Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2017
สัปดาห์ที 2 เทศกาลมหาพรต
บทอ่าน ปฐก 37:3-4,12-13,17-28 / มธ 21:33-43,45-46

        บทอ่านจากหนังสือปฐมกาลได้เล่าว่า ยอแซฟผู้บริสุทธิ์ ต้องประสบกับความอิจฉาของพี่ๆอย่างไม่คาดคิดมาก่อน ความอิจฉาของพวกเขารุนแรงถึงขั้นที่ว่า พวกเขาต้องการที่จะฆ่ายอแซฟให้ตาย ความโกรธของพวกเขาได้ทำให้พวกเขาข่มชู่และใช้กำลังภายนอก เพื่อที่จะทำให้ยอแซฟเกิดความหวาดกลัว


 ศัตรูที่เลวร้ายที่สุดในโลกทุกวันนี้ ไม่ใช่ไฟ ไม่ใช่น้ำท่วม ไม่ใช่สัตว์ป่า ไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บ ไม่ใช่ความหิวโหย หรือความชั่วร้าย ศัตรูที่เลวร้ายที่สุดก็คือความเป็นศัตรูที่เรามีต่อกันและกัน ความเจ็บปวดและการทำร้ายมากมายเกิดขึ้น กับคนที่อยู่ใกล้ตัว มากกว่าจากคนที่อยู่ไกลตัว โลกยังต้องการที่จะฆ่านักฝัน เพราะความโกรธและเพราะความอิจฉา ชีวิตของยอแซฟได้รับการช่วยเหลือ แต่เขาก็ได้ถูกขายไปเป็นเงินเพียง 20 เหรียญ หลายศตวรรษต่อมา
พระเยซูเจ้าเองก็จะถูกขายด้วยเงินเพียง 30 เหรียญ ทั้งพระเยซูและยอแซฟได้ถูกถอดเสื้อ “เราเองเคยพยายาม ที่จะถอดเสื้อของพี่น้องชายหญิงของเรา
 เพื่อทำให้พวกเขาสูญเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เพราะความอิจฉาของเราหรือไม่?”

       พระเยซูเจ้าทรงใช้ข้ออ้างอิงจากหนังสือ (สดด 118:22) โดยพระองค์ได้สรุปนิทานเปรียบเทียบเรื่องคนเช่าสวน ซึ่งพระองค์ได้บอกให้ผู้อาวุโสและปุโรหิตฟัง พระองค์ทรงต้องการจะหมายถึงตัวของพระองค์เองในฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า ซึ่งจะถูกปฏิเสธโดยมหาปุโรหิตและพวกฟาริสี แต่พระองค์ก็เป็นที่มาของความรอดพ้น สำหรับคนที่ยินดีรับและเชื่อในพระองค์

      การถูกปฏิเสธไม่สามารถ ที่จะขัดขวางพระองค์มิให้ทำพันธกิจของพระองค์ จากพระบิดาให้สำเร็จพระศาสนจักรเองในฐานะเป็นกลุ่มของผู้มีความเชื่อ ซึ่งได้รับคำสั่งจากพระเยซูเจ้าให้ทำพันธกิจต่อไป   (มธ 28:18-20)...

พยายามออกห่างจากคนมองโลกในแง่ร้าย เพราะการมองโลกในแง่ร้ายนั้นสามารถติดต่อกันได้ และมันจะทำให้คุณตกต่ำลงไปด้วย..เป็นต้นเมื่อการมองคนในแง่ร้ายบวกกับความอิจฉา..จงมองหาข้อดีจากผู้คนรอบข้าง เพื่อให้คุณได้เรียนรู้สิ่งดี ๆ จากพวกเขา...ไม่ใช่คอยแต่อิจฉาคนอื่นอย่างเดียว

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย