Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม  2017
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน อสค 18:25-28/ฟป 2:1-11/มธ 21:28-32
      "เราขอบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนเก็บภาษีและหญิงแพศยา 'ศาสนา พระเยซูเจ้าได้เล่านิทานเปรียบเทียบเรื่องบุตรชายสองคน
      คนแรกคือคนที่รับปากกับบิดาว่า จะไปทำงาน แต่แล้วก็ไม่ไปทำ
      คนที่สองปฏิเสธบิดา แต่ต่อมารู้สึกเสียใจ จึงไปทำตามที่บิดาบอก

       นิทานเรื่องนี้จึงให้บทสอนแก่เราว่า การสัญญาอย่างเดียว ไม่สามารถทดแทนการปฏิบัติ บุตรชายที่บอกว่า เขาจะไปแต่ไม่ได้ไป ได้แก่ผู้นำศาสนา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า แต่กลับปฏิบัติตรงกันข้าม

      ส่วนคนเก็บภาษีและหญิงแพศยานั้น ได้ปฏิบัติตัวตามวิธีการของตัว แต่ต่อมาก็ยืนดีทำตามวิธีการของพระเป็นเจ้า บรรดาผู้นำศาสนาได้ดูหมิ่นคนเก็บภาษีและหญิงแพศยา เพราะพวกนี้ไม่นบนอบต่อพระเป็นเจ้า แต่เมื่อได้ยินคำเทศนาของท่านยอห์น พวกเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต ตรงข้ามกับผู้นำประชากรของพระเป็นเจ้า ได้ปฏิเสธที่จะเชื่อในวิธีการของพระเยซูเจ้า และได้เปลี่ยนแปลงชีวิต จึงไม่เหมาะสมที่จะเข้าสู่พระราชัยของพระเป็นเจ้า บุตรชายและบุตรสาวที่ดี คือ คนที่ยอมรับคำสั่งของบิดาด้วยความนบนอบ และได้ลงมือปฏิบัติด้วยความเต็มใจ...

ข้าพเจ้าประพฤติตนเหมือนบุตรคนใดในนิทานเปรียบเทียบนี้?...

ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกทำตามพระประสงค์ของพระองค์ทุกๆวัน

เมื่อจากชีวิตนี้ ข้าพเจ้าไม่สามารถนำเงินและทอง ที่ข้าพเจ้าหามาได้ ไปพร้อมกับข้าพเจ้า ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าหวงแหนและกักตุนไว้ จะคงอยู่ในโลกนี้ หลังจากข้าพเจ้าจากโลกนี้ไปแล้ว

      บ่อยๆข้าพเจ้าถามว่าในชีวิตหน้า ข้าพเจ้าจะได้อะไร เมื่อข้าพเจ้าจากไปคนเดียว พระองค์จะพบอะไร และจะเห็นอะไร ในวิญญาณของข้าพเจ้า และเมื่อพระองค์เรียกข้าพเจ้าๆจะตอบพระองค์อย่างไร พระตุลาการที่ยิ่งใหญ่ จะตรวจดูการงานของข้าพเจ้าทุกชิ้นอย่างละเอียด วิญญาณข้าพเจ้าได้รวบรวมอะไรไว้บ้าง หรืออย่างน้อย มีสิ่งใดบ้างที่ข้าพเจ้าจะค้นพบว่าเป็นงานที่ข้าพเจ้าเคยทำ และปล่อยไว้ข้างหลัง.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย