Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ 2017
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ปฐก 2:18 -25 / มก 7: 24- 30
    มีพระสงฆ์มิชชันนารีที่ประเทศเม็กซิโกท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่า ท่านมักจะถวายมิสซาบนถนน เพราะเป็นวิธีที่จะใกล้ชิดกับประชาชน เป็นต้นคนที่อาศัยอยู่ห่างจากวัด เป็นเวลาที่สามารถจะอยู่กับคนเจ็บอยู่กับครอบครัว

ขณะที่มีการถวายบูชาแห่งความเชื่อในฐานะเป็นหมู่คณะ มีอยู่หลายครั้งที่ผู้มาร่วมมิสซาประกอบด้วยคนหลากหลาย
มีเด็กที่ออกจากโรงเรียน
บางคนเป็นสมาชิกของแก๊งค์มิจฉาชีพ
บางคนเป็นคนดื่มสุรา
บางคนติดยาเสพติด
บางครั้งที่ระหว่างมิสซามีบางคนที่ยังคงเมาเหล้า และ
บางคนก็ยังแสดงอาการติดยา แต่ว่าพวกเราทุกคนถือว่า นั่นเป็นความทรงจำที่ดี

เมื่อกำแพงระหว่างคนดีและคนไม่ดีนั้น ได้ถูกทำลายลง ทุกคนมารวมตัวกันในฐานะเป็นหมู่คณะ ขณะที่มีการถวายบูชา หลายคนกลัวที่จะถูกมองว่าเป็นเด็กข้างถนน บางคนกลัวว่าพวกเขาจะถูกมองว่าเป็นคนไม่ดี
พวกเขามีความรู้สึกว่าพวกเขาได้ถูกตัดสินและได้ถูกประณามเรียบร้อยแล้ว

  เราได้จัดมิสซาแบบนี้เป็นบางครั้งบางคราว
มีบางคนที่คิดว่าตัวเองเป็น “คนศักดิ์สิทธิ์”ได้แสดงความไม่พอใจ ที่เราเชิญคนที่ถูกประณามจากสังคม เพื่อมาร่วมพิธีมิสซา พวกเขาคิดว่า การเชิญคนที่ไม่เหมาะสมมาร่วมมิสซา เหมือนกับการโยนสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ไปให้แก่คนที่ไม่สมควรได้รับ เหมือนกับการโยนอาหารของลูกไปให้แก่ลูกสุนัข เพราะพวกเขาไม่คุ้นเคยกับคำตอบของหญิงชาวซีโรโฟนีเซีย ในพระวรสารวันนี้ที่ได้บอกกับพระเยซูเจ้าว่า “ถูกแล้วพระเจ้าข้า แต่ลูกสุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะก็กินเศษอาหารของลูก”

ข้อคิด
1.หญิงชาวซีโรโฟนีเซียคนนี้ไม่สนใจว่า เธอจะถูกมองว่าเป็นคนต่ำต้อย และอาจจะถูกพระเยซูเจ้าปฏิเสธ สิ่งเดียวที่เธอสนใจ คือ การหายจากโรคของบุตรสาว ที่ได้ถูกปิศาจสิง ตรงกับคำพูดของนักบุญเปาโลว่า
ความรักทนได้ทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง
หวังทุกอย่าง และอดทนทุกอย่าง ซึ่งได้แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด ในชีวิตของหญิงต่างชาติผู้นี้

2.คำพูดของเธอ “ถูกแล้วพระเจ้าข้า แต่ลูกสุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะก็กินเศษอาหารของลูก”แสดงว่า เธอมีความพยายามและความเชื่อที่มั่นคง เพราะคิดว่า ถ้าเธอมีความเชื่อในพระองค์แล้ว
เธอจะได้รับสิ่งที่เธอต้องการอย่างแน่นอน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย