Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  2017
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ฮบ 11:1-7 / มก 9:2-13
     การจำแลงพระกายของพระเยซูเจ้านั้น เกิดขึ้น 6 วันหลังจากที่พระเยซูเจ้าได้ทำนายถึงมหาทรมานของพระองค์

เหตุการณ์นี้ช่วยให้สานุศิษย์ มองเห็นเกียรติมงคลอันรุ่งเรืองของพระเยซูเจ้า


ภาพของการจำแลงพระกายของพระเยซูเจ้านั้น
ทำให้เปโตรอยู่ในภวังค์ ถึงกลับเสนอให้มีการสร้างเต๊นท์ขึ้น 3 หลังในสถานที่นั้น
แม้ว่าเขาจะเห็นภาพที่สร้างความประหลาดใจอย่างมาก แต่พวกเขายอมรับพระองค์เป็นเพียง “รับบี”คนหนึ่งเท่านั้น
 นักบุญมาร์โกได้อธิบายว่า พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกลำบากใจที่จะพูดกับพวกเขา พวกเขาได้ยินเสียงจากสวรรค์ว่า พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรสุดที่รักของพระบิดา
พวกเขาจะต้องเชื่อฟังพระองค์  เพื่อจะเข้าใจเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย
 การรำพึงถึงพระวาจาของพระเจ้า จากของพระทำให้เราอยู่ใกล้ชิดพระองค์ และพระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดเรา
เมื่อเราฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้า เราจะต้องเปิดหูและใจของเรา
เพื่อเราจะได้ปรับให้เข้ากับเสียงของพระองค์ ที่ได้ตรัสว่า
“แกะของเราจะติดตามเรา เพราะว่าพวกมันจำเสียงของเรา มันจะไม่ติดตามคนแปลกหน้า
เพราะแกะไม่รู้จักเสียงของคนแปลกหน้า แต่แกะของเราชอบฟังเสียงเราและมันจะติดตามเรา “ (ยน 10: 4 – 5: 27)  

  เรารู้จักพระคัมภีร์ซึ่งบรรจุพระวาจาของพระเยซูเจ้า เพราะเมื่อเราได้ยินเสียงพระวาจาจากพระคัมภีร์นั้น
เราก็ได้ยินเสียงของพระองค์ ที่ตรัสกับเราทุกวันนี้  
เราจะต้องฟังพระวาจาของพระองค์ทุกเวลา ตามที่เราต้องการ โดยการฟังและอ่านพระคัมภีร์ และยังหมายความว่า
เราต้องเจริญชีวิตให้สอดคล้องกับเสียงของพระองค์จากหนังสือพระคัมภีร์ เช่นเดียวกับพระแม่มารีอาที่ฟัง
พระวาจาของพระเป็นเจ้า แล้วรำพึง ตริตรอง ด้วยหัวใจที่สงบเงียบ..

ผู้ที่ควบคุมอารมณ์ได้ คือผู้ชนะ คนที่ใช้อารมณ์ข่มขู่ผู้อื่นนั้น จะเป็นเพียงผู้ชนะในการ ทะเลาะวิวาท แต่ แท้จริงแล้ว
เขาพ่ายแพ้ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น…

เราจะเห็น ตัวตนที่แท้จริง ของเพื่อนเรา...ก็ตอนที่เราทุกข์ยาก…
เราจะเห็น ตัวตนที่แท้จริง ของคนที่บอก ว่ารักเรามาก…ก็ตอนที่ ต้องมาลำบาก ด้วยกัน…
ไม่ควรหลงคารมใคร จนกว่าจะเห็นการกระทำที่เป็นรูปธรรม.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย