Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2017
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต
บทอ่าน ปชญ  2:1ก,12-22 / ยน 7:1-2,10,25-30
       ตามปกติคนดีจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถูกเบียดเบียน ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ตัวอย่างบรรดานักบุญได้ถูกเบียดเบียนอย่างน้อยที่สุด ครั้งใดครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกท่าน ปรากฏการณ์นี้เชิญชวนให้เราหยุดพิจารณาสักเล็กน้อย โดยคำจำกัดความ คนดีคือคนที่ไม่เคยทำร้ายใคร และความจริงแล้วพวกท่านพยายามที่จะช่วยทุกคนที่ท่านได้พบปะ เพราะฉะนั้น ทำไมคนที่ดีอย่างนั้นจึงต้องถูกเบียดเบียนด้วย?        คำตอบสำหรับคำถามนี้ เราจะพบได้ในบทอ่านที่ 1 ในบทอ่านนี้คนชั่วร้ายพยายามอธิบายอย่างเปิดเผยว่า ทำไมพวกเขาจึงเกลียดชังคนดี เพราะชีวิตของคนดีนั้นไม่เหมือนกับชีวิตของคนอื่น ความประพฤติของพวกเขาก็ไม่เหมือนกับเรา เพราะฉะนั้นเราต้องคุกคามคนศักดิ์สิทธิ์ เพราะพวกเขาแตกต่างจากเรา และไม่ใช่เพียงพวกเขาแตกต่างจากเราเท่านั้น แต่ว่าความประพฤติของพวกเขานั้น ดูเหมือนจะเป็นการติเตียนความประพฤติของเรา ถ้าเราเปรียบตัวเราเองกับพวกนั้น พวกเขาก็เหมือนกำลังคุกคามเราเราควรที่จะเป็นคนดีเหมือนกับพวกเขา แต่เราไม่เป็น เพราะฉะนั้นความโน้มเอียงตามธรรมชาติ ก็คือเราต้องยามกำจัดคนที่ทำให้เรารำคาญใจ เพราะความเป็นอยู่ของเขานั้นกำลังตัดสินลงโทษบาปของเรา…ข้าพเจ้าไม่ใช่นักบุญ นอกจากท่านจะคิดว่า นักบุญคือคนบาปที่กำลังพยายามเป็นนักบุญ…

พระเป็นเจ้าทรงสร้างสิ่งสร้างจากความว่างเปล่า นั่นคือสิ่งมหัศจรรย์ที่จะพูดอย่างนี้ แต่ท่านจงมั่นใจว่าพระเป็นเจ้าทรงกระทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากกว่านั้น คือ
ทรงสามารถสร้างนักบุญที่มาจากคนบาป... จงคิดดี พูดดี และทำดีเพราะทั้งสามสิ่งนี้จะทำให้คนกลายเป็นนักบุญด้วยอาศัยพระเมตตาของพระเป็นเจ้า.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย