Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 5 กันยายน 2017
สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
นักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตา
บทอ่าน 1ธส 5:1-6,9-11 / ลก 4:31-37
      “พวกเขาต่างพากันพิศวงในคำสอนของพระองค์ เพราะพระองค์ตรัสอย่างมีอำนาจ (ข้อ 36 ) หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงถูกปฏิเสธ โดยประชาชนในเมืองนาซาเร็ธ (มก 4:29-30) พระองค์ได้ไปยังเมือ


       คาร์เปอร์นาอุม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของทะเลสาบกาลิลี อีกครั้งหนึ่ง พระองค์ได้ทรงสอนที่ในศาลาธรรม ในวันสับบาโต และประชาชนได้รู้สึกประทับใจ ในพระวาจาอันทรงอำนาจของพระองค์ ทันใดนั้น พระองค์ได้ถูกขัดจังหวะ โดยเสียงร้องของชายคนหนึ่งที่ถูกปีศาจสิง แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใคร แต่ปีศาจรู้ว่าพระองค์คือ “ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นเจ้า” ผู้ทรงเสด็จมาเพื่อทำลายปีศาจ และช่วยฟื้นฟูอำนาจของพระเป็นเจ้า ให้แก่มวลมนุษย์ และด้วยอำนาจของพระองค์ พระเยซูเจ้าได้ขับไล่ปีศาจ และได้ทรงรักษาคนที่ถูกปิศาจสิง ประชาชนต่างรู้สึกเกรงกลัวในอำนาจของพระเป็นเจ้า และชื่อเสียงของพระองค์ก็ได้กระจายไปทั่วถิ่นแดนนั้น มีกิจการชั่วร้ายใดๆที่สมควรจะถูกขับออกไปจากชีวิตของเรา?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดบำบัดรักษาลูก ด้วยพระวาจาอันทรงชีวิตของพระองค์

       คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา เป็นที่รู้จักกันในนามของนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ท่านเกิดในเมือง สโกเปีย ที่เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐมาเซโดเนีย ในปัจจุบันนี้ หลังจากที่ท่านได้อยู่ในมาเซโดเนียนาน 18 ปี ท่านได้เดินทางไปประเทศไอร์แลนด์ และประเทศอินเดีย จนกระทั่งเสียชีวิต ในปี 1950 ท่านได้ก่อตั้งคณะนักบวชหญิงธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 4500 คน ทำงานอยู่ใน 133 ประเทศ คณะของท่านได้ทำงานเพื่อคนที่ติดโรคเอดส์ โรคเรื้อน วัณโรค สถานพยาบาล คลินิกเคลื่อนที่ ให้คำแนะนำแก่เด็กๆและครอบครัว สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และโรงเรียน นอกจากสมาชิกจะปฏิญาณ ความบริสุทธิ์ ความยากจน และความนบนอบแล้ว ยังปฏิญาณข้อที่สี่ คือ “จะรับใช้คนยากจนในท่ามกลางคนยากจน ด้วยความเสียสละจากใจ”...”ความยากจนที่น่ากลัวที่สุด คือ การอยู่โดดเดี่ยว และการที่มีความรู้สึกว่า ไม่มีใครรัก…ความรักเริ่มต้น ด้วยการเอาใจใส่คนที่ใกล้ตัวที่สุด คือ คนที่อยู่บ้านเดียวกัน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย