Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย  ยุ่นประยงค์
2.ข้าพเจ้าจะถวายพรแด่พระยาห์เวห์ตลอดกาล
คำสรรเสริญพระองค์จะติดอยู่กับริมฝีปากของข้าพเจ้าเสมอ 
(สดุดี 34:1)
                เบื้องหลังของเพลงสดุดุนี้เคือถึงการหนีภัยของดาวิดไปยังแดนฟิลิสเตีย ไปหาอาคีช กษัตริย์แห่งเมืองกัทเพื่อให้พ้นจากเงื้อมมือกษัตริย์ซาอูลที่ตามล่าท่าน อันที่จริงแล้วก็เปรียบเสมือนหนีเสือปะจระเข้ เพราะทั้งกษัตริย์ซาอูลลาคิชต่างก็เป็นอริกับดาวิด การฆ่าโกลิอัทนักรบของชาวฟิลิสเตียย่อมสร้างความโกรธแค้นให้แก่กษัตริย์อาคิช (หรืออบีเมเล็ค ชื่อทั่วไปของกษัตริย์ฟิลิสเตีย ดังเช่นฟาโรห์กษัตริย์ของอียิปต์) เพื่อจะรอดพ้นเงื้อมมือของกษัริย์ฟิลิสเตีย ดาวิดต้องแสร้งทำเป็นบ้า นี่คือที่มาของเพลงสดุดีนี้

               ดาวิดตั้งใจแน่วแน่ที่จะสรรเสริญองค์เป็นเจ้า เพราะท่านกตัญญูรู้คุณและน้อมรับความเป็นพระเจ้าของพระยาเวห์ สิ่งสร้างทั้งมวลมีหน้าที่สรรเสริญพระองค์ และจะสรรเสริญตอลดไป ในยามทุกข์ยามสุข ในยามที่ต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุน ตระหนักดีว่าการเทิดพระเกียรติและการสรรเสริญกระทำได้ไม่สิ้นสุด และจะไม่อยู่ในใจเท่านั้น แต่จะออกมาเป็นคำพูดหรือบทเพลง ดังที่นักบูญออกุสตีนกล่าวไว้ว่า การร้องเพลงเป็นการภาวนาสองเท่า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย