเจ้าทางประตูแห่งความเชื่อนี้ คือ ความจริงของชีวิตของเราตลอดไป... (Porta Fidei 1)

• เราก้าวสู่ประตูแห่งความเชื่อเมื่อไร
o คำตอบคือ “วันที่เรารับศีลล้างบาป” (เทียบ รม 6:4)
o โดยอาศัยพระพรแห่งศีลล้างบาปที่เราได้จุ่มตัวลงในน้ำทรงชีวิตของพระเจ้า “น้ำแห่งศีลล้างบาป” ณ วันนั้นไป เราได้ชื่อว่า “บุตรของพระเจ้า” (อย่าลืมความจริงข้อนี้เด็ดขาด)
o ความงดงามที่สุด คือ เราได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วจริงๆ เราสามารถเรียกพระเจ้านิรันดรว่า “พระบิดา”
o จนกระทั่งวันที่เราต้องตายจากโลกนี้ไป ณ เวลานั้น เราก็มีความหวังยิ่งใหญ่ในพระเยซูเจ้าคือ “การกลับคืนชีพและเข้าสู่ชีวิตนิรันดร” ทั้งนี้โดยอาศัยพระคุณของพระจิตเจ้าที่ขับเคลื่อน เป็นพลังของพระจิตเจ้า “พลังแห่งความรัก” ที่เป็นพลังหรือ “กระแสลมแห่งความรัก” ที่ขับเคลื่อนชีวิตเราทุกคนผู้เชื่อในพระเยซูให้มุ่งเจริญชีวิตสู่สิริรุ่งโรจน์แห่งความรักและความจริง (เทียบ ยน 17:22)

• เราจะเจริญชีวิตและประกาศความเชื่อของเราในพระเจ้า ในพระตรีเอกภาพอย่างไร
o ประกาศความเชื่อในพระเจ้าพระบิดา พระบุตร และพระจิต คือ เราต้องเชื่อใน “to believe in” กล่าวอย่างตรงไปตรงมาให้ง่ายที่สุด คือ พี่น้องครับ เราต้องรักพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระจิต คือ เชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวคือพระเจ้าองค์ความรัก Deus Caritas Est พระเจ้าเป็นความรักนั่นเอง
o เราต้องรักองค์ความรัก ประตูแห่งความเชื่อเปิดให้เราก้าวเข้าไปสู่ “ความรัก” หรือ “พระเจ้าองค์ความรักนิรันดร”

• ประตูแห่งความเชื่อเปิดออกให้เราได้ สัมผัสและมีประสบการณ์กับพระเจ้าองค์ความรักนิรันดร พระบิดา และพระบุตรและพระจิต และเราจะสัมผัสพระเจ้านิรันดรได้อย่างไร... เราได้รู้จักพระเจ้าพระบุคคลในพระตรีเอกภาพจริงๆไหม... ให้เรามาพิจารณากันครับ
1. พระบิดา พระองค์ผู้ทรงเป็นนิรันดร พระผู้สร้างทุกสิ่งและเมื่อถึงเวลากำหนดแห่งความรักทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อไถ่บาปของเรา
2. พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงรักพระบิดาและรักมนุษยชาติที่สุด พระองค์ทรงรักจนถึงกับยอมมอบชีวิตของพระองค์ ยอมสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ เพื่อไถ่บาปของเรา เพื่อช่วยเราให้รอดพ้นและมีความหวัง ความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวในพระองค์
3. พระจิตเจ้า ผู้มาจากพระบุตรและพระบิดา พระบุตรทรงประทานพระจิตให้กับพระศาสนจักร พระจิตเจ้าผู้ทรงนำพระศาสนจักรตลอดนับพันๆ ปีและตลอดไปจนกว่า พระศาสนจักรจะได้ต้อนรับการเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์ของพระเยซูเจ้าในวันพิพากษา

• พี่น้องที่รัก นี่คือ ประตูแห่งความเชื่อที่เปิดเพื่อเราได้รู้จักพระเจ้า ให้เราได้เป็นคริสตชนที่แท้จริง
o พ่อเชื่อและหวังว่าถ้าเราเข้าใจความหมายของประตูแห่งความเชื่อ ถ้าเราเข้าใจความเชื่อมากขึ้น เราจะรักความเชื่อของเราที่พระเจ้าประทานให้ เราจะรักพระเจ้ามากขึ้น และเราจะเจริญชีวิตด้วยความรักมากขึ้น...
o พ่อไม่อยากปล่อยให้ปีแห่งความเชื่อที่เราได้เดินทางฉลองมาเมื่อหลายปีก่อน และปีนี้ก็เป็นปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรมอีก พ่อไม่อยากให้เวลาพิเศษเหล่านี้ต้องผ่านไป โดยที่เราไม่ได้สัมผัสกับความงดงามของความเชื่ออย่างแท้จริง...

• พ่อเชื่อครับ พ่อหวังครับ หวังจริงๆ ว่าเราคริสตชนจะรักหนทางที่พระเยซูเจ้าทรงพาเรามาสู่ประตูแห่งความเชื่อ “ความเชื่อในพระองค์” และปีนี้เราก็เปิด “ประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม” ทั่วไปทุกสังฆมณฑล ของกรุงเทพฯเรา เปิดถึงสามแห่ง...
o จำได้ไหมว่า พระองค์เคยตรัสว่า “เราคือประตู” ดังนั้น เราต้องเชื่อในพระองค์ เราต้องสัมผัสความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้ได้มากที่สุด สุดกำลังแห่งความเชื่อของเรานะครับ
o เปาโลเคยถูกเบียดเบียนเพราะความเชื่อ ถูกทุ่มด้วยก้อนหินปางตาย เคยติดคุก แต่ท่านยืนยันว่า แต่พระวาจาของพระเจ้าจะถูกจองจำไม่ได้เด็กขาด...

• พี่น้องที่รักครับ
o ให้เราเข้มแข้งในความเชื่อ เปิดประตูแห่งความเชื่อและก้าวเดินในหนทางแห่งความเชื่อ
o ให้เราก้าวสู่ประตูแห่งเมตตาธรรมอย่างโดดเด่นชัดเจนเสมอไป...
o ขอพระเจ้าอวยพรให้เรามีความเชื่อ ให้เราได้เติบโตในความเชื่อ และหล่อเลี้ยงความเชื่อด้วยความความรักและประสบการณ์ของความรักตลอดไปนะครับ....

• พระวาจาวันนี้เราเห็นด้วยว่า “เปาโลและบารนาบัสแต่งตั้งผู้อาวุโส ในกลุ่มคริสตชนแต่ละกลุ่ม เขาอธิษฐานภาวนาพร้อมกับจำศีลอดอาหาร แล้วฝากบรรดาผู้อาวุโสเหล่านี้ไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเขาทั้งหลายมีความเชื่อ”
o พี่น้องที่รัก พ่อขอฝากพวกเราทุกคน ทุกคนจริงๆ ฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเราทุกคนได้มีความเชื่อในพระองค์นะครับ... ขอพระเจ้าอวยพรครับ...

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย