Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน  2017
สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 2คร 6:1-10 / มธ 5:38-42
        นักบุญเปาโลได้กล่าวว่า “เราได้แสดงตัวเป็นผู้รับใช้ของพระเป็นเจ้า ในทุกกรณี ด้วยความอดทนเป็นอันมาก ในความทุกข์ยาก ในความขัดสน ในความคับแค้น ในการถูกเลื่อน ในการถูกจำจอง ในการวุ่นวาย ในการงานเหน็ดเหนื่อย ในการอดหลับอดนอน ในการอดอาหาร โดยความบริสุทธิ์ใจ โคยวามรู้ โดยความเพียรทน โดยความใจดี โดยพระจิตเจ้า”


 
        หัวหน้าของกลุ่มที่ไม่ชอบใช้ความรุนแรง ได้ถูกสัมภาษณ์โดยนักข่าวทีวีว่า “ท่านสวดภาวนาแก่ผู้ที่เบียดเบียนท่านได้หรือไม่? ท่านรักศัตรูของท่านหรือไม่? หัวหน้ากลุ่มได้ตอบว่า “สำหรับคนอื่นแล้วเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่สำหรับเรา เรารู้ว่าพระบัญญัติของพระเยซูเจ้านั้นหมายความว่าอะไร เพราะว่าเรามีประเพณี และมีวิธีการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างไร ยิ่งกว่านั้น หัวหน้ายังได้เรียกเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง และพูดว่า  ”คนนี้พยายามที่จะเอาชีวิตและทรัพย์สมบัติของผมไป หลังจากที่เขาได้ทำร้ายฉันแล้ว ฉันได้ขอร้องให้เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เคยเกิดขึ้น บัดนี้ชายคนนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นโจรผู้ร้าย บัดนี้เขาได้เป็นคนงานในฟาร์มของผม เขาเป็นเพื่อน และเป็นพี่น้องของผม” แน่นอนทุกคนต้องตอบแทนความชั่วร้ายด้วยความดีเท่านั้น
 
         “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” (ลนต 24:20) ไม่ได้หมายความเรื่องการแก้แค้นแต่อย่างใด แต่หมายความว่าการลงโทษ จะต้องไม่ทำเกินเลย กว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ตรงกันข้ามในคำสอนของพระเยซูเจ้านั้น แทนที่เราจะไม่ต่อต้านกับคนที่ทำร้ายเราแล้ว (ข้อ 39) พระองค์ยังหมายความว่า เราจะต้องไม่แก้แค้นใดๆต่อคนที่ทำผิดต่อเรา ตรงกันข้ามความชั่วร้ายนั้น จะต้องชนะด้วยความดีอย่างเดียว พระองค์ทรงต้องการบอกเราว่า เราต้องต่อต้านหรือชนะความอยุติธรรม หรือการใช้ความรุนแรง โดยอาศัยอำนาจของความรักและการให้อภัยเท่านั้น เมื่อมีการทำร้ายเกิดขึ้น ความเสียหายก็เกิดขึ้นไม่ใช่สำหรับคนที่ตกเป็นเหยื่อเท่านั้น แต่สำหรับคนที่กระทำด้วย เพราะว่าคนคนนั้นต้องเสียความเป็นมนุษย์ กระบวนการของการแก้แค้นจะหมดไปผ่านด่านความรักความเมตตากรุณาเท่านั้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย