Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 27 มกราคม  2017
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญโทมัส อไควนัส พระสงฆ์และนักปราชญ์ของพระศาสนจักร
บทอ่าน ฮบ 11:1-2, 8-19 / มก 4:35-41
     ได้เกิดสองเหตุการณ์ที่ตรงกันข้าม ก่อนที่พระเยซูเจ้าทรงบังคับทะเลให้สงบก่อน
คลื่นลมได้กระทบเรือจนเรือกำลังจะจม บรรดาสานุศิษย์ได้ตกใจกลัวมาก
พวกเขาจึงได้ปลุกพระเยซูเจ้าที่ดูเหมือนนอนกลับอย่างสงบ

หลังจากที่พระองค์ทรงบังคับทะเลและคลื่นลมแล้ว
ได้เกิดความสงบขึ้นทันที

สิ่งนี้ทำให้สานุศิษย์ของพระองค์ถามตัวเองว่าทำไมหนอ ลมและทะเลจึงเชื่อฟังพระองค์?

พวกเขารู้สึกแปลกประหลาดใจในอำนาจของพระเยซูเจ้า ในตะวันออกกลางทะเลเป็นเครื่องหมายของความสับสนและความเลวร้าย ซึ่งกำลังสู้รบกับพระเป็นเจ้า

ความสงบเงียบ หมายถึงอำนาจของพระเยซูเจ้าซึ่งสามารถที่จะบังคับอำนาจเหล่านั้น

พระองค์ได้แสดงการบังคับเหนืออำนาจของความชั่วร้าย เมื่อมาถึงจุดนี้พวกเขายังไม่เข้าใจถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเจ้า

ความเชื่อในพระเยซูเจ้าจะได้รับการพิสูจน์  เมื่อเวลาที่เกิดความทุกข์ยากและเกิดความวุ่นวาย

”ใครเป็นผู้ชนะโลกนี้ มีแต่ผู้ซึ่งเชื่อในพระเยซูเจ้าว่าเป็นบุตรของพระเจ้า” (1ยน 5:5)


นักบุญโทมัส อไควนัสเป็นผู้สอนที่ยิ่งใหญ่ของพระศาสนจักรในสมัยกลาง
ได้รับเกียรติ “เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร”
และ
“เป็นนักปราชญ์เทวดา”

พ่อแม่หวังว่าท่านจะได้เป็นฤาษีคณะเบเนดิกติน

ในปี 1239
ท่านได้ถูกส่งไปที่เมืองเนเปิ้ล เพื่อทำปริญญาจนจบและที่นี่เองที่ท่านรู้สึกประทับใจต่อปรัชญาของอริสโตเติล
งานเขียนที่เด่นที่สุดของท่าน คือ งานเขียน “summa theological” แต่
น่าเสียดายที่ท่านเขียนไม่จบ

ท่านได้หยุดทำงานหลังจากที่ได้ประกอบพิธีมิสซาในวันที่ 6 ธันวาคม 1273

เมื่อถูกถามว่าทำไมท่านจึงหยุดเขียน?
ท่านได้ตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่สามารถจะเขียนต่อจนจบ เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เขียนนั้นดูเหมือน เป็นเพียงฟางเส้นนิดเดียว เมื่อเทียบกับสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรงเปิดเผยแก่ข้าพเจ้า “

ท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 1274…
ท่านอย่าให้การศึกษาแก่คนเพียงการบอกในสิ่งที่เขาไม่รู้ แต่ทำให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาไม่เป็น..

การศึกษาที่ดี คือ การทำให้คนเราเห็นแก่ตัวน้อยลง..

ถ้าทุกคนอยากเห็นนักการเมืองที่ดี

อยากเห็นรัฐมนตรี

อยากเป็นรัฐบาลที่ดี

การศึกษาต้องเข้ามามีบทบาท โดยเริ่มสอนจริยธรรมการเมืองตั้งแต่เป็นเยาวชน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย